ไทยแลนด์
Tuesday 28th of May 2024
0
نفر 0

อาณาจักรดุอาสะฮัร

อาณาจักรดุอาสะฮัร

ดุอาอ์สะฮัรฺ
اَللّـهُمَّ اِنّي اَسْاَلُكَ مِنْ بَهائِكَ بِاَبْهاهُ وَكُلُّ بَهائِكَ بَهِىٌّ،

اَللّـهُمَّ اِنّي اَسْاَلُكَ بِبَهائِكَ كُلِّهِ،

اَللّـهُمَّ اِنّي اَسْاَلُكَ مِنْ جَمالِكَ بِاَجْمَلِهِ وَكُلُّ جَمالِكَ جَميلٌ،

اَللّـهُمَّ اِنّي اَسْاَلُكَ بِجَمالِكَ كُلِّهِ،

اَللّـهُمَّ اِنّي اَسْاَلُكَ مِنْ جَلالِكَ بِاَجَلِّهِ وَكُلُّ جَلالِكَجَليلٌ،

اَللّـهُمَّ اِنّي اَسْاَلُكَ بِجَلالِكَ كُلِّهِ،

اَللّـهُمَّ اِنّي اَسْاَلُكَ مِنْ عَظَمَتِكَ بِاَعْظَمِها وَكُلُّ عَظَمَتِكَ عَظَيمَةٌ،

اَللّـهُمَّ اِنّي اَسْاَلُكَ بِعَظَمَتِكَ كُلِّها،

اَللّـهُمَّ اِنّي اَسَأَلُكَ مِنْ نُورِكَ بِاَنْوَرِهِ وَكُلُّ نُورِكَ نَيِّرٌ،

اَللّـهُمَّ اِنّي اَسْاَلُكَ بِنُورِكَ كُلِّهِ،

اَللّـهُمَّ اِنّي اَسْاَلُكَ مِنْ رَحْمَتِكَ بِاَوْسَعِها وَكُلُّ رَحْمَتِكَ واسِعَةٌ،

اَللّـهُمَّ اِنّي اَسْاَلُكَ بِرَحْمَتِكَ كُلِّها،

اَللّـهُمَّ اِنّي اَسْاَلُكَ مِنْ كَلِماتِكَ بِاَتَمِّها وَكُلُّ كَلِماتِكَ تامَّةٌ،

اَللّـهُمَّ اِنّي اَسْاَلُكَ بِكَلِماتِكَ كُلِّهَا،

اَللّـهُمَّ اِنّي اَسْاَلُكَ مِنْ كَمالِكَ بِاَكْمَلِهِ وَكُلُّ كَمالِكَ كامِلٌ،

اَللّـهُمَّ اِنّي اَسْاَلُكَ بِكَمالِكَ كُلِّهِ،

اَللّـهُمَّ اِنّي اَسْاَلُكَ مِنْ اَسمائِكَ بِاَكْبَرِها وَكُلُّ اَسْمائِكَ كَبيرَةٌ،

اَللّـهُمَّ اِنّي اَسْاَلُكَ بِاَسْمائِكَ كُلِّها،

اَللّـهُمَّ اِنّي اَسْاَلُكَ مِنْ عِزَّتِكَ باَعَزِّها وَكُلُّ عِزَّتِكَ عَزيزَةٌ،

اَللّـهُمَّ اِنّي اَسْاَلُكَ بِعِزَّتِكَ كُلِّها،

اَللّـهُمَّ اِنّي اَسْاَلُكَ مِنْ مَشِيَّتِكَ بِاَمْضاها وَكُلُّ مَشِيَّتِكَ ماضِيَةٌ،

اَللّـهُمَّ اِنّي اَسْاَلُكَ بِمَشِيَّتِكَ كُلِّها،

اَللّـهُمَّ اِنّي اَسْاَلُكَ مِنْ قُدْرَتِكَ بِالْقُدْرَةِ الَّتي اسْتَطَلْتَ بِها عَلى كُلِّ شَيْء وَكُلُّ قُدْرَتِكَ مُسْتَطيلَةٌ،

