Turkish
Monday 15th of April 2024
Makaleler
ارسال پرسش جدید

Tur dağının İsrail oğullarının başı üzerine kaldırılmasından ne kast edilmektedir?

Tur dağının İsrail oğullarının başı üzerine kaldırılmasından ne kast edilmektedir?
Bakara Suresinin 63. ayetinde şöyle buyrulmaktadır: “Hani, (Tevrat ile amel edeceğinize dair) sizden sağlam bir söz almış, Tûr dağını da tepenize dikmiş ve “Sakınasınız diye, size verdiğimiz Kitab’ı sıkı tutun, onun içindekileri düşünün (gafil olmayın)” demiştik.” Bu ayet esasınca Tur dağının kaldırılması İsrail oğullarından söz alındıktan sonradır. Bu ayetin bilimsel gerçeklerden ne kadar uzak ...

Kur'an-ı Kerim

Kur'an-ı Kerim
Kur’an (Arapça: القرآن‎, İngilizce: Quran) veya Kur’an-ı Kerîm (Arapça: القرآن الكريم) Müslümanların semavi kitabı olup onların inancına göre lafızlarının aynısı Vahiy Meleği Cebrail’in aracılığıyla Allah Teâlâ tarafından Levhi Mahfuz’dan 23 yıl boyunca Peygamberin kalbi ve diline nazil olmuş ve Peygamberin doğrudan ve sürekli ...

Ehl-i Beyt Hadislerinde Hz. Mehdi (a.s)

Ehl-i Beyt Hadislerinde Hz. Mehdi (a.s)
Ehl-i Beyt kaynaklarında Ahir zaman kurtarıcısı on ikinci imam Hz. Mehdi (a.s) hakkında Allah Resulü ve Ehl-i Beyt İmamları’ndan sayısız hadis gelmiştir. Bizim bütün bu hadisleri ele alıp inceleme imkanımız yoktur. İsteyen kardeşlerimiz bu hadisleri ilgili yerlerinde inceleyebilir. Ancak örnek olarak bu hadislerden bazılarına işaret ediyoruz:1- İmam Sadık (a.s) buyurdu ki: "Halk imamlarını ...

Riya; Küçük Şirk

Riya; Küçük Şirk
 Gizli Şirkİlk olarak şunu belirtmek gerekir ki şirk çok gizli olabilir ve müminlerden birçoğu istemeden ona duçar olmuş olabilirler.Peygamber Efendimizden (s.a.a) şöyle nakledilmiştir: “Sizin için korktuğum en tehlikeli şey gizli şirktir; öyleyse gizli şirkten sakının. Çünkü benim ümmetimde şirk, karıncanın karanlık gecede siyah taşın üzerinde ...

VAHİY AYNASINDA NAMAZ

VAHİY AYNASINDA NAMAZ
Namazın anlamı, değeri, faydası ve sırları ile ilgili yüzlerce ayet ve hadis vardır. Bu kadar ayet ve hadis arasında, namazın gerçek mahiyetini ortaya koyan bazı noktalara kısaca değinelim:[1]Namaz, peygamberlerin, kendi çocuklarına en önemli tavsiyelerindendir.Namaz, gafleti giderip yüce Allah"ı hatırlatır.Namaz, Hz. Peygamber efendimizin göz nurudur.Namaz, kibri giderir, kederli ve ...

Şia ve Sünni arasındaki fark nedir?

Şia ve Sünni arasındaki fark nedir?
Şia ve Sünni arasındaki fark nedir?Kısa CevapHer ne kadar bu konu hakkındaki bahis çok geniş olsa da kısa olarak Ehlisünnet veya Ehlisünnete mensup bir grubun karşı olduğu Şia’nın görüşlerini iki aşamada yani inanç ve hükümler boyutunda zikredebiliriz:A. İnanç Aşaması: Şia, Allah’ın sıfatlarının aynı zatı olduğuna, Allah’ı dünyada ve ahirette ...

NEDEN NAMAZ KILMALIYIZ?

NEDEN NAMAZ KILMALIYIZ?
  Soru:Değerli Hocam neden namz kılmamız gerektiğini açıklar mısınız? Teşekkür ederim.NEDEN NAMAZ KILMALIYIZ?     Cevap:Her insan, hayatın coşkun denizinde, özellikle zorluk ve sıkıntı anlarında, kendi deruni ıstırap ve kaygılarını yatıştırmak için sağlam bir manevi sığınağa ihtiyaç duyar. Gerçek şu ki bu sığınak Allah'ı anmaktan başka bir şey ...

