ไทยแลนด์
Saturday 1st of April 2023
ประวัติศาสตร์อิสลาม
ارسال پرسش جدید

กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการถือศีลอด - ตอนที่1

กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการถือศีลอด - ตอนที่1
สิ่งที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็นเพียงเงื่อนไขบางส่วนที่จำเป็นต้องรับรู้ มิใช่เงื่อนไขทั้งหมดของการถือศีลอด การถือศีลอดคือ การละเว้นการกิน ...

ความหมาย ขั้นตอน รูปแบบ การ “อิฮ์ยา”

ความหมาย ขั้นตอน รูปแบบ การ “อิฮ์ยา”
ความหมาย ขั้นตอน รูปแบบ การ “อิฮ์ยา”  รูปแบบของการอิฮ์ยามีหลายรูปแบบ อีกทั้งก็มีลำดับขั้น ไปทีละขั้น จนถึงขั้นสูงสุด ...

คุณลักษณะของมนุษย์ผู้สมบูรณ์ในอัลกุรอาน

คุณลักษณะของมนุษย์ผู้สมบูรณ์ในอัลกุรอาน
คุณลักษณะของมนุษย์ผู้สมบูรณ์ในอัลกุรอาน            คัมภีร์อัลกุรอาน ได้แนะนำถึงคุณลักษณะของมนุษย์ผู้สมบูรณ์ไว้ภายใต้ชื่อที่สวยงามอย่างยิ่ง นั่นก็คือ عِبادُ ...

ซากีนะฮ์(อ.) แก้วตาดวงใจของอิมามฮุเซน(อ.) ตอนที่ 2

ซากีนะฮ์(อ.) แก้วตาดวงใจของอิมามฮุเซน(อ.) ตอนที่ 2
  ตลอดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่กัรบะลาและสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาหลังจากนั้น มันได้ส่งผลกระทบต่อทุกตัวบุคคล ทุกเพศ ...

มียะกีนจึงไม่ต้องนมาซ?

มียะกีนจึงไม่ต้องนมาซ?
อิบาดะฮ์จนกว่าจะมียะกีน? หลังจากนั้นไม่ต้องทำอิบาดะฮ์?ถาม: พระองค์ทรงตรัสไว้ในอัลกุรอานว่า“واعبد ربک حتی يأتيک ...

ชัมซุดดีน มุฮัมมัด ฮาฟิซ

ชัมซุดดีน มุฮัมมัด ฮาฟิซ
นบั เป็นความปีติยนิดีเป็นอยา่ งยงิ่ สาํ หรับขา้พเจา้ในการเป็นพยานยนืยนัอีกคร้ังหน่ึงที่ไดจ้ดัพิมพผ์ลง า น ที่ ยิ่ ง ใ ห ญ่ ที่ สุ ด ข อ ง ว ร ร ณ ค ดีเ ป อ ร์ เ ซีย เ ...

40ฮะดีษจากท่านอิมามฮะซัน อัลอัสกะรีย์ ตอนที่ 2

40ฮะดีษจากท่านอิมามฮะซัน อัลอัสกะรีย์ ตอนที่ 2
قال الامام الحسن العسكري عليه السلام   أقَل النّاس رَاحَة، الحُقُود( تحف العقول، ص 519 )11.มนุษย์ที่ไม่สบายใจ คือ คนที่มีความอิจฉาในหัวใจ قَلبُ الأَحمَق فِی فَمِه، و فَمُ الحَكیم فی قَلبِه( تحف العقول، ص 519 ...

ความยิ่งใหญ่ของท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ ผู้เป็นแก้วตาดวงใจแห่งศาสดา ตอนที่ 5

ความยิ่งใหญ่ของท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ ผู้เป็นแก้วตาดวงใจแห่งศาสดา ตอนที่ 5
ความยิ่งใหญ่ของท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ ผู้เป็นแก้วตาดวงใจแห่งศาสดา ตอนที่ 5 ท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ(อ) คือ แบบฉบับความกล้าหาญ ความพิเศษของท่านหญิง ...

สิ่งจำเป็นที่ต้องไม่ปรากฏในครอบครัว ตอนที่2

สิ่งจำเป็นที่ต้องไม่ปรากฏในครอบครัว ตอนที่2
สิ่งจำเป็นที่ต้องไม่ปรากฏในครอบครัว ตอนที่2  สิ่งสำคัญที่สุดต้องหลีกเลี่ยงคือ ข้ออ้างหนึ่งในสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องหลีกเลี่ยงคือ ความดื้อรั้นและข้ออ้าง ...

