ไทยแลนด์
Thursday 29th of February 2024
0
نفر 0

1 ซุลฮิจญะฮ์ วันครบรอบการแต่งงานของอิมามอะลีกับท่านหญิงฟาฏิมะฮ์

วันนี้ 1 ซุลฮิจญะฮ์ คือวันที่ยิ่งใหญ่อีกวันหนึ่งในอิสลาม เนื่องจากเป็นวันครบรอบการแต่งงานของผู้ยิ่งใหญ่สองท่านระหว่างท่านหญิงฟาติมะฮ์ (อ) บุตรีของท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ) กับท่านอิมามอะลี (อ) จึงใคร่ขอแสดงความยินดีมายังพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่าน เนื่องในวันครบรอบการแต่งงานของบิดา และมารดาแห่งมวลศรัทธาชน
1 ซุลฮิจญะฮ์ วันครบรอบการแต่งงานของอิมามอะลีกับท่านหญิงฟาฏิมะฮ์

วันนี้ 1 ซุลฮิจญะฮ์ คือวันที่ยิ่งใหญ่อีกวันหนึ่งในอิสลาม เนื่องจากเป็นวันครบรอบการแต่งงานของผู้ยิ่งใหญ่สองท่านระหว่างท่านหญิงฟาติมะฮ์ (อ) บุตรีของท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ) กับท่านอิมามอะลี (อ) จึงใคร่ขอแสดงความยินดีมายังพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่าน เนื่องในวันครบรอบการแต่งงานของบิดา และมารดาแห่งมวลศรัทธาชน


การแต่งงานมีความสำคัญเช่นไรในอิสลามนั้น ได้มีการกล่าวถึงอย่างมากมายแล้ว แต่มีอีกเรื่องหนึ่งที่ยังไม่ค่อยมีการกล่าวถึงในเรื่องดังกล่าวก็คือ อิสลามให้ความสำคัญกับค่ำคืนแรกของคู่บ่าวสาวอย่างไร และอิสลามมีหลักปฏิบัติอะไรบ้างในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยา


คำคืนแรกของการแต่งงาน คือค่ำคืนที่คู่บ่าวสาวทุกคนต่างรอคอย เป็นค่ำคืนแรกที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ชีวิตคู่ระหว่างคนสองคน ในอิสลามถือว่าเป็นค่ำคืนที่มีบะรอกัต (ความศิริมงคล) ยิ่งนัก


ทำไมอิสลามจึงถือว่า ค่ำคืนแรกของการแต่งงานของคู่บ่าวสาวมีความศิริมงคลมากมายนัก ก็เนื่องจากว่า เรามีวจนะหนึ่งของท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ) ที่ท่านได้มีวจนะไว้ว่า
"ผู้ศรัทธาคนใดก็ตามที่เขาได้แต่งงาน เขาได้ทำให้ศาสนาของเขาสมบูรณ์แล้วครึ่งหนึ่ง"


ด้วยเหตุนี้ในค่ำคืนดังกล่าว การดุอาอ์วิงวอนจะถูกตอบรับจากพระองค์ มวลมะลาอิกะฮ์ (ฑูตสวรรค์) จะทรงนำความเมตตาอย่างมากมายมาโปรยปรายแก่คู่บ่าวสาวในค่ำคืนดังกล่าว


เช่นเดียวกันศาสนาอิสลาม ถือว่าการมีเพศสัมพันธ์กันระหว่างคู่บ่าวสาวในค่ำคืนดังกล่าวเป็นอิบาดัต (การเคารพภักดี) ซึ่งมีรายงานได้บันทึกไว้ว่า ก่อนการมีเพศสัมพันธ์ ถ้าหากคู่บ่าวสาวได้มีการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติต่างๆ สำหรับคู่บ่าวสาวในค่ำคืนแรกของการแต่งงาน หมายถึงเขาได้ปฏิบัติตามสุนนะฮ์ (แบบอย่าง) ของท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ)


ค่ำคืนแรกของคู่บ่าวสาว ไม่ว่าคู่บ่าวสาวจะอยู่ในศาสนาใด เผ่าพันธ์ใด สิ่งหนึ่งที่คู่บ่าวสาวทุกคนต่างรอคอยอย่างใจจดใจจ่อ ก็คือการมีเพศสัมพันธ์ เพื่อสนองความใคร่ที่มีอยู่ในตัวของมนุษย์แต่ดั้งเดิมทุกคน ศาสนาอิสลามก็ส่งเสริมในเรื่องดังกล่าว แต่เป็นการส่งเสริมที่อยู่บนหลักธรรม และบทบัญญัติแห่งศาสนาเท่านั้น


