ไทยแลนด์
Sunday 10th of December 2023
ประวัติศาสตร์อิสลาม
ارسال پرسش جدید

“ความปรารถนาดี”

“ความปรารถนาดี”
“ความปรารถนาดี”รอบีอะฮ์ อิบนี กะอับ กล่าวว่า : วันหนึ่งท่านศาสดามุฮัมหมัด(ศ็อลฯ)ได้กล่าวกับฉันว่า : “รอบีอะฮ์ !! ระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมาที่เจ้าได้รับใช้ฉัน ...

บาปเล็กและบาปใหญ่

บาปเล็กและบาปใหญ่
บาปเล็กและบาปใหญ่ชายสองคนได้มาหาอิมามญะอฺฟัร ศอดิก(อ.) และกล่าวว่า พวกเขาต้องการจะเตาบัต(ขออภัยโทษและกลับเนื้อกลับตัว) ...

เยเมนก้าวสู่วิกฤตด้านมนุษยธรรม

เยเมนก้าวสู่วิกฤตด้านมนุษยธรรม
 จากการที่ซาอุดิอาระเบีโจมตีเยเมนอย่างต่อเนื่อง ทำให้โรงพยาบาลและสถานพยาบาลในประเทศจำนวนมากเสียหายอย่างหนัก ...

นะบูวะห์ (ตอนที่ 3)

นะบูวะห์ (ตอนที่ 3)
นะบูวะห์ (ตอนที่ 3) สภาวะความเป็นศาสดา ปรัชญาการปรากฏศาสดาในทัศนะของอัลกุรอาน ศาสดาปรากฏเพื่อเป็นข้อพิสูจน์ ระบบการสร้าง ...

จงตรวจสอบตัวของท่าน”

จงตรวจสอบตัวของท่าน”
จงตรวจสอบตัวของท่าน”     บุคคลใดก็ตามที่ในแต่ละวันของเขาไม่ได้ทำการตรวจสอบตัวเองว่า ...

ทำไมต้องกล่าวบิสมิลลาฮ์?

ทำไมต้องกล่าวบิสมิลลาฮ์?
ทำไมต้องกล่าวบิสมิลลาฮ์ฯ"บิสมิลลาฮิรเราะฮ์มานิรเราะฮีม"ถาม..ทำไมผู้หลักผู้ใหญ่มักจะสอนให้กล่าวบิสมิลลาฮ์ฯเมื่อเริ่มการงานต่างๆ?ตอบ.. ...

อาชญากรรมยะซีด บุตรมุอาวียะฮ์ในนครมะดีนะฮ์ ตอนที่ 1

อาชญากรรมยะซีด บุตรมุอาวียะฮ์ในนครมะดีนะฮ์ ตอนที่ 1
อาชญากรรมยะซีด บุตรมุอาวียะฮ์ในนครมะดีนะฮ์ ตอนที่ 1    การที่ประชาชนจำนวนมากได้ให้การบัยอัต (สัตยาบัน) ต่ออับดุลลอฮ์ อิบนิซุบัยร์ ...

ทำไมมนุษย์จึงกลัวความตาย

ทำไมมนุษย์จึงกลัวความตาย
ทำไมมนุษย์จึงกลัวความตายมนุษย์เราต่างดำเนินชีวิตอยู่บนโลกนี้เพียงแค่ช่วงระยะเวลาที่แสนสั้น (70-80 ปี โดยเฉลี่ย) จากนั้นเขาจะต้องตาย ...

ชีวประวัติอิมาม ฮาซัน อัลอัสกะรีย์ (อ.)

ชีวประวัติอิมาม ฮาซัน อัลอัสกะรีย์ (อ.)
ชีวประวัติอิมาม ฮาซัน อัล อัสกะรีย์ (อ.)นาม                                               : อัล ...

เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตอยู่บนดาวเคราะห์ดวงอื่น,อิสลามมีทัศนะอย่างไรบ้าง?

เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตอยู่บนดาวเคราะห์ดวงอื่น,อิสลามมีทัศนะอย่างไรบ้าง?
...

วันที่ 25 ซุลฮิจญะฮ์ : วันประทานบท อัลอินซาน

วันที่ 25 ซุลฮิจญะฮ์ : วันประทานบท อัลอินซาน
วันที่ 25 ซุลฮิจญะฮ์ : วันประทานบท อัลอินซาน و یُطعِمونَ الطّعامَ علی حُبّهِ مِسکیناً وَ یَتیماً وَ اَسیراً *إنّما نُطعِمُکُم لِوَجهِ اللهِ لا نُریدُ مِنکُم جَزاءً وَ لا شکوراً *إنّا نخاف من رًّبِّنا یوماً عبوساً ...

