Azəri
Tuesday 26th of September 2017
Əhli beyt (ə)

HƏZRƏT ƏLI ƏKBƏRIN (Ə) SƏADƏTLI TƏVƏLLÜDÜ

 HƏZRƏT ƏLI ƏKBƏRIN (Ə) SƏADƏTLI TƏVƏLLÜDÜHicri təqvimi ilə 33-cü il, şəban ayının on birinci günü, həzrət Əli Əkbər dünyaya göz açdı. Onun atası həzrət Seyyidüş-şühəda (ə), anası, leyla binti Mərrə Səqəfi idi. (Əli Əkbər (ə), Müqərrəm: səh. 15)Onun künyəsi Əbulhəsən, ləqəbi Əkbər idi. Mötəbər rəvayətə əsasən, o cənab ...

BU GÜN HƏZRƏT ƏLI ƏKBƏRIN (Ə) TƏVƏLLÜD GÜNÜDÜR

BU GÜN HƏZRƏT ƏLI ƏKBƏRIN (Ə) TƏVƏLLÜD GÜNÜDÜRBu gün müsəlmanların üçüncü imamı - imam Hüseynin (ə) böyük oğlu Əli Əkbərin (ə) təvəllüd günüdür.xəbər verir ki, Həzrət Əli Əkbər (ə) Şaban ayının 11-də dünyaya göz açıb. Onun təvəllüdünün dəqiq ili isə bəlli deyil. Tarixçilər Hicri ...

İMAM MƏHƏMMƏD TƏQI (Ə) MEHRIBANLIQ SIMVOLU

İMAM MƏHƏMMƏD TƏQI (Ə) MEHRIBANLIQ SIMVOLUHicri-qəməri tarixi ilə rəcəb ayının 10-uBərəkətli rəcəb ayı Allahın öz bəndələri üçün təyin etdiyi ən dəyərli aylardandır . Bu ayın bəzi günləri İslam peyğəmbərinin əhli beytinə adi olmasına görə özünə məxsus gözəlliyə malikdir . Bu münasibətlər insanların bu böyük şəxsiyyətlərin həyat tərzi ...

Nə üçün həzrət Əli ələyhis-salamın qılıncı "Zülfüqar" adlanır

İbn Abbas deyir: Tanrı, Adəmi “Zülfüqar” qılıncı ilə birlikdə cənnətdən çıxardı. Adəm , o qılınc vasitəsi ilə düşmənlər, cinlər  və şeytanlarla vuruşurdu. Nəhayət Əli ələyhis-salamın əlinə çatdı. O, o qılıncla Peyğəmbərin düşmənləri ilə vuruşurdu. “Zülfüqar”- “fəqərə” sahibi mənasındadır. Deyilənə əsasən ...

KƏRBƏLA ŞƏHİDİ MÜSLÜM İBN OVSƏCƏ

Müslüm ibn Ovsəcə ibn Səd Əsədi Peyğəmbəri-Əkrəmin (s) möhtərəm səhabələrindən biridir və o həzrətdən bir sıra hədislər də nəql etmişdir. Adı İslam döyüşləri və fəthlərində müsəlmanların dillərinin əzbəri olmuş, Azərbaycanın fəthində iştirak etmişdir. “Cəməl”, “Siffeyn” və “Nəhrəvan” döyüşlərində imam Əlinin (ə) ...

Kərbəla qəhrəmanı- Müslim ibn Övsəcə

Müslim ibn Övsəcə Bəni-Əsəd qəbiləsinin böyüklərindən idi. Tarix kitablarında onu Həzrət Muhəmməd peyğəmbərin (s) səhabəsi olaraq göstərirlər. Müslim Həzrət Əlinin (ə) yaxın silah-daşı olmuş, onun qoşununun tərkibində bütün müharibələrdə iştirak etmişdir.Müslim dövrünün insanları arasında öz şücaəti ilə ...

