Azəri
Wednesday 24th of May 2017
Məqalələr

Daş üzərində çiçək?

  Loğman həzrət Davudun ziyarətinə gəlir. Həmin vaxt həzrət Davud zireh düzəldirmiş. O vaxta qədər Loğman zireh görməyibmiş. Sakit dayanıb kənardan baxır. Nəhayət həzrət Davud zirehi toxuyub qurtarır. Sonra ayağa qalxıb əyninə geyinir və Loğmana deyir: "Doğrudan da düşmənlə vuruşda gözəl müdafiə vasitəsidir." Loğman deyir: "Qəm-qüssə qarşısında isə gözəl ...

Kiçik günahların, böyük günahlara çevrilməsindən xəbərsiz olma

İmam Sadiq (ələyhissəlam) öz hədislərinin birində buyurur:İslam Peyğəmbəri (s) öz səhabələri ilə birlikdə səfərə çıxmışdı. Səfər zamanı onlar susuz və quru səhraya çatdılar. Peyğəmbər (s) öz səhabələrindən çör-çöp yığmaqlarını istədi.«Bura boş bir səhradır və yığılmağa heç bir şey gözə dəymir»-deyə səhabələr ...

Əməlləri qeyd edən mələklər haradadır?

Qurani-Kərimin “Qaf” surəsinin 17 və 18-ci ayələrində bəhs edilən iki mələk göydədirlər, yoxsa insanla birgə hərəkət edirlər.Allah insanın əməllərinə şahid deyil? Bu iki mələyi bu iş üçün təyin etmişdir? Bu iki mələk qiyamət günü şəhadət verəcəklər, yoxsa yox?Bu sualların cavablarını Quranda, hədislərdə axtaraq. Allahın iki mələyi insana nəzarət edər. ...

İblisin аğlаmаsı

Pеyğәmbәr (s) buyurub:“Bir mömin öz mömin qаrdаşınа sаlаm vеrәndә lәnәtlәnmiş İblis аğlаyаrаq dеyәr: “Vаy оlsun mәnә! Bunlаr bir-birindәn аyrılmаdıqları (müddət boyunca) günаhlаrı bаğışlаnacaq.” (“Müstәdrәkül-vәsаil”, c. 8, sәh. 359.) “Bir-birinizlә görüşәndә sаlаm vеrin ki, kinlәr qәlblәrdәn ...

Bizimlə eyni əqidədə olmayan qohumlarımızla necə rəftar edək?

Bəzən elə olur ki, qohumlarımız bizimlə eyni əqidədə olmurlar. Bəzən hətta bizi incidirlər. Biz onlarla necə rəftar etməliyik?İmam Sadiq (ə) buyurur: “Sileyi-rəhm əxlaqı gözəl, əli bağışlayan, qəlbi və canı xoş edər. Ruzini artırar, əcəli və ölümü təxirə salar”.Əhli-Beyt (ə) davamçılarından biri İmam Sadiqdən (ə) soruşur: “Bəzi qohumlarımın ...

Peyğəmbərə (s) ən çox bənzəyən Əli Əkbər!

Həzrət Əli Əkbər ələyhis-salam, bir rəvayətə görə hicri təqvimi ilə 43-cü il, şəban ayını 11-də,  nurlu Mədinə şəhərində dünyaya göz açıb.Atası: Hüseyn ibn Əli ələyhis-salamAnası: leyla binti Əbi Mərrə ibn Ürvə ibn Məs`ud SəqəfiNəql olunur ki, bir gün Əli Əli Əkbər (ə),  Mədinə valisini yanına gedib atası tərəfindən ona bir sözü ...

Peyğəmbəri (s) görmək şövqündə olsaydıq, bu gəncə baxardıq"

Əli Əkbər (ə), Əziz Peyğəmbərimizin (s) bənzəri idiİmam Hüseyn ələyhis-salam buyurub:"İlahi, şahid ol ki, elə bir gənc meydana getdi ki, camaat arasında Sənin Peyğəmbərinə (s) daha çox bənzəyirdi. Hər vaxt Peyğəmbəri (s) görmək şövqündə olsaydıq, bu gəncə baxardıq."Bu xoşsima gənc, gözəllik, rəftar, kamal, gözəl xislət və xilqətdə Peyğəmbərə (s) ən çox ...

Bu surəni oxuyanın nə özü və nə də ailəsi heç bir pislik görməz

Hədid” surəsi Mədinədə nazil olmuşdur, Quranın 57-ci surəsidir, 29 ayəsi vardır.Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Hər kim “Hədid” surəsini oxuyar, o kəslərdəndir ki, Allah və Rəsuluna (s) iman gətirmişdir”.Həzrət Peyğəmbər (s) Bərad ibni Azibə buyurur: “Əgər Allahı əzim adı ilə çağırmaq istəyirsənsə, “Hədid” surəsinin ilk on ayəsini və ...

Şəfa verən, qızdırmanı salan, göz və diş ağrılarını götürən – “İxlas” surəsinin fəzilətləri

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Hər kim “Tövhid” (“İxlas”) surəsini oxuyar, ilk ayəni oxuyan zaman Allah ona min dəfə nəzər salar, ikinci ayəni oxuyan zaman Allah min duasını yerinə yetirər, üçüncü ayə ilə min istəyini ona verər, dördüncü ayə ilə dünya və axirət hacətlərindən min dənəsini rəva edər”. (Tebyan)“İxlas” ...

Həzrət Mehdinin (əc.) dostlarının xüsusiyyətləri

Şübhəsiz ki, həzrət Mehdi (əc.) inqilabının güclü arxa və köməyə ehtiyacı var. Bu məsələnin əhəmiyyəti bütün peyğəmbərlər və Allah övliyalarının qələbələrində müşahidə olunur.Məsələn, İslam peyğəmbəri (s) Məkkə şəhə-rində dost və həmkarların olmaması üzündən o cür narahatedici əziyyətlərə düçar oldu. Nəhayət, gizlicə gecə ...

