Indonesian
Tuesday 24th of October 2017
code: 81516
Raj'ah Sayidah Fatimah sa

Raj’ah Sayidah Fatimah Zahra as ini disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Mufadhdhal.

Mufadhdhal bertanya kepada Imam Shadiq as, “Junjunganku! Apakah Rasulullah dan Ali akan bersama al-Qa’im kelak?”

Imam Shadiq as menjawab, “Ya. Demi Allah! Rasulullah dan Ali mau tidak mau harus menginjakkan kaki di muka bumi. Hai Mufadhdhal! Seakan-akan aku menyaksikan kami ketika itu berkumpul di hadapan Rasulullah saw sembari mengadukan kepada beliau bahwa umat ini telah membohongkan, menistakan, melaknat, dan mengancam akan membunuh kami. Para penguasa zalim mereka telah mengeluarkan kami dari tempat tinggal kami dan membunuh sebagian kami dengan racun dan tahanan ... Ketika itu Fatimah Zahra as datang dan mengadukan perampasan Fadak yang merupakan hak miliknya. Ia telah melontarkan masalah ini di hadapan Anshar dan Muhajirin. Lalu ia juga menceritakan bagaimana Amirul Mukminin as dipaksa keluar rumah supaya berbaiat di Saqifah Bani Sa’idah.” (Bihar al-Anwar, Muhammad Baqir Majlisi, jld. 53, hlm. 17)

user comment
 

latest article

  Kata-kata mutiara Imam Baqir a.s.
  Ku merinduimu Ya Haidar
  Ilmu Imam Ali as
  Rahasia Keagungan Sayidah Fatimah as
  Kepemimpinan Imam Sajjad as di Era Genting Sejarah Islam
  Melacak Jejak Kemunculan Syiah [I]
  Membimbing Orang Lain
  Pelajaran Tawadhu dari Imam As-sajjad
  Mutiara Hadis Imam Ali Zainal Abidin as.
  Doa Yang Menjadi ‘Pedang’ (1)