Allah vəhyinin mütərcimləri

Mərhum şeyx Kuleyni Üsuli-Kafi kitabının bir hissəni şiəçiliyin dəlillərini həsr edib. O dəlillər əsnasında belə vurğulayır:Mənsur ibn Hazim deyir:İmam Sadiqə (ə) ərz etdim: Allah yaratdıqları vasitəsi ilə tanınmaqdan daha üstündür. Məxluqlar Onun vasitəsi ilə tanınır.İmam Sadiq (ə) buyurdu:  “Düz dedin”. Dedim: Hər kəs bilsə ki, Onun Rəbbi var , ...

Nə üçün həzrət Əli ələyhis-salamın qılıncı "Zülfüqar" adlanır

İbn Abbas deyir: Tanrı, Adəmi “Zülfüqar” qılıncı ilə birlikdə cənnətdən çıxardı. Adəm , o qılınc vasitəsi ilə düşmənlər, cinlər  və şeytanlarla vuruşurdu. Nəhayət Əli ələyhis-salamın əlinə çatdı. O, o qılıncla Peyğəmbərin düşmənləri ilə vuruşurdu. “Zülfüqar”- “fəqərə” sahibi mənasındadır. Deyilənə əsasən ...

Həzrət Əli ələyhis-salam, beytül-mala xəyanət edənlə necə rəftar edirdi?

Əmirəlmöminin Əli ələyhis-salamın hakimiyyəti dövrdə o həzrətə xəbər çatdı ki, hökumətin Əhvaz bazarı naziri məmur ibn  Hərmə, xəyanətə ət atıb. Əmirəlmöminin Əli ələyhis-salam bunda xəbərdar olandan sonra, Əhvazda təyin etdiyi komadirinə yazdı: " Mənim məktubumu oxuyan kimi, İbn Hərməni bazar nazirliyi məmurluğundan kənarlaşdır, onu camaata tanıt, həbsə at və ...

Bilirsinizmi müsəlmanlar Peyğəmbərdən (s) sonra Əlinin (ə) vilayətini nə üçün qəbul etmədilər?

    Əli ibn Fəzzal deyir: Əbəl-Həsən Əli ibn Musa-ər-Riza ələyhis-salama ərz etdim ki, necə oldu ki, camaat Əlinin (ə) üstünlüyünü, keçmiş həyatı yolunu və Allahın Rəsulu tərəfindən tanıtıldığını bildikləri halda Əmirəlmönin ələyhis-salama tabe olmaqdan əl çəkib başqasına meyilli oldular?Buyurdu: “ Bü səbəbdən Əli ələyhis-salamdan ...

Bilirsinizmi qiyamət gününün müəzzini kimdir?

فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِين(Əraf surəsi, 44-cü ayə)"Qiyamət günü camaatın arasında nida edəcək: Zalımlara lənət olsun!"Mövla Əli ələyhis-salam buyurdu: أَنا ذلِکَ الْمُؤَذِّن O müəzzin mənəm!أَلا لَعْنَةُ الله عَلَى الَّذِينَ َ كَذَّبُوا ...

Hədislərdə xəsisliyin gözəl izahı

  İmam Həsən (ə) xəsislik və tamahkarlığı bir cümlədə belə izah edir.  Həşr surəsinin 9-cu ayəsində buyurulur: “Onlardan (mühacirlərdən) əvvəl (Mədinədə) yurd salmış və (Muhəmməd əleyhissəlama qəlbən) iman gətirirmiş kimsələr (ənsar) öz yanlarına (şəhərlərinə) mühacirət edənləri sevər, onlara verilən qənimətə görə ürəklərində həsəd (qəzəb) ...

Oruc tutan zaman halın elə halda olsun ki, özünü axirətə müşərrəf görəsən...” – İmam Sadiqin (ə) oruc tutanlara tövsiyəsi

İmam Sadiq (ə) gözəl bir hədisdə oruc tutanlara belə tövsiyələr vermişdir: “Oruc tutan zaman halın elə halda olsun ki, özünü axirətə müşərrəf görəsən. Halın təvazökar, müti, xar halda olsun. Halın mövlasından qorxan qulun halı kimi olsun. Qəlbin eyiblərdən pak və batinin hiylə və məkrdən təmiz olsun. Allahdan qeyrisindən bezar olasan. Orucunda Allah ...