اَللّـهُمَّ اِنّي اَسْاَلُكَ بِقُدْرَتِكَ كُلِّها،

اَللّـهُمَّ اِنّي اَسْاَلُكَ مِنْ عِلْمِكَ بِاَنْفَذِهِ وَكُلُّ عِلْمِكَ نافِذٌ،

اَللّـهُمَّ اِنّي اَسْاَلُكَ بِعِلْمِكَ كُلِّهِ،

اَللّـهُمَّ اِنّي اَسْاَلُكَ مِنْ قَوْلِكَ بِاَرْضاهُ وَكُلُّ قَوْلِكَ رَضِيٌّ،

اَللّـهُمَّ اِنّي اَسْاَلُكَ بِقَوْلِكَ كُلِّهِ،

اَللّـهُمَّ اِنّي اَسْاَلُكَ مِنْ مَسائِلِكَ بِاَحَبِّها اِلَيْكَ وَكُلُّ مَسائِلِكَ اِلَيْكَ حَبيبَةٌ،

اَللّـهُمَّ اِنّي اَسْاَلُكَ بِمَسائِلِكَ كُلِّها،

اَللّـهُمَّ اِنّي اَسْاَلُكَ مِنْ شَرَفِكَ بِاَشْرَفِهِ وَكُلُّ شَرَفِكَ شَريفٌ،

اَللّـهُمَّ اِنّي اَسْاَلُكَ بِشَرَفِكَ كُلِّهِ،

اَللّـهُمَّ اِنّي اَسْاَلُكَ مِنْ سُلْطانِكَ بِاَدْوَمِهِ وَكُلُّ سُلطانِكَ دائِمٌ،

اَللّـهُمَّ اِنّي اَسْاَلُكَ بِسُلْطانِكَ كُلِّهِ،

اَللّـهُمَّ اِنّي اَسْاَلُكَ مِنْ مُلْكِكَ بِاَفْخَرِهِ وَكُلُّ مُلْكِكَ فاخِرٌ،

اَللّـهُمَّ اِنّي اَسْاَلُكَ بِمُلْكِكَ كُلِّهِ،

اَللّـهُمَّ اِنّي اَسْاَلُكَ مِنْ عُلُوِّكَ بِاَعْلاهُ وَكُلُّ عُلُوِّكَ عال،

اَللّـهُمَّ اِنّي اَسْاَلُكَ بِعُلُوِّكَ كُلِّهِ،

اَللّـهُمَّ اِنّي اَسْاَلُكَ مِنْ مَنِّكَ بِاَقْدَمِهِ وَكُلُّ مَنِّكَ قَديمٌ،

اَللّـهُمَّ اِنّي اَسْاَلُكَ بِمَنِّكَ كُلِّهِ،

اَللّـهُمَّ اِنّي اَسْاَلُكَ مِنْ اياتِكَ بِاَكْرَمِها وَكُلُّ آياتِكَ كَريمَةٌ،

اَللّـهُمَّ اِنّي اَسْاَلُكَ بِآياتِكَ كُلِّها،

اَللّـهُمَّ اِنّي اَسْاَلُكَ بِما اَنْتَ فيهِ مِنَ الشَّأنِ وَالْجَبَرُوتِ،

وَاَسْاَلُكَ بِكُلِّ شَأْن وَحْدَهُ جَبَرُوت وَحْدَها،

اَللّـهُمَّ اِنّي اَسْاَلُكَ بِما تُجيبُني بِهِ حينَ اَسْاَلُكَ فَاَجِبْني يا اَللهُ .โอ้อัลลอฮฺ ข้าฯขอวอนขอพระองค์จากความแจ่มจรัสของพระองค์ด้วยความแจ่มจรัสที่สุด และทุกความแจ่มจรัสของพระองค์คือความแจ่มจรัสเดียว

โอ้อัลลอฮฺ ข้าฯวอนขอพระองค์ด้วยกับความแจ่มจรัสทั้งมวลของพระองค์

โอ้อัลลอฮฺ ข้าฯวอนขอพระองค์จากความงดงามของพระองค์ด้วยความงดงามอันเป็นที่สุด และทุกความงดงามของพระองค์คือความงดงามเดียว

โอ้อัลลอฮฺ ข้าฯพระองค์ขอวอนขอพระองค์ด้วยกับความงดงามทั้งมวลของพระองค์

โอ้อัลลอฮฺ ข้าฯพระองค์ขอวอนขอพระองค์ด้วยกับความสูงส่งของพระองค์ด้วยความสูงส่งอันเป็นที่สุด และทุกความสูงส่งของพระองค์คือความสูงส่งเดียว

โอ้อัลลอฮฺ ข้าฯพระองค์วอนขอพระองค์ด้วยกับความสูงส่งทั้งมวลของพระองค์

โอ้อัลลอฮฺ ข้าฯพระองค์วอนขอพระองค์ด้วยกับความยิ่งใหญ่ของพระองค์ ด้วยกับความยิ่งใหญ่อันเป็นที่สุด และทุกความยิ่งใหญ่ของพระองค์คื่อความยิ่งใหญ่เดียว