มนุษย์มีความแตกต่างกับบรรดาสัตว์อย่างสิ้นเชิง ถึงแม้ว่าความใคร่ในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์จะมีเหมือนกันกับสัตว์ทั่วไป ดังนั้นวิธีการ ขั้นตอนการมีเพศสัมพันธ์ของมนุษย์จึงต้องมีความแตกต่างกับสัตว์ตามไปด้วย อิสลามมีคำสั่งสอนในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ไว้อย่างละเอียด เบื้องต้นก่อนการแต่งงาน หนุ่มสาวที่จะแต่งงานด้วยกันจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการแต่งงาน การใช้ชีวิตคู่ อาทืเช่น มารยาทต่างๆ ของการมีเพศสัมพันธ์ ทำความเข้าใจเกี่ยวข้อปฏิบัติจำเป็นต่างๆ ในการร่วมเพศ เรียนรู้เรื่องการอาบน้ำฆุซุล การักษาความสะอาด การใช้น้ำหอม และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์อย่างถูกต้อง


อิสลาม ส่งเสริมการมีเพศสัมพันธ์ที่ถูกต้อง การระมัดระวังในเรื่องของการตอบสนองความใคร่ระหว่างสามีภรรยา การสำเร็จความใคร่อย่างสุขสมทั้งสามีและภรรยาในทุกครั้งเวลามีเพศสัมพันธ์คือเป้าหมายสูงสุด เนื่องจากว่า ณ เวลานี้สามีภรรยาจำนวนมากไม่มีความเข้าใจที่ลึกซึ้งถึงถึงความสำคัญของเรื่องดังกล่าว ด้วยเหตุผลหลายๆ ประการที่มี จึงทำให้บางคู่สามีภรรยา ไม่ได้ใส่ใจกับการตอบสนองอารมณ์ใคร่ระหว่างกันอย่างเพียงพอ และถูกต้อง เป็นเหตุให้มีผลกระทบทั้งด้านร่างกายและจิตใจ จนนำไปสู่การหย่าร้างเป็นจำนวนมาก ซึ่งนักจิตวิทยาต่างเห็นพ้องต้องกันว่า กว่า 75 เปอร์เซ็น กรณีการทะเลาะวิวาทระหว่างสามีภรรยา มีปัจจัยมาจากเรื่องดังกล่าว


อิสลามได้เล็งเห็นปัญหาไปมากกว่านั้น คือแม้ว่าคู่สามีภรรยา จะมีการตอบสนองอารมณ์ใคร่ทางเพศต่อกันอย่างเพียงพอ แต่ทว่าหากทุกๆ การตอบสนองอารมณ์ทางเพศซึ่งกันและกัน อีกฝ่ายยังไปไม่ถึงจุดสุดยอดของอารมณ์หมาย ก็จะนำมาซึ่งความขัดแย้งได้เช่นเดียวกัน ระหว่างผู้ชาย และผู้หญิง ส่วนมากแล้วผู้ชายจะถึงจุดสุดยอดเร็วกว่าผู้หญิง ด้วยเหตุนี้เองผู้ชายหลายคน เมื่อตนเองถึงจุดสุดยอด การร่วมเพศก็จะสิ้นสุดลง ในขณะที่ภรรยาของตนยังไปไม่ถึงจุดหมายแต่อย่างใด


อิสลาม ถือว่าการปล่อยให้ผู้หญิงมีอารมณ์ค้างไปไม่ถึงจุดสุดยอด จะนำมาซึ่งปัญหาทางด้านร่างกายได้ อาทิเช่น การปวดเมื่อยตามเอว และเจ็บหน้าท้องน้อย มากไปกว่านั้นส่งผลต่อจิตใจของเธออย่างรุนแรง ดังนั้นอิสลามมีคำสอนให้ผู้ชายมีความระมัดระวังในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างยิ่งก่อนที่จะเริ่มมีเพศสัมพันธ์ โดยการเล้าโลมตามจุดกระสันต่างๆ ของภรรยา เพื่อให้นางมีความพร้อมที่สุดในการร่วมเพศ ซึ่งจะทำให้ภรรยาถึงจุดหมายได้เร็วยิ่งขึ้นได้

