Indonesian
Saturday 23rd of September 2017
Artikel

Analisa Mengapa Makmun Membunuh Imam Ridha

Salah satu sebab mengapa Makmun memutuskan untuk membunuh Imam Ridha As disebutkan karena kemenangan Imam Ridha As atas berbagai ulama dalam pelbagai majelis debat.Sebab lainnya disebutkan karena kepergian Imam Ridha As untuk menjadi imam pada salat Id. Karena sambutan hangat kerumunan orang banyak atas kedatangan Imam Ridha pada acara pelaksanaan salat Id sebagaimana yang telah disebutkan di atas, Makmun merasakan adanya bahaya atas peristiwa ...

Imam Ali bin Musa Ridha, dialog itrah

Ibu beliau as adalah Taktam, seorang wanita mulia, shaleh, taat, ahli ibadah, utama akalnya, dan karena pribadinya beliau digelari Athahirah [wanita suci], selama 35 tahun imam Ridha as hidup dibawah bimbingan ayahnya yakni Imam Musa as Kadzim as, jadi Imam Ridha memang dipersiapkan untuk mengemban amanah keilmuan islam sehingga nantinya bisa menjadi sumber rujukan bagi umat dalam banyak masalah khususnya masalah keagamaan, serpeti itulah ...

Imam Ali bin Musa Ar-Ridha a.s

a. Biografi Singkat Imam Ali bin Musa Ar-Ridha a.s.Imam Ali Ridha a.s. dilahirkan di Madinah pada tanggal 11 Dzul Qa'dah 148 H. Ayahnya adalah Imam Kazhim a.s. dan ibunya adalah Najmah. Nama lainnya adalah Samanah, Tuktam dan Thahirah.Setelah Imam Kazhim a.s. syahid, ia dalam usia 35 tahun harus memegang tali kendali imamah, menjaga norma-norma Islam dan membimbing para pengikutnya. Masa keimamahan Imam Ridha a.s. adalah dua puluh tahun. Kita ...

Imam Ali al-Ridha As Teladan Akhlak Sepanjang Zaman

Tokoh-tokoh agung ilahi adalah teladan lintas zaman yang bisa dijadikan sebagai sumber inspirasi di sepanjang masa. Sebab nilai-nilai kemanusiaan dan hakikat ilahi tidak hanya terbatas pada ruang dan masa tertentu. Tuntutan keadilan, kebebasan, persaudaraan, dan nilai-nilai moral merupakan isu universal yang selalu dihormati dan dijunjung tinggi oleh seluruh umat manusia. Begitu pula dengan para pejuang nilai-nilai luhur itu, mereka pun ...

Hadis Larangan Penyerupaan dan Penisbatan kepada Allah dari Imam Ridha as

[Man Syabbahallah bikhalqihi fahuwa musyrikun wa man nasaba ilaihi ma naha ‘anhu fahuwa kafirun]Barangsiapa menyerupakan Allah dengan ciptaannya maka dia telah menyekutukan sesuatu dengan-Nya, barangsiapa menisbatkan pada Allah apa yang dilarang untuk dinisbatkan pada-Nya maka dia telah kafir.Sebuah rumus sederhana bagi kita manusia awam dan biasa, agar kita tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah, tidak termasuk orang musyrik ...

Bagaimana Rusia Mengawasi Perilaku Masyarakat di Media Sosial?

Baru-baru ini, Persatuan Perpustakaan Rusia, yang terdiri dari lebih dari 500 perpustakaan, membuat sebuah dokumen berjudul “Peraturan Perilaku Karyawan Perpustakaan di Media Sosial”. Bagaimana sebenarnya media sosial dikendalikan di Rusia, dan siapa saja yang telah menghadapi konsekuensi atas konten yang dibuat dan disebarluaskan di dunia maya?Selama lima tahun, Maria Shestopalova (21) telah mengajar nyanyian pop di Pusat Pendidikan ...

