Turkish
Sunday 19th of November 2017
Makaleler

İMAM HASAN(A.S.)'DAN NAKLEDİLEN HADİSLER

     İMAM HASAN(A.S.)'DAN NAKLEDİLEN HADİSLERBİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİMİmam Hasan(a.s)'ın Hikmet, Öğüt, Teşvik, Korkutma, İyiliği Emretme ve Kötülükten Nehyetme vb. Konularda Babası Hz. Ali (a.s) ve Başkalarının Sorularına Verdiği Cevaplar(1)İmam Hasan aleyhi's-selâm'a "Zühd nedir?" denildi; İmam: "Takvalı olmaya rağbet etmek (ilgi göstermek) ve dünyaya ...

-1-HZ.PEYGAMBER'İN HAYATI

1-HZ.PEYGAMBER'İN HAYATI"Benden sonra gelecek ve ismi Ahmet olacak bir peygamberi müjdeleyen Allah elçisiyim.""Sizden hayra çağıran, iyiliği (marufu) emreden ve kötülükten (münkerden) sakındıran bir topluluk bulunsun. Kurtuluşa erenler işte bunlardır."ÖNSÖZResul-i Ekrem (s.a.a)'in ve Masum İmamların (Allah (c.c)'ın salat ve selamı onların üzerine olsun) mübarek ...

Medine'de İslam Devleti

İKİNCİ BÖLÜMResulullah (s.a.a)'in Medine'de ki Hayatı Ve İslam Hükümetinin TeşkiliMedine'de İslam DevletiŞekillenmeye başlayan İslam dini Resul-i Ekrem'in Medine'ye hicretinden sonra yeni bir merhaleye girdi. Bu merhalede tüm Müslümanların gönlü alınmalı ve İslami bir toplum için gerekli tüm müesseselerin kurulması gerekirdi. İslami toplumun yaratılmasında atılan ...

PEYGAMBER AŞIĞI

PEYGAMBER AŞIĞIYazar: Rıza RAHGÜZARMütercim: Bahri AKYOLBİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİMYazın son günleriydi, Medine sıcaktan kavrulmaktaydı. İnsanlar kan-ter içinde kalmışlardı. Hurmalar olgunlaşmak üzereydi. Ağırlıktan yere doğru sarkan hurma dalları çok güzel bir görünüme sahipti.Yavaş yavaş hurmaları toplama zamanı gelmişti. Bir yıllık kuraklık ve kıtlık yerini ...

Hz.RESULULLAH(S.A.A)DEN NAKLEDİLEN HADİSLER

Hz.RESULULLAH(S.A.A)DEN NAKLEDİLEN HADİSLERBİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİMHazret-i Resulullah (s.a.a(1))'ten Öğüt, Hikmet, Züht ve Benzeri Konularda Nakledilen SözlerHz.RESULULLAH (s.a.a)'İn Hz. ALİ (a.s(2))'a VASİYETİYa Ali, Allah'ı gazaplandıracak (bir şeyle) hiçbir kimseyi razı etmemen, Allah'ın (sana) verdiği bir şeyden dolayı başkasını övmemen, Allah'ın senden esirgediği bir şeyden dolayı ...

İmam Hüseyin'in Aşk ve Fedakârlık Dolu Hayatı

     İmam Hüseyin'in Aşk ve Fedakârlık Dolu Hayatıİmam Hüseyin (a.s) Hz. Ali (a.s) ve Peygamber-i Ekrem'in kızı Hz. Fatıma'nın (a.s) ikinci oğludur. Hicretin dördüncü yılında dünyaya geldi. Büyük kardeşi İmam Hasan Mücteba (a.s) şehit olduktan sonra Allah'ın emri ve kardeşinin vasiyeti üzerine imamet makamına ulaştı.İmam Hüseyin (a.s) on yıl ...

