Turkish
Wednesday 20th of September 2017
Makaleler

Ağlama ve Yas Tutma

Soru: Bir Müslüman, dinin esaslarını kabul edip dini emirleri yerine getirirse kurtuluş ehlidir; öyleyse ağlamanın ona ne faydası vardır. Ağlama ve yas meclisleri düzenlemek ne içindir? Onlara ne gibi bir netice ve fayda sağlıyor ki, müminlerin ağlaması için her yıl büyük masraflar yapıyorlar?    Cevap: Açıktır ki insan her ne kadar amil ve kamil de olsa, yine ...

Hz. İbrahim'in Güzel Ahlakı

Kuran'da Rabbimizin insanlara uyarıcı, korkutucu ve müjdeleyici olarak gönderdiği kıymetli elçilerinin güzel ahlak özelliklerine dair birçok ayet yer almaktadır. Tüm peygamberler, Allah'a olan teslimiyetleri, samimiyetleri, sadakatleri ve adil, mütevazi, onurlu tavırlarıyla son derece üstün ahlaklı insanlardır. Kuran'da Peygamberimiz Hz. Muhammed Allah'a olan derin imanı, ...

Cennet ve Cehennem

Cennet ebedî bir makamdır ki, Allah mükâfat olarak iyi kimselere orada yer verir. Orada her çeşit nimetler, rahatlık, refah ve ferahlık vesileleri, oranın ehlinin arzuladığı her şey mevcuttur. Cennette kin, haset ve hınçtan bir eser yoktur. Herkes birbiriyle kardeşçe geçinecek, hepsi ebedî olarak orada kalacak, kimse hiçbir zahmete düşmeyecektir."[1]  "Temiz ve ...

Salih Amel 1

Kur'an-ı Kerim'den anlaşıldığı kadarıyla nefsin tekamüle erişmesi, Allah'a yaklaşmak, insaniyetin yüce derecelerine ve tertemiz Ahiret hayatına ulaşmak için imandan sonraki vasıta salih ameldir.    Kur'an-ı Kerim şöyle buyuruyor: "Erkek olsun, kadın olsun, bir mümin olarak kim salih bir amelde bulunursa, hiç şüphesiz biz onu güzel bir hayatla yaşatırız ve onların ...

Salih Amel 2

Salih Amellerden Bazıları    İnsanı tekamüle eriştirip kurb makamına ulaştıracak olan tek yolun, vahye tabi olmak ve peygamberlerin açıklayıp kendilerinin de katettikleri ve farz, sünnet ve müstahap olarak tanıttıkları yolu katetmek olduğunu daha önce de söyledik. Salih amel, İslam şeriatında gelen, Kur'an-ı Kerim'de, hadis ve dua kitaplarında kaydedilen farz ve sünnetlerin ...

ZEKÂT HÜKÜMLERİ

okuz şeyde zekât vermek farzdır:1) Buğday2) Arpa3) Hurma4) Kuru üzüm5) Altın6) Gümüş7) Deve8) Sığır9) Koyun  Bu dokuz şeyden birine sahip olan kimse, sonraki hükümlerde açıklayacağımız şartların gerçekleşmesiyle, bunların muayyen bir miktarını belirtilen yerlere vermelidir. * Buğday gibi yumuşak ve arpa özelliğinde taneli bir tahıl olan "sült"ün[1] ...

Kur'an-ı Kerim Evrensel Bir Kitaptır

 Kur'an-ı Kerim'in açıklamaları, Arap ümmeti gibi bir ümmete veya müslümanları gibi taifelerden bir taifeye (özel bir gruba) ait değildir. Müslümanları olduğu gibi İslâm dışı taifeleri de muhatap alıyor. Zira Kur'an-ı Kerim kafir, müşrik, ehl-i kitap, Yahudi, Beni İsrail ve Hıristiyan gibi kavimleri de bir çok kere muhatap alarak bu taifelerden her biriyle ihticac ...

KUR'AN VE İNSANLARIN MADDÎ VE MANEVÎ İHTİYAÇLARI

 İnsanlara bütün çağlarda maddi ve manevi ihtiyaçları için gerek duyacağı bütün hususlar, ana hatlarıyla Kur'an'da beyan edilmiş ve gerekli yol gösterilmiştir. Devlet idaresi, siyasi meseleler, diğer toplumlar ve ülkelerle ilişkiler, birlikte yaşama ve uluslararası komşuluk ilişkileri, savaş, barış, yargı, ekonomi vb. hayatın bütün boyutlarının genel kural ve ...

İLAHİ İRADENİN KAYNAĞI RAHMETTİR

Allah Teala'nın kötü iş yapmadığına ve zulmetmediğine inandığımıza göre, Allah Teala'nın kullarına en uygun olan şeyi takdir ettiğine de inanmalıyız. Çünkü bunun aksi de adalete aykırı olup, zulmetmektir.Bir kulun kendi hakkında bir şeyi yararlı görmesi mümkündür. Ama her şeyden haberdar olan Allah, kullarını sevdiğinden ve onlara karşı merhametli olduğundan, onlar ...

Allah Resulü Açısından Eş Seçiminde Ölçü Nedir?

 Din büyüklerinin izdivaç hakkında açıklamış olduğu ölçüler, en sağlam ve mutmain ölçülerdir.Aşağıda okuyacağınız makalede; Peygamber Efendimiz (s.a.a) açısından eş seçiminde gerekli olan ölçüler ele alınmıştır, siz değerli ABNA okuyucuları için paylaşıyoruz:İmanİslam dininde eş seçiminde ilk aranan şart, iman ve ...