โอ้อัลลอฮฺ ข้าฯวอนขอพระองค์ด้วยกับความยิ่งใหญ่ทั้งมวลของพระองค์

โอ้อัลลอฮฺ ข้าฯพระองค์วอนขอพระองค์จากรัศมีของพระองค์ ด้วยรัศมีที่เจิดจรัสที่สุด และทุกรัศมีของพระองค์คือรัศมีที่เจิดจรัสเป็นหนึ่งเดียว

โอ้อัลลอฮฺ ข้าฯวอนขอพระองค์ด้วยกับรัศมีทั้งมวลของพระองค์

โอ้อัลลอฮฺ ข้าฯวอนขอพระองค์จากความเมตตาของพระองค์ด้วยความกว้างขวางแห่งเมตตานั้น

และทุกความเมตตาสของพระองค์กว้างขวางยิ่ง

โอ้อัลลอฮฺ ข้าฯวอนขอพระองค์ด้วยความเมตตาทั้งมวลของพระองค์

โอ้อัลลอฮฺ ข้าฯวอนขอพระองค์จากถ้อยคำของพระองค์ด้วยความสมบูรณ์แห่งถ้อยคำนั้น

และทุก ถ้อยคำของพระองค์สมบูรณ์ยิ่ง

โอ้อัลลอฮฺ ข้าฯพระองค์วอนขอพระองค์ด้วยถ้อยคำทั้งมวลของพระองค์

โอ้อัลลอฮฺ ข้าฯพระองค์วอนขอพระองค์จากความสมบูรณ์แห่งพระองค์ด้วยความสมบูรณ์ยิ่ง

และทุกความสมบูรณ์ของพระองค์สมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียว

โอ้อัลลอฮฺ ข้าฯวอนขอพระองค์ด้วยกับความสมบูรณ์พร้อมมูลของพระองค์

โอ้อัลลอฮฺ ข้าฯวอขอพระองค์จากพระนามของพระองค์ด้วยความยิ่งใหญ่แห่งพระนามนั้น

และทุกพระนามของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่แต่ผู้เดียว

โอ้อัลลอฮฺข้าฯวอนขอพระองค์ด้วยกับพระนามทั้งมวลของพระองค์

โอ้อัลลอฮฺ ข้าฯวอนขอพระองค์จากเกียรติยศของพระองค์ด้วยกับการมีเกียรติยิ่ง

และทุกเกียรติยศของพระองค์ทรงเกียรติเป็นหนึ่งเดียว

โอ้อัลลอฮฺ ข้าฯวอนขอพระองค์ด้วยกับเกียรติยศทั้งมวลของพระองค์

โอ้อัลลอฮฺ ข้าฯวอนขอพระองค์จากความปรารถนาของพระองค์ด้วยการบรรลุความสำเร็จยิ่งแห่งความปรารถนานั้น

และทุกความปรารถนาของพระองค์ย่อมต้องได้รับความสำเร็จเป็นหนึ่งเดียว

โอ้อัลลอฮฺ ข้าฯวอนขอพระองค์ด้วยกับความปราถนาทั้งมวลของพระองค์

โอ้อัลลอฮฺ ข้าฯวอนขอพระองค์จากพลานุภาพที่พระองค์ได้แผ่ไพรศาลเหนือทุกสิ่ง

และทุกพลานุภาพของพระองค์ได้แผ่ไฟศาลเป็นหนึ่งเดียว

โอ้อัลลอฮฺ ข้าฯวอนขอพระองค์ด้วยกับพลานุภาพทั้งมวลของพระองค์

โอ้อัลลอฮฺ ข้าฯวอนขอจากความรอบรู้ของพระองค์ด้วยการครอบคลุมทั้งหมดแห่งการรอบรู้นั้น

และทุกความรอบรู้ของพระองค์ครอบคลุมเป็นหนึ่งเดียว

โอ้อัลลอฮฺ ข้าฯพระองค์วอนขอพระองค์ด้วยความรอบรู้ทั้งมวลของพระองค์

โอ้อัลลอฮฺ ข้าฯวอนขอพระองค์จากพจนารถของพระองค์ด้วยการพึงพอพระทัยอย่างยิ่งต่อพจนารถนั้น

