ไทยแลนด์
Saturday 1st of April 2023
0
نفر 0

กุรอานกับการแต่งกาย

การแต่งกายและความสวยงาม การแต่งกายและการรักษาความสะอาดเป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานสำหรับชีวิตมนุษย์อยู่แล้ว ถึงแม้ว่าจะไม่มีคำสอนจากศาสนาก็ตาม แต่ในศาสนาอิสลามเน้นหนักเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างมาก มุสลิมบางคนมีความคิดว่า เพียงแค่เรามีความศรัทธาอย่างบริสุทธ์ใจและมั่นคงรวมทั้งมีจิตใจที่งดงามก็เพียงพอแล้ว ภายนอกของเราจะเป็นอย่างไรก็ตามคงไม่มีความสำคัญอะไรมากนัก
กุรอานกับการแต่งกาย

การแต่งกายและความสวยงาม
การแต่งกายและการรักษาความสะอาดเป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานสำหรับชีวิตมนุษย์อยู่แล้ว ถึงแม้ว่าจะไม่มีคำสอนจากศาสนาก็ตาม แต่ในศาสนาอิสลามเน้นหนักเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างมาก มุสลิมบางคนมีความคิดว่า เพียงแค่เรามีความศรัทธาอย่างบริสุทธ์ใจและมั่นคงรวมทั้งมีจิตใจที่งดงามก็เพียงพอแล้ว ภายนอกของเราจะเป็นอย่างไรก็ตามคงไม่มีความสำคัญอะไรมากนัก

แนวคิดดังกล่าวนี้ในทัศนะอิสลามถือว่าไม่ถูกต้อง เพราะคำสอนของอิสลามนอกจากจะเน้นให้เรามีการขัดเกลาจิตใจให้สะอาดและปราศความชั่วร้ายทั้งหลายแล้วยังเน้นให้เราให้ความสำคัญกับความสะอาดและการแต่งกายภายนอกอีกทั้งยังสอนให้เรารักความสวยงามด้วย

มุมมองของกุรอานเกี่ยวกับการแต่งกาย
กุรอานกล่าวว่า: โอ้บรรดาลูกหลานของอาดัม จงประดับประดาตัวของพวกท่าน (ให้สวยงาม) ......... (อะอ์รอฟ 31)

ในอีกโองการกล่าวว่า: จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด) ใครกันเล่าที่จะห้ามความสวยงามที่อัลลอฮ์สร้างไว้ให้กับบรรดาบ่าวของพระองค์รวมทั้งปัจจัยยังชีพที่บริสุทธิ์ที่ทรงประทานให้กับพวกเขา (อะอ์รอฟ 32) สองโองการนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามุสลิมทั้งหลายจะต้องสวมใส่เสื้อผ้าที่สะอาดและสวยงามที่เป็นความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ทรงประทานให้ และจะต้องไม่ห้ามตัวเองที่จะใช้ประโยชน์จากความโปรดปรานเหล่านี้

คงจะเป็นคำพูดที่ถูกต้องที่สุดที่บรรดานักจิตวิทยากล่าวว่า: มนุษย์มีจิตใต้สำนึกและความรู้สึกทางจิตวิญญาน 4 ด้านด้วยกัน ด้านความสวยงาม ด้านความดี ด้านความรู้ และด้านความเชื่อ ดังนั้นมนุษย์จะต้องเติมเต็มทั้งสี่ด้านนี้ในรูปแบบที่เหมาะสม ดังนั้นในทางวิชาการแล้วหากเราไม่ให้ความสำคัญในเรื่องความสวยงามและความสะอาดแล้วจะมีผลลบเกิดขึ้นกับชีวิตมนุษย์ได้