Suriye'deki Şartların Değişmesi ve Muhaliflerin Yenilgisi

Batı Asya konuları uzmanı ve analizcisi Seyit Rıza Sadrul Hüseyni, Tesnim Haber'e verdiği röportajda, De Mistura'nın Suriyeli muhaliflerin savaşta yenildiklerini kabullenmeleri gerektiği konusundaki açıklamaları hakkında konuştu. De Mistura'nın bu tutumunun, Suriye karşıtı ortak cephenin yenilgiyi kabul ettiklerini işaret ettiğini açıkladı ve; "De Mistura Birleşmiş Milletler Kurumu'nun resim uzmanı ...

İMAM MUSA KAZIM (a.s)’IN SİYASİ DÜŞÜNCESİ

İMAM MUSA KAZIM (a.s)’IN SİYASİ DÜŞÜNCESİSeyyid Muhammed Nazımzade Kumiİmam Musa Kazım (a.s)’ın siyasi düşüncesinin temelleri vahye ve dini hitabelere dayanıp sabır ve istikametin esasları üzerinde yükselir. İmam Musa Kazım (a.s) Abbasi zalim hükümdarlarına karşı mücadele ve Ehlibeyt’in haklılığının ispatı için büyük ceddi “Sana ...

Gadir Hum Bayramının Önemi

Soru: Muhterem hocam, eğer mümkünse gadir bayramı ile ilgili hadisler yazmanızı istiyorum. Sitenize başarılar dilerim. Vessalat-u Vesselam-u ala Muhammed'in ve Al-i Muhammed.    Cevap: Değerli kardeşim, bu konunun çeşitli yönlerini inşallah ileride bir makalede ele alacağız. Ama şimdilik sizin isteğiniz üzere, kısaca bu konuya değinmek istiyoruz.Hadislerde yer aldığına göre her ...

Mübahele Ayeti, İftihar Belgesi

Sana bu ilim geldikten sonra seninle bu konuda çekişenlere de ki: Geliniz, sizler ve bizler de dahil olmak üzere, siz kendi çocuklarınızı biz de kendi çocuklarımızı, siz kendi kadınlarınızı, biz de kendi kadınlarımızı çağıralım, sonra da dua edelim de Allah'tan yalancılar üzerine lânet dileyelim.”(Ali-İmran 61)Hz. Peygamberin (s.a.a) halefi salihliğine en uygun olan ...

Hz.Ali Naki (a.s)

Hz. İmam Ali b. Muhammed (a.s), dokuzuncu imamın oğludur. Lakabı Nakiy'dir. Bazen de Hadi lakabıyla anılır. 212. yılında Medine'de doğmuştur 254. Hicri kameri yılında (Şia rivayetlerine göre) Abbasi halifesi Mu'tazz tarafından zehirlenerek şehit edildi.[1]Onuncu imam kendi hayatı boyunca Abbasi halifelerinden yedi tanesini gördü. Onlar, Me'mun, Mu'tasım, el- Vasık, Mütevekkil, Muntasir, Mustain ve ...

İmam Hadi(a.s)’den Öğütler -1

mam Hadi (a.s) şöyle buyurmuştur: “İnsan, dünyada mallarıyla, ahirette ise amelleri iledir.”‌[1]İmam Hadi (a.s) şöyle buyurmuştur: “Kendisine malik olduğun kimseye gazaplanman aşağılıktır.”‌[2]İmam Hadi (a.s) şöyle buyurmuştur:“Zenginlik, arzunun az olması ve sana yeten şeyle hoşnut olmandır. Fakirlik ise nefsin doymazlığı ve şiddetli ...

İMAM ALİ NAKİ (as)'IN KISACA HAYATI

Kimlik bilgisiAdı :ALİKünyesi:Ebu`l HasanLakabı :HadiBaba adı : MuhammedAnne adı: SemaneDoğum yeri: MedineDoğum tarihi: 15 Z.Kade 212 hk.Peygamber'e (s.a.a) olan yakınlığı: TorunuŞehadet yılı :3 Recep 254 hk.Şehadet yeri :  Samirra (Irak)Şehadet sebebi : Abbasi halifelerinden Mutazz’ın zehirlemesi   Çocukluk dönemi İmam Hadi (as) kendi hayatı boyunca Abbasi halifelerinden yedi ...

SÜNNETİN KAYNAĞI KUR'ANDIR

 Hiç kimse "Bize Allah'ın kitabı yeter!" diyerek Kur'an hakikatlerini açıklaması ve tefsiriyle nasıh ve mensuh ayetlerini, genel ve özel nitelikli hitaplarını ve yine dinin usul ve furuunu kavrayışla ilgili peygamber sünneti ve hadislerini bir kenara itemez. Zira Kur'an-ı Kerim gayet net bir dille Hz. Resulullah'ın (s.a.a) söz ve amellerinin Müslümanlar için hüccet (kesin delil) ...

Mahşerdeki Hesap 3

AKKUNNASIN (KUL HAKKININ)  HESABI      Evet en zor verilecek hesap kul hakkının hesabıdır. Hz. Ali (a.s.) günahların kısımlarından bahsederken şöyle buyuruyor: "....Bağışlanmayan günah ise kulların birbirlerine yaptığı zulüm ve haksızlıktır...." sonra imam şöyle devam ediyor: "Allah-u Teala kendi izzet ve celaline and içerek şöyle buyurmuştur: "İzzet ve ...

Dönüş Ancak Onadır

“Dönüş ancak Onadır.” Ölülerin yerden çıkarılması, hesap ve ceza amacıyla yeniden diriltilmesi sonuç olarak Ona dönen bir eylemdir. Dönüşün Ona özgü kılınması, kıyamet günü yeniden diriliş ve dönüş hükmünü vermenin Ona ait olduğundan kinayedir. Dolayısıyla o, dünya hayatındaki rabbinizdir, sizin yeryüzüne ...