فارسی
دوشنبه 27 فروردين 1403 - الاثنين 5 شوال 1445
قرآن کریم مفاتیح الجنان نهج البلاغه صحیفه سجادیه
14
نفر 156
71% این مطلب را پسندیده اند

فرق حيوان با انسان در چیست؟

انسان يك گونه از حيوانات است. انسان در زير گروه حيوان قرار مي گيرد. حيوانات گونه هاي متفاوتي دارند و به گروه هاي مختلفي تقسيم ميشوند. امّا همه در حيوان بودن سهيم اند.
فرق حيوان با انسان در چیست؟

انسان يك گونه از حيوانات است. انسان در زير گروه حيوان قرار مي گيرد. حيوانات گونه هاي متفاوتي دارند و به گروه هاي مختلفي تقسيم ميشوند. امّا همه در حيوان بودن سهيم اند.

 

علماي منطق و فلسفه حيوان را به جسم متحرك بالاراده حسّاس تعريف كرده اند و انسان را به حيوان (جسم متحرك بالارادة حساس) ناطق تعريف نموده اند. فرق انسان با بقية حيوانات،اين است كه انسان قوة ناطقه و عاقله دارد، ولي حيوانات ديگر اين قوّه را ندارند، يعني نمي توانند مانند انسان تفكر و انديشه كنند و از جزئيات، كلياتي را كشف كنند يا از كليات، جزئياتي را درك كنند يا درس بخوانند و بر علمشان افزوده شود، ولي انسان با وجود قوة عاقله كه خداوند در نهاد او قرار داده، ميتواند به علوم بي شماري دست يابد، همان طور كه تا كنون به درجات بالايي از علوم دست يافته است.

 

امّا هيچ گونه از حيوانات چنين نيستند، از اين رو خداوند انسان را برترين و اشرف مخلوقات دانسته واو را به واسطة دادن اين قوّه مورد تكريم قرار داده است: و لقد كرّمنا بني آدم و حملنا هم في البرّ و البحر و رزقنا هم من الطّيّبات و فضّلناهم علي كثير ممّن خلقنا تفضيلاً؛ ما بني آدم راگرامي داشتيم و آنان را در خشكي و دريا حمل كرديم و از انواع روزي هاي پاكيزه بهآنان روزي داديم و بر بسياري از مخلوقات خود برتري داديم. بنابراين انسان گُل سر سبد موجودات است، چون توانايي ذاتي براي ترقي و تكامل و هدايت دارد. او ميتواند نه تنها بر كرة زمين بلكه بر كرات ديگر نيز دست يابد و سلطه پيدا كند.

 

تنها موجودي كه از نيروهاي مختلف مادي و معنوي، جسماني و روحاني تشكيل شده و در لابه لاي تضاد ها ميتواند پرورش پيدا كند و استعداد تكامل و پيشروي نامحدود دارد، انسان است. حديث معروفي كه از اميرمؤمنان (ع) نقل شده، شاهد روشني بر اين مدعا است: خداوند خَلْق عالَم را بر سه گونه آفريد: فرشتگان و حيوانات و انسان. فرشتگان عقل دارند بدون شهوت و غضب؛ حيوانات مجموعي از شهوت و غضبند و عقل ندارند؛ امّا انسان مجموعه اي است از هر دو، تا كدامين غالب آيد. اگر عقل او بر شهوتش غالب شود، از فرشتگان برتر است و اگر شهوتش بر عقلش چيره گردد، از حيوانات پست تر ميشود.


چون انسان عقل دارد، همان كاري را انجام ميدهد كه حيوان انجام مي دهد، يا حتي كاري كه حيوان انجام نميدهد، انجام مي دهد، پس پست تر از جيواني است كه قوّه عقل و انديشه ندارد.

برتري انسان بر ساير موجودات، به سبب جنبه هاي معنوي و انساني او است. به گفتة دانشمندان، انسان حتّي از نظر نيروهاي جسماني در بعضي از جهات از ساير جانداران قوي تر و نيرومند تر است. چون خداوند به انسان ويژگي هايي داده و او را برتر از موجودات ديگر قرار داده، انتظار و توقعات بيشتري از انسان دارد.