313 nəfər

Həzrət Mehdi (əc.) barəsində olan rəvayətlər içərisində o həzrətin zühuru zamanı 313 nəfər səhabənin Kəbə evinin kənarında İmamın hüzuruna gəlməsi barədə müxətlif təbirli rəvayətlər nəql olunmuşdur. İmam Mehdi (əc.) onların intizarı ilə yaşayır.Onlar əsrin imamı ilə beyət edəcək ilk insanlardır. Həmin zamandan həzrət Mehdinin (əc.) qiyamı başlanacaq və ...

On ikinci İmamın (əc) məqamı ilə tanışlıq

İmam Zaman (Allah onun gəlişini tezləşdirsin)-ın xüsusiyyətləri və vəsfləri ilə tanış olmaq, o həzrətin əzəmətli vücuduna diqqət yetirmək intizar halətinin icad edilməsində olan ən mühüm amillərdən biridir.Hal-hazırda bütün dünyanın başdan-başında və bütünlükdə yaradılış dünyasında o həzrətdən başqa heç bir şəxsin varlıq aləminin islah ...

İntizar

Həzrət Əmirəl-möminin Əliyyibni Əbitalib (ə)-ın kəlamlarından:اَفْضَلُ عِبَادَةِ الْمُؤْمِنِ اِنْتِظَارُ فَرَجِ اللهِ“Mömin bəndənin ən gözəl ibadəti odur ki, Allah tərəfindən olan qurtuluşun intizarında olsun.”İNTİZARIN DƏYƏRİİntizar müvəffəqiyyət yolunda irəliləyən insanların ən yüksək xüsusiyyətlərindən biridir. ...

Nimeyi Şaban günü oruc tutulurmu?

Sual: Salam. Nimeyi Şabanda (yəni bu ilin iyun ayinin 24-də) oruc tutulurmu?   Cavab: Əlyekumus Səlam. Digər bəzi təntənəli günlərin əksinə olaraq Nimeyi Şaban günü oruc tutmaq haqqda rəvayətlərdə xüsusi bir vurğu gəlməyib. Lakin bununla belə, ilin bütün günlərində, xüsusi ilə də, şən və bayram günllərdə (Fitr və Qurban bayramlarının günlərini ...

Nimeyi Şəban"ın əməlləri

Şaban ayının on beşi "Nimeyi Şəban"da Zamanın sahibi Həzrəti Məhdi (ə.f) dünyaya gəlmişdir. Əhli Beyt -ABNA- xəbər agentliyinin verdiyi xəbərə əsasən: Şaban ayının on beşi "Nimeyi Şəban"da Zamanın sahibi Həzrəti Məhdi (ə.f) dünyaya gəlmişdir. Bu günün gecə və gündüzü çox şərafətli və əzəmətlidir. Həzrət İmam Cəfər Sadiqdən rəvayətdir ki, İmam Baqirdən ...

Şaban ayının 15-ci gecəsi və onun bəzi əməlləri

– Xəbər Agentliyinin verdiyi xəbərə əsasən, bu il mayın 11-dən 12-nə keçən gecə, yəni  mayın 11-i məğrib azanından sonra Şaban ayının 15-ci gecəsi daxil olur. Mayın 12-si isə, Şaban ayının 15-ci günüdür. “Nimeyi Şəban” Şabanın ayının ortası anlamındadır. Bu gecə Qədr gecələrindən sonra ən fəzilətli gecədir. “Təmizlənmə gecəsi” anlamında olan ...

Ey İmam, gəl dünyanı zülmdən qurtar!

Şaban ayının 15-ci günü, Həzrəti Mehdinin (ə) doğum günüdür! Bütün pak insanları təbrik edirik!On ikinci imamın pak vücudunun mübarək günəşi 255-ci Hicri-qəməri ilinin Şəban ayının 15-də parlayaraq şiələrin ürəyini öz nuru ilə işıqlandırdı. Abbasi xəlifələri və hökumət adamları imamların on iki olduğunu eləcə də onların sonuncusu olan imam ...

YER ÜZÜNDƏ SALEHLƏRİN HÖKUMƏTİ

Qurani-Kərimin “Ənbiya” surəsinin 105-106-cı ayələrində buyurulur:وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِّقَوْمٍ عَابِدِينَ“Həqiqətən, Biz Zikrdən (Tövratdan) sonra Zəburda da yer ...

Ən fəzilətli insanlar dünya tarixinin bu dövrünün insanlarıdır

İmam Zamanın (ə.f) qeybdə olan dövrü, ən fəzilətli insanlar dünya tarixinin bu dövrünün insanlarıdır.İslaminSesi.info - Ən fəzilətli insanlar dünya tarixinin bu dövrünün insanlarıdır. Bu haqda hədisi Əllamə Məclisi qiymətli Biharul-Ənvar əsərində (cild-52, səh-122) gətiribdir.İmam Səccad(ə) buyurur:“İmamın qeybdə olduğu dövrün insanları ki, onun ...

İmam Zaman (ə) zühur edən zaman birinci bu sözü deyəcək

  İmam Zaman zühur edəndən sonra birinci bu ayəni oxuyacaqDünyanın sonuna bir gün qalsa belə bir xilaskar gəlib, yer üzündə ədaləti bərpa edəcək. Bu məsələ təkcə Quranda deyil digər səmavi kitablarda da gəlib və bütün dinlərin ortaq cəhətlərindən biridir.  Dünyanın sonuna bir gün qalsa belə Allah o günü o qədər uzadar ki ədaləti Mehdinin ...