فارسی
شنبه 01 ارديبهشت 1403 - السبت 10 شوال 1445
قرآن کریم مفاتیح الجنان نهج البلاغه صحیفه سجادیه
0
نفر 0

قيامت روز تنهائى كافران و منكران‏

قيامت روز تنهائى كافران و منكران‏

 

منابع:

کتاب : تفسير حكيم    ج‌2         

نوشتہ : استاد حسین انصاریان

 

يهود با فاصله گرفتن از تورات نازل شده، و نبوت پيامبران بزرگى كه در ميان آنان مبعوث به رسالت شدند نسبت به خود و آينده خود و به ويژه در رابطه با قيامت به شدت دچار انحراف فكرى و اعتقادى شدند تا جائى كه اولًا خود را قوم برتر در همه جهان و همه اعصار به حساب آوردند و غير خودشان را قوم پست و نژاد بيارزش و ثانياً قيامت را كه فقط و فقط در سيطره عدالت و مالكيت و قدرت خداى حكيم است و آنجا هر كسى محشور با آثار اعمال خويش است به مانند دنيا به نظر آوردند كه مجرم ميتواند براى نجات از جرمش و براى گرزى از جريمه به صاحب قدرتى يا وكيل و وزيرى يا رابطه دارى كه با دستگاه حكومتى مرتبط است متوسل گردد، و يا از شفاعت غير منطقى كسى بهرهمند شود و اگر اين هر دو قدرت، وسيله نجاتش نشد براى رهائى از جريمه فديه و عوضى و رشوه و پولى بپردازد اى نهايتاً قوم و قبيلهاش را به يارى بطلبد و آنان با قدرتشان او را از چنگال كيفر نجات دهند.

اين انحراف فكرى و اعتقادى آثار بسيار سوئى در زندگى اين قوم رسوا بجا گذاشت از جمله راه آنان را به سوى فسق و فجور، و گناه و معصيت و ظلم و ستم و تحريف آيات حق و حتى گشتن پيامبران باز كرد و آنان با خيالى آسوده از آن روزگار يعنى روزگار موسى تا امروز كه سر از فرهنگ صهيونى در آوردهاند به انواع خيانتها و جنايتها و تخريب ارزشها، و مفاسد خانمانسوز مشغولند و خود را از جريمهها و كيفرهاى قيامت مصون ميدانند و در نهايت ميگويند اگر هم به عذابى در آن روز دچار شويم مدتش بسيار كم و اندك است.

وَ قالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّاماً مَعْدُودَةً: «1»

و بر پايه انحراف فكرى و عقيدتى قائلند كه آتش دوزخ جز چند روزى به ما نمى‌رسد.

اينان بايد بدانند كه با گناهان بسيار بزرگى كه در آيات گذشته اعلام شد مرتكب شدند و هنوز هم در ميان آنان جريان دارد چون: پيمان‌شكنى، تكذيب قرآن، فروختن آيات حق به بهاى اندك، مشتبه كردن حق به باطل، كتمان نمودن حق، ترك نماز، بخل در پرداخت زكات، خود فراموشى در برابر نيكى كردن، كبر و غرور، بى‌اعتقادى به لقاى حق و ....

براى معذب شدنشان به عذاب ابد كافى است، و قيامت بسيار دشوار و سختى به انتظار آنان است قيامتى كه مقدمات بر پا شدنش و هويت وجودى‌اش براى اينگونه مردم عنود و لجوج فوق العاده هول‌انگيز و ترسناك و شكننده و در هم كوبنده است.

