ไทยแลนด์
Saturday 13th of April 2024
0
نفر 0

รอมฎอนในคำสั่งสอนของอะฮ์ลุลบัยต์ ตอนที่ 1

รอมฎอนในคำสั่งสอนของอะฮ์ลุลบัยต์ ตอนที่ 1

1. ท่านศาสดา(ศ.) กล่าวว่า

“แท้จริง เดือนรอมฎอนได้รับการตั้งชื่อเช่นนี้ก็เพราะมันเผาไหม้ความบาปให้หมดไป” (กันซุล อัมมาล ฮะดีษเลขที่ 23688)

2. อิมามญะอฺฟัร ศอดิก(อ.) กล่าวว่า “จงอย่าพูดว่า ‘นี่คือรอมฎอน’ และ ‘รอมฎอนได้จากไปแล้ว’ และ ‘รอมฎอนมาถึงแล้ว’ เพราะแท้จริง รอมฎอนคือพระนามหนึ่งของอัลลอฮ์ ผู้ทรงยิ่งใหญ่ ผู้ทรงจำเริญ ผู้ซึ่งไม่ทรงมาถึงหรือจากไป แท้จริง การมาถึงและจากไปเป็นสิ่งที่ไม่จีรังยั่งยืน จงพูดแทนด้วยคำว่า ‘เดือนรอมฎอน’” (อัล-กาฟีย์ เล่ม 4 หน้า 70)

3. อิมามอะลี ริฎอ(อ.) กล่าวว่า

“ถ้ามีผู้ถามว่า ทำไมการถือศีลอดจึงเป็นกฎข้อบังคับเฉพาะในเดือนรอมฎอน และไม่บังคับในเดือนอื่นๆ? ก็จะกล่าวว่า เพราะเดือนรอมฎอนเป็นเดือนซึ่งอัลลอฮ์(ซ.บ.) ได้ทรงประทานอัล-กุรอานมา” (บิฮารุล อันวารฺ เล่ม 18 หน้า 190)

4. อิมามอะลี ริฎอ(อ.) กล่าวว่า

“ผู้ที่อ่านคัมภีร์ของอัลลอฮ์ ผู้ทรงยิ่งใหญ่ ผู้ทรงจำเริญ หนึ่งโองการในเดือนรอมฎอน เหมือนกับเขาได้อ่านอัล-กุรอนทั้งเล่มในเดือนอื่นๆ” (บิฮารุล อันวารฺ เล่ม 93 หน้า 344)

5. มีผู้ถามท่านศาสดา(ศ.) ว่า “โอ้ศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์ เดือนใดมีรางวัลตอบแทนยิ่งใหญ่กว่ากัน เดือนรอญับ หรือเดือนรอมฎอน?”

ท่านศาสดา(ศ.) ตอบว่า “ไม่มีอะไรสามารถเปรียบเทียบกับเดือนรอมฎอนได้ในด้านรางวัลตอบแทน” (บิฮารุล อันวารฺ เล่ม 97 หน้า 49)

6. ท่านศาสดา(ศ.) กล่าวว่า

“ชะอฺบานเป็นเดือนของฉัน และเดือนรอมฎอนเป็นเดือนของอัลลอฮ์ (ซ.บ.) และมันเป็นฤดูใบไม้ผลิสำหรับคนยากจน” (บิฮารุล อันวารฺ เล่ม 97 หน้า 68)

7. ท่านศาสดา(ศ.) กล่าวว่า

“แท้จริง อัลลอฮ์ผู้ทรงยิ่งใหญ่ ผู้ทรงจำเริญ ได้ทรงเลือกจากบรรดาเดือนทั้งหลาย คือเดือนรอญับ, ชะอฺบาน และเดือนรอมฎอน” (บิฮารุล อันวารฺ เล่ม 27 หน้า 53)

8. ท่านศาสดา(ศ.) กล่าวว่า

“แท้จริง เดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่ยิ่งใหญ่ อัลลอฮ์ทรงเพิ่มพูนให้แก่การทำความดีในเดือนนี้ และทรงลบล้างความบาปในเดือนนี้ และยกสถานะต่างๆ ในเดือนนี้” (วะซาอิลุช-ชีอะฮ์ เล่ม 10 หน้า 312)

9. อิมามอะลี(อ.) กล่าวว่า

“เดือนรอมฎอนได้มาถึงพวกท่านแล้ว และมันเป็นหัวหน้าของเดือนทั้งหลาย และเป็นเดือนเริ่มต้นของปี” (บิฮารุล อันวารฺ เล่ม 42 หน้า 193)

10. อิมามญะอฺฟัร ศอดิก(อ.) กล่าวว่า

“ถ้าเดือนรอมฎอนมีความปลอดภัยและปกติสุข(เกี่ยวกับบาป) ปีนั้น(ทั้งปี) ก็จะคงเป็นเช่นนั้น(ด้วยเช่นกัน) เดือนรอมฎอน คือเดือนเริ่มต้นของปี” (วะซาอิลุช ชีอะฮ์ เล่มที่ 10 หน้าที่ 311)

0
0% (نفر 0)
 
نظر شما در مورد این مطلب ؟
 
امتیاز شما به این مطلب ؟
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی:

latest article

ชีวประวัติอิมามมุฮัมมัด อัล ...
ถุงเท้ามุสลิมะฮ์
อิสลามในโลกยุคใหม่
...
วันประสูติอิมามฮุเซน
ประวัติมัสยิดอัลอักซอ
การถูกล่ามโซ่ของชัยฏอน
ฮะดีษนี้น่าเชื่อถือหรือไม่? : ...
อิมามชาฟีอี ...
ทำไมต้องเราต้องมารำลึก ...

 
user comment