Turkish
Friday 1st of March 2024
0
نفر 0

İmam Hadi'nin (as) Veladet Yıldönümü

İmam Hadi (as) veladet yıldönümü bütün Ehl-i Beyt dostlarına mübarek olsun!!! Ehl-i Beyt Haber Ajansı ABNA- İmamet semasının 10. Yıldızı İmam Hadi as. Hicri Kameri 212 yılında Recep ayının 2 sinde ve bir başka rivayete göre de zilhicce ayının 15’inde Medine’ye bağlı bir köyde dünyaya geldi. Annesi Semane ve babası 9. İmam hz. Cevad sa.dir. 8 yıl babasının hayatını idrak etti ve 34 yıl imamlık makamında bulundu 43 yaşında ise şehadet mertebesine erdi.
İmam Hadi'nin (as) Veladet Yıldönümü

    İmam Hadi (as) veladet yıldönümü bütün Ehl-i Beyt dostlarına mübarek olsun!!!

Ehl-i Beyt Haber Ajansı ABNA- İmamet semasının 10. Yıldızı İmam Hadi as. Hicri Kameri 212 yılında  Recep ayının 2 sinde ve bir başka rivayete göre de zilhicce ayının 15’inde Medine’ye bağlı bir köyde dünyaya geldi.

Annesi Semane ve babası 9. İmam hz. Cevad sa.dir. 8 yıl babasının hayatını idrak etti ve 34 yıl imamlık makamında bulundu 43 yaşında ise şehadet mertebesine erdi.

İmam Hadi 34 yıllık imamlık görevi boyunca Abbasi halifelerinden 6 tanesiyle aynı dönemde yaşamıştır. Bu altı halifeden Mütevekkil adında olanı ötekilere göre garip biriydi ve şialara karşı özel bir kin ve düşmanlığı vardı, bunun için de sürekli olarak imam hazretlerini eziyet etmekte. İmam Hadi as. Askeri lakabının verilmesinin sebebine gelince. Bilindiği üzere imamlarımızdan ikisine askeri lakabı verilmiştir bunlardan biri 10. imam Hz. Hadi ve diğeri oğlu İmam Hasan Askeridir. Bu iki imama askeriyen denilmekteydi. Bunlara askeri lakabının verilmesinin nedenine gelince. Bir grup Abbasi halifesi Mütevekkilin yanına gelerek  kışkırtıcılıkta bulundu ve İmam hazretlerinin halkı halifeye karşı kışkırttığı ve siyasi faaliyetlerini her geçen gün artırdığı gibi iddialarla Mütevekkili Hz. İmam Hadi as.a karşı kışkırtarak kendi iğrenç hedeflerine ulaşmak istediler. Bunun üzerine Mütevekkil İmam hazretlerini Medine’den  Samerra’ya getirterek oradan da askeri bir garnizona aktardı ve orada askeri güçler vasıtasıyla imam hazretlerini gözetim altına aldı. Nitekim İmam hazretlerine Askeri denilmesi, imamın bir sürede burada askerlerce gözetim ve kontrol altında tutulmasından gelmektedir. İmam mübarek ömrünün son birkaç yılını bu askeri garnizonda geçirdi ve şiaların kendisiyle görüşmesi yasaklanmıştı. Nedeni ise zorla iktidarı gasbeden bu kimseler halkın gerçek liderlerinden korkmaktaydılar ve bunun için halkın onlarla ilişki kurmasını ve onların üstün fikir ve düşüncelerini yakından tanımasını, toplumu harekete geçirmesini, gençlik içerisinde bir kıvılcım oluşturmasını engellemek istemişlerdir. İmamı o kadar gözetim altında tuttular ki sonunda Mütevekkil tarafından şehit edildi.

   İmam Hadi hazretlerinin mübarek doğum yıl dönümünü tüm Müslümanlara  tebrik ediyoruz.

