Azəri
Friday 31st of March 2017
Məqalələr

IMAM MӘHӘMMӘD BAQIR ӘLEYHISSALAMIN ŞӘXSIYYӘTI

Adı: MəhəmmədLəqəbi: BaqirKünyəsi: Әbu CəfərAtası: Həzrət Səccad (ə)Təvəllüd tarixi: Hicri 58-ci ilImamlıq müddəti: 23 ilÖmrü: 59 ilŞəhadət olduğu tarix: Hicri 114-cü ilMəzarı: Mədinədə Bəqi qəbristanlığı.TӘVӘLLÜDÜBeşinci imam həzrət Məhəmməd Baqir əleyhissalam 57-ci hicri ilinin Rəcəb ayının birində Mədinədə dünyaya gəldi. Babasına çox ...

İmam Baqirin (ə)Əbdullah ibn Muəmmər Lisi ilə söhbəti

 İmam Baqirin (ə)Əbdullah ibn Muəmmər Lisi ilə söhbətiSöz candır, əgər bilərsə insan.M. FizuliƏbdullah ibn Muəmmər lisi İmam Baqirin (ə)hüzuruna gəlib didi : Mən eşitmişəm ki,siz siğənin (müvəqqəti nikahın)icazəli olduğunu buyurmusuz.İmam Baqir (ə)buyurdu:Uca Tanrı müqəddəs kitabında (Quran/Nisa surəsi/ayə/24)bu növ evlənməni halal edib.İslam peyğəmbəri onu öz ...

İMAM BAQIR (Ə) HAQQINDA QISA MƏLUMAT

 İMAM BAQIR (Ə) HAQQINDA QISA MƏLUMATİslam aləminin 12 ulduzundan biri olan beşinci imamımız İmam Baqirin (ə) öz mübarək adı Məhəmməd, məşhur ləqəbi isə Baqirdir. Baqir adını imama (ə) peyğəmbərimiz (s) vermişdir. İmam Baqir(ə) atası İmam Səccad və babası İmam Hüseyn (ə) kimi 57 il ömür sürmüşdür. Belə ki, hicrətin 57-ci ilində dünyaya göz ...

İlahi bərəkəti cəlb etməyin 8 yolu

Allah Öz rəhmətini bəndələrindən o zaman çəkər ki, günaha üz çevirər və Allahı unudarlar. Əksinə, tövbə və istiğfar etmək İlahi rəhmət və bərəkəti cəlb etməyin yollarından biri sayılır. İslam dininin nəzərinə görə, insan sadəcə maddi bir varlıq deyildir. Mənəvi məsələlər də onun həyatına təsir qoyur. Mənəvi məsələlərdən biri də bərəkət ...

Sədaqət, bəsirət, aram qəlb, İlahi diqqət – zakirlərin xüsusiyyətləri

Əgər Allahın zikri və yada salınması insanın ruh və canı ilə qarışarsa, ardınca misilsiz təsirlər qoyar. Zakir insanlar bu dünya həyatından daha çox bəhrə apararlar. Bu faydalarla biz də tanış olaq: 1. İlahi əmrlərə sadiqdirlər. Zakir insanın bu həyatdakı ilk bəhrəsi odur ki, halal və harama riyaət edər və İlahi əmrlərə qarşı həmişə mütidir. Zikr insanın imanını gücləndirdiyi ...

Allah Təala tövbəkarların halına sevinir

Tövbə - əxlaqın ən mühüm mövzularından olub, ardınca misilsiz sayda xeyir və mənfəətlər gətirər. İnsanı əvvəl olduğu haldan daha yüksəkdə qərar verər. Allah Təala Quranda buyurur: “Bəndələrindən tövbələri qəbul edən, günahlardan keçən və etdiklərinizi bilən Odur”. (“Şura” 25). Allah təvvabinləri sevər.   Allah Təbarəkə və Təala ...