Hadislerde Hz.Mehdi (a.s.)

      Hadislerde Hz.Mehdi (a.s.)
 Ehl-i Beyt kaynaklarında Ahir zaman kurtarıcısı on ikinci imam Hz. Mehdi (a.s) hakkında Allah Resulü ve Ehl-i Beyt İmamları’ndan sayısız hadis gelmiştir. Bizim bütün bu hadisleri ele alıp inceleme imkanımız yoktur. İsteyen kardeşlerimiz bu hadisleri ilgili yerlerinde inceleyebilir. Ancak örnek olarak bu hadislerden bazılarına işaret ediyoruz:  1- İmam Sadık (a.s) buyurdu ki:"Halk ...

HZ.ALİ (A.S)

HZ.ALİ (A.S)
     HZ.ALİ (A.S)HİLAFETTEN NASIL MAHRUM BIRAKILDI?Üstat Miyaneci ve HusrovşahiHz. Ali (a.s) Allah'ın emriyle ve Hz. Resulullah (s.a.a.)'in açık beyan ve tebliğiyle Gadir-i Hum günü halifelik makamına atanmış, ama daha sonra gelişen olaylarda ümmet, Allah ve Resulünün emrini uygulamamışlardı. Hz. Resulullah (s.a.a)'in Gadir-i Hum günü açıkça irâd ...

NEHCÜL-BALAĞADA HİTABETİN ROLÜ

NEHCÜL-BALAĞADA HİTABETİN ROLÜ
Müminlerin Emiri Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “ve şüphesiz ki biz sözün emirleriyiz. Söz, köklerini bizde saldı, dalları üzerimize sarktı.”   Konumuz "Nehc’ül- Belağa’da hitâbenin rolüdür. Nehc’ül Belağa, değerli âlim Seyyid Razi’nin, içinde müminlerin Emiri Ali (a.s)’ın hutbelerinden, mektuplarından ve kısa sözlerinden seçmeleri topladığı ve bu isimle adlandırdığı bir kitaptır. Gerçekten de ...

Meleklerin Yeryüzüne İndiği Gece: Leyletü’l Regaib

Meleklerin Yeryüzüne İndiği Gece: Leyletü’l Regaib
Leyletu’l Regaib veya Regaib gecesi (Arapça: لیلة الرغائب), arzular gecesi anlamına gelmektedir. Arapça bir ibaret olan regaib, Recep ayındaki ilk perşembeyi cumaya bağlayan gecedir. Müslümanların inancına göre bu gece melekler, beşeri toplumlara ilahî rahmeti ulaştırmak için yeryüzüne inerler. Regaib gecesi İslam dünyasında ibadet ve dualarla ...

Kur’an-ı Kerim ve Tabiat-1

Kur’an-ı Kerim ve Tabiat-1
Çoğu zaman günlük hayatta sık sık kullandığımız bir çok kavramı derinliğine düşünmediğimizi farketmemiz zor olmaz. Tabiat da bu kavramlardan biridir.Tabiatla, ya da uydurma karşılığıyla doğa kavramıyla ne kasdettiğimizi ya da bu kavramın çerçevesinin nasıl belirlenebileceğini izah etmek kestirmeden mümkün olamamaktadır. Bu özellikle; müslümanca bir ...

İmam Hüseyin (a.s)'ın Faziletleri

İmam Hüseyin (a.s)'ın Faziletleri
Resulullah (s.a.a) buyurmuştur ki: Hüseyin bendendir, ben de Hüseyin'denim; Hüseyin'i seveni Allah sevsin. [1]    Resulullah (s.a.a) bir gün İmam Hüseyin'in elinden tutarak şöyle buyurdular:Ey cemaat! Bu Hüseyin b. Ali'dir; O'nu tanıyın; canım elinde olan Allah'a andolsun ki Hüseyin cennettedir, O'nu sevenler de cennettedir, O'nu sevenleri sevenler de cennettedir. [2]    ...

Ehl-i Beyt Ekolünde İçtihat ve Müçtehitlik

Ehl-i Beyt Ekolünde İçtihat ve Müçtehitlik
 Ehl-i Beyt Ekolünde içtihat olayı, Peygamberimizin (s.a.a) zamanına dayanmaktadır. Yani Peygamberimiz hayattayken içtihat konusu gündemdeydi ve Sahabe içtihat yapmaktaydılar. Bunun nedeni herkesin her an Peygamber'e (s.a.a) ulaşmasının mümkün olmadığıdır. Bize belki garip gelecek ama Peygamber Efendimiz (s.a.a) zamanında belki de Müslümanların çoğu Peygamberimizi ...

