فارسی
پنجشنبه 31 خرداد 1403 - الخميس 12 ذي الحجة 1445
قرآن کریم مفاتیح الجنان نهج البلاغه صحیفه سجادیه

0
نفر 0

کتاب مقدس

کتاب مقدس

کتاب مقدس متشکل از عهد قديم(کتاب يهوديان که بين مسيحيان نيز محترم است ولي منسوخ مي دانند) وعهد جديد کتاب مسيحيان مي باشد اگر عهد عتيق نقد شود در واقع هر دو دين نقد شده است وشما به منظورتان خواهيد رسيد !!!

شخصي به نام ابراهيم عزرا به نقد اين کتاب پرداخته وگفته است :

1.یکی از مسلمات تورات و کتاب مقدس این است که حضرت موسی از رود اردن عبور نکرد و در همین سوی رود در گذشت(سفر تثنیه ۲:۳۱و1 همچنین نگاه کنید به یوشع ۱ :۱ و ۲):

"و موسي‌ رفته‌، اين‌ سخنان‌ را به‌ تمامي اسرائيل‌ بيان کرد و به‌ ايشان‌ گفت‌: «من‌ امروز صد و بيست‌ ساله‌ هستم‌ و ديگر طاقت‌ خروج‌ و دخول‌ ندارم‌، وخداوندبه‌ من‌ گفته‌ است‌ كه‌ از اين‌ اردن‌ عبور نخواهي‌ كرد" (سفر تثنیه31: 2و1)

حال وقتی ما در تورات متنی رابیابیم(تثنیه ۱:۱) که بگوید این سخنانی است که موسی در آنطرف رود اردنگفته باید گفت نویسندۀ این متن از رود اردن گذشته تا بگووید در انطرف رود وگرنهمعنی ندارد حضرت موسایی که از رود اردن نگذشته باشد در انطرف رود سخن بگوید:

"اين‌ است‌ سخناني‌ كه‌ موسي‌ به‌ آنطرف اردنّ، در بيابان‌ عَرَبه‌ مقابل‌سوف‌، در ميان‌ فاران‌ و توفَل‌ و لابان‌ و حَضيروت‌ و دي‌ذَهَب‌ باتمامي‌ اسرائيل گفت" (سفر تثنیه 1:1)

2.نویسنده تورات حتی باید با زمانی بسیار بعد از موسی زیسته باشد تا بتواند اورا با پیامبران بنی اسرائیل مقایسه کند:

"و پیامبري‌ مثـل‌ موسي‌ تا بحـال‌ در اسرائيل‌برنخاسته‌ است‌ كه‌خداونداو را روبرو شناخته‌ باشد"(سفر تثنیه 34: 10)

حال آنکه می دانیم موسی(ع)اولین پیامبر بنی اسرائیل بوده و نویسنده این کتاب باید قرن ها بعد از موسی زیستهباشد تا بتواند چنین مقایسه ای را انجام دهد.

3.در تورات وقتی می خواهد حضرت موسی را خطاب کنداز ضمیر سوم شخصاستفاده کند:

"و موسي‌ اين‌ تورات‌ را نوشته‌، آن‌ را به‌ بني‌لاوي‌ كَهَنه‌ كه‌ تابوت‌ عهدخداوندرا برمي‌داشتند و به‌ جميع‌ مشايخ‌ اسرائيل‌ سپرد."(سفر تثنیه 31 : 10)

بدین ترتیب این کلمات را نمی توان به موسی نسبت داد و باید از نویسندهدیگری باشد، چراکه اگر این سخنان از خود حضرت موسی(ع) بود باید میفرمود "و من این تورات را ..." نه اینکه به این شکل با ضمیر سوم شخص از خود یاد کند.

مشابه این نوع سخن گفتن در بخشهای دیگر تورات: خروج ۹:۳۳، خروج ۱۱:۳۳، اعداد ۳:۱۲، اعداد ۱۴:۳۱، تثنیه ۱:۳۳، تثنیه ۶:۳۴،لاویان ۱:۱۲ و خروج ۹:۱۱

  1. ما می د انیم که هیچوقت مولف یک کتاب داستان مرگ خود و حوادث بعد از فوتش رابا ذکر جزئییات در کتاب خود ذکر کند اما خلاف این مطلب را در اینجا میابیم:

"و موسي‌ چون‌ وفات‌ يافت‌، صد و بيست‌ سال‌ داشت‌، و نه‌ چشمش‌ تار، و نه‌قوتش‌ كم‌ شده‌ بود و بني‌اسرائيل‌ براي‌ موسي‌ در عربات‌ موآب‌ سي‌روز ماتم‌ گرفتند. پس‌ روزهاي‌ ماتم‌ و نوحه‌گري‌ براي‌ موسي‌ سپري‌ گشت‌. و يوشع‌ بن‌نون‌ از روح‌ حكمت‌ مملو بود، چونكه‌ موسي‌ دستهاي‌ خود را براو نهاده‌ بود. و بني‌اسرائيل‌ او را اطاعت‌ نمودند، و برحسب‌ آنچه‌خداوندبه‌ موسي‌ امر فرموده‌ بود، عمل‌ كردند."(سفر تثنیه 34: 9-7)

شاید برخی بگویند این سخنان جنبه پیشگویی داشته است ولی با کمی دقت میبینیم که افعال جمله ماضی هستند و گوینده این جملات اگر میخواست پیشگویی کند از فعل مستقبل استفاده میکرد و نه ماضی. گوینده دارد از این ماجرا گزارشی میدهد و لازم است که خود آنجا بوده و شاهد باشد.