 

در آيات بعدي ميفرمايد: و من كان في هذه أعمي فهو في الاخرة أعمي و اضلّ سبيلاً؛ آنان كه در اين جهان (از ديدن چهرة حق) نابينا بودند، در آخرت نيز نابينا هستند و گمراه ترند. آنان كه گمراهي پيشه كردند و به بيراهه رفتند و در برابر اين همه الطاف الهي كه در وجود آنان قرار داده و نعمت ارزاني كرده، ناسپاسي و كفران نعمت مي كنند، مسلّماً از مسير هدايت دور شده اند. قرآن ميفرمايد: إنّا هديناه السبيل إمّا شاكراً و إمّا كفوراً؛ ما راه را بر انسان روشن كرديم. يا او شاكر وسر براه است و ياكفران كننده و ناسپاس. پرده هاي ضميم جهل و غرور و تعصب و لجاجت و شهوت، انسان را به جايي ميكشاند كه از حيوانات پست تر مي گرداند.

 

به تعبير آية شريفه: ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجنّ والانس لهم قلوب لا يفقهون بها و لهم أعين لا يبصرون بها و لهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالانعام بل هم أضلّ اولئك هم الغافلون؛گروه بسياري از جنّ و انس را براي دوزخ آماده كرده ايم؛ آنان كه دل ها(عقل ها)يي دارند كه با آن نمي انديشند و چشماني كه با آن (حقيقت) را نمي بينند و گوش هايي كه با آن (حقيقت را) نمي شنوند. آنان چهار پايانند، بلكه گمراه تر! اينان همان غافلان اند (چرا كه با داشتن همه گونه امكانات هدايت باز گمراهند).

 

بارها در قرآن مجيد غافلان بيخبر به چهارپايان و حيوانات بي شعور تشبيه شدهاند، ولي نكتة تشبيه آنها به چهارپايان شايد اين باشد كه تنها به خور و خواب و شهوت مي پردازند، همانندملت هايي كه تحت شعار هاي فريبنده، آخرين هدف عدالت اجتماعي را رسيدن به آب و نام و زندگي مرفه مادي مي پندارند.

 

علي(ع) ميفرمايد: كالبهمية المربوطة همّها علفها أو المرسلة شغلها تقممها؛ همانند حيوانات پرواري كه تنها به علف ميانديشند و يا حيوانات ديگري كه در چراگاه رها شده اند و از اين طرف و آن طرف خرده علفي بر مي گيرند.
به تعبير ديگر: گروهي از غافلانِ دور افتاده از خدا و معنويت، مرفه اند، همچون گوسفندان پروار و گروهي نامرفه، مانند گوسفنداني كه در بيابان ها دنبال آب و علفي مي گردند. هر دو گروه هدفشان جز شكم نيست.


منبع : پاسخگو
14
71% (نفر 156)
 
نظر شما در مورد این مطلب ؟
 
امتیاز شما به این مطلب ؟
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی:
[ تفاوت انسان و حیوان ]     [ فرق انسان با حیوان ]     [ فرق انسان و حیوان ]     [ تفاوت انسان با حیوان ]     [ حیوان چیست ]     [ فرق بین انسان و حیوان ]     [ فرق انسان وحیوان ]     [ تفاوت انسان با سایر موجودات ]     [ تفاوت بین انسان و حیوان ]     [ حیوان چیست؟ ]     [ مقایسه انسان با حیوان ]     [ فرق حیوان و انسان ]     [ تفاوت انسان با دیگر موجودات ]     [ فرق انسان و حيوان ]     [ فرق حیوان با انسان ]     [ فرق انسان باحیوان ]     [ تفاوت میان انسان و حیوان ]     [ تفاوت و شباهت انسان با سایر موجودات ]     [ تفاوت انسان باحیوان ]     [ مقایسه انسان وحیوان ]     [ تفاوت اساسی انسان با سایر موجودات ]     [ تفاوت و شباهت انسان و حیوان ]     [ تفاوت انسان و حیوان در قرآن ]     [ تفاوت انسان با دیگر موجودات در چیست؟ ]     [ شباهت انسان باحیوان چیست؟ ]     [ تفاوت انسان ها با دیگر موجودات چیست ]     [ فرق بين انسان وحيوان ]     [ تفاوت حیوان با انسان ]     [ فرق بین حیوان وانسان ]     [ متن در مورد تفاوت بین انسان و حیوان چیست؟ ]     [ انسان یا حیوان ]     [ تفاوت زندگی انسان با حیوانات ]     [ انشاء تفاوت انسان باحیوان ]     [ انشاء در مورد تفاوت انسان و حیوان ]     [ انسان چه فرقی با حیوان دارد ]     [ انشا مقایسه انسان با حیوان ]     [ مقایسه انسان و حیوان ]     [ فرق انسان با دیگر موجودات از نظر روابط اجتماعی چیست ]     [ انشادرموردمقایسه انسان باحیوان ]     [ آن نعمت که انسان دارد ولی دیگر موجودات ندارد آ نها چیست ]     [ فرق انسان با دیگرموجودات از لحاظ روابط اجتماعی چیست؟ ]     [ آیا انسان با حیوان فرق دارد؟ ]     [ فرق بین انسان و حیوان؟ ]     [ چه تفاوتی بین عبادت انسانها با دیگر موجودات است ]     [ شباهت حیوان وانسان ]     [ وجه تمایز انسان و گربه ]     [ تفاوت انسان وحیوانات ]     [ انشاء در مورد مقایسه انسان و حیوان ]     [ تفاوت میان انسان و حیوان از نظر قران ]     [ تفاوت انسان وحیوان در قران ]     [ فرق بین بیماری انسان و حیوان ]     [ یک سوال فرق بین عقل انسان و عقل حیوان چیه؟! ]    

