Turkish
Wednesday 4th of October 2023
Mehdilik (mehdeviyet)
ارسال پرسش جدید

Kur’an-ı Kerim’de adı zikredilen sidretü’l-muntaha ne anlama gelmektedir?

Kur’an-ı Kerim’de adı zikredilen sidretü’l-muntaha ne anlama gelmektedir?
Kur’an-ı Kerim’de adı zikredilen sidretü’l-muntaha ne anlama gelmektedir? Kısa Cevap “Sidre”, lügat bilginlerinin ekseriyetinin belirttiği üzere çok yapraklı ve çok gölgeli bir ağaca denmektedir ve “sidretü’l-muntaha” tabiri, göklerin zirvesinde ve meleklerin uçuşunun, şehid ruhlarının, peygamberlerin ilimlerinin ve insan amellerinin son zirvesinde yer alan çok yapraklı ve çok gölgeli bir ağaca ...

KUR'ÂN'IN GÖSTERDİĞİ DÜŞÜNCE YÖNTEMİ

KUR'ÂN'IN GÖSTERDİĞİ DÜŞÜNCE YÖNTEMİ
     KUR'ÂN'IN GÖSTERDİĞİ DÜŞÜNCE YÖNTEMİKur'ânî, Felsefî ve Rivayet Esaslı AraştırmaŞundan kuşku duymuyoruz: İnsan hayatı, düşünsel bir hayattır; düşünce ve fikir dediğimiz bu olgu olmadıkça, insan hayatı tamamlanmış olmaz. Düşünceye dayalı bir hayatın kaçınılmaz bir gereği de şudur ki: Hayatın dayandığı ...

Allah-u Teala’nın İsimleri

Allah-u Teala’nın İsimleri
1. Allah: Her ismin vasfını ihtiva eden öz adı.2. Er-Rahmân: Dünyada bütün mahlûkata merhamet eden, şefkat gösteren, ihsân eden.3. Er-Rahîm: Âhirette, müminlere acıyan.4. El-Melik: Yaratıcı, kâinatın sahibi.5. El-Kuddûs: Her noksanlıktan uzak .6. Es-Selam: Her tehlikeden selâmete çıkaran.7. El-Mümin: İmân nûrunu veren.8. El-Müheymin: Her seyi görüp gözeten.9. El-Aziz: Mutlak gâlip, karşı gelinemez.10. ...