Azəri
Tuesday 30th of May 2017
Quranın təfsiri

“Fələq” və “Nas” surəsini fəziləti

(Muəvvəzətəyn)1-İmam Baqir (ə) buyurdu : Hər kəs Vətr namazında "Qul əuzu birəbbil fələq" və "Qul əuzu birəbinnas" (muəvvəzətəyn) surələrini "Qul huvəllahu əhəd" surəsi ilə oxusa, o şəxsə belə xitab olunar. Ey Allahın bəndəsi sənə muştuluq veririk Allah sənin vətr namazını qəbul etdi.2-Übəyy ibn Kəbdən nəql olunmuş hədisdə yazılıb ki hər kəs "Qul əuzu birəbbil fələq" və "Qul əuzu ...

Əgər bu dünya milçəyin qanadı qədər dəyərli olsaydı, şərbət qədər kafirə verilməzdi

Həzrət Peyğəmbər (s) ölmüş bir qoyunun kənarından keçirdi və buyurdu: “Görürsünüzmü ki, bu qoyun sahibinin nəzərindən necə düşmüşdür və yüngül olduğu üçün onun qiyməti yoxdur”. Deyir: “Bəli, ona görə də sahibi ondan əl çəkmişdir”.   Həzrət (s) buyurur: “Canım əlində olan Allaha and ...

Sizi bеş şеydәn uzаqlаşdırаn vә bеş şеyә dәvәt еdәn аlimlә оturun

Yаlnız sizi bеş şеydәn uzаqlаşdırаn vә bеş şеyә dәvәt еdәn аlimlә оturunPеyğәmbәr (s) buyurub:لا تَجْلِسُوا إِلَّا عِنْدَ كُلِّ عَالِمٍ يَدْعُوكُمْ مِنْ خَمْسٍ إِلَى خَمْسٍ مِنَ الشَّكِّ إِلَى الْيَقِينِ وَ مِنَ الرِّيَاءِ إِلَى الْإِخْلَاصِ وَ مِنَ الرَّغْبَةِ إِلَى ...

İslamda təmizlik və əxlaqi sərvətlərə yiyələnmək

Quran Peyğəmbərə (s) müraciət edərək buyurur:“Ey (libasına) bürünüb sarınan (Peyğəmbər)! Qalx (qövmünü Allahın əzabı ilə) qorxut! Öz Rəbbini uca tut! Libasını təmizlə!” (“Müddəssir” surəsi, ayə: 4)Ayədə geyimin paklığından məqsədin nə olduğu haqqında 6 versiya irəli sürülmüşdür.1. Ayədə məqsəd onun ilkin zahiri ...

Donuz ətinin haram və murdar olması haqqında iki baxış

Allah Quranda buyurur: إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ“O (Allah) sizə ölmüş heyvanı, (axar) qanı, donuz ətini... (yeməyi) qəti haram etmişdir.” (“Bəqərə” surəsi, ayə: 173; “Maidə” surəsi, ayə:  3; “Ənam” surəsi, ayə: 145; “Nəhl” surəsi, ayə: 115)Qan ...

«Ayətül-kürsü»də adı çəkilən Urvətil-vusqa kimdir?

“Ayətül-kürsü” Qurani-Kərimin “Bəqərə” surəsinin 255-ci ayəsidir. Əllamə Təbatəbai onun təfsirində yazır: “”«Ayətül-kürsü» İslam dininin əvvəllərindən məşhur idi. Peyğəmbərin (s) zamanında və hətta Həzrətin (s) özü tərəfindən belə adlandırılırdı. Bu ehtiram hədəfsiz deyildir. Bəlkə bu ayədə gələn dəqiq və lətif ...

LƏNƏT OLUNMUŞLAR KİMLƏRDİR?

“Lənət” sözü lüğətdə “qovulmaq və uzaqlaşdırmaq” mənasını daşıyır. “Allah Şeytana lənət etsin” və yaxud “Allah fılankəsə lənət etsin!” – ibarələrinin mənası budur ki, Allah-Taala onları Öz rəhmət və mərhəmət civarından uzaqlaşdıraraq əzaba düçar etsin, Öz qəzəbini onlara şamil etsin! Lüğət alimi Rağib ...