آخرین مطالب

چرا ائمه با وجود عصمت، توبه و استغفار می کردند؟
در قرآن کریم آمده «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ ...
معراج پیامبر(ص) در چه زمانی و از کجا شروع شد؟ از ...
چرا به امام علی(ع)، «امیر المؤمنین» می‌گویند؟
چرا پیامبر اسلام(ص) مسئله ولایت و خلافت حضرت ...
فلسفه واقعی زیارت امامان معصوم (ع)و امام زادگان ...
اسلام و ازدواج موقت (دلیل جواز متعه چیست؟ آیا به ...
آیا خواندن نماز در پنج وقت صحیح تر است یا در سه ...
توبه چه گناهى بخشیده نمى شود؟ اگر گناهى مکرر باشد ...
نتیجه روزه داری از دیدگاه قرآن چيست ؟

بیشترین بازدید این مجموعه

ریشه به وجود آمدن ادیان مختلف چه بوده و چرا ...
فرق بین یهود و صهیونیست چیست ؟
مدتها پیش آموختم که اعضا و جوارح روز قیامت شهادت ...
چرا پیامبر اسلام(ص) مسئله ولایت و خلافت حضرت ...
لقب حیدر کرار به چه معنا است؟
راه ترک خودارضایی ( استمنا ) چیست؟
برای در امان ماندن از جن زدگی چه باید کرد؟
چرا سگ نجس است و نمی‌توان آن را درخانه نگه داشت؟
حکیم بودن خداوند به چه معنا است؟
قبر کدام یک از پیامبران غیر از پیامبر اسلام(ص) ...