เอกภาพในความแตกต่าง

เอกภาพในความแตกต่าง
อกภาพท่ามกลางความแตกต่าง? เคยมีคำถามว่า เป็นไปได้หรือไม่ที่จะมีเอกภาพท่ามกลางความแตกต่าง? ...

บาปเล็กและบาปใหญ่

บาปเล็กและบาปใหญ่
บาปเล็กและบาปใหญ่ชายสองคนได้มาหาอิมามญะอฺฟัร ศอดิก(อ.) และกล่าวว่า พวกเขาต้องการจะเตาบัต(ขออภัยโทษและกลับเนื้อกลับตัว) ...

ย้อนรอย:เมืองมักกะฮ์และมัสยิดอัลฮะรอม ตอนที่ 2

ย้อนรอย:เมืองมักกะฮ์และมัสยิดอัลฮะรอม ตอนที่ 2
ย้อนรอย:เมืองมักกะฮ์และมัสยิดอัลฮะรอม ตอนที่ 2 เกียรติแห่งวงศ์วานของศาสดาอิบรอฮีม(อ.) ณ แผ่นดินฮิญาซ เกียรติแห่งวงศ์วานของศาสดาอิบรอฮีม (อ.) ...

เงื่อนไขที่สำคัญที่สุดของการถูกตอบรับดุอา

เงื่อนไขที่สำคัญที่สุดของการถูกตอบรับดุอา
   เงื่อนไขที่สำคัญที่สุดของการถูกตอบรับดุอา   ดุอา(การอธิษฐานและการวิงวอนต่อพระผู้เป็นเจ้า) คือ ...

ผู้ที่ประเสริฐที่สุด”

ผู้ที่ประเสริฐที่สุด”
ผู้ที่ประเสริฐที่สุด”   เรามีรีวายัตจากศาสดาท่านมุฮัมหมัด(ศ็อลฯ)กล่าวไว้ว่า :   اَشرافُ أُمَّتی أصحاب اللّیل   “ผู้ที่ประเสริฐที่สุดในอุมมัต(ประชาชาติ)ของฉัน คือ ...

คุณค่าของการให้สลาม

คุณค่าของการให้สลาม
คุณค่าของสลามوَ إِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسنَ مِنهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلى كلِّ شىْءٍ حَسِيباً(86)เมื่อผู้อื่นอำอวยพรสูเจ้าที่ดี (กล่าวสลามหรือแสดงมิตรภาพที่ดี) ...

๔๐ หะดีษจากท่านศาสดามุฮัมมัด ตอนที่สอง

๔๐ หะดีษจากท่านศาสดามุฮัมมัด ตอนที่สอง
๔๐ หะดีษจากท่านศาสดามุฮัมมัด ตอนที่สอง๕. หลักเกณฑ์ในการตอบรับการกระทำلا يُقْبَلُ قَوْلٌ إِلاّ بِعَمَل وَ لا يُقْبَلُ قَوْلٌ وَ لا عَمَلٌ إِلاّ بِنِيَّة وَ لا يُقْبَلُ قَوْلٌ وَ لا عَمَلٌ وَ لا نِيَّةٌ إِلاّ ...

ประมวลบทบัญญัติการถือศีลอด

ประมวลบทบัญญัติการถือศีลอด
กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการถือศีลอดสิ่งที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็นเพียงเงื่อนไขบางส่วนที่จำเป็นต้องรับรู้ มิใช่เงื่อนไขทั้งหมดของการถือศีลอดการถือศีลอดคือ ...

ความจริงที่มัสยิดนะบะวี ตอนที่ 1

ความจริงที่มัสยิดนะบะวี ตอนที่ 1
ความจริงที่มัสยิดนะบะวี ตอนที่ 1 ในปีนี้(ฮัจญ์ ฮ.ศ.1437) มีพี่น้องมุสลิมไทยเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์กันพอสมควร และด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารยุคใหม่ ...

เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตอยู่บนดาวเคราะห์ดวงอื่น,อิสลามมีทัศนะอย่างไรบ้าง?

เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตอยู่บนดาวเคราะห์ดวงอื่น,อิสลามมีทัศนะอย่างไรบ้าง?
...

ความประเสริฐและคุณลักษณะพิเศษของท่านหญิงซัยนับ (ซ)

ความประเสริฐและคุณลักษณะพิเศษของท่านหญิงซัยนับ (ซ)
ความประเสริฐและคุณลักษณะพิเศษของท่านหญิงซัยนับ (ซ)ท่านหญิงซัยนับ (ซ)  คือบุตรีของท่านอิมามอะลี (อ) กับท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ (ซ) ซึ่งได้ถือกำเนิดเมื่อวันที่ 5 ...