HƏZRƏT Məryəm – İSMƏT VƏ İFFƏT NÜMUN

Dekabr ayının 7-i (Səfər ayının 25-i) İsa peyğəmbərin (ə) anası xanım Məryəmin vəfat günüdür. Elə bu münasibətlə, o xanımın həyatı ilə bağlı qısa məlumatı əziz oxucularımızın diqqətinə çatdırırıq:İmranın qızı Məryəm İslamdan qabaqkı dönəmin nümunəvi və kamil qadınlardandır. Allah onu Quranda möminlər üçün məsəl çəkir və ...

"Bəqərə" surəsi

.2.əl-Bəqərə (İnək) surəsi(Mədinədə nazil olmuşdur, 286 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Əlif, Lam, Mim.2.    Bu, (Allah tərəfindən nazil edilməsinə, haqdan gəlməsinə) heç bir şəkk-şübhə olmayan, müttəqilərə (Allahdan qorxanlara, pis əməllərdən çəkinənlərə) doğru yol göstərən Kitabdır.3.    O kəslərə ki, qeybə ...

Al- İmran surəsinin 14- ci ayəsinə əsasən, qadınlar da kişilərin bəzi maddi və çirkin işləri üçün olnmuş və heyvanlardan hesab edilməlidirmi?

Al- İmran surəsinin 14- ci ayəsində zahiri dünyəvi məhəbbətlər məzəmmət edilərək, maddi və pis işlər hesab edilmişdir. Bu ayədə də belə zahirlər bəyan edilmişdir ki, bunlara qadınlar, övladlar, qızıl, gümüş, seçkin atlar və əkin yerləri aiddir. Buradan belə sual meydana çıxır ki, qadınlar da kişilərin maddi və çirkin işləri üçün olmuş və ...

ƏŞ-ŞUƏRA SURƏSI

0. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə.1. Ta, Sin, Mim. (Bu hərflər Allahla Onun Rəsulu arasında olan rəmzlərdir. Bu kitab həmin bu hərflərdən təşkil olunmuşdur. Amma heç kimin onun bənzərini gətirməyə qüdrəti yoxdur. Bu kitabın möhkəm ayələri və bu cür də mütəşabih ayələri vardır. And olsun Turi-Sinaya, Məkkəyə, and olsun Tuba və Sidr (ağaclarına) və Muhəmmədə (s) ...

ƏN-NƏML ‏ SURƏSI

0. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə.1. Ta, Sin. (Bu hərflər Allahla Onun Rəsulu arasında olan rəmzlərdir. Bu kitab həmin bu hərflərdən təşkil olunmuşdur, lakin heç bir kəsin onun bənzərini gətirməyə qüdrəti yoxdur. Və bu kitabın möhkəm ayələri və belə mütəşabih ayələri vardır. And olsun Turi-sinaya və Süleymana ki, bu surə Qur’anın, aşkar və aydınlıq gətirən ...

Peyğəmbər (s) digər insanlarla müqayisədə niyə cinsi ləzzətlərdən faydalanmaqda daha azad olub və hətta Peyğəmbər (s)- in həyat yoldaşları müəyyən qədər məhdudlaşdırılıblar?

Aşağıdakı iki məsələyə diqqət edin: Birinci: Allah Əhzab surəsinin 50- ci ayəsində, kənizlərdən tutmuş ta əmi qızları, bibi qızları, xala qızları, dayı qızları, mühacir qızlarını və çox qadını Peyğəmbərə halal edib və hətta bəyan edir ki, qadınlar hətta evlənmədən özlərini müftə onun ixtiyarına verə bilərlər. İkinci: Həmin surənin 53- cü ayəsində buyurur ki, ...

ƏL-ƏHZAB ‏ SURƏSI

0. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə.1. Ya Peyğəmbər, Allahdan qorx və kafirlərə və münafiqlərə itaət etmə, çünki Allah daim (işlərin məsləhətlərini) biləndir və (onların icrasında) hikmət (diqqət və möhkəmlik) sahibidir.2. Sənə Rəbbin tərəfindən vəhy olunana tabe ol (və müşriklərin saziş bağlamaq təklifinə əhəmiyyət vermə), həqiqətən, Allah daim ...