صحنه‌هائى از قيامت‌

روزى است كه شأنش عظيم است، زمانش بى‌پايان است، سلطانش قاهر و چيره است، اوقاتش نزديك است، آسمان در آن روز از هم مى‌شكافد، و ستارگان پراكنده مى‌شوند، خوشيد به هم در پيچيد، ستارگان تيره و بى‌نور شوند، كوه‌ها را به حركت آرند و از جا بر كنند، اموال نفيس و با ارزش بى‌صاحب شوند، حيوانات وحشى محشور گردند، درياها را مشتعل و برافروخته نمايند، هر كس با قرين خود جفت و همسان گردد، دوزخ را برافروزند، بهشت را نزديك آرند، كوه‌ها از بيخ و بن كنده شوند، زمين به زلزله‌اى بسيار سخت و كوبنده دچار گردد، و سنگينى‌هايش را بيرون ريزد، مردم به صورت گروه گروه پراكنده به بهشت يا دوزخ باز گردند تا اعمالشان را كه تجسم يافته ببيند، مردم از شدت‌ سراسيمگى چون پروانه‌هاى پراكنده باشند، و كوهها مانند پشم حلاجى شده شوند، مادران شير دهنده در آن روز از كودكى شيرش مى‌دهند بى‌خبر شوند. «2» روزى است كه يادش سيد انبياء محمد مصطفى، خاتم پيامبران را پير كرد وقتى به او گفتند: شما را به حال پيرى مى‌بينيم! فرمود:

«شيبتنى سوره هود و الواقعه و المرسلات و عم يتساءلون و اذا الشمس كورت.»

سوره‌هائى كه نام بردم مرا به پيرى رسانيد!!

قيامت به تناسب اعمال و اخلاق و عقايد انسان‌ها داراى اسامى گوناگونى است، كه براى هر اسمى از اسم‌هايش سرى و براى هر وصفى از اوصافش معنائى است، اگر در معانى آن اسماء و اسرار آن نام‌ها و حقايق آن اوصاف انديشه شود، البته از هول و ترسش انسان پير مى‌شود، و موى سياهش سپيد مى‌گردد، و آتش هوا و هوسش خاموش مى‌شود، و شهواتش و خواسته‌هايش مقيد به اوامر و نواهى حق مى‌گردد، و از هر حقى كه هر كسى بر عهده‌اش دارد پاك مى‌شود، و به توبه واقعى نائل مى‌آيد، و گذشته را آنچنان كه خدا مى‌خواهد جبران مى‌نمايد و آينده‌اش را غرق عبادت و بندگى مى‌كند و فقط و فقط به حلال خدا قناعت مى‌نمايد تا به سلامت و با امنيت وارد آن موقف عظيم شود.

 

اسامى و اوصاف قيامت‌

روز قيامت، روز اندوه و حسرت، روز پشيمانى، روز محاسبه، روز پرسش، روز مسابقه، روز رقابت، روز جدال و كشمكش، روز زلزله، روز فرو ريختن عذاب و خشم، روز صاعقه، روز واقعه، روز كوبنده، روز تكان و لرزش شديد، روز از دنبال درآمدن، روز پوشاننده، روزحادثه بزرگ و بدبختى و بلاى سنگين، روز نزديك شدن زمان دادگاه‌ها و حساب خلايق، روز ثابت و حق، روز حادثه بزرگ‌تر، روز بانگ هولناك و مهيب، روز جدائى، روز فراق، روز سوق به سوى خدا، روز قصاص و تلافى، روز ندا دادن، روز حساب، روز بازگشت، روزعذاب، روز فرار و گريز، روز قرار، روز برخورد و ديدار، روز ماندگار، روز حكم و قضاوت، روز پاداش، روز بلا، روز گريه، روز گرد آمدن، روز وعده عذاب، روز عرضه شدن اعمال، روز وزن شدن كوشش‌ها، روز ثابت، روز حكم و حكومت، روز فاصله انداختن ميان حق و باطل، روز جمع، روز برانگيخته شدن، روز پيروزى، روز سوائى و بدنامى، روز عظيم، روز عقيم، روز سخت، روز اجر و جزاء، روز يقين، روز نشر، روز تحول، روز نفخه، روز فرياد سخت و رعدآسا، روز لرزه، روز حركت، روز بازداشت، روز از خود بيخود شدن، روز هول و ترس، روز بى‌تابى، روز پايان و نهايت، روز مأوى، روز ميقات، روز معاد، روز كمين، روز آشفتگى، روز عرق، روز تهيدستى، روز تيرگى، روز پخش‌شدن، روز انفصال و جدائى، روز وقوف، روز خروج، روز دائمى، روز غبن و خسارت، روز ترش‌رو و عبوس، روز معلوم، روز موعود، روز مشهود، روز بى‌ترديد، روز آشكار شدن پنهانها، روز خيره شدن چشمها، روزى كه كسى قدرت دفع عذاب از كسى ندارد، روز نداشتن اختيار، روز دعوت به سوى آتش، روز كشيده شدن به آتش با صورت، روز بالا و پائين شدن چهره‌ها در دوزخ، روز فرار شخص از برادرش، روز سكوت، روز نپذيرفتن عذر و بهانه، روز بدون بازگشت، روزى كه مال و فرزند سود ندهد، روز پير شدن بچه‌ها، روز نااميدى كافران، روز ..... «3»