İnsanın dünya və axirətində dərin iz buraxan 5 müstəhəb əməl

İslam dinində müstəhəb əməllər xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Müstəhəb əməlləri yerinə yetirmək – yeməyin duzu kimidir. Yeməyi duzsuz da yemək olar, ancaq ləzzətsiz olar. Vacib əməllər o zaman daha ləzzətli olur ki, müstəhəb əməllə bir yerdə yerinə yetirilsin. İmam Baqir (ə) buyurur: “O zaman ki, Peyğəmbəri (s) meraca aparırlar onunla Allah arasında söhbətlər olur. ...

Nəzafət və təmizlik

1-Həzrət Peyğəmbəri-Əkrəm (s) buyurmuşdur: "Həqiqətən Allah pakdır və pak olanları da sevir.”2-İmam Rza (ə) buyurmuşdur: "Peyğəmbərlərin əxlaqından biri də paklıqdır.”3-İmam Əli (ə) buyurur: "Peyğəmbər (s) saçını darayır, çox vaxtlar onu su ilə düzəldir və buyururdu: Su mömini ətirli etmək üçün kifayətdir.”4-İmam Sadiq (ə) buyurmuşdur: ...

Necə edək ki, İmam Zaman ağa (ə.f.) bizdən razı qalsın?

Nəfsin TəzkiyyəsiMömin əgər Həzrət Hüccətin (ə.f.) razılığını əldə etmək istəyirsə, gərək fərdi və ictimai vəzifələrini gözəl şəkildə yerinə yetirsin...İmamın (ə.f.) nəzərini cəlb etmək və onu razı salmaq üçün ilk növbədə nəfsimizi islah etməli və gözəl əxlaqa malik olmalıyıq. İmam Sadiqdən (ə) gələn hədisdə oxuyuruq: “Hər kim Həzrət Qaimin ...

Dünya nemətlərinə qərq olmaq insana Allahı unutdurar

Rifaha və dünyaya qərq olmaq Allahı unutmağa səbəb olar. Həzrət Peyğəmbər (s) ən az həddə bu dünyadan istifadə etmişdir və ona meyil göstərməmişdir. Allahın nemətlərindən istifadə edərkən həddi aşmaq və israf etmək haramdır. İmam Kazıma (ə) sual verirlər ki, on köynəyə malik olmaq israfdırmı? İmam (ə) cavab verir: “Xeyr. Əksinə daha çox köynəyə malik olmaq ...

Quranda möminlərin sifətləri

Qurani-Kərim ayələri baxışında müsəlman şəxsin xasiyyətləri: 1-Onlar yer üzündə təvazökarlıqla gəzərlər. Furqan/63. 2-Onlar qəzəblərini boğarlar və insanları bağışlayarlar. Ali-İmran/134. 3-Onlar boş şeylərdən üz çevirərlər. Muminun/3 4-Onlar ata-anaya of belə deməzlər. İsra/23 5-Onlar namazlarını xüşu içində və doğru qılarlar. Muminun/2 6-Onlar tənə ...

Əxlaqını gözəl et ki, hesab-kitabın asanlaşsın

  Müqəddəs İslam dini həmişə öz davamçılarını gözəl əxlaqa və insanlarla mehriban olmağa dəvət etmişdir. Onlara kobudluğu və sərtliyi qadağan etmişdir. Ona görə də İlahi peyğəmbərlərin (ə) hamısı gözəl əxlaqları və mülayim olmaqları ilə məşhur idilər. Çünki ancaq bu yolla insanlara təsir qoymaq olardı. Bu böyük insanlar İlahi risalətini ...

İNSАNIN HЕYVАNDАN ÜSTÜNLÜYÜ

Аğlını işә sаlmаyаnlаr zаhirәn insаn оlsаlаr dа hәqiqәtdә hеyvаndаn fәrqlәnmirlәrQurаni-Kәrimin әsrаrәngiz mәnаlаrı tәfәkkür sоrаğındаdır. Yаlnız tәfәkkürlü mәхluq bu mәnаlаrı аnlаyıb hәqiqәti dәrk еdә bilәr. Аğlını işә sаlmаyаnlаr zаhirәn insаn оlsаlаr dа hәqiqәtdә hеyvаndаn fәrqlәnmirlәr. Hәqiqi insаn bеyni dаim hәqiqәt ...