 

มีบันทึกรายงานมากมายต่อเรื่องดังกล่าว จนถึงขั้นที่ว่า การเล้าโลมภรรยาก่อนการมีเพศสัมพันธ์ เป็นหนึ่งในมารยาทต่างๆ ของการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยา ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม การลูบไล้ การสวมกอดจูบ ฯลฯ มีรายงานหนึ่งถูกบันทึกไว้ว่า "หากชายผู้ใดได้ทำการเล้าโลมภรรยาของเขาก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์ เขาจะอยู่ในความเมตตาเฉพาะของพระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ)"


ณ ตรงนี้ ขอนำเสนอมารยาทต่างๆ ในการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาในอิสลาม ซึ่งถูกแบ่งออกเป็นสองประเภท


ประเภทแรก มารยาทต่างๆ ในค่ำคืนแรกของการแต่งงาน


1-คู่บ่าวสาวจะต้องปฏิบัติวุฎูอ์


2-คู่บ่าวสาวจะต้องร่วมกันกล่าวตักบีร (กล่าวว่า "อัลลอฮุอักบัร" พระองค์อัลลอฮ์ผู้ทรงยิ่งใหญ่) การเริ่มต้นชีวิตคู่ที่สมบูรณ์แบบที่สุดในอิสลาม คือการกล่าว "ตักบีร"


3-ปฏิบัตินมาซมุสตะฮับค่ำคืนแรกของการแต่งงานสองรอกาอัต และเมื่อนมาซเสร็จแล้วให้ทั้งสองคนกล่าวดุอาอ์รายงานหนึ่งจากท่านอิมามมุฮัมมัด บากิร (อ) ให้อ่านดุอาอ์ดังต่อไปนี้พร้อมๆ กัน

 
اَللّهُمَّ ارْزُقْنى اءلْفَها وُ وُدَّها وَ رضاها وَ ارْضِنى بِها وَاجْمَعْ بَيْنَنا بِاَحْسَنِ اِجْتِماعٍ وَ اَنَسَ اِئْتِلاف فَاءَنَّكَ تُحِبُّ الْحَلالَ وَ تَكْرَهُ الْحَرامَ


ความหมาย : โอ้อัลลอฮ์ โปรดประทานความสนิทสนม ความรัก ความพึงพอใจของนางให้มีแก่ข้า และโปรดให้ข้าพึงพอใจต่อนาง และโปรดทำให้เราอยู่ร่วมกันด้วยดี และโปรดให้มีความสัมพันธ์อันอบอุ่น ด้วยเถิด แท้จริงพระองค์รักสิ่งที่ทรงอนุมัติและทรงรังเกียจสิ่งที่ทรงหวงห้าม


4-อ่านดุอาอ์ และกล่าววิงวอนต่อพระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ) หลังจากเสร็จสิ้นจากการนมาซสองรอกาอัต ท่านอิมามญะอ์ฟัร ศอดิก (อ) ได้กล่าวว่า "ในค่ำคืนแรกของการแต่งงาน จงเข้าไปใกล้กับเจ้าสาว และยื่นมือไปสำผัสกับไรผมตรงหน้าผากของนาง หันไปทางกิบลัต และกล่าวดุอาอ์ว่า

 

اَلّلهُمَّ بِاَمانَتِكَ اَخَذْتُها وَ بِكَلِماتِكَ اِسْتَحْلَلْتُها فَاِنْ قَضَيْتَ لى مِنْها وَلَدافَاجْعَلْهُ مُبارَكا تَقيا مِنْ شيعَةِ آلِ مُحَمَّدٍ وَلا تَجْعَلْ لِلشَّيطانِ فيهِ شَرَكا وَلانَصيبا

 

ความหมาย : โอ้อัลลอฮ์ ข้าฯจะปฏิบัติต่อนางโดยพันธสัญญาของพระองค์ ข้าฯจะครอบครองนางโดยพจนารถของพระองค์ ดังนั้น ถ้าหากพระองค์บันดาลให้ข้าฯมีบุตรจากนาง ก็ขอได้โปรดทำให้เขาเป็นผู้จำเริญ มีความสำรวมจากบรรดาชีอะฮ์แห่งวงศ์วานของมุฮัมมัด และโปรดอย่าทำให้ชัยฏอนมีส่วนร่วมและส่วนได้ใดๆในตัวเขาเลย