KIYAM VE İNKILABIN SEBEPLERİ

     KIYAM VE İNKILABIN SEBEPLERİİmam Hüseyin (a.s)'ın hayatına göz attığımızda; İmam'ın (a.s) maddi güçle zalim Emevi hükümetini yıkmasının mümkün olmadığın görmekteyiz. Hatta İmam Hüseyin (a.s)'e mektup yazarak, Kufe'ye davet edenlere dahi güvenmiyordu. Onların mektupları kendisine yetişmeden önce, kendi şanlı hareketini bildirmişti.İmam ...

TARİH AYNASINA GÖRE İMAM HÜSEYİN (A.)

 Doğumundan Babasının Şahadetine Kadar İmam Hüseyin (a.) hicri dördüncü yılın Şaban ayının üçünde Medine’de dünyaya gelmiştir. Dedesi olan peygamber efendimiz (s.a.a.) onun adını Hüseyin olarak adlandırmıştır. Babası Ali Bin Ebi Talip (a.), annesi Allah Rasulü’nün (s.a.a.) kızı Fatıma Zehra (s.) dır. Peygamber efendimiz (s.a.a.) onu ...

AŞURA GÜNÜ NE OLDU?

     [Hz.Hüseyin(as)'ın Şehadeti]:Hz. Hüseyn 72 kişilik küçük ordusuyla tarihin en büyük fedakarlık ve hemase destanını gerçekleştirmeye hazırlanırken 120 bin kişilik zulüm ve fesat ordusu zalimlerin rızasını kazanabilmek için tarihin en çirkin cinayet tablolarından birini oluşturmanın çabası içindeydiler.Bir taraftan tarihin ...

İyi Ve Kötü Kadınlar 2

Ahlaklı ve dindar olmayıp ama zahirde çok güzel olan kadın veya kızlar, genelde kendilerini beğenen, mağrur, eşinin sözünü kulak ardı eden, kocasına hükmetmek isteyen ve her istediğini elde etmeyi amaçlayan, anlaşılması güç kimselerdir. Bu gibi tipler, aile içerisindeki kendi davranış ve hareketlerini beğenir, diğer aile fertlerininkileriyse küçümser ve ...

İyi Ve Kötü Kadınlar 1

İyi Kadınlar ve Özellikleri     Resul-i Ekrem (s.a.a) şöyle buyuruyor:İnsanların mutluluklarından birisi de kendine uygun, iyi huylu bir eşinin olmasıdır. [1]     Her erkek evlenmeyi arzu ettiğinde, hayatta mutlu olabilmek için, aile yuvası kurup, hayatın temel taşını atarken, kendini mesut edecek hayırlı ve uğurlu bir eş ararken çok dikkatli olması, ...

Ahiretin Korkunç Menzilleri

Hamd, âlemlerin rabbi olan Allah’a; selat ve selam, Muhammed ve onun temiz soyuna.Peygamber'in Ehl-i Beytinin hadislerine sarılan naçiz kul Muhammed Rıza oğlu Abbas Kummî şöyle diyor:  Aklî ve naklî deliller, yolculuğa çıkmak isteyen birisinin, yolculuğu için hazırlık yapmasının gerekli olduğuna hükmetmektedir. Hepimizin önünde, gitmemiz zorunlu olan ahiret ...

İmam Hasan (a.s)'ın Mazlumiyeti

      İmam Hasan (a.s)'ın MazlumiyetiPeygamberin dar-i faniden göçmesinden yirmi beş yıl geçmiş, üç halife değişmişti. Bunlardan biri kendi eceliyle vefat ederken ikisi uğradıkları saldırılar sonucunda hayatlarını kaybetmişti.Her ne kadar Allah Resulü mükerrer olarak ümmetine Allah’ın kitabı ve Ehlibeytini sipariş edip onların kendilerine bırakılan ...

