ไทยแลนด์
Saturday 22nd of June 2024
0
نفر 0

ความต้องการศาสนา ของมนุษย์

ในบทความนี้ เราขอนำเสนอ เกี่ยวกับ อูศูลลุดดีน เบื้องต้น ที่เยาวชน ควรรู้ เราจะเริ่มต้นนำเสนอ ด้วยคำถามนี้ ทำไมมนุษย์ จำเป็นต้องมีศาสนา ? ก่อนที่เรา จะม
ความต้องการศาสนา ของมนุษย์

ในบทความนี้  เราขอนำเสนอ เกี่ยวกับ อูศูลลุดดีน เบื้องต้น ที่เยาวชน ควรรู้ เราจะเริ่มต้นนำเสนอ ด้วยคำถามนี้

 

ทำไมมนุษย์ จำเป็นต้องมีศาสนา ?

ก่อนที่เรา จะมาตอบคำถาม จำเป็นที่จะต้อง มาเริ่มต้น  ประเด็นเกี่ยวกับ ความต้องการ ต่างๆของมนุษย์ก่อนเป็นอันดับแรก

 

  โดยแน่นอน มนุษย์ ทุกคน มีความต้องการ ที่สามารถแบ่งออกได้ เป็นสามประเภท ดังนี้

  1. ความต้องการพื้นฐาน หรือ ปัจจัยยังชีพ

  2.ความต้องการทางสังคม

  3.ความต้องการที่สูงส่ง

  -ความต้องการ พื้นฐาน หรือ ความต้องการปัจจัยยังชีพ    ยกตัวอย่างเช่น อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่พักที่อาศัย คู่ครอง

  -ความ ต้องการทางสังคม   กฎหมาย และผู้นำ มนุษย์ เป็นสิ่งมีชีวิต ที่ดำรงอยู่ด้วยระบบสังคม ด้วยเหตุที่มนุษย์ เป็นสัตว์สังคม และใช้ชีวิต

  ด้วยระบบสังคม   พวกเขาจึงต้องการ กฎหมาย และผู้นำ เพื่อบริหาร  ให้สังคม ดำเนินไปในหนทางที่เหมาะสม และนำพาสังคมไปสู่การพัฒนา

  ในอีกด้านหนึ่ง เพื่อป้องกัน สังคมไม่ให้เกิดหายนะ และการสูญเสีย ผลประโยชน์ต่างๆที่จะนำมาสู่ประชาชน

 

  -ความต้อง การที่สูงส่ง ความต้องการชนิดนี้ คือ ความต้องการรู้จักในแก่นแท้ และมะรีฟัต ทุกครั้ง ที่เราเห็นคำถามที่หลากลาย

  ซึ่งเกี่ยวข้องกับตัวของมนุษย์ และการมีอยู่ต่างๆ   ความดีงาม ความชั่วร้าย สัจธรรม ความเท็จ มนุษยธรรม อารยธรรม จริยธรรม

  ต้นกำเนิดของมนุษย์(เช่นเรามาจากไหน ) เป้าหมายในการมีอยู่ของมนุษย์ (เรามาอยู่บนโลกนี้เพื่ออะไร)  และหน้าที่ของเราคืออะไร

  และในท้ายที่สุด เราจะไปไหน  คำถามต่างๆเหล่านี้ คือคำถามที่เกิดมาจาก ความต้องการของมนุษย์ที่ต้องการนำตัวของเขาไปสู่ความสูงส่ง

  เราจะย้อนกลับไปยังคำถาม เริ่มต้น นั่นคือ ทำไมมนุษย์จำเป็นต้องมีศาสนา ?

  คำตอบ เพราะ ในบรรดาประเภทความต้องการด้านต่างๆของมนุษย์  ศาสนา คือผู้ตอบคำถาม ความต้องการประเภทที่สาม

  หรือความต้องการที่จะนำพามนุษย์สูงส่งนั่นเอง  มนุษย์นั่น มีความจำเป็นที่จะต้องแสวงหาศาสนา เพื่อที่เขาจะได้รับคำตอบ ต่างๆ

  ที่เกี่ยวกับความต้องการ ที่สูงส่ง  และมีเพียงศาสนาเท่านั้น จะสามารถตอบคำถาม และทำให้จิตใจ ของมนุษย์สงบลงได้

  คำถาม อาจมี คำถามขึ้นว่า คนบางคน ไม่มีศาสนา แต่ก็สามารถใช้ชีวิต อยู่ร่วมกับสังคมได้  เขามีจริยธรรม คุณธรรม  จำเป็นด้วยหรือ

  ที่เขาจะต้องแสวงหาศาสนาอีก?

 

 

 

คำตอบ

 

1. ความรู้ที่จำกัดของมนุษย์

หน ทางที่มนุษย์ เลือก แบ่งออกเป็นหลายหนทางด้วยกัน  ซึ่งหนทางที่ บุคคลกลุ่มนี้  เลือก ก็คือ หนทางที่ปฏิบัติ ตามความต้องการของตนเอง  ในหนทางนี้  เป็นหนทางที่ไม่มั่นคง และเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เนื่องด้วยความรู้ต่างๆ ที่มนุษย์ มีอยู่ ยังคงจำกัด และความจำกัดอันนี้ เป็นตัวแสดงให้เห็นว่า ตัวของมนุษย์เองหากปราศจากการชี้นำ จากศาสนาและไซร้เขาไม่สามารถ ที่จะยืนยันได้ว่า ทุกๆสิ่งที่เขาทำนั้น ดำรงอยู่บนความถูกต้อง เพราะเขาไม่มีไม่บรรทัดที่จะใช้วัด การกระทำของตัวเอง ว่าถูกหรือผิด