5-ให้เจ้าบ่าวนำมือวางบนหน้าผากเจ้าสาว และกล่าวดุอาอ์ที่จะส่งผลดีต่อบุตรที่จะถือกำเนิดมาในอนาคต ซึ่งมีรายงานจากท่านอิมามญะอ์ฟัร ศอดิก (อ) ให้อ่านดุอาอ์ดังนี้


اَللّهُمَّ عَلى كِتابِكَ تَزَوَّجْتُها وَ فى اَمانَتِكَ اَخَذْتُها وَ بِكَلِماتِك اِسْتَحْلَلْتُ فَرْجَها فَاِنْ قَضَيْتَ لى فى رَحِمَها شَيْئا فَجْعَلْهُ سَوّيا وَ لا تَجْعَلْهُ شرَكَ شَيْطانٍ

 

ความหมาย : โอ้อัลลอฮ์ ข้าได้แต่งงานกับนางตามคัมภีร์ของพระองค์ และได้ปฏิบัติต่อนางตามพันธะสัญญาของพระองค์ และได้ครอบครองอวัยวะเพศของนางโดยพจนารถของพระองค์ ดังนั้น ถ้าหากพระองค์บันดาลให้ข้าได้รับสิ่งใดจากมดลูกของนาง ขอได้โปรดบันดาลให้เขาสมบูรณ์แบบ และอย่าให้เขาเป็นส่วนร่วมใดๆกับชัยฏอน

 

ประเภทที่สอง มารยาทต่างๆ การมีเพศสัมพันธ์


1-ปฏิบัติวุฎูอ์


2-กล่าว "บิสมิลลาฮิรเราะฮ์มานิรเราะฮ์ฮีม" (ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาเมตตาปรานีเสมอ)


3-ในขณะมีเพศสัมพันธ์จงอย่ารีบเร่ง และจงปฏิบัติต่อฝ่ายตรงข้ามให้มีความพร้อมมากที่สุดเพื่อความสุขสมที่มากขึ้น


4-จงมีเพศสัมพันธ์ในค่ำคืนจันทร์ หรือค่ำคืนเสาร์ หรือค่ำคืนพุธ และค่ำคืนศุกร์


5-ในขณะมีเพศสัมพันธ์ให้สวมกอด ลูบไล้ ฯลฯ ภรรยาให้มากที่สุด เพื่อการไปสู่อารมณ์หมายและสุขสมที่สุด


6-จงมีเพศสัมพันธ์ในขณะที่มีความต้องการทางเพศเท่านั้น


7-จะเป็นการดีมาก ถ้าการมีเพศสัมพันธ์จะไม่ถูกปฏิบัติในช่วงหัวค่ำ และหลังรับประทานอาหารเสร็จใหม่ๆ อย่างน้อยหลังจากนั้นสักหนึ่งชั่วโมง เนื่องจากว่ากระเพาะกำลังเต็มไปด้วยอาหาร ซึ่งจะทำให้มีอาการจุกเสียด, เป็นอัมพาต, ปัสวะจะกระปิดกระปอย, ไส้เลื่อน, สายตาไม่ดี และอีกหลายๆ โรคในทำนองนี้


อิมามริฎอ (อ) ได้มีวจนะไว้ว่า "จงมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาในช่วงดึกของค่ำคืน เนื่องจากสำหรับบุตรที่จะถือกำเนิดมา จะได้มีร่างกายที่สวยงามกว่า มีปัจจัยแห่งความหวังมากกว่า มีสติปัญญาที่เฉียบแหลมมากกว่า ที่จะได้บุตรที่โง่เขลา"

 

ขอขอบคุณเว็บไซต์อะฮ์ลุลบัยต์อะคาเดมี


source : alhassanain
0
0% (نفر 0)
 
نظر شما در مورد این مطلب ؟
 
امتیاز شما به این مطلب ؟
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی:

latest article

ความสำคัญของบิสมิลลาฮ์ ...
...
...
...
กลุ่มก่อการร้ายไอซิส ...
...
การผ่าดวงจันทร์ ...
การเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วย 3 สิ่ง, ...
...
สอนให้ลูกรู้จักอัลลอฮฺ

 
user comment