 
نظرات کاربر

هانی ع
چقدر سخت و پیچیده... انسان قوه عقل در تشخیص خوب از بد برای یادگیری دارد... حیوانات فقط قوه غضب، شهوت، و وهم دارند. یادگیری از تجربه در حیوانات هست، ولی نه با پیچیدگی منطق و قوه عقل انسان...
پاسخ
2     0
1 آذر 1400 ساعت 5:55 بعد از ظهر
علی خدابخش راد
به نام خدا خود متن بسیار عالی می باشد.اما متاسفانه آدم بی سوادی در نوشتار متن دست دارد. کلی غلط املایی در این متن و دیگر متون این سایت مشاهده می گردد. لطفا دقت عمل بالاتری داشته باشید .با تشکر علی خدابخش راد
پاسخ
1     1
19 بهمن 1399 ساعت 08:27 صبح
آرش
کسی که زندگی رو همیشه با جدال و دعوی و بدون عشق در معنای عام الشمول میگذرونه از تماشای ساحت مقدس باری تعالی عاجز میمونه و لحظه ای سقوط میکنه چنانکه آیه شریفه میفرماید حتی تا روز قیامت هم چنین شخصی نابیناست... سپاس التماس دعا
پاسخ
5     1
5 تير 1399 ساعت 01:09 صبح
فرهاد یراندح
با سلام و عرض تبریک سال نو به شما ، متن جالب و آموزنده ای بود ، دیدگاها و اختلاف نظرات زیاد است در مورد موضوع فوق و نتیجه گیری نهایی همان رسیدن به جایگاه فرشته بودن و حیوان بودن است که از اختیارات انسان می باشد و شرایط جوامع بشریت که انسان را به کدام سمت راهنمائی میکند و قدرت ایمان او به خالق هستی و درست زیستن چقدر است ، به امید حق
پاسخ
5     0
6 فروردين 1399 ساعت 10:40 صبح
سعید مجیدی
اینکه انسان اشرف مخلوقاته ،خود تعریفی بیش نیست حیوانات در خیلی از موارد از انسان برترند ۱ هر چی هستند همونند ،هیچ نیازی به کفش و لباس ندارند بی ریا و بی تکلف بر عکس انسانها ۲ انسانها با همه پیشرفتی که در اثر رقابت و همکاری بدست آورده اند خیلی ضعیفند و با کوچکترین میکروب و ویروسی ، گرفتار می شوند ولی حیوانات هر چه را پیدا کنند بدون آنکه بشورند و پاستوریزه کنند می خورند و هیچ مشکلی برایشان پیدا نمی شود ۳ انسان موجودی زمین گیرست و قدرت پرنده گان رو نداره یا مثل بعضی حیوانات دریایی ،قدرت همزمان زندگی در آب و خشکی را ندارد ۴ اجتماع آدم‌ها م که تعریفی نداره و پر از اختلاف و دعواست
پاسخ
4     8
9 آبان 1398 ساعت 12:43 صبح
اراک
سلام حیوانات اگه مسموم بشن نمیتونن دارو بسازن، انسان پرنده نیست اما وسیله پرواز ساخته اما پرنده نمیتونه وسیله بسازه، در حیوانات هم اختلاف هس
1401/06/18 - 15:39
رهگذر
تقسیم مخلوقات به سه گروه دارای عقل بدون شهوت، دارای شهوت بدون عقل، دارای عقل و شهوت قدرت و حکمت خداست. به انسان با دادن شهوت راه لذت بردن از زندگی رو داده و با دادن عقل از حیون ها برترش کرده و راه پیشرفت رو باز کرده تا جائیکه بتونه از فرشته هم جلو تر بزنه پس یا از عقل استفاده میکنیم و شهوت رو کنترل کرده از فرشته بالاتر مریم و یا عقل رو تعطیل میکنیم و ذلیل شهوت حیوانی میشیم و پست تر از حیون میشیم
پاسخ
11     2
16 اسفند 1397 ساعت 10:35 صبح
یاسر لزگی
به هیچ عنوان قانع کننده نبود ، حیوانات هم صحبت می کنند و هم عقل دارند و هم احساس ، با یه سرچ ساده تو اینترنت نمونه ها و آزمایشات انجام شده در این زمینه رو میاره.
پاسخ
100     6
21 بهمن 1396 ساعت 11:42 بعد از ظهر
m.d
سلام من یک سوال داشتم ؟که نام عقل حیوانی چیست لطفا جواب بدین
پاسخ
18     3
3 آبان 1395 ساعت 1:42 بعد از ظهر
محد
بسیار زیبا و کاربردی
پاسخ
23     12
13 بهمن 1394 ساعت 2:48 بعد از ظهر
گلفام كاشانى
كاش خلاصه تر بود
پاسخ
39     13
18 مهر 1393 ساعت 6:36 بعد از ظهر
سلطان
بزرگترین اهانت به انسان این است ک وی گفته شود حیوان حتی با پسوند برتر. در شان این سایت نیست ک چنین مطالب سخیفی را منتشر کند. برای دانستن فرق بین انسان و حیوان پیشنهاد میکنم ک کتاب تبیین جهان و انسان تالیف ایت الله رضوی را مطالعه کنید و بیشتر در احادیث شیعه بررسی کنید این موضوع را.
پاسخ
6     7
25 تير 1393 ساعت 2:14 بعد از ظهر
حقیر
سلام متن بالا غلط املایی داره و در جایی کلمه امام اضافه آمده است
پاسخ
50     0
10 شهريور 1392 ساعت 11:55 بعد از ظهر
مهمان
بسیار ی از حیوانات نیز قوه تفکر و عقل دارند به نظر بنده تفاوت انسان با حیوان در توانایی انسان در انتقال دانش او است.
پاسخ
41     25
29 دى 1391 ساعت 10:00 بعد از ظهر
پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روزگزارش خطا  

^