Indonesian
Saturday 25th of February 2017
code: 81516
Raj'ah Sayidah Fatimah sa

Raj’ah Sayidah Fatimah Zahra as ini disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Mufadhdhal.

Mufadhdhal bertanya kepada Imam Shadiq as, “Junjunganku! Apakah Rasulullah dan Ali akan bersama al-Qa’im kelak?”

Imam Shadiq as menjawab, “Ya. Demi Allah! Rasulullah dan Ali mau tidak mau harus menginjakkan kaki di muka bumi. Hai Mufadhdhal! Seakan-akan aku menyaksikan kami ketika itu berkumpul di hadapan Rasulullah saw sembari mengadukan kepada beliau bahwa umat ini telah membohongkan, menistakan, melaknat, dan mengancam akan membunuh kami. Para penguasa zalim mereka telah mengeluarkan kami dari tempat tinggal kami dan membunuh sebagian kami dengan racun dan tahanan ... Ketika itu Fatimah Zahra as datang dan mengadukan perampasan Fadak yang merupakan hak miliknya. Ia telah melontarkan masalah ini di hadapan Anshar dan Muhajirin. Lalu ia juga menceritakan bagaimana Amirul Mukminin as dipaksa keluar rumah supaya berbaiat di Saqifah Bani Sa’idah.” (Bihar al-Anwar, Muhammad Baqir Majlisi, jld. 53, hlm. 17)

user comment
 

latest article

  Mushaf Fathimah
  Akhlak Pecinta Ahlulbait as
  Nama-Nama Penuh Berkah Disekeliling Rasulullah saw
  Nabi Muhammad saw Penghubung Seluruh Hamba dengan Tuhannya
  Raj'ah Sayidah Fatimah sa
  Mutiara Hikmah dari Imam Hasan Askari as
  Tawassul, Tanda Cinta Nabi pada Ummatnya
  Keutamaan Shalawat
  Yayasan "Who is Husaain?" Peringati Maulid Nabi dengan Berbagi Bunga
  Hari Pernikahan Rasulullah saww dan Sayidah Khadijah as