Indonesian
Thursday 25th of May 2017
code: 81828
Hadits Pilihan dari Imam Hasan Al-Mujtaba as

Penyebab Kehancuran

هلاك الناس في الثلاث : الكبر, الحرص, الحسد. فالكبر هلاك الدين و به لعن ابليس. و الحرص عدو النفس و به اخرج ادم من الجنة. و الحسد رائد السوء و منه قتل قابيل هابيل.

Kebinasaan manusia terletak pada tiga hal: sombong, tamak, dan hasud. Kesombongan menghancurkan agama seseorang. Karena sombong iblis menjadi makhluk terkutuk. Sifat tamak adalah musuh jiwa. Karena tamak Adam diusir dari surga. Adapun hasud adalah akar dari keburukan. Akibat kedengkian Qabil menjadi pembunuh Habil.[1]

 

Peran Akal, Kesungguhan, dan Keyakinan Agama

لا ادب لمن لا عقل له, ولا مروة لمن لاهمة له, ولا حياء لمن لا دين له

Tiada etika bagi yang tak punya akal, tiada kehormatan diri tanpa kesungguhan. Dan tiada rasa malu bagi yang tak punya keyakinan agama.[2]

 

Kehidupan Duniawi dan Ukhrawi

اعمل لدنياك كانك تعيش ابدا , و اعمل لاخرتك كانك تموت غدا

Kerjakan urusan duniamu seakan-akan engkau akan hidup abadi. Dan kerjakan urusan akhiratmu seakan-akan engkau mati esok hari.[3]

 

Taawakkal kepada Allah

من اتكل علي حسن الاختيار من الله له لم يتمن انه في غير الحال التي اختارها الله له

Siapapun yang bertawakkal dan percaya akan kebaikan setiap ketentuan/pilihan Allah, dia pasti tak akan pernah berharap berada di dalam situasi selain yang Allah tetapkan pilihan baginya.[4]

 

 

 

[1] Bihar Al-Anwar Jilid 75 hal. 11 hadits ke 1

[2] Ibid hadits ke 6

[3] Bihar Al-Anwar, j. 44 hal. 139

[4] Tuhaf Al-‘Uqul hal. 234
Telah dibaca: 15
Tags:Hadis, Imam Hasan as

user comment
 

latest article

  Amanat Imam Ali as untuk Malik Al-Asytar Gubernur Mesir
  Kiat Memilih Suami dalam Islam
  Falasafah Ujian Ilahi
  Tanda-Tanda Sebelum Kemunculan Imam Mahdi afs
  Ramadan dimata Rahbar
  Faedah Shalawat kepada Nabi saww dan Keluarganya as dalam Alquran
  Penjasadan Amal
  Hadits Pilihan dari Imam Hasan Al-Mujtaba as
  Amalan Nisyfu Sya’ban
  Keteladanan Rasulullah Saww dalam Alquran