ไทยแลนด์
Sunday 3rd of March 2024
0
نفر 0

ชีวประวัติอิมามมุฮัมมัด อัล ญะวาด ตอนที่ 4

ชีวประวัติอิมามมุฮัมมัด อัล ญะวาด ตอนที่ 4

อิมามมุฮัมมัด ญะวาดเดินทางกลับสู่นครมะดีนะฮ์

 

อิมามมุฮัมมัด ญะวาด ตั้งใจอย่างหนักแน่นที่จะเดินทางกลับไปยังเมืองมะดีนะฮ์ ท่านจึงได้แจ้งให้ทราบถึงความต้องการของท่านที่จะเดินทางไปบำเพ็ญฮัจญ์ที่บัยตุลลอฮ์ อัล หะรอม

 ประชาชนทั้งหลายต่างออกมาส่งอิมามในเส้นทางที่จะเดินทางไปสู่เมืองกูฟะฮ์ ณ ที่นั้นท่านอิมามได้หยุดพัก หลังจากเริ่มเข้าเวลานมาซดุฮ์ริแล้ว ท่านได้ทำน้ำนมาซ ณ บริเวณด้านนอกมัสยิดใกล้กับต้นแน็บค์ซึ่งเป็นต้นไม้ประเภทให้ผลชนิดหนึ่งในอิรัก หลังจากนั้น อัลลอฮ์ได้ทรงประทานสิริมงคล ให้ต้นไม้นี้มี่ผลที่ดกดื่นและมีรสหวาน ชาวอิรักยังคงมีความตระหนักถึงความจำเริญของท่านอิมาม ในเรื่องนี้ตราบจนถึงปัจจุบัน

 ชายคนหนึ่ง ซึ่งมาจากตระกูลอัลฮะนีฟะฮ์ ได้เป็นเพื่อนร่วมทางอิมามญะวาด ในการไปบำเพ็ญฮัจญ์ เมื่อถึงเวลารับประทานอาหาร ชายผู้นั้น จึงกล่าวขึ้นว่า “ได้โปรดเถิดท่าน แท้จริงผู้ปกครองในเมืองของเราเป็นผู้สวามิภักดิ์ต่อพวกท่าน ในฐานะเป็นอะห์ลุลบัยต์ และมีความรักต่อพวกท่าน เขาได้มอบทรัพย์สินจำนวนหนึ่งให้กับฉัน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามที่มีอยู่ในบัญชีนี้ ดังนั้นถ้าหากท่านเห็นดีด้วย ก็ขอให้เขียนจดหมายถึงเขาสักฉบับหนึ่ง เพื่อจะได้เป็นคุณงามความดีงามสำหรับฉันจะได้หรือไม่?

 ท่านอิมามกล่าวว่า “แต่ฉันไม่เคยรู้จักเขาเลย”

 ชายคนนั้นกล่าวว่า “แท้จริงเขาเป็นคนหนึ่งในบรรดาผู้จงรักภักดีต่อพวกท่าน ในฐานะที่พวกท่านเป็นบรรดาอะห์ลุลบัยต์ และจดหมายของท่านก็จะเป็นประโยชน์กับฉัน”

 

ท่านอิมามจึงหยิบกระดาษขึ้นมาแผ่นหนึ่ง แล้วเขียนลงไปว่า “ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮ์ ผู้ทรงกรุณาปรานี ผู้ทรงเมตตา ต่อไปนี้ จะขอเรียนให้ท่านรับทราบว่า ผู้ที่ถือจดหมายฉบับนี้ได้กล่าวถึงท่านว่า เป็นผู้อยู่ในมัซฮับอันดีเลิศ ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นผลงานใดก็ตาม ที่มาจากการปฏิบัติของท่านให้ถือว่าล้วนเป็นคุณงามความดีทั้งสิ้น ดังนั้นท่านจงกระทำความดีต่อพี่น้องของท่านเถิด”

 

ชายคนนั้นได้นำจดหมายฉบับดังกล่าว ไปมอบยังเจ้าเมืองนัยซาบูรเขาจูบจดหมายฉบับนั้น และนำมาวางบนดวงตาทั้งสองข้างของเขา จากนั้นได้ถามชายคนนั้นว่า “ท่านต้องการอะไรบ้าง” ชายคนนั้นตอบว่า “ทรัพย์สินที่ได้มอบให้กับฉันตามที่อยู่ในบัญชีของท่าน” ฝ่ายเจ้าเมืองตอบในทันทีว่า “เจ้าไม่ต้องคืนทรัพย์สินให้กับฉันอีกเลย ตราบเท่าที่ฉันยังมีชีวิตอยู่

ได้มีชายอีกคนหนึ่งเขียนจดหมายมาหา อิมาม ญะวาด เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการงานสมรสบุตรสาวของตน ท่านอิมามญะวาด ได้เขียนจดหมายตอบไปว่า

“ฉันได้เข้าใจทุกอย่างแล้ว เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่ท่านได้กล่าวถึงเรื่องของบุตรสาวของท่าน และท่านยังกล่าวด้วยว่า แท้จริงท่านไม่เคยพบใครที่มีฐานะเหมือนกับท่านเลย ดังนั้นจงอย่าได้พิจารณาในเรื่องนี้เลย ขอให้อัลลอฮ์ทรงประทานความเมตตาต่อท่าน ท่านศาสดา(ศ็อลฯ)ได้กล่าวว่า “ถ้าหากมีคนที่ท่านพึงพอใจในเรื่องมารยาทและศาสนาของเขามาสู่ขอท่านก็จงจัดการแต่งงานให้แก่เขาไปเถิด ดังนั้นถ้าหากท่านมิได้กระทำก็เท่ากับท่านได้ทำให้มีความเสียหายอันใหญ่หลวงเกิดขึ้นในแผ่นดิน”

 

ติดตามอ่านตอนสุดท้าย

0
0% (نفر 0)
 
نظر شما در مورد این مطلب ؟
 
امتیاز شما به این مطلب ؟
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی:

latest article

...
ดุอาอฺอิมามมะฮฺดี
ชีวประวัติอิมามอะลี อัล ฮาดีย์ ...
เตาฮีด ...
ความสำคัญของพ่อแม่ในอิสลาม
บทบาทของการรอคอยอิมามมะฮ์ดี (อ.) ...
ความเป็นพี่น้องในอิสลาม
...
อะไรคือมุบาฮะละฮ์?
“อยู่ห่างจากบาป”

 
user comment