Biografi Sayidah Fatimah Maksumah sa

Fatimah Maksumah Sa (Bahasa Arab:(فاطمة المعصومة (س)yang juga dikenal sebagai Karimah Ahlulbait ini adalah putri Imam Kazhim As. Fatimah Maksumah merupakan seorang wanita yang sangat luar biasa dan berbudi luhur dalam silsilah keluarga Ahlulbait As. Ia adalah keturunan imam (imām zadeh) yang dikebumikan di kota Qum. Pusaranya menjadi tempat ziarah bagi pengikut Syiah dan memiliki kedudukan sangat mulia sehingga pahala bagi orang ...

Sayidah Fatimah SA, Wanita Pemilik Pengetahuan dan Kebijaksanaan 1.

Saat ia mendekati kota di panas terik matahari tengah hari, ia melindungi matanya dengan tangan dan menebar pandangan melihat hijau kurma Madinah dibelakang deretan rumah sederhana. Dia menarik napas berat merasakan kembali tiupan angin dari arah kota Nabi. Udara segar membawa aroma familiar. Itu wangi Mahakuasa Rasulallah terakhir untuk umat manusia, Nabi Muhammad ( Salam Allah besertanya dan keturunannya ). Meskipun Nabi tidak lagi hadir ...

Kisah Sayidatina Fatimah r.ha

Dia besar dalam suasana kesusahan. Ibundanya pergi ketika usianya terlalu muda dan masih memerlukan kasih sayang seorang ibu. Sejak itu, dialah yang mengambil alih tugas mengurus rumahtangga seperti memasak, mencuci dan menguruskan keperluan ayahandanya.Di balik kesibukan itu, dia juga adalah seorang yang paling kuat beribadah. Keletihan yang ditanggung akibat seharian bekerja menggantikan tugas ibunya yang telah pergi itu, tidak pula menghalang ...

Mengenal Pemimpin Mazhab Ja'fariyah

Imam Ja'far Shadiq adalah Imam Keenam dalam hierarki dua belas Imam Maksum. Panggilannya adalah Abu Abdillah dan gelarnya yang masyhur adalah as-Shadiq, al-Fadil dan at-Tahir. Imam Shadiq adalah putra Imam Baqir, Imam Kelima, dan ibunya adalah putri dari Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar.Imam Ja'far Shadiq dibesarkan oleh datuknya, Imam Zainal Abidin di Madinah selama dua belas tahun dan dilanjutkan oleh lindungan kasih ayahandanya Imam Muhammad ...

Imam Ja'far Ash-Shadiq a.s

a. Biografi Singkat Imam Ja'far Ash-Shadiq a.s.Imam Ja'far Ash-Shadiq a.s. dilahirkan di Madinah pada tanggal 17 Rabi'ul Awal 83 H. Ayahnya adalah Imam Muhammad Baqir a.s. dan ibunya adalah Ummu Farwah binti Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar.Namanya adalah Ja'far, julukannya adalah Ash-Shadiq dan panggilannya adalah Abu Abdillah.Ia syahid di Madinah diracun oleh Manshur Ad-Dawaniqi pada tanggal 25 Syawal 148 H. dalam usianya yang ke-65 tahun. Ia ...

Keserasian Zikrullah dengan Hamasah (2)

Ungkapan seorang arif besar, Muhyiddin ibn Arabi, bahwa zikrullah lebih bernilai ketimbang berperang di jalan Allah, sekali lagi harus di jelaskan. Sebagaimana, ungkapan beliau lainnya harus di jelaskan.Ya, kita memiliki nama Allah dan zikir kepada-Nya. Usaha kita adalah zikrullah dalam hati, dan mengucapkan nama-Nya secara lisan. Karena itu, pembela agama, dengan nama Allah, mereka berangkat ke medan perang dan dalam jihad fi sabilillah, ia ...

Menghampiri Kebenaran dengan Akal

Sangat sering kita mendengar atau membaca di pelbagai media dan literatur (meliputi kitab suci serta buku-buku ilmiah) di mana manusia senantiasa disanjung dan dimuliakan bahkan melebihi para malaikat serta makhluk-makhluk lainnya, baik oleh dirinya sendiri maupun oleh Dia yang menciptakannya. Pujian dan sanjungan atas keunggulan, kelayakan dan keutamaan makhluk bernama manusia ini bukanlah tanpa alasan(Kebetulan). Boleh jadi, alasan-alasan ...