และทุกพจนารถของพระองค์เป็นที่พึ่งพอพระทัย

โอ้อัลลอฮฺ ข้าฯวอนขอพระองค์ด้วยพจนารถทั้งมวลของพระองค์

โอ้อัลลอฮฺ ข้าฯวอนขอพระองค์จากการรับการวอนขอของพระองค์ด้วยความรักยิ่งนั้น

และทุกการรับการวอนขอของพระองค์ที่มีไปยังพระองค์เป็นที่รักยิ่ง

โอ้อัลลอฮฺ ข้าฯพระองค์วอนขอพระองค์ด้วยการรับการวอนขอทั้งมวลของพระองค์

โอ้อัลลอฮฺ ข้าฯวอนขอพระองค์จากศักดิ์ศรีของพระองค์ด้วยการมีศักดิ์ศรียิ่ง

และทุกศักดิ์ศรืของพระองค์ทรงศักดิ์เป็นหนึ่งเดียว

โอ้อัลลอฮฺ ข้าฯวอนขอพระองค์ด้วยศักดิ์ศรีทั้งมวลของพระองค์

โอ้อัลลอฮฺ ข้าฯวอนขอพระองค์จากอาณาจักรของพระองค์ด้วยการดำรงอยู่ต่อไป

และทุกอาณาจักรของพระองค์ย่อมมีการดำรงอยู่เป็นหนึ่งเดียว

โอ้อัลลอฮฺ ข้าฯวอนขอพระองค์ด้วยกับอาณาจักรทั้งมวลของพระองค์

โอ้อัลลอฮฺ ข้าฯวอนขอพระองค์จากอำนาจของพระองค์ด้วยสิ่งที่น่าภาคภูมิที่สุดของมัน

และทุกอำนาจของพระองค์น่าภาคภูมิยิ่งเป็นหนึ่งเดียว

โอ้อัลลอฮฺ ข้าฯวอนขอพระองค์ด้วยอำนาจทั้งมวลของพระองค์

โอ้อัลลอฮฺ ข้าฯวอนขอพระองค์จากความสูงเด่นของพระองค์ด้วยความสูงเด่นยิ่ง

และทุกความสูงเด่นของพระองค์คือความสูงเด่นที่สุดเป็นหนึ่งเดียว

โอ้อัลลอฮฺ ข้าฯวอนขอพระองค์ด้วยกับความสูงเด่นทั้งมวลของพระองค์

โอ้อัลลอฮฺ ข้าฯวอนขอพระองค์จากความโปรดปรานที่ต้องตอบสนองของพระองค์ด้วยการมีมาก่อนที่สุดแห่งความโปรดปรานอันนั้น

และทุกความโปรดปรานของพระองค์คือสิ่งที่มีมาแต่เดิม

โอ้อัลลอฮฺ ข้าฯวอนขอพระองค์ด้วยกับความโปรดปรานที่ต้องมีการตอบสนองทั้งมวลของพระองค์

โอ้อัลลอฮฺ ข้าฯวอนขอพระองค์จากสัญลักษณ์ทั้งหลายของพระองค์ด้วยการมีเกียรติอย่างที่สุด

และทุกสัญลักษณ์ของพระองค์คือความมีเกียรติยิ่ง

โอ้อัลลอฮฺ ข้าฯวอนขอพระองค์ด้วยกับสัญลักษณ์ทั้งมวลของพระองค์

โอ้อัลลอฮฺ ข้าฯพระองค์วอนขอด้วยสิ่งที่พระองค์ดำรงอยู่อันเป็นภารกิจและพลังอันยิ่งใหญ่

และข้าฯวอนขอพระองค์ด้วยทุกภารกิจอันเป็นหนึ่งเดียว และทุกพลังอันยิ่งใหญ่อันเป็นหนึ่งเดียว

โอ้อัลลอฮฺ ข้าฯวอนขอพระองค์ด้วยสิ่งที่พระองค์จะตอบรับเมื่อข้าฯได้วอนขอ ดังนั้นโปรดรับการวอนขอของข้าฯด้วยเถิด โอ้อัลลอฮฺขอขอบคุณเว็บไซต์อัชชีอะฮ์

0
0% (نفر 0)
 
نظر شما در مورد این مطلب ؟
 
امتیاز شما به این مطلب ؟
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی:

latest article

...
...
ดุอาประจำวันที่ 22 ...
อิมามบากิร(อ) กับชายที่อคติ
ความต้องการศาสนา ของมนุษย์
...
วันอารอฟะห์ ...
...
ดุอากุเมล คำอ่านพร้อมความหมาย
อัลกุรอาน โองการสุดท้ายคืออะไร ...

 
user comment