فارسی
 

در گذشت آيه الله سيد مرتضي پسنديده برادر امام خميني 1417 ق/درگذشت «ابن مُقلـَه» خوشنويس شهير(328ق)/رحلت آيت الله شيخ «هادي تهراني» عالم و فقيه مسلمان (1321ق)

  اذان صبح
  طلوع خورشید
  اذان ظهر
  غروب خورشید
  اذان مغرب
مراکز استان :

طول جغرافیایی :         عرض جغرافیایی : 

مرحوم استاد رحیم مؤذن زاده اردبیلی مرحوم استاد آقاتی
استاد حسین صبحدل حسین علی شریف
حرم امام رضا (ع) اذان حزین
اذان انتظار - کاظم زاده حسن رضائیان
استاد شيخ محمد طوخی راغب مصطفی غلوش

برگي از تاريخ (10 شوال)

درگذشت «ابن مُقلـَه» خوشنويس شهير(328ق)
ابوعلي محمد بن علي بن حسين بن مُقله بغدادي معروف به ابن مقله در سال 372ق در بغداد به دنيا آمد و نزد دانشمندان مشهور آن زمان به كسب دانش و معارف ديني پرداخت. ابن مقله در جواني به وزارت در دستگاه عباسي پرداخت. ابن مقله در جواني به وزارت در دستگاه عباسي رسيد، اما پس از چندي به دليل مخالفت هاي شديد با مظالم و انحرافات حاكمان عباسي، مورد خشم آنان قرار گرفت و زنداني شد. سرانجام به دستور حاكم وقت، زبان و دست راست ابن مقله را بريدند و سپس او را كشتند. بيشترين شهرت ابن مقله در خوشنويسي است. وي حروف را به شكل هندسي بسيار زيبايي مي نوشت و بسياري از شرح حال نويسان، او را نخستين طراح رسم الخط و شيوه جديد خط عربي دانسته اند. همچنين ابن مقله مخترع خط ثلث، نسخ، رقاع و... است و چند بار قرآن را با خط خوش نگاشت. از آثار ابن مقله مي توان به كتاب رساله في علم الخط و القلم اشاره كرد.
رحلت آيت الله شيخ «هادي تهراني» عالم و فقيه مسلمان (1321ق)
شيخ هادي فرزند مولي محمد امين تهراني، از بزرگان علماي طراز اول اوايل قرن چهاردهم، عالم به فروع و اصول، جامع معقول و منقول و داراي تاليفات متعدد است. وي مقدمات تحصيل را از علماي تهران و اصفهان فرا گرفت. آيت الله تهراني در نجف اشرف از پرورش يافتگان حوزه درس فاضل ايرواني، ميرزا محمد حسن شيرازي، شيخ مرتضي انصاري، شيخ عبدالحسين جنّات و صاحب روضات الجنات بوده است. آثار گرانبهاي او كه حاكي از مراتب بالاي علمي اوست، عبارتند از: اتحاد الوجود والماهيه، الاتقان، الارث، الاستصحاب، اصاله البرائه، منظومه في الكلام، التوحيد و دائع النبوه في الاحكام الشرعيه.
درگذشت «ميرزا حسين خليلي» از رهبران مشروطه (1326ق)
حاج ميرزا حسين فرزند حاج ميرزا خليل تهراني از فقهاي شيعه در قرن چهاردهم هجري و از پرورش يافتگان حوزه درس شيخ محمد حسن نجفي صاحب جواهر و شيخ مرتضي انصاري بود. ايشان پس از فوت حاج ميرزا محمد حسن شيرازي، مرجع تقليد بعضي از مناطق شيعه نشين گرديد. آيت الله خليلي از رهبران نهضت مشروطيت در نجف بود كه با تشكيل چند انجمن، روحيه مبارزه با استبداد را در ايراني ها تقويت نمود. از ايشان آثار خيريه اي بر جاي مانده كه از آن جمله مي توان به بناي دو مدرسه در محله عماره نجف اشرف اشاره نمود. اين عالم بزرگ در روز جمعه دهم شوال 1326قمري درمسجد سهله وفات يافت و پس از انتقال به نجف اشرف در مقبره خصوصي خود مدفون گرديد.