كتاب خدا در آيه مورد شرح و توضيح منحرفان فكرى و كژ انديشان را نسبت به چنين روزى با چنان اسامى و اوصافى هشدار مى‌دهد كه نسبت به آن روز پروا كنيد و خيال نكنيد كه با داشتن اين همه جرم جنايت و فسق و فجور و ظلم و ستم كسى بتواند ذره‌اى از عذاب خدا را از شما دفع كند، شما باآثار اعمال شومتان محشور مى‌شويد و در اسارت آن آثار هستيد، و گره‌هائى كه از عذاب به شما زده مى‌شود دستى كه در قيامت بتواند آن گره‌ها را حتى يك گره را بگشايد وجود ندارد.

وَ اخْشَوْا يَوْماً لا يَجْزِي والِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَ لا مَوْلُودٌ هُوَ جازٍ عَنْ والِدِهِ شَيْئاً إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَياةُ الدُّنْيا وَ لا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ. «4»

و بترسيد از روزى كه هيچ پدرى ذره‌اى از عذاب را از فرزندش دفع نمى‌كند، و نه هيچ فرزندى دفع كننده چيزى از عذاب از پدر خويش است، بى‌ترديد وعده خدا نسبت به نيكوكار و بدكار حق است، پس زندگى دنيا شما را نفريبد، و مبادا شيطان شما را به كرم و رحمت خدا مغرور كند.

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَ أُمِّهِ وَ أَبِيهِ وَ صاحِبَتِهِ وَ بَنِيهِ: «5»

قيامت روزى است كه انسان از برادرش و از مادر و پدرش و از همسر و فرزندانش مى‌گريزد!!

راستى يهود با توجه به اين آيات در قيامت چه خواهند كرد، و به چه كسى ميتوانند دل خوش كنند، اينان بايد بدانند كه نسبت به خود و وضع و حالشان در قيامت به شدت دچار انحراف فكرى هستند، و در اوهام و خيالات بى‌پايه بسر ميبرند.

البته به اين نكته هم بايد توجه داشت كه هشدارهاى قرآن مجيد ويژه يهود نيست بلكه هشدار به همه مردم از هر مكتب و مذهبى كه هستند مى‌باشد كه مبادا قيامت را با دنيا اشتباه بگيريد و به خيالات بى‌پايه و اوهام فاسد به عنوان امور حتمى و قطعى دل خوش شويد و از حقايق الهيه كه سند استوارش آيات قرآن مجيد است غافل بمانيد و در فضاى غفلت و بى‌خبرى زيان‌هاى غير قابل جبران و خسارت ابدى و عذاب هميشگى نصيب خود كنيد و گرفتار رسوائى و افتضاح در دنيا و آخرت گرديد، كه انحراف و كژفهمى به خصوص نسبت به دين و مفاهيم دينى بلائى بس بزرگ و بيمارى بس خطرناكى است.

