فارسی
سه شنبه 02 آبان 1396 - الثلاثاء 3 صفر 1439

ايمان و آثار آن (1) صفر 1385 مشهد (حسينيه آيت ا... شاهرودي)

دعا (2) صفر 1385 مشهد (حسينيه كاملان)

بندگي عامل تحصيل ارزشها صفر 1385 مشهد (حسينيه قزوينيها)

وضو صفر 1385 مشهد (حسينيه آل ياسين)

ارزش عمر و راه هزينه آن (3) صفر 1384 يزد (مسجد ملا اسماعيل)

زهد از ديدگاه اسلام صفر 1384 قزوين (مسجد شهيد ثالث)

ارزش عمر و راه هزينه آن (2) صفر 1384 قزوين (مسجد النبي)

ارزش عمر و راه هزينه آن (1) محرم 1384 كرج (مسجد جامع رجائي شهر)

پيمان خدا در قرآن محرم 1384 كرج (مسجد حضرت معصومه)

آثار قرآن در زندگي محرم 1384 تهران (بيت الزهرا)

آثار عبوديت محرم 1384 تهران (مسجد اعظم تجريش)

بن بستها و راه خروج از آن محرم 1384 تهران (امامزاده صالح)

چهره مؤمن در قرآن محرم 1384 تهران (مسجد اكباتان)

ربوبيت از نظر قرآن محرم 1384 تهران (مسجد انصار)

شرح خطبه شب عاشوراي سيدالشهدا(ع) محرم 1384 تهران (حسينيه صاحب الزمان)

زيبائيهاي دنيا از ديدگاه اسلام محرم 1384 تهران (حسينيه همدانيها)

راه رشدو كمال محرم 1384 تهران (حسينيه علوي)

نگاهي به گروه حق و باطل محرم 1384 تهران (امامزاده زيد بازار)

ارتباط با سيدالشهداء(ع) محرم 1384 تهران (مسجد سيدعزيزا...)

سيري در معارف اسلامي (11) ذی الحجه 1384 مشهد (حرم مطهر)

توحيد (1) شوال 1384 كاشمر (حسينيه حضرت ابوالفضل)

گناه و سبب آن رمضان 1384 تهران (حسينيه همدانيها)

تواضع و آثار آن رمضان 1384 تهران (مسجد حضرت امير)

مرگ و عالم آخرت رمضان 1384 تهران (بيت الزهراء)

حلال و حرام مالي (4) شعبان 1384 شيراز (مدرسه علوي)

تشيع تنها راه نجات و كمال جمادی الثانی 1384 اصفهان (حسينيه جوادالائمه)

ذكر خدا جمادی الثانی 1384 سيرجان (بيت الزهرا)

حلال و حرام مالي (3) جمادی الثانی 1384 حسينيه حضرت علي اكبر

مسئوليت و تكليف جمادی الثانی 1384 تهران (مسجد حضرت امير)

ارزيابي ارزش انسان (1) جمادی الثانی 1384 حسينيه سماواتيان

حقوق خدا و مردم جمادی الاول 1384 تهران (حسينيه الزهراء)

پرونده اعمال در قيامت (2) جمادی الاول 1384 تهران (مسجد سيدعزيزا...)

شخصيت حضرت زهرا(س) (2) جمادی الاول 1384 مشهد (حسينيه امام رضا)

معرفت (2) جمادی الاول 1384 سمنان (مسجد جامع)

عناصر ارزش انسان صفر 1384 مشهد (حسينيه فلاحتيان)

در پرتو نبوت صفر 1384 مشهد (حسينيه آيت ا... شاهرودي)

معارفي از حضرت رضا(ع) (1) صفر 1384 مشهد (حرم مطهر)

مفهوم تلاوت قرآن صفر 1384 مشهد (حسينيه كاملان)

شناخت شيطان صفر 1384 بوشهر (مصلي)

سيري در معارف اسلامي (9) صفر 1384-1383 قزوين (امامزاده حليمه خاتون)

چشم انداز نماز (2) صفر 1384-1383 قزوين (مسجد النبي)

ويژه گيهاي بندگان صالح محرم 1383 كرج (مسجد حضرت معصومه)

حادثه كربلا اوج بندگي (2) محرم 1383 كرج (مسجد جامع رجائي شهر)

دنيا از ديدگاه اسلام محرم 1383 تهران (مسجد اكباتان)

چشم انداز نماز (1) محرم 1383 تهران (مسجد اعظم)

حادثه كربلا اوج بندگي (1) محرم 1383 تهران (بيت الزهرا)

نگاهي به قرآن محرم 1383 تهران (امامزاده صالح)

عوامل قيام امام حسين(ع) (2) محرم 1383 تهران (امامزاده زيد بازار)

اسلام و تربيت محرم 1383 تهران (حسينيه صاحب الزمان)

معرفت (1) محرم 1383 تهران (حسينيه همدانيها)