ไทยแลนด์
Tuesday 25th of June 2024
0
نفر 0

คุณสมบัติของศาสนทูตในอัล-กุรอาน

คุณสมบัติของศาสนทูตในอัล-กุรอาน
คุณสมบัติของศาสนทูตในอัล-กุรอาน
เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม


 อย่างที่ทราบกันดีว่า อัลลอฮฺ (ซบ.) ทรงมอบภารกิจที่ยิ่งใหญ่แก่มนุษย์ที่สมบูรณ์และประเสริฐที่สุด เพื่อจะได้นำพามนุษย์สู่หนทางแห่งความผาสุกและความสมบูรณ์ที่แท้จริง

บรรดาศาสนทูตของพระผู้เป็นเจ้าไม่เพียงแต่จะเป็นผู้นำสาสน์ของพระองค์สู่มนุษย์ชาติเท่านั้น ทว่าพวกท่านยังเป็นแบบอย่างในทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและ พวกท่านเหล่านั้นยังเป็นครูที่ดีที่สุดของมนุษย์ชาติอีกด้วย  อัรกุรอานได้กล่าวว่า : “โดยแน่นอนศาสนทูตของอัลลอฮฺมีแบบฉบับอันดีงามสำหรับพวกเจ้า”

 เราจะพิจารณาถึงคุณสมบัติของบรรดาศาสนทูตจากอัลกุรอาน  เพื่อจะได้ยึดมั่นคุณสมบัติเหล่านั้นพร้อมกับนำมาปฏิบัติต่อไป

1.มีสัจจะ

“และจงกล่าวถึง (เรื่องของ) อิบรอฮีมที่อยู่ในคัมภีร์ แท้จริงเขาเป็นผู้มีสัจจะอีกทั้งเป็นนบี” (ซูเราะฮฺ มัรยัม โองการที่ 41)

2. มีมารยาทที่ดีงาม

“เนื่องด้วยความเมตตาจากอัลลอฮฺนั่นเอง เจ้า(มุฮัมมัด) จึงได้สุภาพอ่อนโยนแก่พวกเขา และถ้าหากเจ้าเป็นผู้ประพฤติหยาบคายและมีใจแข็งกระด้าง แน่นอนพวกเขาก็ย่อมปลีกตัวออกไปจากรอบ ๆ เจ้ากันแล้ว”  (ซูเราะฮฺ อาลิอิมรอน โองการที่ 159)

3.มีความห่วงใยและความรักต่อผู้คน

บรรดาศาสนทูตเป็นผู้ที่มีความห่วงใยและความรักต่อผู้คนเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุนี้พวกท่านจึงอดทนต่อความยากลำบากต่าง ๆ เพื่อชี้นำมนุษย์ชาติให้รอดพ้นจากความเขลา ความงมงาย และความชั่วร้าย อัลกุรอานได้กล่าวว่า

“ฉันจะประกาศสาส์น ต่าง ๆ ของพระผู้อภิบาลของฉันแก่พวกท่าน และฉันก็เป็นผู้ตักเตือนที่ซื่อสัตย์สำหรับพวกท่าน” (ซูเราะฮ อะอ์รอฟ โองการที่ 68)

4. มีความซื่อสัตย์

“แท้จริงฉันคือศาสนทูตผู้ซื่อสัตย์สำหรับพวกท่าน” (ซูเราะฮฺ ชุอะรออ์ โองการที่ 107)

5. มีเจตนารมณ์อันบริสุทธิ์

“และจงกล่าวถึงเรื่องมูซาที่อยู่ในคัมภีร์ แท้จริงเขาเป็นผู้มีเจตนารมณ์อันบริสุทธิ์,เขาเป็นศาสนทูตอีกทั้งเป็นนบี” (ซูเราะฮฺ มัรยัม โองการที่ 41)

6.ประพฤติดี

“ความสันติจงมีแด่อิบรอฮีม เช่นกัน เราจะตอบแทนผู้กระทำความดีทั้งหลาย” (ซูเราะฮฺ ศอฟาต โองการที่ 109-110)

7. ไม่เกรงกลัวผู้ใดนอกจากอัลลอฮฺ (ซบ.)

 “บรรดา (นบี) ผู้ที่ได้เผยแผ่สาสน์ทั้งหลายของอัลลอฮฺ พวกเขากลัวเกรงพระองค์ และไม่กลัวเกรงผู้ใดนอกจากอัลลอฮฺ” (ซูเราะฮฺ อะฮ์ซาบ โองการที่ 39)

8. มอบหมายกิจการงานต่ออัลลอฮฺ (ซบ.)

