ไทยแลนด์
Saturday 1st of April 2023
สมาชิกที่นับถือ ช่วงวันหยุด คำตอบจะส่งล่าช้า
สมาชิกที่นับถือ คำถามเกี่ยวกับข้อสงสัยทางศาสนา และความเชื่อของท่าน จะตอบโดยผู้เชี่ยวชาญ ภายใต้การรับผิดชอบของศาสตราจารย์ ฮุเซน อันซอรียาน โดยจัดส่งทางอีเมล์
สมาชิกที่นับถือ คำถามเกี่ยวกับข้อสงสัยทางศาสนา และความเชื่อของท่าน จะตอบโดยผู้เชี่ยวชาญ ภายใต้การรับผิดชอบของศาสตราจารย์ ฮุเซน อันซอรียาน โดยจัดส่งทางอีเมล์
กรุณากรอกแบบฟอร์มให้สมบูรณ์ เพื่อการตอบคำถามอย่างรวดเร็ว และละเอียด
คำตอบของคุณจะส่งไปทางอีเมล์ตามที่กรอกไว้

กรณีที่ต้องการปรึกษาทางโทรศัพท์ กรุณาระบุในคำถามให้ชัดเจน