หากเราย้อนกลับมาพิจารณาในแบบฉบับของบรรดาอะฮ์ลุลบัยต์เราจะพบว่าพวกท่านเหล่านั้นให้ความสำคัญกับการแต่งกายภายนอกและความสวยงามเป็นอย่างมาก มีฮะดิษบทหนึ่งในหนังสือ ฟุรูอุลกาฟี รายงานว่า มีชายคนหนึ่งถามท่านอิมามฮะซัน(อ.) ว่า: ทำไมเวลาท่านจะนมาซท่านต้องสวมใส่เครื่องแต่งกายที่สวยงามรวมทั้งเลือกใช้เสื้อผ้าที่ดีที่สุด้วยละ ท่านอิมามฮะซัน(อ.) กล่าวตอบว่า: อัลเลาะฮ์ทรงสวยงามและรักความสวยงาม เหตุนี้เองฉันถึงสวมใส่เสื้อผ้าที่สวยงามเพื่อเข้าเฝ้าพระองค์ อีกทั้งพระองค์ยังสั่งว่า โอ้บรรดาลูกหลานของอาดัม จงประดับประดาตัวของพวกท่าน (ให้สวยงาม) เมื่อต้องการไปมัสยิด” (ฟุรูอุลกาฟี เล่ม 6 หน้า 443)

อัลกุรอานกล่าวว่า: ผู้ที่ศรัทธาทั้งหลาย! บรรดาสิ่งดี ๆ ที่อัลลอฮ์ได้ทรงอนุมัติแก่พวกเจ้าจงอย่าทำให้เป็นที่ต้องห้าม ...(มาอิดะฮ์ 87)
ในฮะดิษที่กล่าวถึงสาเหตุการประทานโองการข้างต้นกล่าวว่า : หลังจากที่ท่านศาสดา(ศ็อลฯ) กล่าวสั่งสอนบรรดาสาวกเกี่ยวกับเรื่องการตอบแทนในวันปรโลก อุศมาน บิน มัซอูน รวมทั้งบรรดาสาวกจำนวนหนึ่งตัดสินใจว่าจะไม่หลับนอนกับภรรยา และจะไปอยู่ในที่สงบและถือศิลอดตลอดปี
ต่อมาไม่นานภรรยาของ อุศมาน บิน มัซอูน มาที่บ้านของศาสดา(ศ็อลฯ) ในสภาพที่แต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่เก่าและขาด ท่านหญิงอาอิชะฮ์ ได้กล่าวถามนางว่า : ทำไมท่านถึงได้ปล่อยให้ตัวเองโทรมขนาดนี้ นางจึงได้เล่าเรื่องราวของสามีให้ท่านศาสดา(ศ็อลฯ) ฟัง

ท่านศาสดาเมื่อได้ฟังเรื่องราวทั้งหมด จึงประกาศให้สาวกทุกคนรวมตัวกันที่มัสยิด และกล่าวว่า: ฉันไม่เคยสั่งให้พวกท่านเป็นเหมือนนักพรตที่ละทิ้งเรื่องทางโลกทั้งหมด การปฏิบัติแบบนี้ไม่มีในศาสนาของฉัน .... (ฟุรูอุลกาฟี เล่ม 6 หน้า 444)
จากคำกล่าวทั้งหมดนี้จะเห็นได้ว่าอิสลามนอกจากจะให้ความสำคัญในการขัดเกลาด้านจิตใจแล้วอิสลามยังให้ความสำคัญและมีบทบัญญัติเกี่ยวกับร่างกายภายนอกด้วย ดังนั้นผู้ที่คิดว่าการให้ความสำคัญกับความสะอาดและความสวยงามภายนอกแล้วถือว่าคิดผิดเสียแล้วบทความโดย อันวารี


source : alhassanain
0
0% (نفر 0)
 
نظر شما در مورد این مطلب ؟
 
امتیاز شما به این مطلب ؟
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی:

latest article

บทบาทของพระเยซูคริสต์ ...
...
...
พิธีฮัจญ์ของอิมามฮุเซน (อ) ณ ...
มะอาด : ...
สุภาษิตจากอิมามฮะซัน ...
มนุษย์เรามีหน้าที่อะไรบ้าง ...
ทำไมซูเราะฮ์ “อัลฟัจร์” ...
การนมาซ ในอัลกุรอาน
“สิ่งที่ถูกมะลาอีกะฮ์สาปแช่ง”

 
user comment