فارسی
جمعه 27 مرداد 1396 - الجمعة 25 ذي القعدة 1438

28 مرداد 1396
» همدان - مهدیه عباس آباد - ساعت 18:30

29 مرداد 1396
» همدان - مهدیه عباس آباد - ساعت 18:30

30 مرداد 1396
» همدان - مهدیه عباس آباد - ساعت 18:30

31 مرداد 1396
» همدان - مهدیه عباس آباد - ساعت 18:30

1 شهريور 1396
» همدان - مهدیه عباس آباد - ساعت 18:30

2 شهريور 1396
» همدان - مهدیه عباس آباد - ساعت 18:30

3 شهريور 1396
» همدان - مهدیه عباس آباد - ساعت 18:30

4 شهريور 1396
» همدان - مهدیه عباس آباد - ساعت 18:30

5 شهريور 1396
» همدان - مهدیه عباس آباد - ساعت 18:30

6 شهريور 1396
» قم - مسجد اعظم - بعد از نماز مغرب و عشاء
» قم - بیت مرحوم آیت الله العظمی بروجردی (ره) - قبل از اذان ظهر

7 شهريور 1396
» قم - مسجد اعظم - بعد از نماز مغرب و عشاء
» قم - بیت مرحوم آیت الله العظمی بروجردی (ره) - قبل از اذان ظهر

8 شهريور 1396
» قم - مسجد اعظم - بعد از نماز مغرب و عشاء
» قم - بیت مرحوم آیت الله العظمی بروجردی (ره) - قبل از اذان ظهر

9 شهريور 1396
» تهران - حسینیه هدایت - میدان قیام-کوچه رقیب دوست(کوچه باغ) - ساعت 15:00 (دعای عرفه)

13 شهريور 1396
» تهران - مسجد حضرت امیر (ع) - امیر آباد شمالی - بعد از نماز مغرب و عشاء
» تهران - حسینیه محبان الزهرا(س) - خیابان وحدت اسلامی، روبروی اداره آگاهی، کوچه پهلوان حسن - ساعت 22:00

14 شهريور 1396
» تهران - مسجد حضرت امیر (ع) - امیر آباد شمالی - بعد از نماز مغرب و عشاء
» تهران - حسینیه محبان الزهرا(س) - خیابان وحدت اسلامی، روبروی اداره آگاهی، کوچه پهلوان حسن - ساعت 22:00

15 شهريور 1396
» تهران - مسجد حضرت امیر (ع) - امیر آباد شمالی - بعد از نماز مغرب و عشاء
» تهران - حسینیه محبان الزهرا(س) - خیابان وحدت اسلامی، روبروی اداره آگاهی، کوچه پهلوان حسن - ساعت 22:00

16 شهريور 1396
» تهران - مسجد حضرت امیر (ع) - امیر آباد شمالی - بعد از نماز مغرب و عشاء
» تهران - حسینیه محبان الزهرا(س) - خیابان وحدت اسلامی، روبروی اداره آگاهی، کوچه پهلوان حسن - ساعت 22:00

17 شهريور 1396
» تهران - مسجد حضرت امیر (ع) - امیر آباد شمالی - بعد از نماز مغرب و عشاء
» تهران - حسینیه محبان الزهرا(س) - خیابان وحدت اسلامی، روبروی اداره آگاهی، کوچه پهلوان حسن - ساعت 22:00

18 شهريور 1396
» تهران - مسجد حضرت امیر (ع) - امیر آباد شمالی - ساعت 9:30 صبح (ویژه برنامه روز عید غدیر خم)