Dünyanın ən qədim kiçik Quranı xristiandadır

400 il yaşı olan 550 səhifədən ibarət bu müqəddəs kitabın ölçüləri 5.1 sm və 8 sm-dir. Dünyanın ən qədim kiçik Quranı xristiandadır Əhli Beyt -ABNA- xəbər agentliyinin verdiyi xəbərə əsasən Dünyada qədimliyi və ölçüsünə görə ən balaca Qurani-Kərim Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindədir. Maraqlıdır ki, kitabın sahibi xristiandır. Ən balaca Quran nüsxəsinin 400 il yaşı var. 550 səhifədən ...

Ermənistanda “Qurani Kərim”in yarışı keçirilib

İrəvanda yaşayan iranlılar Nimeyi Şəbanı təmtərahla keçirtmişlər. İnşəAllah o gün olsun yurd-yuvalarından qaçqın düşmüş Azərbaycanlılar tezliklə ana torpaqlarına qayıdaraq bu bayramları ermmənilərsiz keçirtsinlər. Amin. Ermənistanda "Qurani Kərim"in yarışı keçirilib + Foto Əhli Beyt -ABNA- xəbər agentliyinin verdiyi xəbərə əsasən Ermənistan paytaxtı İrəvanda qurani Kərim" üzrə yarış ...

Qurani-Kərim barəsində sual və cavablar

Sual-10: Quranı bir yerə yığan ilk şəxs kim olmuşdur? Cavab: Quranı bir yerə yığan ilk şəxs Həzrət Əli əleyhissalamdır. Qurani-Kərim barəsində sual və cavablar Sual-1: Quranın neçə surəsi var və ayələrinin sayına görə ən böyük və ən kiçik surələr hansıdır? Cavab: Quranın 114 surəsi var və ayələrinin sayına görə ən kiçik surə "Bismillah"-ı ilə dörd ayəsi olan "Kovsər" surəsi, ən ...

Venezuellada iranlı xəttatlarının Quran hesabatlarının sərgilənməsi

İranlı xəttatların Quran cədvəlləri, Venesuelanın Karakas şəhərində yerləşən Simon Bolivar Universitetində sərgiyə təqdim edilmişdir. Venezuellada iranlı xəttatlarının Quran hesabatlarının sərgilənməsi Əhli Beyt -ABNA- xəbər agentliyinin verdiyi xəbərə əsasən İslam Mədəniyyət və Əlaqələr Təşkilatı şöbəsi, bu cədvəlləri, İranlı miniatür və boyama ustadı Mahmud Fərşiyanın miniatür ...

Sindhlilər Quranı yandıran kişini qətlə yetirdilər

Sakinlər əvvəlcə şübhəli şəxsi döyüb, sonra polisə təslim edib. Daha sonra 200-ə yaxın insan polis bölməsinə hücum edərək, onu binadan çıxarıb və diri-diri yandırıblar. Sindhlilər Quranı yandıran kişini qətlə yetirdilər Əhli Beyt -ABNA- xəbər agentliyinin verdiyi xəbərə əsasən Pakistanda qəzəbli insan kütləsi Quranı yandırmaqda şübhəli bilinən kişini diri-diri yandırıb. Məscid imamı ...

Tehranda hərbiçilər arasında Beynəlxalq Quran müsabiqəsi keçirilir

Tədbirdə 21 islam ölkəsindən, o cümlədən Sudan, Fələstin, Bangladeş, Omman, İordaniya, İndoneziya, Bosniya, Mali, Pakistan, İraq, Əlcəzair, Suriya, Əfqanıstandan 80 nəfər iştirak edir. Tehranda hərbiçilər arasında Beynəlxalq Quran müsabiqəsi keçirilirƏhli Beyt -ABNA- xəbər agentliyinin verdiyi xəbərə əsasən Tehranda İslam dövlətlərinin hərbiçiləri arasında ilk Beynəlxalq Quran müsabiqəsi ...