İmama Hasan (a.s)’ın Hayatından Dersler

Uyanık HizmetçİBir gün İmam Hasan (a.s)’ın hizmetçisi, cezalandırılmayı hakkeden bir suç işler. İmam (a.s) onun tembih edilmesini emreder. Bu arada uyanık hizmetçi: “Ey mevlam! Allah, “Ve’l kazimin’el ğayz” (öfkelerini yenenler) buyurur” der, bunun üzerine İmam (a.s): “Onu cezalandırmaktan vazgeçin” buyurur.Hizmetçi: ...

İMAM HASAN(A.S.)'DAN NAKLEDİLEN HADİSLER

     İMAM HASAN(A.S.)'DAN NAKLEDİLEN HADİSLERBİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİMİmam Hasan(a.s)'ın Hikmet, Öğüt, Teşvik, Korkutma, İyiliği Emretme ve Kötülükten Nehyetme vb. Konularda Babası Hz. Ali (a.s) ve Başkalarının Sorularına Verdiği Cevaplar(1)İmam Hasan aleyhi's-selâm'a "Zühd nedir?" denildi; İmam: "Takvalı olmaya rağbet etmek (ilgi göstermek) ve dünyaya ...

Hz. Rugayye İkitelli'de Anılacak

İmam Hüseyin (a.s)'ın sevgili kızı Hz. Rugayye'nin Şehadeti, 22 Ekim Pazar günü saat 14:00'de İkitelli Hz. Ebu Talip Camii'nde anılacak. Tiyatro, şiir, mersiye ve sinezenlerle gözyaşlarının Hz. Rugayye için akacağı bu anlamlı programı İkitelli Hz. Ebu Talip Gençliği organize ediyor. Programa, İstanbul'un çeşitli bölgelerinden Ehl-i Beyt dostlarının katılması bekleniyor. Hz. ...

İmam Bâkırın (a.s) İmamet Dönemi -1

İmam Bâkır"ın (a.s) 19 yıllık imamet dönemi (h:95-114) şöyle özetlenebilir:Babası -İmam Seccad (a.s)- ömrünün son anlarında onu kendi yerine ve Şia"nın önderliğine tayin eder ve bunu, diğer evlatları ve akrabaları huzurunda gerçekleştirir. Rivayetlerin dilinde ilim veya Resulullah"ın (s.a.a) silahını ihtiva eden bir sandığı ona göstererek buyurur: "Ey Mu-hammed, bu ...

İmam Muhammed Bakır (as)

İmam Muhammed Bakır (as)’ın   Kısaca BiyografisiAdı: Muhammed (a.s).Meşhur lakabı: Bakır (ilmi yaran ve açıklayan).Baba ve anne adı: Ali (Zeyn’ul-Abidin -a.s-), Fatıma (İmam Hasan-ı Mücteba’nın kızı).Doğum yeri ve yılı: Hicretin 57. yılı, Recep ayının evveli veya Sefer ayının üçünde Medine-i Münevvere’de dünyaya geldi.İmamet müddeti: On dokuz ...

HAMAS'tan üst düzey bir heyet Tahran'da

Filistin'deki Hamas hareketinden üst düzey bir heyet, resmi bir ziyaret için İran'ın başkenti Tahran'a gitti.Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Hamas Siyasi Büro Başkanı Yardımcısı Salih el-Aruri başkanlığındaki üst düzey bir heyet, İran'ın başkenti Tahran'a ulaştı." denildi.Hamas heyetinin, "birkaç gün" sürmesi planlanan ziyaret kapsamında İranlı üst ...

PEYGAMBERİN ELÇİSİ VE ÖZEL TEMSİLCİSİ

Şirk ve putperestliğe karşı; İslam mantığı, yirmi yıldan fazla bir süre içinde, Hicaz bölgesinde müşrik Arap kabileleri arasında yayılıyordu. Bu süre zarfında bölgenin tamamına yakını, İslam’ın put ve putperestliğe karşı mantığından haberdar olmuş ve putperestliğe körü körüne inanmanın, atalarını taklit etmekten başka bir şey olmadığını anlamışlardı. ...