 

2. การตัดสินด้วยความเห็นของคนส่วนมาก

 หาก เขาใช้ ความเห็นส่วนมาก ของประชาชนเป็นตัววัด คำตอบที่ได้ ก็ไม่อาจมั่นคงเสมอไปว่า สิ่งที่เขาทำนั่นถูกต้อง เราจะขอยกตัวอย่างเช่น ในยุคสมัยญาฮีลียะฮ การมีบุตรี ถือเป็นสิ่งอัปยศ

  ในสังคม สังคม ตัดสิน ว่าการมีบุตรี คือ สิ่งที่จะนำความอัปยศ และความชั่วร้าย หากเขาใช้ มาตรวัด ของสังคม เขาก็กลายเป็นผู้มีเกียรติ

  ในสังคมนั้น  หรือ ตัวอย่างเช่น ในสังคม อเมริกันในอดีต คนขาว ถือว่า ตนเอง ประเสริฐ กว่า คนดำ  หากเขาเป็นคนขาว ที่รังเกียจ

  และไม่ยอมรับ คนดำ คนในสังคม จะยอมรับเขา ว่า เขาเป็นหนึ่งในบุคคล ที่ มีเกียรติ และควรเคารพนับถือ หรือ ในสังคมที่

  ผู้หญิงส่วนมากไม่คลุมฮิญาบ การคลุมฮิญาบ ในสังคมนั้น เป็นสิ่งที่ไม่ถูก ยอมรับ  จะให้สังคม ยอมรับ และ ให้เกียรติ เธอ

  จะต้องไม่คลุมฮิญาบไปโรงเรียน หรือมหาลัย

  ตัวอย่างต่างๆเหล่า นี้ เพียงพอ  และชี้ให้เห็น ว่า  มนุษย์ จำเป็น ต้องมี แนวทางที่มั่นคงและไม่เปลี่ยนแปลง ที่สามารถตอบโจทย์

  ความต้องที่สูงส่งของเขาได้เสมอ

  3. ประวัติศาสตร์ ผู้เป็นพยานถึงความผิดพลาดของมนุษย์

  หากเราย้อน กลับไปมองในประวัติศาสตร์ เราจะเห็นเสมอ ว่า ตัวมนุษย์ เอง เป็นพยาน ถึงความผิดพลาดต่างๆ ในการเลือกแนวทางที่เขา

  ดำเนินชีวิต  ยุคสมัย หนึ่ง มนุษย์ ยอมรับว่า แนวทางนี้ ถูกต้อง อีกยุคสมัยหนึ่ง พวกเขา เป็นพยาน ถึงการค้นพบ ความผิดพลาด ในแนวทาง

  ที่ได้เลือกได้

 

   4.มนุษย์ไม่ อาจะยืนยันได้ว่า ทุกการตัดสินของเขาถูกต้อง

  จริงอยู่โดยฟิตรอต มนุษย์รักความดีงาม และรักคุณธรรม เราไม่ได้ปฏิเสธว่า หากขาดศาสนา มนุษย์ จะคิดเองไม่ได้ ว่าอะไรถูกหรือผิด

  แต่ เราจะทำการตั้งคำถาม ว่า   เขาสามารถ ตัดสิน ปัญหา ทั้งๆหมด ได้อย่างถูกต้องเสมอด้วยสติปัญญาของเขาซึ่งมีความรู้อย่างจำกัด

  ได้เพียงลำพังหรือ ?  เขาจะเขาจะมั่นใจได้อย่างไร ว่า สิ่งที่เขา กระทำ พูด คิด  คือ คุณธรรม และความดีงาม  เขาจะมั่นใจ ได้อย่างไรว่า

  การตัดสินใจ ของเขาไม่มีความผิดพลาด สติปัญญา เพียงอย่างเดียวเพียงพอหรือที่จะทำให้เขาสามารถเลือกแนวทางที่ถูกต้อง เราได้เห็น

  มากมายแล้วไม่ใช่หรือ ที่ คุณธรรม ของคนหนึ่ง อาจเป็นการกดขี่ ของอีกคนหนึ่ง ความดีงาม ของอีกคนหนึ่ง อาจเป็น

  หากมองในมุมกว้างกว่านี้

          ความขัดแย้ง ของคนสองกลุ่ม ไม่ได้เกิดจากการอ้างคุณธรรมหรือ และหากเรามองให้กว้างเข้าไปอีก สงคราม สงคราม คือ

  คำตอบที่ดีที่สุด ที่ชี้เห็น ถึงประเด็นนี้ มนุษย์  ทำสงคราม โดยอ้างความเป็นธรรมเสมอ ดังนั้น แนวทางนี้ จึงไม่สามารถ ที่จะให้คำตอบ

  อย่างหนักแน่น และมั่นคงได้ ว่า หากไร้ศาสนา แล้ว คนจะเป็น มนุษย์  อย่างแท้จริง   

ขอขอบคุณเว็บไซต์อัซซะฮ์รอไทยแลนด์


source : alhassanain
0
0% (نفر 0)
 
نظر شما در مورد این مطلب ؟
 
امتیاز شما به این مطلب ؟
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی:

latest article

วะฮฺยูคืออะไร ...
ความสำคัญของผลไม้ ในอิสลาม
ประโยค “ทุกวันคือาชูรอ ...
วันอารอฟะห์ ...
...
...
...
อิมามมุฮัมมัด บากิร ...
เป้าหมายของเดือนรอมฎอน ...
ความประเสริฐของเดือนรอญับ

 
user comment