Qəlbdə Allah məhəbbətinin qərar tutması üçün nəyi anlamaq lazımdır?

İslam dinində məhəbbətin uca məqamı vardır və yaxşı olar ki, yaxşı insanların sevgisini ürəyimizə buraxaq.Çünki o şeyə ki, məhəbbət göstəririk, zaman keçdikcə ona yaxınlaşır və ülfət qururuq.Əlbəttə sevginin və məhəbbətin ən uca forması – İlahi məhəbbətdir. Allahla ülfət bağlamaqda elə ləzzətlər gizlənmişdir ki, heç bir şey onunla bərabər ola ...

Nikаhın tәrki Аllаhа qаrşı şübhәdir

Pеyğәmbәr (s) buyurub:“Hәr kәs kаsıblığа görә еvlәnmәsә, о Аllаhın qüdrәt vә ruzi vеrmәsinә şәkk еdir.” (“Müstәdrәkül-vәsаil”, c. 14, sәh. 172.) Pеyğәmbәr (s) digәr bir hәdisindә buyurub:“Еvlәn, çünki еvlәnmәkdә bәrәkәt vаr.” (“Müstәdrәkül-vәsаil”, c. 14, sәh. 162.)Pеyğәmbәr (s) ...

Hәr kәsdә bu üç xüsusiyyət оlsа, dünyа vә ахirәtini qаzаnаr

Еy imаn gәtirәnlәr! Sәbir vә nаmаzlа Аllаhdаn kömәk dilәyin. Çünki Аllаh sәbir еdәnlәrlәdir.” (“Bәqәrә” surәsi, аyә: 153.)Pеyğәmbәr (s) buyurub:“Hәr kәsdә üç xüsusiyyət оlsа, dünyа vә ахirәtini qаzаnаr:Qәzаvi-qәdәrә rаzı оlsа;Bәlаnın qаrşısındа sәbir еtsә;Çәtinlikdә vә аsudәlikdә duаnı tәrk ...

Riya və təkəbbür

İstənilən bir əməl və ibadətdə özünü xalqa göstərmək haramdır və Allahın qəzəbinə səbəb olar. Qurani-Kərimdə riyakar namaz qılanlara müraciətlə buyurulur: «Vay o namaz qılanlara ki, namazlarında qəflətdə olub riya edirlər».Bir şəxs Həzrət Peyğəmbərdən (s) soruşdu: «İnsanın qurtuluşu nədədir?» Həzrət (s) buyurdu: «Xalqın diqqətini cəlb etmək ...

Nəfsani istəklərdən ən rəzili – həsəd

Həsəd nəfsani xəstəliklərdən ən rəzilidir. Həsəddə əsl meyar odur ki, özün üçün istəmədiyini başqası üçün istəyirsən və o şeyi ki, özün üçün istəyirsən, başqası üçün istəmirsən. Paxıl insanın bu dünyadakı hər anı qəm və qüssə ilə doludur. Çünki başqasından gördüyü hər bir nemətə ...

Başqalarını söymək və təhqir etməyin hökmü nədir?

Qadın və kişi bir-biri ilə dava-dalaşa başlayırlar. Qadının valideynləri qızlarının dilindən hadisəni külli şəkildə bildikdən sonra qarşı tərəf haqqında heç bir araşdırma aparmadan kürəkənlərinin ardınca söyüş söyüb, təhqir etməyə başlayırlır. ...ona şərəfsiz. dəli və qeyrətsiz kimi ifadələrlə təhqiamiz sözlər deyirlər. Sual budur ki, hətta əgər ...

Fiqhi hökmlərin fəlsəfəsi haqqında sual etmək olarmı?

Mən eşitmişəm ki, fiqhi hökmələrin səbəbləri haqqında sual etməzlər. Məcbur bu cümlənin özü bu mövzuda sənəd deyilmi? Nəyə görə şəriət hökümndə nə üçün yoxdur? Siz bunu qəbul edirsiniz ki, şəri hökmlərdə səbəb soruşulmasın?Qısa cavabBu sualın cavabı aşağadakı mövzuda cavablınır;1.İlahi hökmlərin həmişə məsləhətlər və ...