Indonesian
Wednesday 28th of February 2024
Ma’sumin
ارسال پرسش جدید

Kenapa Nabi Saw pertama kali berdakwah secara sembunyi-sembunyi?

Kenapa Nabi Saw pertama kali berdakwah secara sembunyi-sembunyi?
Mengapa Rasulullah Saw dalam dakwah pertamanya dilakukan secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi?Jawaban GlobalRasulullah melakukan dakwah diam-diam dan sembunyi-sembunyi hanya kepada kerabat, keluarga dan beberapa orang-orang pilihan dari kalangan sahabat.Adapun terkait dengan alasan mengapa melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi pada tiga tahun pertama dakwahnya, tidak disebutkan analisa tajam dan terang pada literatur-literatur standar ...

Meninggalkan dunia tidak selalu benar

Meninggalkan dunia tidak selalu benar
Sepulangnya dari perang Jamal, Imam Ali as memasukikota Bashrah. Seseorang bernama Ala’ bin Ziyad Haritsimengadukan saudaranya, ‘Ashim, kepada Imam Ali as. Iaberkata kepada beliau, “Wahai Amirul Mu’minin, akumengadukan saudaraku yang bernama ‘Ashim.”Imam bertanya, “Memang ada apa dengannya?”Ia menjawab, “Ia telah meninggalkan dunia, mengenakanpakaian-pakaian yang sudah lama, menyendiri ...

Mengapa Asyura Terjadi

Mengapa Asyura Terjadi
Setelah pertemuan itu, Imam Husain as. tinggal di Madinah selama tiga malam. Setiap malam beliau pergi menyimbahkan diri di atas makam Nabi Muhammad saww. Untuk malam ketiga, seperti biasa beliau berziarah ke makam suci itu, berdoa dan menangis lama, sampai terbawa tidur. Dalam tidurnya, Beliau bertemu Rasulullah saww  Kendatipun dari sisi sejarah dan liputan fakta yang sederhana, peristiwa (Asyura) ini memang berlangsung tidak begitu lama. ...

Makna Lain dari Kata Al-Ishlah Dalam Al-Qur’an

Makna Lain dari Kata Al-Ishlah Dalam Al-Qur’an
Masih dalam seri Al-Ishlah dalam Al-Qur’an, sebelumnya kita telah mengetahui bahwa Al-Ishlah memiliki dua makna. Makna pertama adalah mendamaikan perselisihan dan yang kedua adalah berbuat baik serta mengajak orang lain kepada kebaikan. Tak hanya itu, ia juga ikut berusaha untuk menyingkirkan keburukan.Makna pertama telah kita bahas pada artikel sebelumnya dan kini kita akan membahas makna yang kedua. Melakukan Kebaikan dan ...

Buku "Kalky Avtar": mengajak kepada umat Hindu untuk segera memeluk agama Islam.

Buku "Kalky Avtar": mengajak kepada umat Hindu untuk segera memeluk agama Islam.
Salah satu ramalan kedatangan nabi Muhammad yg sangat terkenal yang juga telah membuat seorang professor bahasa dari Alahabad University India, Pundit Vaid Parkash mengajak kepada umat Hindu untuk segera memeluk agama Islam, adalah terdapatnya sebuah ramalan penting dalam kitab suci Hindu tentang kedatangan yang ditunggu-tunggu dari seorang Kalky Avtar (baca :autar). "av" artinya : turun. "tr" artinya melewati. Jadi arti kata Avtar adalah ...

Akhlak Pecinta Ahlulbait

Akhlak Pecinta Ahlulbait
...

Shalawat, Hadiah Ilahi kepada Mukmin

Shalawat, Hadiah Ilahi kepada Mukmin
Salah satu hadiah besar yang diberikan Allah Swt kepada hamba-Nya yang mukmin adalah shalawat kepada Nabi Muhammad dan Ahlul Baitnya. Shalawat adalah menyampaikan ucapan selamat dan pujian Tuhan kepada Nabi Muhammad dan Ahlul Baitnya as. Allah Swt dalam surat al-Ahzab ayat 56 berfirman yang artinya, "Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah ...

Asyura: Epik Cinta, Pengabdian dan Kesetiaan (I)

Asyura: Epik Cinta, Pengabdian dan Kesetiaan (I)
  Gerakan Karbala sejak peristiwa historis besar ini terjadi lebih dari seribu tahun lalu hingga kini senantiasa menjadi sumber mata air yang jernih bagi orang-orang dahaga akan kebenaran.Tidak diragukan lagi spirit agung, motif dan tujuan mulia Asyura membawa khazanah kebudayaan yang kaya sekaligus menjadi inspirasi bagi gerakan besar dunia.     Tujuh hari berlalu setelah Imam Husein dan pengikutnya memasuki tanah Karbala. Tanggal ...

