Turkish
Friday 12th of April 2024
Makaleler
ارسال پرسش جدید

NEHCÜL-BALAĞADA HİTABETİN ROLÜ

NEHCÜL-BALAĞADA HİTABETİN ROLÜ
Müminlerin Emiri Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “ve şüphesiz ki biz sözün emirleriyiz. Söz, köklerini bizde saldı, dalları üzerimize sarktı.”   Konumuz "Nehc’ül- Belağa’da hitâbenin rolüdür. Nehc’ül Belağa, değerli âlim Seyyid Razi’nin, içinde müminlerin Emiri Ali (a.s)’ın hutbelerinden, mektuplarından ve kısa sözlerinden seçmeleri topladığı ve bu isimle adlandırdığı bir kitaptır. Gerçekten de ...

Meleklerin Yeryüzüne İndiği Gece: Leyletü’l Regaib

Meleklerin Yeryüzüne İndiği Gece: Leyletü’l Regaib
Leyletu’l Regaib veya Regaib gecesi (Arapça: لیلة الرغائب), arzular gecesi anlamına gelmektedir. Arapça bir ibaret olan regaib, Recep ayındaki ilk perşembeyi cumaya bağlayan gecedir. Müslümanların inancına göre bu gece melekler, beşeri toplumlara ilahî rahmeti ulaştırmak için yeryüzüne inerler. Regaib gecesi İslam dünyasında ibadet ve dualarla ...

Kur’an-ı Kerim ve Tabiat-1

Kur’an-ı Kerim ve Tabiat-1
Çoğu zaman günlük hayatta sık sık kullandığımız bir çok kavramı derinliğine düşünmediğimizi farketmemiz zor olmaz. Tabiat da bu kavramlardan biridir.Tabiatla, ya da uydurma karşılığıyla doğa kavramıyla ne kasdettiğimizi ya da bu kavramın çerçevesinin nasıl belirlenebileceğini izah etmek kestirmeden mümkün olamamaktadır. Bu özellikle; müslümanca bir ...

İmam Hüseyin (a.s)'ın Faziletleri

İmam Hüseyin (a.s)'ın Faziletleri
Resulullah (s.a.a) buyurmuştur ki: Hüseyin bendendir, ben de Hüseyin'denim; Hüseyin'i seveni Allah sevsin. [1]    Resulullah (s.a.a) bir gün İmam Hüseyin'in elinden tutarak şöyle buyurdular:Ey cemaat! Bu Hüseyin b. Ali'dir; O'nu tanıyın; canım elinde olan Allah'a andolsun ki Hüseyin cennettedir, O'nu sevenler de cennettedir, O'nu sevenleri sevenler de cennettedir. [2]    ...

Ehl-i Beyt Ekolünde İçtihat ve Müçtehitlik

Ehl-i Beyt Ekolünde İçtihat ve Müçtehitlik
 Ehl-i Beyt Ekolünde içtihat olayı, Peygamberimizin (s.a.a) zamanına dayanmaktadır. Yani Peygamberimiz hayattayken içtihat konusu gündemdeydi ve Sahabe içtihat yapmaktaydılar. Bunun nedeni herkesin her an Peygamber'e (s.a.a) ulaşmasının mümkün olmadığıdır. Bize belki garip gelecek ama Peygamber Efendimiz (s.a.a) zamanında belki de Müslümanların çoğu Peygamberimizi ...

İMAM MUHAMMED TAKİ (A.S)’IN YAŞANTISIYLA İLGİLİ HADİS VE RİVAYETLER

İMAM MUHAMMED TAKİ (A.S)’IN YAŞANTISIYLA İLGİLİ HADİS VE RİVAYETLER
Birinci Bölüm: İmam (a.s)’ın Özellikleri1- Resulullah (s.a.a)’e Benzemesiİmam Rıza (a.s) buyurmuştur ki:“Hamd Allah’a ki, O, bende ve oğlum Muhammed’de (İmam Muhammed Takî’de), Resulullah (s.a.a) ve oğlu İbrahim’den bir örnek ve benzerlik kıldı.”[1]2- Mübarek MevlutYahya San’ânî diyor ki:Ben, İmam Rıza (a.s) Mekke’de olduğu bir ...