                 İMAM ALİ NAKİ(AS) HAKKINDAKİ SORU VE CEVAPLARI

S. 1- İmam Hadi (a.s)'ın meşhur lakapları ve künyesi nelerdir?

C. 1- Lakapları “Hadi” ve “Naki”'dir; künyesi ise “Üçüncü Ebu'l- Hasan”'dır.

S. 2- İmam Hadi (a.s)'ın anne ve babasının isimleri nelerdir?

C. 2- Babası, İmam Cevad (a.s)'dır, annesi ise Sümane’dir.

S. 3- İmam Hadi (a.s) ne zaman ve nerede dünyaya gelmiştir?

C. 3- Hicretin 213. Yılının Zilhicce ayının 15.günü Medine-i Münevvere'de dünyaya gelmiştir.

S. 4- İmam Hadi (a.s)'ın hayatı kaç döneme ayrılır?

C. 4- Üç döneme ayrılır:

1) İmametinden önceki dönem.

2) Mütevekkil'den önceki imamet dönemi.

3) Mütevekkil ve ondan sonra gelen halifelerin 14 yıllık zamanındaki imamet dönemi.

S. 5- İmam Hadi (a.s)'ın imamet süresi kaç yıldır?

C. 5- Otuz üç yıl.

S. 6- İmam Hadi (a.s)'ın Mütevekkil'den önceki imamet müddeti kaç yıl idi?

C. 6- On iki yıl.

S. 7- Hangi İmam, Mütevekkilin emriyle Medine'den Samerra'ya götürülmek istenildiğinde Medine'yi ağlamak ve feryat sesleri bürüdü?

C. 7- İmam Hadi (a.s)'ı Medine'den Samerra'ya götürmek istediklerinde, bu durum meydana gelmiştir.

S. 8- İmam Hadi (a.s)'ın sima ve ahlakı nasıl idi?

C. 8- İmam Hadi (a.s) orta boylu, iri gözlü ve kalın kaşlı biri idi. İmam Hadi (a.s) çok bağışta bulunuyordu. Öyle vakarlı ve heybetli idi ki, Abbasi halifesi olan Mütevekkil'in yanına gittiğinde o ve onun yanında bulunan saray adamları İmama saygı için hemen ayağa kalkıyorlardı. İmam Hadi (a.s)'ın elbisesi kaba bir cübbe idi, hasır üzerinde otururdu, ona bakan her gamlı şen oluyordu, sürekli yüzünde bir gülümseme vardı.

S. 9- Abbasi halifelerinin onuncusu olan Mütevekkil ne zaman halife oldu ve nerede oturuyordu?

C. 9- Mütevekkil, Hicretin 232. Yılında halife oldu, kendisi de Samerra şehrinde oturuyordu

S. 10- Ali (a.s) ve Ali evladının (a.s) katı düşmanlarından olan, onları görmeye bile tahammül edemeyen ve İmam Hadi (a.s)'ın zamanında yaşamış olan zalim adam kimdi?

C. 10- Zalim Abbasi halifesi Mütevekkil'di.

S. 11- Neden Hamd suresinde şu yedi (s, c, h, z, s, ş, z, f ) harf yoktur?

C. 11- İmam Hadi (a.s) o yedi harf hususunda Abbasi halifelerinden birisinin sorusuna şöyle cevap verdi. “Hamd suresinde o harflerin olmamasının sebebi şudur: “S” harfi Sebur'a (helakete) işarettir, “C” harfi Cehim'e (cehennem yerlerinden birinin ismi) işarettir, “H” harfi Habis'e (çirkinliğe) işarettir, “Z” harfi zekkum’a (Cehennem ehlinin çok acı yemeğine) işarettir, “Ş” harfi şekavette (şakilik ve bedbahtlığa) işarettir. “Za” harfi zulmete (karanlığa) işarettir, “F” harfi de afete işarettir.”

Abbasi halifesi bu cevabı Rum kayserine gönderdi. Rum kayseri bu mektubu alınca çok mutlu oldu ve İslam'a yöneldi, bir Müslüman olarak da dünyaya gözlerini yumdu.