ผู้ป่วยแห่งกัรบะลาอฺ (ตอนที่5)

ผู้ป่วยแห่งกัรบะลาอฺ (ตอนที่5)
ผู้ป่วยแห่งกัรบะลาอฺ (ตอนที่5) การรู้จัก ศอฮีฟะตุซซัจญาดียะฮ์ อิมามอะลี(อ) มี “นะฮฺญุลบะลาเฆาะฮฺ” คือ ผลงานทางความรู้อันยิ่งใหญ่แห่งอาลีมุฮัมมัด   ...

ชัมซุดดีน มุฮัมมัด ฮาฟิซ

ชัมซุดดีน มุฮัมมัด ฮาฟิซ
นบั เป็นความปีติยนิดีเป็นอยา่ งยงิ่ สาํ หรับขา้พเจา้ในการเป็นพยานยนืยนัอีกคร้ังหน่ึงที่ไดจ้ดัพิมพผ์ลง า น ที่ ยิ่ ง ใ ห ญ่ ที่ สุ ด ข อ ง ว ร ร ณ ค ดีเ ป อ ร์ เ ซีย เ ...

นมาซหมายถึงอะไร? เพราะเหตุใดเยาวชนจึงหลีกเลี่ยงการนมาซ

นมาซหมายถึงอะไร? เพราะเหตุใดเยาวชนจึงหลีกเลี่ยงการนมาซ
นมาซหมายถึงอะไร? เพราะเหตุใดเยาวชนจึงหลีกเลี่ยงการนมาซนมาซ คือขั้นสุดท้ายของการพัฒนาจิตวิญญาณของผู้ขัดเกลาทั้งหลาย ...

ความสำคัญของบิสมิลลาฮ์ (ด้วยพระนามของอัลลอฮ์)

ความสำคัญของบิสมิลลาฮ์ (ด้วยพระนามของอัลลอฮ์)
ความสำคัญของบิสมิลลาฮ์ (ด้วยพระนามของอัลลอฮ์)ในสังคมของกลุ่มชนต่างๆ มีธรรมเนียมที่ว่า งานต่างๆที่มีความสำคัญและยิ่งใหญ่ ...

โลกทัศน์ในมุมมองของศาสนาอิสลาม

โลกทัศน์ในมุมมองของศาสนาอิสลาม
โลกทัศน์ในมุมมองของศาสนาอิสลามอิสลามได้มีมาตรการในการรู้จักโลก มวลสรรพสิ่งและแก่นแท้ของศาสนาด้วยกับสามวิธีการ ...

ท่านหญิงฟาติมะฮ์ สตรีที่ควรค่าต่อการเชิดชูและยกย่อง

ท่านหญิงฟาติมะฮ์ สตรีที่ควรค่าต่อการเชิดชูและยกย่อง
ท่านหญิงฟาติมะฮ์ สตรีที่ควรค่าต่อการเชิดชูและยกย่องฟาติมะฮ์ บุตรีของท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ.) คาดว่าคงไม่มีมุสลิมคนใดไม่รู้จัก ...

ความสัมพันธ์ระหว่างวิญญาณกับสุสาน

ความสัมพันธ์ระหว่างวิญญาณกับสุสาน
โดย : อายาตุลลอฮ์ ชาฮีด ซัยยิด อับดุลฮุเซน ดัสท์ฆัยบ์ เมื่อวิญญาณที่เป็นเสมือนอีกร่างหนึ่งไปอยู่ในที่พักอันสงบแล้ว ทำไมเราจึงยังต้องไปเยี่ยมสุสาน ...

เรื่องราวของวีรสตรีทางการเมือง ในคัมภีร์อัลกุรอาน

เรื่องราวของวีรสตรีทางการเมือง ในคัมภีร์อัลกุรอาน
  “บิลกีส บินติชะรอฮีล” [1] คือชื่อของสตรีคนหนึ่งที่ในคัมภีร์อัลกุรอานได้กล่าวขานถึงนางในนาม “ราชินีแห่งซะบะอ์” (เยเมน) ...

อิมามฮุเซน (อ) ผู้สานต่อภารกิจของศาสดาอิบรอฮีม (อ)

อิมามฮุเซน (อ) ผู้สานต่อภารกิจของศาสดาอิบรอฮีม (อ)
อิมามฮุเซน (อ) ผู้สานต่อภารกิจของศาสดาอิบรอฮีม (อ)        ดังนั้น มุมหนึ่งขบวนการปฏิวัติกัรบาลา ก็คือขบวนการปฏิวัติที่ปฏิบัติตามแบบฉบับศาสดาอิบรอฮีม ...