Mungkinnya Filsafat Syuhudi; Sebuah Pengantar

Sebagai pengantar guna mengawali pembahasan ini, sedikitnya ada dua poin penting yang perlu dijelaskan: Pertama, filsafat Islam khususnya filsafat Mulla Sadra banyak dipengaruhi oleh syuhud (visi spiritual). Kedua, filsafat adalah suatu disiplin pengetahuan yang berbeda dengan aliran-aliran pemikiran lainnya seperti teologi (kalam) dan mistisisme (irfan) lantaran ia berpijak pada nalar argumentatif, perenungan, pemikiran dan inferensi teoritis. ...

Muslimah Pertama Peraih Nobel Matematika asal Iran Tutup Usia

        Meninggalnya Mirzakhani merupakan kehilangan besar bagi dunia matematika. "Cahaya itu padam hari ini. Ini begitu membuat saya sedih... ia pergi terlalu cepat," ucap salah satu ilmuwan NASA, Firouz Naderi, lewat unggahan di Instragram.  Keharuan juga menyergap kampung halamannya. Dikutip Tehran Times, Presiden Iran, Hassan Rouhani, ikut menunjukkan bela sungkawa atas kabar meninggalnya ...

Tafsiran Tauhid Filosofis dan Irfani dalam Surah Tauhid

﴾﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ)Katakanlah, “Dia-lah Allah, Yang Maha Esa.﴿ٱللهُ الصَّمَدُ﴾Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu.﴿لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ﴾Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan.﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ﴾Dan tidak ada sesuatupun yang setara dengan-Nya.  Kata “Huwa” ...

TUHAN DI DALAM DIRI KITA

Di dunia kita sekarang, kursi listrik sudah lama dikategorikan alat siksa yang paling tidak manusiawi. Sebelum listrik ditemukan, orang akan sulit membayangkan manusia terkejang-kejang, teriak secara bertahap dan meronta-ronta lalu sekarat di atas kursi besi. Tanpa ampun lagi, Amerika dikecam dunia lantaran negara itu paling banyak memproduksi alat siksa tersebut. Konon dalam legenda Yunani Kuno, kita temukan padanannya pada ranjang siksa milik ...

Misykat Walayat dalam Irfan

Urafa membagi pengetahuan irfan dan tasawuf atas dua bagian; irfan teoritis dan irfan amali. Bagian teoritisnya menjelaskan dan menafsirkan pandangan dunia irfan yang merupakan hasil dari syuhud dan mukasyafah kalbu para urafa, dan bagian praktis serta amalinya merupakan tuntunan dan riyadah dalam menjalankan sair suluk untuk mendapatkan kesucian dan kesempurnaan insani hingga mencapai akhlak Ilahiah dan menjadi manifestasi sempurna Asma ...

keadilan menurut Aristoteles dan Filosof Muslim

Aristoteles mendefinisikan kebahagiaan (sa’âdah) yang merupakan puncak kebaikan manusia sebagai “aktifitas jiwa dalam menyesuaikan dengan keutamaan.” Ia menilai puncak dari keutamaan ini adalah keadilan yang merealisasikan kebahagiaan umat manusia.Menurut Aristoteles keadilan adalah keutamaan sempurna; karena berlaku adil atau berkeadilan meniscayakan pengerahan dan pemberdayaan seluruh keutamaan. Keadilan dari sudut ...

Teori Filsafat Suhrawardi ‘Cahaya dan Kegelapan’ dan Hubungannya dengan Ma’ad

Pertanyaan utama dalam gagasan ini ialah apa maksud tentang cahaya dalam pandangan Suhrawardi ? karena sebagaimana kita pahami bersama, pondasi dan fokus utama dalam kajian filsafat iluminasi Suhrawardi ialah mengenai cahaya. Suhrawardi terkadang menyebutnya dengan ‘ilmu al-anwar’ atau ‘fiqh al-anwar’.Suhrawardi memandang cahaya sebagai perkara yang badihi. Jelas dan tak butuh definisi. Menurut Suhrawardi, jika wujud tak ...