S. 12- İmam Hadi (a.s) ile İmam Cevad (a.s)'ın zamanının asi ve mağrur sermayelilerinden olan ve bir müddet de Medine'de valilik yapan şahsın ismi nedir?

C. 12- Fereç hanedanından olan Ömer'dir.

S. 13- Yastığın üzerindeki aslan resmi, nasıl gerçek bir aslana dönüşerek sihirbazı yuttu?

C. 13- Mağrur Mütevekkil, İmam Hadi (a.s)'ı büyük şahsiyetlerin yanında mahcup ve küçük düşürmek için Hindistan'dan gelen bir sihirbazı davet edip ona şöyle dedi: “Hz. Hadi (a.s)'ı mahcup ederek küçük düşürürsen sana bin altın hediye veririm.”

Böylece mağrur Mütevekkil, sihirbazın önerisi üzerine, çeşitli yemeklerle dolu bir sofra açtırarak büyük şahsiyetlerden oluşan bir grupla birlikte İmam Hadi (a.s)'ı da davet etti. İmam Hadi (a.s) mecburi olarak bu daveti kabul edip oraya gittiler. Misafirler yemek yemekle meşgul olurken, İmam Hadi (a.s) da elini uzatıp önündeki ekmeklerden birini almak istediğinde, sihirbaz ekmeği diğer tarafa hareket ettirdi. İmam (a.s) diğer ekmeğe elini uzattığında, yine o ekmek de başka bir tarafa hareket etti. Bu işin tekrarlanması oradakilerin dikkatini çekerek gülmelerine sebep oldu.

İmam (a.s) perde arkasındaki oyundan haberdar olunca, elini yastığın üzerindeki aslan resminin üzerine koyarak şöyle buyurdu: “Kalk bu sihirbazı yut!”

Bunun üzerine o resim gerçek bir aslana dönüşerek sihirbaza saldırdı ve onu parçalayarak yuttu, sonra kendi yerine dönüp eski halini aldı. Orada bulunanların hepsi buna şahit oldular. Mütevekkil o toplantıda öylesine korktu ki, korkusundan bayılıp yere düştü. Diğer kimseler de korkudan kaçtılar. Mütevekkil kendisine geldikten sonra İmam’ın eline ayağına kapanarak Hazret'ten sihirbazın tekrar geri döndürülmesini istedi. İmam (a.s) ona: “Acaba Allah'ın düşmanını evliyaullaha musallat etmek mi istiyorsun” buyurdular. O andan itibaren o sihirbaz artık bir daha görülmedi.[1]

S. 14- Mütevekkil ve onun arkadaşı “Feth bin Hakan” kimin eliyle öldürüldüler?

C. 14- Mütevekkil'in oğlunun eliyle.

S. 15- İmam Hadi (a.s) kaç yaşında ve kimin eliyle zehirlendi?

C. 15- Kırk bir yaşında Abbasi halifelerinin on üçüncüsü olan Mu'tazz'in hilesiyle, Mutemed-i Abbasi'nin eliyle zehirlendi.

S. 16- İmam Hadi (a.s) ne zaman ve nerede şahadete eriştiler?

C. 16- Hicri 254. Yılın Recep ayının üçünde Samerra'da şehit oldu.

S. 17- İmam Hadi (a.s)'ın kabri nerededir?

C. 17- Irak'daki “Samerra” şehrindedir.


source : abna24
0
0% (نفر 0)
 
نظر شما در مورد این مطلب ؟
 
امتیاز شما به این مطلب ؟
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی:

latest article

Mead"ın Gerekliliği-2
BİR KUR'AN GERÇEĞİ ÜZERİNE
Gül Muhammed’im
Veda Haccı
İMAM HÜSEYİN(A.S)DAN NAKLEDİLEN HADİSLER
Küreselleşme ve Din
Neden İmam-i Kaim'in(Hz;Mehdi'nin(a.s))Adı Kur'an'da Yer Almamıştır?
Kur’an hakkındaki tüm şüphelere cevaplar
Aile Modelleri
Kur'an-ı Kerim Hakkında Her Şey

 
user comment