Wanita dalam Perspektif Fathimah az-Zahra as

Wanita dalam Perspektif Fathimah az-Zahra as
Oleh: *Novita Tri AndariSekilas tentang Fathimah az-Zahra asSudah masyhur di kalangan kita, ucapan sang Khatamul Anbiya, Muhammad saww tentang sosok wanita yang memainkan peranan penting dalam keberlangsungan risalah:“Fathimah adalah wanita surga termulia”.[1] Di lain waktu, Rasulullah saww bersabda:“Hai Ali, Fathimah adalah bagian dari diriku, cahaya mataku dan buah hatiku. Siapa yang membuatnya marah, berarti membuatku marah ...

Apa maksud Imam Ali As atas diamnya Allah Swt terhadap sebagian hukum? Dan mengapa Imam Ali As menyatakan bahwa kalian tidak perlu membuang-buang waktu percuma untuk menemukannya?

Apa maksud Imam Ali As atas diamnya Allah Swt terhadap sebagian hukum? Dan mengapa Imam Ali As menyatakan bahwa kalian tidak perlu membuang-buang waktu percuma untuk menemukannya?
Dalam Hikmah-hikmah Pendek Nahj al-Balâghah disebutkan, ““Sesungguhnya Allah telah menempatkan pada Anda beberapa kewajiban yang tak boleh Anda abaikan. Dia meletakkan batas-batas yang tak boleh Anda langgar. Dia melarang Anda terhadap hal-hal tertentu yang tak boleh Anda langgar, dan Dia telah mendiamkan tentang hal-hal tertentu bukan karena Dia lupa. Karena itu janganlah buang-buang waktu Anda untuk mendapatkannya. ” Apakah maksud ...

Makna “al-Qurba” pada ayat 23 surah Syura

Makna “al-Qurba” pada ayat 23 surah Syura
      Apabila maksud pembicara dari sebuah redaksi atau kata-kata yang digunakan di dalamnya tidak jelas, pada setiap proposisi dan kalimat, maka ia harus ditelusuri pada indikasi-indikasi (qarâin) yang dapat menjelaskan maksud dari ucapannya itu. Terkait dengan ayat 23 surah al-Syura “Qul laa as’alukum ‘alaih ajran illa mawaddata fil qurbah” padanya terdapat indikasi-indikasi dan tanda-tanda yang membimbing dan membantu kita ...

Imam Husein as dalam Pandangan Ulama Ahlusunnah

Imam Husein as dalam Pandangan Ulama Ahlusunnah
Dengan merujuk pada kitab-kitab sejarah Ahlusunnah kita akan menemukan bahwa Imam Husein as telah menjadi sosok yang dipuji oleh ulama-ulam Ahlusunnah. Dan diantara mereka ialah:    Ibnu Hajar Asqalani“Husein bin Ali bin Abi Thalib, Hasyimi, Aba Abdillah Madani, adalah cucu Rasulullah saww, setangkai bunga milik Rasul saww dari dunia ini, dan ia merupakan salah satu dari dua pembesar dan pemimpin para pemuda pemimpin ...

Memperingati Hari Kelahiran Imam Ali Ridha as

Memperingati Hari Kelahiran Imam Ali Ridha as
Aku telah tiba di kota Mashad yang terletak di Timur Laut Iran. Pagi yang segar penuh dengan inspirasi. Sang mentari sedikit demi sedikit menampakkan wujudnya di celah-celah pegunungan terjal dengan memberikan sinar hangatnya. Begitu adilnya matahari sehingga ia membagikan kehangatan cahayanya ke semua tempat. Hari ini kota Mashad berada dalam kondisi dan situasi yang lain. Mashad memancarkan cahaya malakutinya menyambut peringatan ...

Sayyidah Fathimah az Zahra; Biografi dan Kepribadiannya

Sayyidah Fathimah az Zahra; Biografi dan Kepribadiannya
Fatimah as adalah salah seorang puteri Rasulullah saw. Ia merupakan wanita yang paling mulia kedudukannya. Kemuliaannya diperoleh sejak menjelang kelahirannya, ketika kelahirannya dibidani oleh 4 wanita suci. Ketika menjelang kelahirannya ibunda tercintanya Khadijah Al-Khubra as meminta tolong kepada wanita-wanita Qurays tetangganya. Tapi mereka menolaknya sambil mengatakan kepadanya bahwa ia telah mengkhianati mereka mendukung Muhammad. Saat ...