İMAM MUHAMMED TAKİ (A.S)’IN YAŞANTISIYLA İLGİLİ HADİS VE RİVAYETLER

İMAM MUHAMMED TAKİ (A.S)’IN YAŞANTISIYLA İLGİLİ HADİS VE RİVAYETLER
Birinci Bölüm: İmam (a.s)’ın Özellikleri1- Resulullah (s.a.a)’e Benzemesiİmam Rıza (a.s) buyurmuştur ki:“Hamd Allah’a ki, O, bende ve oğlum Muhammed’de (İmam Muhammed Takî’de), Resulullah (s.a.a) ve oğlu İbrahim’den bir örnek ve benzerlik kıldı.”[1]2- Mübarek MevlutYahya San’ânî diyor ki:Ben, İmam Rıza (a.s) Mekke’de olduğu bir ...

Ehlibeyt'in Makamını Açıkça Ortaya Koyan Mübahale Ayeti Hakkındaki Tüm Ayrıntılar

Ehlibeyt'in Makamını Açıkça Ortaya Koyan Mübahale Ayeti Hakkındaki Tüm Ayrıntılar
 Bu ise hiç bir İslami fırkanın ve İslam tarihinden azıcık haberdar olan bir kimsenin şüphe veya inkar edemeyeceği zaruri meselelerden sayılmaktadır Bu meseleyi tüm Müslümanlar bilmektedir. Muhaddislerde ashabın büyüklerinden nakletmişlerdir. Bunlardan imam Vahidi, Esbab-un Nüzul adlı kitabında Cabir b. Abdullah’tan nakletmiştir. Şaîbi de bu ayetin tefsirinde şöyle ...

İYİLİK VE KÖTÜLÜKLERİN ALLAH'TAN OLMASI NE ANLAM İFADE EDER?

İYİLİK VE KÖTÜLÜKLERİN ALLAH'TAN OLMASI NE ANLAM İFADE EDER?
     İYİLİK VE KÖTÜLÜKLERİN ALLAH'TAN OLMASI NE ANLAM İFADE EDER?Bana öyle geliyor ki, insanın güzellik kavramının farkına varması, ilk defa kendi türüne yönelik gözlemleri esnasında gerçekleşmiştir. İnsan denen türün yaratılışındaki denge olgusunu, tüm organların belli bir uygunluk içinde vücuttaki yerlerini almış olmasını, ...

İyi Ve Kötü Kadınlar 1

İyi Ve Kötü Kadınlar 1
İyi Kadınlar ve Özellikleri     Resul-i Ekrem (s.a.a) şöyle buyuruyor:İnsanların mutluluklarından birisi de kendine uygun, iyi huylu bir eşinin olmasıdır. [1]     Her erkek evlenmeyi arzu ettiğinde, hayatta mutlu olabilmek için, aile yuvası kurup, hayatın temel taşını atarken, kendini mesut edecek hayırlı ve uğurlu bir eş ararken çok dikkatli olması, ...

Hz. Adem'in Çocuklarının Evliliği Hakkındaki Görüşler

Hz. Adem'in Çocuklarının Evliliği Hakkındaki Görüşler
Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı ABNA- Hz. Adem’in (a.s) çocuklarının evliliği konusunda üç temel görüş bulunmaktadır. Şimdi bunları teker teker ele alalım: Birinci görüş: İlk asırda bazı zorunluluklardan dolayı kız ve erkek kardeşler arasında evlilik ilk ve tek olmak üzere helal kılınmış ve daha sonra böyle bir evlilik haram kılınmıştır. İkinci görüş: Kız ve erkek kardeşler arasında evlilik daha ...

İSLAM DA KADIN HAKLARI

İSLAM DA KADIN HAKLARI
  tarihine rastlayan Hz. Fatıma (s.a.)’nın Doğum Günü ve Kadınlar Günü münasebetiyle Ayetullah Uzma Hamenei, kadın hakları üzerine bir konuşma yaptılar. Kadın haklarıyla ilgili İslam’ın görüşünü açıklamak yönünden önemli noktaları içerdiğinden dolayı bu konuşmayı tercüme ederek yayınlıyoruz:  Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Salat ve selam efendimiz Hz. Muhammed’e ve onun hidayet ...