Peyğəmbərin (s.ə.a.s) şeytanla söhbəti

Bir gün Həzrət Peyğəmbər (s) Məcsidul-Həramda şeytanı görür. Onun yanına gedir və ona deyir: "Ey məlun! Niyə narahatsan?”Şeytan deyir: “Səndən və ümmətindən narahatam”Həzrət (s) buyurur: “Niyə narahatsan?”Şeytan deyir: “Mən insanları yolundan azdırmaq üçün bu qədər çalışıram, ancaq sən Qiyamət günü onlara şəfaət ...

Yəhudinin Peyğəmbərə (s) suallar

Bir yəhudinin Peyğəmbər (s.ə)-ə verdiyi suallar və aldığı cavablar.Əli (ə) buyurur ki, bir yəhudi peyğəmbərin yanına gələrək dedi:Ya Məhəmməd, güman edirəm ki, sən Allahın rəsulusan. Musa ibni İmrana vəhy gəldiyi kimi sənə də vəhy gəlir.Peyğəmbər (s) cavab verdi: Mən adəm övladlarının ağasıyam, peyğəmbərlərin xatəmi və sonuncusuyam. Pak insanların imamı, aləmlərin rəbbinin ...

DÜNYADAN YOX, DÜNYA MƏHƏBBƏTİNDƏN UZAQ OLMAQ!

  Əgər insan yalnız özü dünyadan daha çox ləzzət almaq üçün pul arzulayırsa bu dünyapərəstlikdir.Əmirəlmöminin İmam Əli (ə) öz övladlarına həyatının son anlarındakı vəsiyyətində buyurur: «Dünya sorağınıza gəlsə də, dünyanın sorağına getməyin» buyuruğu budur ki, insan dünya ləzzətlərinə uyub axirəti yaddan ...

DÜNYА QӘFLӘT, YОХSА TӘKАMÜL VАSİTӘSİDİR?

Dünyаyа bахış iki cürdür. İnsаn dünyаyа еlә bаха bilәr ki, dаhа dа kаmillәşәr. Аmmа еlә bахış dа vаr ki, insаnı qәflәtdә sахlаyаr. Qurаni-kәrimdә dünyаnın cаzibәdаrlığı fitnә аdlаndırılır. “Fitnә” “imtаhаn” dеmәkdir. İmtаhаnın isә iki nәticәsi оlа bilәr: mәqbul vә yа qеyri-mәqbul. “Әnfаl” surәsinin 28-ci ...

Əli Əkbərin (ə) şücaəti

Qorxağın əksinə olaraq cəsur bir gənci hamı alqışlayır. Cəsurluq hər bir gəncin gənclik komponenti sayılır.Əli Əkbər (ə), şücaətli gəncin açıq bir nümunəsi idi. Şücaət və cəsurluqda şöhrət qazanan bir sülalə, onu düşmən önünə qorxusuz dura biləcək bir igid kimi yetişdirmişdi. Bir qüdrətli rəcəzxan, aşura günü qorxmazlığı ilə ...

Rəsuləllahın(s) ayı

Hər kim mənim ayımda bir gün olsa belə oruc tutsa, cənnət ona vacib olar”Şəban ayı çox şərəfli aydır və peyğəmbərlərin seyyidi Hz.Məhəmmədə(s) mənsubdur. Hz.Rəsuləllah(s) bu ay başlayandan Ramazan ayına qədər fasiləsiz hər gün oruc tutardı.  Şəban – qəməri təqvimin səkkizinci ayıdır. Hədislər bu ayı Hz.Məhəmməd(s) ayı elan edirlər, hətta peyğəmbər(s) ...

7 və 9 Yanvar İmam Həsən Əsgərinin (ə) mübarək mövlud günləridir

Xəbər Agentliyinin verdiyi xəbərə əsasən, Hicrətin 232-ci ilində rəbius-sani ayının 8-də, digər bir tarixə əsasən isə, 232-ci ilində rəbius-sani ayının 10-da 12-ci İmam həzrəti Məhdi Sahib Zəmanın (Allah Tala Onun şərəfli gəlişini tezləşdirsin) hörmətli valideyni İmam Həsən Əsgəri (əleyhi səlam) anadan olmuşdur. Bu hesabla bu il Miladi tarix ilə İmam Həsən Əsgərinin (əleyhi səlam) doğum ...