Nabi Muhammad saww Adalah Penentu Para Imam Mazhab Syi’ah

Nabi Muhammad saww Adalah Penentu Para Imam Mazhab Syi’ah
Seorang peneliti tidak akan dapat meragukan pelajaran sejarah Nabi saww dan pengetahuan sejarah Islam, bahwa Nabi saww telah menentukan para Imam yang ke dua belas (12 Imam as. ) dan beliau telah menetapkan mereka sebagai khalifah-khalifah setelahnya dan menjadi penerima wasiat di tengah umatnya. Telah disebutkan jumlah mereka dalam hadis-hadis shahih Ahlussunnah bahwa mereka itu adalah dua belas orang semuanya dari Quraisy, dan hal itu telah ...

Aksi Simpatik Muslim Inggris Memperkenalkan Imam Husain as di London

Aksi Simpatik Muslim Inggris Memperkenalkan Imam Husain as di London
Aksi Simpatik Muslim Inggris Memperkenalkan Imam Husain as di London Menurut Kantor Berita ABNA, aktivis Yayasan "Who is Hussain?" melakukan aksi simpatik dengan membagi-bagikan air mineral secara gratis kepada warga non muslim setempat di kota London sambil memperkenalkan profil Imam Husain as. Aksi simpatik tersebut mendapat sambutan ...

Imam Bagir as Mengetahui Peristiwa dan Pesan Beliau Kepada Jabir Ju’fi

Imam Bagir as Mengetahui Peristiwa dan Pesan Beliau Kepada Jabir Ju’fi
Mengetahui PeristiwaAbu Hamzah Tsumali salah seorang sahabat Imam Baqir as menukil bahwa suatu hari Imam Muhammad Baqir as pergi ke sebuah kebun di sekitar Madinah dan Sulaiman salah satu sahabatnya membarenginya.Sulaiman bertanya kepada Imam Muhammad Baqir, “Apakah Imam mengetahui peristiwa yang terjadi di siang hari?”Imam Baqir as berkata, “Demi Tuhan yang mengutus Muhammad Saw sebagai nabi, Imam mengetahui kejadian yang ...

Yazid dan Kebobrokan Pemerintahannya

Yazid dan Kebobrokan Pemerintahannya
Dalam tulisan ini akan dijelaskan mengenai berbagai penyimpangan Yazid bin Muawiyah supaya menjadi jelas mengapa Imam Husein as tidak membaitnya. Pelajaran-pelajaran Asyura selalu menjadi pendorong bagi umat Islam untuk bangkit melawan kezaliman dan penindasan. Kebangkitan Imam Husein as pada tahun 61 H memberikan pelajaran yang sangat mendalam dan bahkan hingga akhir sejarah nanti, tragedi Karbala akan tetap membawa pesan nilai-nilai tinggi ...

Apa makna makar Tuhan yang disebutkan dalam al-Qur'an?

Apa makna makar Tuhan yang disebutkan dalam al-Qur'an?
Apa makna makar Tuhan yang disebutkan dalam al-Qur'an?Jawaban Global"Makar" bermakna pengaturan (perencanaan) dan pencarian alternatif dalam perbuatan-perbuatan baik atau buruk. Dan atas alasan ini penggunaan redaksi ini dalam al-Qur'an disebutkan beserta ajektif (sifat) "as-sayyi’u."Makar Ilahi: Terdapat banyak ayat yang menyandarkan "makar" kepada Tuhan dan maksud ayat-ayat tersebut adalah pengaturan universal Ilahi. Lantaran Dia merupakan ...

Kata-kata mutiara Imam Baqir a.s.

Kata-kata mutiara Imam Baqir a.s.
1. Jiwa yang agung“Kuwasiatkan lima hal kepadamu: (1) jika engkau dizalimi, jangan berbuat zalim, (2) jika mereka mengkhianatimu, janganlah engkau berkhianat, (3) jika engkau dianggap pembohong, janganlah marah, (4) jika engkau dipuji, janganlah gembira, dan (5) jika engkau dicela, kontrollah dirimu”.2.Akibat baik dan buruk“Alangkah mungkin orang yang tamak kepada dunia akan mendapatkannya di dunia. Akan tetapi, ketika ia ...