Azəri
Tuesday 30th of May 2017
Əhli beyt (ə)

Peyğəmbərin (s.ə.a.s) şeytanla söhbəti

Bir gün Həzrət Peyğəmbər (s) Məcsidul-Həramda şeytanı görür. Onun yanına gedir və ona deyir: "Ey məlun! Niyə narahatsan?”Şeytan deyir: “Səndən və ümmətindən narahatam”Həzrət (s) buyurur: “Niyə narahatsan?”Şeytan deyir: “Mən insanları yolundan azdırmaq üçün bu qədər çalışıram, ancaq sən Qiyamət günü onlara şəfaət ...

Yəhudinin Peyğəmbərə (s) suallar

Bir yəhudinin Peyğəmbər (s.ə)-ə verdiyi suallar və aldığı cavablar.Əli (ə) buyurur ki, bir yəhudi peyğəmbərin yanına gələrək dedi:Ya Məhəmməd, güman edirəm ki, sən Allahın rəsulusan. Musa ibni İmrana vəhy gəldiyi kimi sənə də vəhy gəlir.Peyğəmbər (s) cavab verdi: Mən adəm övladlarının ağasıyam, peyğəmbərlərin xatəmi və sonuncusuyam. Pak insanların imamı, aləmlərin rəbbinin ...

DÜNYADAN YOX, DÜNYA MƏHƏBBƏTİNDƏN UZAQ OLMAQ!

  Əgər insan yalnız özü dünyadan daha çox ləzzət almaq üçün pul arzulayırsa bu dünyapərəstlikdir.Əmirəlmöminin İmam Əli (ə) öz övladlarına həyatının son anlarındakı vəsiyyətində buyurur: «Dünya sorağınıza gəlsə də, dünyanın sorağına getməyin» buyuruğu budur ki, insan dünya ləzzətlərinə uyub axirəti yaddan ...

DÜNYА QӘFLӘT, YОХSА TӘKАMÜL VАSİTӘSİDİR?

Dünyаyа bахış iki cürdür. İnsаn dünyаyа еlә bаха bilәr ki, dаhа dа kаmillәşәr. Аmmа еlә bахış dа vаr ki, insаnı qәflәtdә sахlаyаr. Qurаni-kәrimdә dünyаnın cаzibәdаrlığı fitnә аdlаndırılır. “Fitnә” “imtаhаn” dеmәkdir. İmtаhаnın isә iki nәticәsi оlа bilәr: mәqbul vә yа qеyri-mәqbul. “Әnfаl” surәsinin 28-ci ...

Əli Əkbərin (ə) şücaəti

Qorxağın əksinə olaraq cəsur bir gənci hamı alqışlayır. Cəsurluq hər bir gəncin gənclik komponenti sayılır.Əli Əkbər (ə), şücaətli gəncin açıq bir nümunəsi idi. Şücaət və cəsurluqda şöhrət qazanan bir sülalə, onu düşmən önünə qorxusuz dura biləcək bir igid kimi yetişdirmişdi. Bir qüdrətli rəcəzxan, aşura günü qorxmazlığı ilə ...

Rəsuləllahın(s) ayı

Hər kim mənim ayımda bir gün olsa belə oruc tutsa, cənnət ona vacib olar”Şəban ayı çox şərəfli aydır və peyğəmbərlərin seyyidi Hz.Məhəmmədə(s) mənsubdur. Hz.Rəsuləllah(s) bu ay başlayandan Ramazan ayına qədər fasiləsiz hər gün oruc tutardı.  Şəban – qəməri təqvimin səkkizinci ayıdır. Hədislər bu ayı Hz.Məhəmməd(s) ayı elan edirlər, hətta peyğəmbər(s) ...

7 və 9 Yanvar İmam Həsən Əsgərinin (ə) mübarək mövlud günləridir

Xəbər Agentliyinin verdiyi xəbərə əsasən, Hicrətin 232-ci ilində rəbius-sani ayının 8-də, digər bir tarixə əsasən isə, 232-ci ilində rəbius-sani ayının 10-da 12-ci İmam həzrəti Məhdi Sahib Zəmanın (Allah Tala Onun şərəfli gəlişini tezləşdirsin) hörmətli valideyni İmam Həsən Əsgəri (əleyhi səlam) anadan olmuşdur. Bu hesabla bu il Miladi tarix ilə İmam Həsən Əsgərinin (əleyhi səlam) doğum ...

Həzrət Əbülfəzl Abbas ələyhis-salamın təvəllüdü ilə bağlı qısa mesajlar

Adı Əbbasdı onun.... Əbbas kimi qardaşı olanın nə qəmi...!!!

Əlilnin qəzəb oğlu! Adıva qurban...

Ey hacət qapısı! Bir duan yetər...

Qapında kül olmaq nə şərəfdi ....

İmam Hüseynin (ə) Müaviyənin (lən) məktubuna yazdığı tarixi cavab

İmam Hüseyn əleyhissəlam Müaviyənin (lən) məktubunun cavabında belə yazdı:“Sənin məktubunu aldım. Yazmısan ki mənim barəmdə sənə bəzi xəbərlər çatır və sən məni o işlərə layiq görmürsən. Bunu deyim ki insanı yaxşı işlərə tərəf cəlb edən və yaxşı işlər görməyə kömək edən yalnız Allahdır. Mənim barəmdə sənin qulağına çatmış xəbərlərin ...

