Turkish
Tuesday 30th of May 2023
0
نفر 0

Kur'an-ı Kerim Evrensel Bir Kitaptır

 Kur'an-ı Kerim'in açıklamaları, Arap ümmeti gibi bir ümmete veya müslümanları gibi taifelerden bir taifeye (özel bir gruba) ait değildir. Müslümanları olduğu gibi İslâm dışı taifeleri de muhatap alıyor. Zira Kur'an-ı Kerim kafir, müşrik, ehl-i kitap, Yahudi, Beni İsrail ve Hıristiyan gibi kavimleri de bir çok kere muhatap alarak bu taifelerden her biriyle ihticac ve istidlalde bulunmuş ve onları hak yola davet etmiştir.

    Ayrıca Kur'an-ı Kerim, bu taifeleri hakka davet ederken, hiç bir zaman onları Arap olarak muhatap almıyor. Nitekim müşrikler (putperestler) hakkında şöyle diyor:

  Eğer tövbe ederek, namaz kılıp zekat verirlerse sizin din kardeşlerinizdir.[1]

   Ehl-i kitap sayılan Yahudi, Hıristiyan ve Mecusiler hakkında şöyle buyuruyor:

  Ey kitap ehli, gelin, aramızda eşit olan tek söze! Ancak Allah'a kulluk edelim. O'na hiç bir şeyi eş ve ortak tutmayalım. Allah'ı bırakıp da bazılarımız, bazılarımızı Rab edinmeyelim.[2]

   Görüldüğü gibi asla: Ey Arap müşrikleri veya Arap soyundan olan ehl-i kitap diye hitap edilmiyor. Gerçi İslâm'ın halen Arap yarımadasından dışarıya yayılmadığı ilk dönemlerde tabii olarak Kur'an'ın bu genel hitapları, sadece Arap ümmetine sunuluyordu. Fakat İslâm'ın Arap yarımadasının dışına nüfuz ettiği hicretin 6. yılından itibaren, böyle bir ihtisası gerektirecek herhangi bir sebep artık kalmamıştı.

   Yukarıdaki değindiğimiz ayetlerden başka, umumi davet edici diğer bazı ayetler de vardır. Misal olarak şu ayeti kerime:

   De ki, Allah benimle sizin aranızda şahittir. Ve bana bu Kur'an, sizi ve bunun ulaştığı herkesi korkutmam için vahyedildi.[3]

Ve şu ayet-i kerime:

Kur'an evrende bulunan herkese bir hatırlatmadan başka bir şey değildir.[4]

Ve şu ayet-i kerime:

Şüphe yok ki, bu ayet en büyük ayetlerden biridir. Ve korkutucudur insanları.[5]

    Tarihi açıdan da Asr-ı Saadette putperest, Yahudi ve Hıristiyan gibi muhtelif dinlere mensup olanların ve ayrıca Selman-ı Farisi, Suheyb-i Rumi ve Bilal-i Habeşi gibi çeşitli ümmetlere mensup olanların Müslüman oldukları ispat olunmuştur.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] -Tevbe/11.

[2] -Al-i İmran/64.

[3] -En'am/19.

[4] - Sad/87.

[5] - Müdessir/35-36.

Ayrıntılar
    Gösterim: 194

0
0% (نفر 0)
 
نظر شما در مورد این مطلب ؟
 
امتیاز شما به این مطلب ؟
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی:

latest article

İMAM ZEYNELABİDİN(a.s)IN KİŞİLİĞİ VE FAZİLETLERİ
Ehl-i Beyt Ekolünde İçtihat ve Müçtehitlik
Her gün Söylenmesi Tavsiye Edilen Dua ve Zikirler
NAMAZ AHLAKI GÜZELLEŞTİRİR
İmam Hasan Askeri(a.s)’den Hadisler
HZ.FATIMA (S.A)’NIN AHLAKİ ÖZELLİKLERİ
Riya; Küçük Şirk
Bilinmeyen Yönleriyle Hz. Zeyneb-i Kübra
İslam’ın Büyüsü
ALLAH"IN PEYGAMBERLER İ GÖNDERMESİ

 
user comment