فارسی
يكشنبه 28 آبان 1396 - الاحد 29 صفر 1439

رمضان 1430 رمضان 1388 بیت الزهرا

رمضان 1430 رمضان 1388 مسجد امیر

ادعیه

اهل بیت (ع)

نظام خانواده در اسلام

تفکر و اندیشه در اسلام جمادی الثانی 1387 اهواز (مسجد نور)

سیری در معارف اسلامی (15) رمضان 1387 تهران(مسجد امیر(ع))

امام زمان (عج) شعبان 1387 تبریز(مسجد طوبی)

صراط مستقیم صفر 1387 ساوه - مسجد انقلاب

صفر 87 صفر 1387 مشهد - حسینیه آیت الله شاهرودی

توحید (7) صفر 1387 اراک

طهارت و پاکی معنوی محرم 1387 کرج مسجد حضرت معصومه

توحید (6) محرم 1387 گوهر دشت

سرمایه های مادی معنوی محرم 1387 یزد

فرصتها محرم 1387 تهران (حسينيه صاحب الزمان)

سیری در معارف اسلامی محرم 1387 تهران (موسی بن جعفر)

شناخت دنیا و مسوولیت انسان در آن محرم 1387 تهران (حسينيه همدانيها)

حسين وارث انبياء محرم 1387 تهران (مسجد حضرت امير (ع))

دینداری واقعی محرم 1387 تهران(حسنيه علوي)

صادقان محرم 1387 تهران(مسجد سيدعزيزالله)

معرفت (3) شعبان 1386 اصفهان (حسينيه قائم)

سيري در معارف اسلامي (14) شعبان 1386 اصفهان (حسينيه علي نقي)

تفسير سوره واقعه (4) جمادی الثانی 1386 اصفهان (مسجد سيد)

حلال و حرام مالي (6) جمادی الثانی 1386 خميني شهر (مصلي)

صلاح و فساد جمادی الثانی 1386 اصفهان (حسينيه جواد الائمه (ع))

تفسير سوره انفطار جمادی الثانی 1386 تهران (حسينيه حضرت علي اکبر (ع))

تفسير سوره واقعه (2) جمادی الثانی 1386 تهران (مسجد حضرت امير (ع))

عاقبت به خيري جمادی الثانی 1386 تهران (حسينيه صدوقي)

آثار موعظه (2) جمادی الثانی 1386 تهران (حسينيه همدانيها)

صراط مستقيم صفر 1385 ساوه (مسجد انقلاب)

مسئوليت اعضاء صفر 1385 قزوين (مسجد حضرت ابوالفضل (ع) )

شــكر صفر 1385 قزوين (مسجد شهيد ثالث)

بهشت و دوزخ صفر 1385 قزوين (مسجد النبي)

توحيد (3) محرم 1385 كرج (مسجد جامع رجايي شهر)

پيمان الهي محرم 1385 كرج (مسجد حضرت معصومه)

سيري در معارف اسلامي (13) محرم 1385 كرج (بيت الحسن)

توحيد (2) محرم 1385 تهران (امامزاده صالح)

عظمت حق محرم 1385 تهران (مسجد اعظم تجريش)

نگاه قرآن به آتش دوزخ محرم 1385 تهران (مسجد انصار)

علل انحراف از تربيت محرم 1385 تهران (بيت الزهراء)

درسهايي از كربلا (2) محرم 1385 تهران ( مكتب النبي (ص) )

درسهايي از كربلا (1) محرم 1385 تهران (امامزاده زيد بازار)

طاعت خدا محرم 1385 تهران (حسنيه علوي)

ارزيابي ارزش انسان (2) محرم 1385 تهران (حسينيه صاحب الزمان)

دو نگاه به دنيا محرم 1385 تهران (حسينيه همدانيها)

انسان بين دو دعوت حق و باطل محرم 1385 تهران (مسجد سيد عزيزا...)

صبر از ديدگاه اسلام رمضان 1385 تهران (مسجدحضرت امير )

نگاهي به آيات قرآن (2) رمضان 1385 تهران (بيت الزهراء)

ارزشهاي يوسف در برابر زليخا رمضان 1385 تهران (حسينيه همدانيها)

اخلاق (3) شعبان 1385 اصفهان (نجف اباد)