  1. در کتاب مقدس آمده که تمام کتاب موسی را بر دیوار مذبح (سنگ)دمی نوشتند

"چنانكه‌ موسي‌، بنده‌خداوند، بني‌اسرائيل‌ را امر فرموده‌بود، به‌ طوري‌ كه‌ در كتاب‌ تورات‌ موسي‌ مكتوب‌ است‌، يعني‌ مذبحي‌ ازسنگهاي‌ ناتراشيده‌ كه‌ كسي‌ بر آنها آلات‌ آهنين‌ بلند نكرده‌ بود و برآن‌ قرباني‌های‌ سلامتی‌ برای‌خداوندگذرانيدند و ذبايح‌ سلامتي‌ ذبح‌ كردند"(صحیفه یوشع ۳۲:۸)

اگر به حجم تورات فعلی بنگریم که مشتمل بر ۲۶۰ صفحه و تقریبا ۱۳۰۰۰۰کلمه می باشد بعید می نماید که این تورات را با این حجم بتوان بر ۱۲ سنگ نوشت.

به نمونه هايي از نوشته هاي عهد عتيق توجه بفرماييد :

1- خدا از کرده خود پشیمان می شود.سموئیل اول باب 15 آیۀ 10

2- خدا پیمان شکن است. سموئیل اول باب 2 آیۀ 2

3- خدا نادان است و بدون نشانه در خانه مؤمنین از کافران را تشخیص نمی دهد. سفر خروج باب 12 آیۀ 12

4- خدا با انسانی کشتی می گیرد. سفر پیدایش باب 32 آیۀ 24

5- خدا دروغ می گوید و دروغ او را حیوانی چون مار بر ملا می کند سفر پیدایش باب 3 آیۀ 3

6- خدا از آسمان می آید تا بین کلام مردم تفرقه اندازد و آنها را به تشویش اندازد. سفر پیدایش باب 11 آیۀ 1

7- خدا چیزی می گوید و بعد آن را به نحو دیگری تغییر می دهد. سفر پیدایش باب 3 آیۀ 6

8- خدا دستور به قتل عام تمام موجودات دارای روح حتی حیوانات می دهد. 20-18

9- خدا به صورت بشر است. 1-26

10- خدا گیسوان دارد.دانیال 7-9

11- خدا دو پا دارد.سفر خروج 24-10

12- خدا فرشته است و فرشته خداست.سفر پیدایش 16-1

13- خدا راه می رود.سفر پیدایش 3-8

14- خدا به مکان فرود می آید.سفر خروج 19-20

15- خدا مسکن دارد.فرامیر 132-13

16- خدا به میان ابر ها فرود می آید و جلوی روی کسی می خرامد.سفر خروج 34-5

17- خدا جای کسی را که پنهان شده است را نمی داند.سفر پیدایش 3-9

18- خدا بر عملش تأسف می خورد. سفر پیدایش/ 6-6

19- خدا فرشته می شود و فرشته خدا می شود. سفر پیدایش 18- 1سفر پیدایش 19-1

20- نادانی خدا بیشتر از نادانی مردم است.قرنتیان 1-25

نسبت های کذبی که در تورات به پیامبران خدا وارد شده است:

1- فسق و فجور داوود سموئیل 2 باب 11 از آیۀ 2

2- خدا پسران داوود را بر زنان داوود مسلط کرد.سموئیل 2 باب 11 آیۀ 11 و 12

3- فسق لوط با دخترانش سفر پیدایش باب 19 آیۀ 30

4- ارتباط یعقوب پیامبر با یک زن سفر پیدایش باب 19 آیۀ 11

5- دختر یعقوب مورد تجاوز عده ای قرار گرفت سفر پیدایش باب 34 آیۀ 1 و2

6- سلیمان کار مورد نهی خدا را انجام داد و قلبش به بتها متمایل شد و بتکده درست کرد و قلب او از خدا رجوع کرد. کتاب اول پادشاهان باب 11 آیۀ 1

7- خدا خواست موسی را بکشد ولی صفه زن موسی، موسی را اینکه توسط خدا کشته شود نجات داد. سفر خروج باب 4 آیۀ 21 و 24

8- موسی ستمکار است و به قتل کودکان و افتادگان فرمان می دهد و به آتش زدن خانه ها امر می کند. سفر اعداد باب 31 آیۀ 9

9- خدا به اشعیا نبی دستور می دهد که سالهای متمادی بین مردم پای برهنه و لخت راه برود.سفر اشعیا باب 20 آیۀ 2

10- ارمیای نبی باید زنجیر و یوغ بسازد و به گردن خود اندازدسفر ارمیا باب 27

 


منبع : مرکز ملی پاسخگویی به سوالات  
0
0% (نفر 0)
 
نظر شما در مورد این مطلب ؟
 
امتیاز شما به این مطلب ؟
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی:

آخرین مطالب

نقد دين يهوديت چیست؟
کتب دینی یهودیان
کتاب مقدس
تلمود
کتب دینی یهودیان
نقد اندیشه قوم برگزیده در دین یهود با توجه به ...
کتاب مقدس

بیشترین بازدید این مجموعه

نقد دين يهوديت چیست؟

 
نظرات کاربر

پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روزگزارش خطا  

^