فارسی
چهارشنبه 06 ارديبهشت 1396 - الاربعاء 28 رجب 1438
بزرگداشت عالم ربانی حضرت آیت الله سید مهدی ابن الرضا - 7 1396 - مسجد اعظم

سخنرانی استاد حسین انصاریان