ไทยแลนด์
Monday 22nd of April 2024
0
نفر 0

การยึดถือพระผู้เป็นเจ้าเป็นหลักในทัศนะของอิมามฮะซัน อัลมุจตะบา

หนึ่งในความคาดหวังที่สำคัญที่สุดที่บรรดาศาสดาและผู้นำ(อิหม่าม)ทุกท่านมีต่อปวงบ่าวของพระผู้เป็นเจ้า นั่นก็คือการที่พวกเขาจะยึดเอาพระผู้เป็นเจ้าเป็นที่ตั้งในการกระทำแล
การยึดถือพระผู้เป็นเจ้าเป็นหลักในทัศนะของอิมามฮะซัน อัลมุจตะบา

หนึ่งในความคาดหวังที่สำคัญที่สุดที่บรรดาศาสดาและผู้นำ(อิหม่าม)ทุกท่านมี ต่อปวงบ่าวของพระผู้เป็นเจ้า นั่นก็คือการที่พวกเขาจะยึดเอาพระผู้เป็นเจ้าเป็นที่ตั้งในการกระทำและ พฤติกรรมต่าง ๆ ของตน จะยึดเอาความพึงพอพระทัยของพระองค์มาก่อนทุกสิ่งทุกอย่าง และเป็นพื้นฐานของกิจการทั้งมวลในการดำเนินชีวิตของตนเอง

ท่าน อิหม่ามฮะซัน มุจญ์ตะบา (อ.) ก็เช่นเดียวกันซึ่งตัวท่านเองนั้นคือผู้ยึดเอาพระผู้เป็นเจ้าเป็นที่ตั้งและ ทุก ๆ อณูแห่งชีวิตของท่านนั้นมีความบริสุทธิ์ใจและดำเนินไปในทิศทางแห่งความพึงพอ พระทัยของพระองค์ ท่านเองก็มีความคาดหวังจากประชาชาติมุสลิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากบรรดาชีอะฮ์ของท่านที่จะยึดเอาความพึงพอพระทัยของพระ ผู้เป็นเจ้าเป็นที่ตั้งหรือเป็นหลักพื้นฐานในกิจการต่าง ๆ ของการดำเนินชีวิตของพวกเขา โดยที่บางครั้งท่านจะแสดงความคาดหวังดังกล่าวนี้ออกมาในรูปของคำพูดที่ อธิบายให้เห็นถึงผลอันเลวร้ายของการที่คนเราคำนึงหรือยึดเอามนุษย์เป็นที่ ตั้งจนเป็นเหตุทำให้ต้องเบี่ยงเบนออกจากความพึงพอพระทัยของพระผู้เป็นเจ้า โดยที่ท่านกล่าวว่า :

مَنْ طَلَبَ رِضَی اللّهِ بِسَخَطِ النّاسِ كَفاهُ اللّهُ اُمُورَ النّاسِ وَ مَنْ طَلَبَ رِضَی النّاسِ بِسَخَطِ اللّهِ وَكَلَهُ اللّهُ اِلَی النّاسِ

: “ผู้ใดที่แสวงหาความพึงพอพระทัยของพระผู้เป็นเจ้าอันเป็นเหตุทำให้มนุษย์ โกรธเกลียด พระผู้เป็นเจ้าจะทรงทำให้เขาพอเพียงจากกิจการทั้งหลายของมนุษย์ และผู้ใดที่แสวงหาความพึงพอใจของมนุษย์จนนำไปสู่ความกริ้วโกรธของพระผู้เป็น เจ้า พระผู้เป็นเจ้าจะทรงปล่อยวางเขาให้เป็นหน้าที่ของมนุษย์” (1)

และ บางครั้งท่านจะชี้ให้เห็นถึงผลประโยชน์และคุณค่าต่าง ๆ ของการยึดเอาพระผู้เป็นเจ้าเป็นที่ตั้งและการคำนึงถึงความพึงพอพระทัยของ พระองค์ โดยที่ท่านจะกล่าวว่า :


اَنَا الضّامِنُ لِمَنْ لَمْ یهْجُسْ فی قَلْبِهِ اِلاّ الرِّضا اَنْ یدْعُوَ اللّهَ فَیسْتَجابُ لَهُ

: “ฉันจะเป็นผู้ให้หลักประกันแก่บุคคลที่ไม่มีสิ่งใดปรากฏขึ้นในหัวใจของเขา นอกจากความพึงพอพระทัย (ของพระผู้เป็นเจ้า) เพียงเท่านั้น ในการที่เขาจะวิงวอนของต่อพระผู้เป็นเจ้าโดยที่พระองค์จะทรงตอบรับเขา” (2)

