ไทยแลนด์
Saturday 30th of September 2023
0
نفر 0

ผลสะท้อนของอัล-กุรอานที่มีต่อมนุษย์

ผลสะท้อนของอัล-กุรอานที่มีต่อมนุษย์

 

การอ่าน การท่องจำ การทำความเข้าใจ และการปฏิบัติตามคัมภีร์อัล-กุรอาน นั้นได้ส่งผลต่อมนุษย์ทั้งด้านส่วนตัวและส่วนรวม ซึ่งจะกล่าวได้ว่าการอ่านอัล-กุรอานมีผลต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์อย่างมาก เช่น


   

1.เป็นการรำลึกถึงอัลลอฮ์ : การอ่านอัล-กุรอาน เป็นการรำลึกถึงอัลลอฮ์และทำให้มนุษย์มีความใกล้ชิดต่อพระองค์


  

2. เป็นการเปิดประตูแห่งการเคารพภักดี : อิมามญะอ์ฟัร ศอดิก(อ.) กล่าวว่า "ประตูแห่งการเคารพภักดีสามารถเปิดได้ด้วยการกล่าว 'บิสมิลลาฮ์'" ดังนั้นการอ่านอัล-กุรอานที่เริ่มต้นด้วยการกล่าว 'บิสมิลลาะฮ์' จึงเท่ากับเป็นการเปิดประตูแห่งการเคารพภักดี


   

3.เป็นการปิดประตูบาป : อิมามญะอ์ฟัร ศอดิก(อ.) กล่าวว่า "ประตูแห่งบาปทั้งหลายสามารถปิดได้ด้วยการกล่าวขอความคุ้มครองจากพระองค์ว่า 'อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีม'" มารยาทในการอ่านอัล-กุรอานคือการกล่าว 'อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีม' ซึ่งเป็นการปิดประตูบาปต่างๆ


   

4.รางวัลของผู้อ่านอัล-กุรอานคือ ดุอาอฺที่ถูกยอมรับ : อิมามญะอ์ฟัร ศอดิก(อ.) กล่าวว่า ท่านศาสดา(ศ.) กล่าวว่า "บุคคลใดเปิดอัล-กุรอานและอ่านจนจบ ดุอาอฺของเขาจะถูกตอบรับ ณ อัลลอฮ์"


  

5. เป็นการเพิ่มพูนความศรัทธา


  

6. ความโปรดปรานของอัลลอฮ์ถูกประทานลงมากับอัล-กุรอาน : "และเราได้ประทานส่วนหนึ่งจากอัล-กุรอานลงมา ซึ่งเป็นการบำบัดและเป็นความเมตตาแก่บรรดาผู้ศรัทธา"
 (อัลอิสรออฺ : 82)


 7.  อัล-กุรอานเป็นยาบำบัดโรค : การอ่านอัล-กุรอานช่วยบำบัดอาการป่วยทางจิตใจได้ดังโองการข้างต้น


  

8. เป็นการชี้นำของอัลลอฮ์ : อัล-กุรอานเป็นคัมภีร์แห่งการชี้นำ บุคคลที่ได้รับการชี้นำจากอัล-กุรอานคือผู้ศรัทธาและผู้มีความยำเกรง


  

9. เป็นการทำความสะอาดและเสริมสร้างจิตวิญญาณ : ผู้อ่านอัล-กุรอานด้วยความใส่ใจและมีมารยาทเป็นการขัดเกลาจิตใจ ทำให้เขาเพิ่มพูนความบริสุทธิ์ใจและความสงบมั่นของจิตวิญญาณ


10. มีสุขอนามัยที่ดี : ก่อนอ่านอัล-กุรอานทุกคนต้องอยู่ในสภาพสะอาดจากมลทินเล็กและมลทินใหญ่(ต้องทำฆุซุลและมีวุฎูอฺ) เพื่อขจัดความโสมมและความโสโครกให้หมดไป เขาจะอยู่ในสภาพสะอาดจึงทำให้มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง


   

11.กลายเป็นชาวกุรอาน : การอ่านอัล-กุรอานจนคุ้นเคยจะทำให้มนุษย์ได้รับรัศมีและอยู่ภายใต้คำสอนของอัล-กุรอานทีละน้อย และเขาจะกลายเป็นมนุษย์กุรอานไปในที่สุด คือจะปฏิบัติตัวตามคำสอนจากอัล-กุรอาน และไม่กระทำสิ่งที่ขัดกับอัล-กุรอานเด็ดขาด


  

12. ความคิดอ่านจะกว้างไกล : การอ่านอัล-กุรอานพร้อมด้วยการไคร่ครวญตรึกตรอง จะทำให้ความคิดอ่านของมนุษย์กว้างไกลขึ้น และจะทำให้การดำเนินชีวิตของเขาประสบแต่ความสำเร็จ


 

  13. เป็นการทำอิบาดะฮ์(เคารพภักดี) ทางสายตา : ท่านศาสดา(ศ.) กล่าวว่า "การมองไปที่หน้ากระดาษของอัล-กุรอานถือเป็นอิบาดะฮ์"


 

  14. ส่งผลต่อการเลี้ยงดูบุตร : เมื่อบิดามารดาอ่านอัล-กุรอานในบ้าน เท่ากับเป็นการอบรมสั่งสอนบุตรในทางอ้อม และทำให้บุตรมีความรักต่ออัล-กุรอาน


   

15..เป็นการชำระบ้างบาปต่างๆ : ท่านศาสดา(ศ.) กล่าวว่า "การอ่านอัล-กุรอานเป็นการขออภัยโทษจากบาปกรรม"


  

16. ทำให้ปลอดภัยจากไฟนรก : ท่านศาสดา(ศ.) กล่าวว่า "การอ่านอัล-กุรอาน คือตัวขวางกั้นไฟนรก และเป็นสาเหตุให้ปลอดภัยจากการลงโทษของอัลลอฮ์"


 

17..เป็นการสนทนากับอัลลอฮ์ : ท่านศาสดา(ศ.) กล่าวว่า "เมื่อใดก็ตาม หากพวกท่านต้องการสนทนากับพระผู้อภิบาล ก็จงอ่านอัล-กุรอาน"


   

18..การอ่านอัล-กุรอานทำให้จิตใจเบิกบาน


   

19.เป็นตัวขวางกั้นการทำอนาจารทั้งปวง : เมื่ออ่านอัล-กุรอานและปฏิบัติตามคำสั่งสอนของอัล-กุรอาน มนุษย์ย่อมไม่อาจทำอนาจารใดๆ ได้


โดย ดร.มุฮัมมัดอะลี ริฎอ เอชฟาฮานี

 

0
0% (نفر 0)
 
نظر شما در مورد این مطلب ؟
 
امتیاز شما به این مطلب ؟
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی:

latest article

ผลกระทบของอาหารฮะรอม ...
ท่านหญิงซัยนับ บินอะลี ...
ลักษณะจำเพาะของเดือนรอมฏอน
บทเรียนจากตัฟซีรเนะฮ์มูเนะฮ์ ...
มองเห็นอัลลอฮ์?!
จุดประสงค์ของคำว่า “บุรูจญ์” ...
...
เตาฮีด ...
ตัฟซีร ซูเราะฮ์อัลอัลอิคลาศ ...
ใครคือซัยนับ?

 
user comment