“แท้จริงฉันมอบหมายกิจการงานต่ออัลลอฮฺ พระผู้อภิบาลของฉันและพระผู้อภิบาลของพวกท่าน” (ซูเราะฮฺฮูด โองการที่ 56)
การอดทนและการยืนหยัด

หากเราเข้าไปพิจารณาในชีวประวัติของบรรดาศาสดาก็จะพบว่าในหนทางแห่งการเผยแพร่ของศาสดาทุกท่านพวกเขาจะเผชิญกับความยากลำบากอย่างมากมายกว่าจะสร้างความเข้าใจกับประชาชนถึงความเป็นเอกะของพระเจ้าได้ ท่านอิมามซอดิกกล่าวเกี่ยวกับประเด็นนี้ว่า : ผู้ที่ถูกทดสอบมากที่สุดจากพระเจ้าคือบรรดาศาสนทูตของพระองค์ และศาสดาที่ถูกทดสอบมากที่สุดในบรรดาศาสดาทั้งหลายคือท่านศาสดามูฮัมมัด ซึ่งท่านศาสดามูฮัมมัดเองกล่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า : “ไม่มีศาสดาท่านใดจะถูกทดสอบมากไปกว่าฉันอีกแล้ว” แต่การอดทนและการยืนหยัดต่ออุปสรรคที่ผ่านเข้ามาในหนทางแห่งการเผยแพร่ของท่านศาสดามูฮัมมัดเป็นสิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนแม้กระทั่งศัตรูของท่านยังให้การยอมรับในเรื่องนี้ด้วย

ท่านชะฮีดมุเฏาะฮ์ฮารีย์เคยกล่าวเกี่ยวกับประเด็นนี้ว่า : ความตั้งมั่นในหน้าที่และการยืนหยัดอดทนของท่านศาสดาคงไม่มีใครในโลกนี้เสมอเหมือนได้ และสิ่งนี้ยังส่งผลถึงบรรดาสาวกของท่านศาสดาเองด้วย อาจกล่าวได้ว่าช่วงเวลา ๒๓ ปีเหมือนเป็นห้องเรียนแห่งความอดทน มีบางครั้งในช่วงชีวิตของท่านศาสดามูฮัมมัดต้องประสบกับปัญหาหนักถึงขนาดหมดหนทางที่จะแก้ไขและเยียวยาได้แต่ท่านก็ไม่เคยที่จะหมดหวังและสิ้นหวังเลยท่านมีศรัทธาเต็มเปี่ยมต่อพระเจ้าและหวังในความเมตตาของพระองค์เสมอ

 หลายครั้งอัลลอฮฺ (ซบ.) ทรงประทานกุรอานเพื่อเป็นการให้กำลังใจและปลอบโยนท่านศาสดาเช่นในอายะฮ์ที่ ๓๕ ซูเราะฮฺอะฮ์กอฟตรัสว่า : “ดังนั้นเจ้าจงอดทนดังเช่นบรรดาร่อซูลที่มีฐานันดรอันสูงส่ง(อุลุลอัซม์) ทั้งหลาย ได้อดทนมาก่อนแล้ว”

ประโยคหนึ่งที่ท่านศาสดาเคยกล่าวไว้ซึ่งถือเป็นประโยคที่แสดงถึงความตั้งมั่นของท่านศาสดาต่อหน้าที่ที่มีเกียรติที่สุด เมื่อครั้งที่ท่านอบูฏอเล็บลุงของท่านศาสดามาบอกถึงข้อเสนอของบรรดาศัตรูที่ร้องขอให้ท่านศาสดาเลิกเผยแพร่ศาสนาอิสลามโดยที่ท่านกล่าวว่า : โอ้ท่านลุง หากพวกเขานำดวงอาทิตย์มาวางที่มือขวาของฉัน และนำดวงจันทร์มาวางที่มือซ้ายของฉัน เพื่อให้ฉันเลิกเผยแพร่ศาสนาแห่งพระเจ้านี้ ฉันขอสาบานต่ออัลลอฮฺ ฉันไม่มีวันล้มเลิกเป็นอันขาดจนกว่าพระองค์จะทรงให้ฉันได้รับชัยชนะหรือให้ฉันตายในหน้าที่นี้

จากความอดทนและการยืนหยัดของท่านศาสดาต่ออุปสรรคที่ผ่านเข้ามา ท่านสามารถประกาศและเผยแพร่ศาสนาอิสลามไปทั่วทุกมุมโลก ท่านศาสดาต้องอดทนต่ออุปสรรคมากมายทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ต้องตกอยู่ท่ามกลางการใส่ร้ายนานาประการ เช่น นักเล่นกล , คนเสียสติ , นักก่อความวุ่นวาย และอื่นๆ แต่ท่านศาสดาใช้ความอดทนและที่สำคัญที่สุดความศรัทธามั่นต่อพระผู้เป็นเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ทำให้ท่านผ่านความเลวร้ายเหล่านั้นมาได้

ท่านอิมามอะลี (อ) กล่าวว่า : ฉันขอปฏิญาณว่า ศาสดามูฮัมมัดคือบ่าวและศาสนทูตของพระองค์ท่านศาสดาคือผู้เรียกร้องมนุษย์สู่การภักดีต่อพระเจ้าและได้ต่อสู้กับศัตรูและได้รับชัยชนะเหนือพวกเขาเหล่านั้น ถึงแม้บรรดาศัตรูที่เคยใส่ร้ายท่านจะใช้ความพยายามสักแค่ไหนก็ไม่สามารถดับรัศมีของท่านศาสดาได้เลย

ขอบคุณเว็บไซต์อัชชีอะฮ์

0
0% (نفر 0)
 
نظر شما در مورد این مطلب ؟
 
امتیاز شما به این مطلب ؟
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی:

latest article

ดุอาประจำวันที่ 12 ...
วะฮฺยูคืออะไร ...
ความสำคัญของผลไม้ ในอิสลาม
ประโยค “ทุกวันคือาชูรอ ...
วันอารอฟะห์ ...
...
...
...
อิมามมุฮัมมัด บากิร ...
เป้าหมายของเดือนรอมฎอน ...

 
user comment