มี ผู้รายงานฮะดีษคนหนึ่งได้เล่าเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยอ้างคำพูดจากท่านอิหม่าม ฮะซัน (อ.)ว่า : ในวันอีดิลฟิตริ ท่านอิหม่ามฮะซัน(อ.)ได้เดินผ่านประชาชนกลุ่มหนึ่งซึ่งกำลังเล่นและหัวเราะ ขบขันกันอยู่ ท่านได้หยุดยืนที่พวกเขาและกล่าวว่า


اِنَّ اللّهَ جَعَلَ شَهْرَ رَمَضانَ مِضْمارا لِخَلْقِهِ فَیسْتَبِقُونَ فیهِ بِطاعَتِهِ اِلی مَرْضاتِهِ فَسَبَقَ قَوْمٌ فَفازُوا وَ قَصَّر آخَرُونَ فَخابُوا

: “แท้จริงพระผู้เป็นเจ้าได้ทรงกำหนดให้เดือนรอมฎอนเป็นสนามฝึกสำหรับปวงบ่าว ของพระองค์ที่พวกเขาจะแข็งขันชิงชัยกันในเดือนนี้ไปสู่ความพึงพอพระทัยของ พระองค์ด้วยการเชื่อฟังพระองค์ ดังนั้นกลุ่มชนใดที่นำหน้า พวกเขาก็ได้รับความสำเร็จ และกลุ่มชนใดที่บกพร่อง พวกเขาก็พบกับความขาดทุน” (3)

การบรรลุสู่ความพึงพอพระทัยของพระผู้เป็นเจ้านั้น คือความปรารถนาของปวงศาสดาทั้งมวล ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้เองในริวายะฮ์(คำรายงาน)บทหนึ่งจึงได้กล่าวว่า ท่านศาสดามูซา(อ.)ได้ทูลขอต่อพระผู้เป็นเจ้าว่า :

يا رَبِّ ، دُلَّني على عَمَلٍ إذا أنا عَمِلتُهُ نِلتُ بهِ رِضاكَ . فَأوحَى اللّه إلَيهِ : يا بنَ عِمرانَ ، إنّ رِضايَ في كُرهِكَ و لَن تُطِيقَ ذلكَ ... فَخَرَّ موسى عليه السلام ساجِدا باكِيا.... فَأوحَى اللّه إلَيهِ : إنّ رِضاي في رِضاكَ بِقَضائي


 

: “โอ้พระผู้อภิบาลของข้าพระองค์! โปรดทรงชี้แนะแก่ข้าพระองค์ถึงอะมั้ล(การกระทำ)หนึ่ง ซึ่งเมื่อข้าพระองค์กระทำมันแล้ว ข้าพระองค์จะได้รับความพึงพอพระทัยจากพระองค์” พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงวิวรณ์แก่ท่านว่า: “โอ้บุตรของอิมรอนเอ๋ย! แท้จริงความพึงพอใจของข้านั้นอยู่ในสิ่งที่เจ้ารังเกียจ เจ้าจะไม่สามารถปฏิบัติสิ่งนั้นได้หรอก” มูซา (อ.)ได้ก้มลงซุญูดในสภาพที่ร่ำไห้....ดังนั้นพระผู้เป็นเจ้าจึงได้ทรงวิวรณ์ แก่ท่านว่า : “แท้จริงความพึงพอใจของข้านั้นอยู่ในความพึงพอใจของเจ้าต่อการกำหนด (กอฎออ์) ของข้า” (4)

 

--------------------------------

(1)-มีซานุลฮิกมะฮ์, มุฮัมมะดี เรย์ ชะฮ์รี, เล่มที่ 4, หน้าที่ 153

(2)-บิฮารุลอันวาร, เล่มที่ 43, หน้าที่ 351

(3)-ตุหะฟุลอุกูล, หน้าที่ 410, อะดีษที่ 22

(4)-มุนตะค็อบ มีซานุลฮิกมะฮ์, มุฮัมมะดี เรย์ ชะฮ์รี, หน้าที่ 221, ฮะดีษที่ 2628
ขอขอบคุณเว็บไซต์ซอฮิบซะมาน


source : alhassanain
0
0% (نفر 0)
 
نظر شما در مورد این مطلب ؟
 
امتیاز شما به این مطلب ؟
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی:

latest article

...
วจนะศาสดาจากท่านหญิง
ศาสนา กับ สติปัญญา
เคล็ดลับอายุยืน(2)
ในประโยคคำปฏิญาณ (อัชฮะดุ อันลา ...
...
...
ถ้าบุคคลหนึ่งใช้ความรุนแรง ...
...
เสาหลักของความศรัทธาคืออะไร?

 
user comment