Ehlibeyt'in Makamını Açıkça Ortaya Koyan Mübahale Ayeti Hakkındaki Tüm Ayrıntılar

Ehlibeyt'in Makamını Açıkça Ortaya Koyan Mübahale Ayeti Hakkındaki Tüm Ayrıntılar
 Bu ise hiç bir İslami fırkanın ve İslam tarihinden azıcık haberdar olan bir kimsenin şüphe veya inkar edemeyeceği zaruri meselelerden sayılmaktadır Bu meseleyi tüm Müslümanlar bilmektedir. Muhaddislerde ashabın büyüklerinden nakletmişlerdir. Bunlardan imam Vahidi, Esbab-un Nüzul adlı kitabında Cabir b. Abdullah’tan nakletmiştir. Şaîbi de bu ayetin tefsirinde şöyle ...

İYİLİK VE KÖTÜLÜKLERİN ALLAH'TAN OLMASI NE ANLAM İFADE EDER?

İYİLİK VE KÖTÜLÜKLERİN ALLAH'TAN OLMASI NE ANLAM İFADE EDER?
     İYİLİK VE KÖTÜLÜKLERİN ALLAH'TAN OLMASI NE ANLAM İFADE EDER?Bana öyle geliyor ki, insanın güzellik kavramının farkına varması, ilk defa kendi türüne yönelik gözlemleri esnasında gerçekleşmiştir. İnsan denen türün yaratılışındaki denge olgusunu, tüm organların belli bir uygunluk içinde vücuttaki yerlerini almış olmasını, ...

İyi Ve Kötü Kadınlar 1

İyi Ve Kötü Kadınlar 1
İyi Kadınlar ve Özellikleri     Resul-i Ekrem (s.a.a) şöyle buyuruyor:İnsanların mutluluklarından birisi de kendine uygun, iyi huylu bir eşinin olmasıdır. [1]     Her erkek evlenmeyi arzu ettiğinde, hayatta mutlu olabilmek için, aile yuvası kurup, hayatın temel taşını atarken, kendini mesut edecek hayırlı ve uğurlu bir eş ararken çok dikkatli olması, ...

Hz. Adem'in Çocuklarının Evliliği Hakkındaki Görüşler

Hz. Adem'in Çocuklarının Evliliği Hakkındaki Görüşler
Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı ABNA- Hz. Adem’in (a.s) çocuklarının evliliği konusunda üç temel görüş bulunmaktadır. Şimdi bunları teker teker ele alalım: Birinci görüş: İlk asırda bazı zorunluluklardan dolayı kız ve erkek kardeşler arasında evlilik ilk ve tek olmak üzere helal kılınmış ve daha sonra böyle bir evlilik haram kılınmıştır. İkinci görüş: Kız ve erkek kardeşler arasında evlilik daha ...

İSLAM DA KADIN HAKLARI

İSLAM DA KADIN HAKLARI
  tarihine rastlayan Hz. Fatıma (s.a.)’nın Doğum Günü ve Kadınlar Günü münasebetiyle Ayetullah Uzma Hamenei, kadın hakları üzerine bir konuşma yaptılar. Kadın haklarıyla ilgili İslam’ın görüşünü açıklamak yönünden önemli noktaları içerdiğinden dolayı bu konuşmayı tercüme ederek yayınlıyoruz:  Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Salat ve selam efendimiz Hz. Muhammed’e ve onun hidayet ...

Kurban Bayramı

Kurban Bayramı
 Kurban bayramı (Arapça: عید الاضحی), Müslümanlarınbüyük bayramlarından biridir. Nakledilen hadisleregöre Allah, Hz. İsmail’in (a.s) bugün Hz. İbrahim (a.s) tarafından kurban edilme emrini vermiştir. Hz. İbrahimoğlu Hz. İsmail’i kurbanlığa götürmüş, ancak Hz. Cebrail (a.s) bir koçla nazil olmuş ve o koç Hz. İsmail yerine kurban edilmiştir. ...

HZ. RESULULLAH’TAN (S.A.A) HİKMETLİ SÖZLER

HZ. RESULULLAH’TAN (S.A.A) HİKMETLİ SÖZLER
      HZ. RESULULLAH’TAN (S.A.A) HİKMETLİ SÖZLER1- Hz. Ali’ye (a.s) VasiyetiYa Ali, Allah’ı gazaplandıracak (bir şeyle) hiçbir kimseyi razı etmemen, Allah’ın (sana) verdiği bir şeyden dolayı başkasını övmemen, Allah’ın senden esirgediği bir şeyden dolayı da kimseyi yermemen yakine ermenin alametidir. Çünkü rızık, ihtirasla elde edilemeyeceği gibi, rağbetsizlikle de önlenemez.Allah-u Teâla, kendi hikmet ...

