ไทยแลนด์
Tuesday 3rd of October 2023
0
نفر 0

สามีภรรยาดุจอาภรณ์

สามีภรรยาดุจอาภรณ์
هنّ لباس لکم و انتم لباس لهنّ
"พวกนางคืออาภรณ์ของสูเจ้า และสูเจ้าคืออาภรณ์ของพวกนาง"
บะเกาะเราะฮ์ 187

คำถาม : เพราะเหตุใดกุรอานจึงเปรียบเปรยคู่สามีภรรยาดุจเสื้อผ้าอาภรณ์?

ตอบ : การที่อัลกุรอานเปรียบคู่ครองกับเสื้อผ้าอาภรณ์นั้น เป็นเพราะองค์ประกอบดังนี้

1. เสื้อผ้าที่ดีคือเสื้อผ้าที่เหมาะสมกับแต่ละคน ไม่ว่าจะในแง่ของขนาด การตัดเย็บ สี และชนิดผ้า, คู่ครองก็เช่นเดียวกัน จำเป็นต้องมีความสอดคล้องกันในแง่ความคิด วัฒนธรรม และบุคลิกภาพ จึงจะเป็นคู่ครองที่เหมาะสม

2. เสื้อผ้าอาภรณ์คือเครื่องประดับสำคัญของมนุษย์ ฉันใดก็ฉันนั้น คู่ครองและบุตรหลานก็เป็นเครื่องประดับเกียรติยศศักดิ์ศรี ตลอดจนเป็นเครื่องอำนวยความสงบของมนุษย์เช่นกัน

3. เสื้อผ้าสามารถปกปิดความบกพร่องของร่างกายได้ เช่นกัน คู่ครองก็ควรจะปกปิดข้อบกพร่องและข้อผิดพลาดของกันและกันไม่ให้เสื่อมเสียชื่อเสียง

4. เสื้อผ้าช่วยให้ร่างกายไดัรับความอบอุ่น คู่ครองก็ทำให้ชีวิตคู่อบอุ่นเช่นกัน

5. การไม่สวมเสื้อผ้าย่อมเป็นสิ่งน่าละอาย ฉันใดก็ฉันนั้น การไม่มีคู่ครองก็ย่อมเป็นบ่อเกิดของความเสื่อมเสียทางจริยธรรมในสังคม

6. ในยามหนาวเรามักเลือกเสื้อผ้าหนาๆ ยามที่อากาศร้อนก็มักจะสวมใส่เสื้อผ้าโปร่งสบาย เช่นเดียวกัน คู่ครองก็ควรต้องปรับท่าทีให้สอดคล้องกับสภาวะทางอารมณ์ของกันและกัน หากสามีกลับจากงานด้วยความเครียด ภรรยาก็ควรปลอบประโลมด้วยความเอื้ออารีย์ และหากภรรยาเหนื่อยล้า สามีก็ควรอะลุ่มอล่วยให้ภรรยาบ้างเป็นการตอบแทน

7. เราทุกคนย่อมระมัดระวังไม่ให้เสื้อผ้าเปรอะเปื้อนคราบสกปรก ฉะนั้น คู่ครองก็ย่อมต้องระมัดระวังปกป้องไม่ให้คู่ชีวิตของตนกระทำบาป เนื่องจากบาปจะทำให้หัวใจแปดเปื้อนคราบราคี
จากตัฟซีรนู้ร ประพันธ์โดยเชคมุฮ์ซิน กิรออะตี

0
0% (نفر 0)
 
نظر شما در مورد این مطلب ؟
 
امتیاز شما به این مطلب ؟
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی:

latest article

อิมามมูซา อัลกาซิม (อ) ...
...
เหตุผลของท่านอิมามฮะซัน (อ.) ...
วัน “อัล กุดส์ สากล”
ผู้ป่วยแห่งกัรบาลาอฺ (ตอนที่1)
ตัฟซีร ซูเราะฮ์อัลอิคลาศ ตอนที่ ...
ความยุติธรรมของพระผู้เป็นเจ้า ...
วันประสูติอิมามฮุเซน
อิมามฮุเซน (อ.) ...
...

 
user comment