İSLAM PEYĞƏMBƏRİNİN (S) HƏYATI

İslam Peyğəmbərinin adı Mühəmməd (s), məşhur künyəsi Əbülqasim, məşhur ləqəbləri Əhməd və Mustafa, bərəkətli ömrü isə 63 ildən ibarət olmuşdur. O həzrət “amul-fil”in (fil ili) Rəbiül-əvvəl ayının 17-də (miladi tarixi ilə 570-ci ildə), mübarək cümə günü dünyaya gəlmişdir. (Həmin il Allah-Taala Kəbə еvini uçurmağa gələn ...

Yeddi tərkibli nəsihətlər - Peyğəmbərdən (s)

 Allah bir qövmə qarşı qəzəblənib əzab göndərsə, onların malları baha, ömürləri qısa, ticarətləri xeyirsiz, meyvələri dadsız olarPeyğəmbərdən (s) nəql olunan hədislərƏbuzərə nəsihətində buyurur: “Həmişə səndən aşağıda olana bax, səndən yuxarı olana yox, yoxsulları sev və onlarla yoldaşlıq et, acı olsa da haqqı de, qohumların səndən uzaqlaşsalar da sən onlarla ...

Günahın mənəvi təsirləri

Yaxşı işlərlə və ibadətlə çoxlu məşğul olmaq, insanın ruhunu və qəlbini saflaşdırırGünahı təkrar etmək insanın qəlbini qaraldır, onu insani xislətlərdən çıxarıb heyvani xüsusiyyətlərə malik edir və başqa böyük günahlara zəmin yaradır. Misal üçün: birinci dəfə şərab içən şəxs müsəlman olduğu üçün çox ...

Yalnız günahları paklanandan sonra!

Bir kişi həyat yoldaşına deyir ki, get həzrət Fatimənin (s) hüzuruna və ondan soruş ki, mən sizin şiələrinizdənəm?Qadın həzrət Zəhranın (s) hüzuruna gəlir və sualını soruşur. Həzrət Fatimə (s) buyurur:-Həyat yoldaşına de: Necə ki, göstəriş vermişdik yerinə yetirsən və necə ki, çəkindirmişdik çəkinsən bizim şiələrimizdənsən. Yox, əksinə olsa bizim şiəmiz ...

QEYBƏT YAXŞI ƏMƏLLƏRİ YANDIRIR, İBADƏTİ DƏYƏRDƏN SALIR

Qeybətin yaxşı əməlləri yandırması və ibadəti dəyərdən salması barədə nəql olunan hədislərin sayı az deyildir. O cümlədən, imam Sadiqdən (ə) nəql olunan bir hədisdə buyurulur:اَلْغِيْبَةُ حَرامٌ عَلى كُلِّ مُسْلِمٍ... وَالْغِيْبَةُ تَاَكُلُ الْحَسَناتِ كَما تَاَكُلُ النّارُ اَلْحَطَبَ“Qeybət hər bir ...

Əsanın şəhadət verməsi

...

İmam Cavad ələyhis-salamdan gövhərsaçan kəlamlar

Rəcəb ayının 10-cu (İyun ayınıı 1-ci) günü - İmam Cavad ələyhis-salamın təvəllüdü münasibəti ilə öndə İmam-Zaman (əc) olmaqla bütün həqiqət aşiqlərinə gözaydınlığı veririk! Bu münasibətlə, o həzrətin buyurduğu gövhərsaçan hədislərdən bir qismini əziz bacı və qardaşlarımıza təqdim edirik: Həzrət Məhəmməd Təqi ələyhis-salam ...

Azyaşlı İmam

Bu sallara cavab vermək üçün nəzərə almaq lazımdır ki düzdür insanın əqli və cismi cəhətdən ömrünün özünəməxsus çiçəklənmə dövrü vardır və insan həmin vaxta yetişdikdə, əql və cismi ən kamil həddə çatır. Ancaq nə eybi var ki hikmət və yenilməz qüdrət sahibi olan Allah bəzi məsləhətlərə görə bu prosesi bir ...

İmam Hadi (ə) və İmam Əskərinin (ə) pak hərəmində yeni zərihin quraşdırılmasına start verildi

Əhli Beyt (əleyhimus-səlam) - ABNA – Xəbər Agentliyinin verdiyi xəbərə əsasən, İraqın Samirra şəhərində yerləşən İmameyni Əskəriyeynin – Onuncu İmam həzrəti Əli ibn Muhəmməd əl-Hadi və On ikinci İmam həzrəti Həsən ibn Əli əl Əskərinin (əleyhiməs səlam) müqəddəs hərəmlərində yeni zərihin quraşdırılma işinə start verilib.

Xanım Fatiməi Zəhranın (ə)mövludu ilə əlaqədar yeni təmir olunmuş həzrət Əbülfəzlil Abbasın (ə) hərəmi bəzənildi

Qeyd edək ki, bü günlərdə həzrət Əbülfəzlil Əbbasın (əleyhi səlam) pak hərəminin tavanı şüşə örtüklər ilə təmir olunub. Əhli Beyt (əleyhimus-səlam) - ABNA – Xəbər Agentliyinin verdiyi xəbərə əsasən, Dünya Xanımlarının Xanımı həzrəti Fatiməi Zəhranın (səlamullahi əleyha) mübarək mövludunun ildönümü münasibəti ilə əlaqədar yeni ...

15 zil-hiccə - İmam Əliyyən Nəqinin (ə) mövlududur

İmam Əliyyən-Nəqinin (ə) doğum günü münasibəti ilə əziz həmvətənlərimizi və oxucularımızı təbrik edir və o həzrətin həyatı ilə bağlı qısa məlumatı nəzərinizə çatdırırıq:Şiələrin onuncu imamının adı Əli, ən məşhur ləqəbləri Nəqi və Hadi, mübarək künyəsi “Əbülhəsən”dir. İmam Kazim (ə) və imam Rzanın (ə) künyəsi də Əbülhəsən ...