بنى‌اسرائيل با جنايات و خيانت‌هائى كه پيش از اسلام داشتند، و در زمان ظهور اسلام هم به حركات شيطانى خود پاى‌بند بودند و اكنون هم بيشتر آنان شريرترين مردم روى زمين هستند، و از منش و رفتارشان در هر عصرى معلوم مى‌گردد كه دچار كفر باطنى و تكذيب آيات حق و معارف الهيه بوده و هستند در قيامت در كمال غربت و تنهائى خواهند بود، و سخت‌ترين و شديدترين عذاب آنان را فرا خواهد گرفت، و احدى در آن روز به فرياد آنان نخواهد رسيد، و به قول قرآن مجيد كسى يافت نمى‌شود كه ذره‌اى از عذاب خدا را كه محصول تلخ اعمال و اخلاق خود آنان است از آنان برطرف كند، يهود و امثال آنان در قيامت اسيرانى هستند كه آزادى ندارند، و بيمارانى مى‌باشند كه درمانى براى آنان وجود ندارد، اگر اينجا نخواهند بفهمند كه نسبت به دين و حقايق الهيه منحرف و كژانديش‌اند، آنجا كه جاى ظهور همه واقعيات است خواهند فهميد كه نسبت به‌ خود و ديگر امت‌ها و در رابطه با حقايق به شدت دچار انحراف فكرى و اعتقادى و اسير اوهام و خيالات فاسد بودند.

 

پی نوشت ها:

 

______________________________

(1)- بقره، آيه 80.

(2)- مضمون آيات سوره‌هاى انشقاق، انفطار، مرسلات، زلزال، قارعه.

(3)- محجه البيضاء ج 8، ص 331- همه اين اسامى و اوصاف برگرفته شده از صريح آيات قرآن است.

(4)- لقمان، آيه 33.

(5)- عبس، آيه 34- 36.

 


منبع : پایگاه عرفان
 • قیامت
 • روز تنهایی
 • کافران
 • نبوت پيامبران
 • صحنه‏ هائى از قيامت‏
 • روز اندوه و حسرت، روز پشيمانى، روز محاسبه
 • 0
  0% (نفر 0)
   
  نظر شما در مورد این مطلب ؟
   
  امتیاز شما به این مطلب ؟
  اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی:

  آخرین مطالب

  فرهنگ نماز در سیره امام رضا(ع)
  در شب ليلة الرغائب چگونه آرزو کنیم؟!
  برهان هماهنگی و وحدت بر اثبات خدا
  درگذشتگان را دریابیم!
  آیا پیامبر اکرم بر خاک کربلا سجده کرده است؟
  پیمانه صبر علی علیه السلام لبریز شد!
  شجاع ترین افراد را بشناسید!!
  بهترین ذخیره انسان برای بعد از مرگ!
  فضایل و مناقب امام موسی بن جعفر (ع)
  مردم، برادران حاکم هستند!!

  بیشترین بازدید این مجموعه

  حضرت فاطمه زهرا (سلام علیها) و پيراهن خون‏آلود ...
  در شب ليلة الرغائب چگونه آرزو کنیم؟!
  رفتار پيامبر با يتيم‏
  به مناسبت وفات حضرت زینب(س) ؛ قهرمان صبر و شهامت
  لزوم هزینة جانی و مالی براي مجالس عزاداری سرور ...
  سفره بهشتی، غذای آسمانی
  درگذشتگان را دریابیم!
  افزایش رزق و روزی با نسخه‌ امام جواد (ع)
  جهاد در رکاب امام غائب !
  متن دعای معراج + ترجمه

   
  نظرات کاربر

  پر بازدید ترین مطالب سال
  پر بازدید ترین مطالب ماه
  پر بازدید ترین مطالب روز  گزارش خطا  

  ^