Bayram Namazı

Bayram Namazı
Bayram namazı (Arapça: صلاة العيد); Müslümanların Fıtır (Ramazan) bayramı veya Kurban Bayramı'nın ilk günü güneşin doğmasından sonra kıldığı namazdır. Şiaların itikadına göre İmam’ın huzuru döneminde bayram namazını cemaatle kılmak farzdır ve gaybet döneminde ise müstehaptır.İçindekiler    1 Kur’an ve Rivayetlerde Bayram Namazı    2 Bayram Namazının Vakti    3 Bayram Namazının ...

Kur'an-ı Kerîm'den Dualar

Kur'an-ı Kerîm'den Dualar
1) Rabbenâ zalemnâ enfusenâ ve in lem tağfir lenâ ve terhemnâ lenekûnenne min-el hâsirîn.   Dua olarak okunduğunda söylenebilecek olan Türkçe meali:"Rabbimiz! Biz kendi kendimize, kendi nefsimize zulmettik (günah işledik). Sen bizi bağışlamaz, yarlıgamaz, suçlarımızı örtüp silmez isen, hüsrâna düşenlerde oluruz ...

Allah Tealanın Vadi Meadın Olmasını Muhakkak Kılıyor -1

Allah Tealanın Vadi Meadın Olmasını Muhakkak Kılıyor -1
Burada aklın başka bir hükmü de söz konusudur. O da şu ki: İtaat etmekle mükafatın hak edilemediği yerlerde, kendisine itaat edilen taraf, eğer önceden itaat eden kimselere, itaat ettikleri taktirde, onları mükafatlandıracağına dair söz vermiş olursa, her ne kadar akıl, bu durumda itaat etmekten dolayı onları mükafatlandırmayı kazanılmış zorunlu bir hak olarak görmüyorsa da, ...

ALLAH"IN PEYGAMBERLER İ GÖNDERMESİ

ALLAH"IN PEYGAMBERLER İ GÖNDERMESİ
kozmik yollar1- Peygamberlerİn Gönderİlİş  FelsefesİBiz inanıyoruz ki: Allah Teâla  insanoğlunu hidayet ve kemale ulaştırıp, sonsuz saadete kavuşmasını sağlamak amacıyla peygamberler ve elçiler göndermiştir. Bu elçi ve peygamberler gönderilmemiş olsaydı, insanın yaratılış gayesi gerçekleşmeyecek ve insanoğlu sapıklık,  eksiklik, hata ve günah batağında ...

Kur'an Hatmi

Kur'an Hatmi
Kur’an Hatmi (Arapça: ختم القرآن); Kur’an’ın baştan sonuna kadar okunmasıdır. İslam’da Kur’an hatmi için birçok fazilet, maddi ve manevi eserler zikredilmiştir. Ayrıca duanın kabul olduğu anlardan biri de Kur’an tilaveti ve hatminden sonradır.[1]Kur’an hatmi ferdi ve grupsal olarak gerçekleşmektedir ve bu amelin sonunda da en kapsamlı ve önemlisi ...

CAFERİLİK

CAFERİLİK
CAFERİLİKCaferilik, Hz. İmam Cafer Sadık (a.s)'ın mezhebine mensup olmak demek olup, Hz. Resulullah (s.a.a)'dan sonra İslam camiasının önderliğinin ilki Hz. Ali olan on iki imama ait olduğuna inanan Ehl-i Beyt mektebinin ortak ismidir. Bu mektebe aynı zamanda İsnaaşeriyye, İmamiyye, Şiilik ve Alevilik de denmektedir. Ancak bu mektep, Türkiye'mizde daha çok Alevilik ve Şiilik isimleriyle tanınırken; İran, Irak, Azerbaycan, ...

Peygamber Efendimizin ‘Zeynep’le Evliliği’ne Dair İftira

Peygamber Efendimizin ‘Zeynep’le Evliliği’ne Dair İftira
وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبٖينًا“Allah ve Resûlü bir işe hüküm verdiği zaman, inanmış bir ...