Turkish
Saturday 25th of May 2024
0
نفر 0

İslâm Kültüründe Tekbir

    Sadece namazda değil, namaz dışında da bir çok yerde tekbir söylenilmelidir. Müslümanlar sadr-ı İslâm"da, hem iyi günlerde ve hem de kötü günlerde tekbir getirirlerdi. Onlardan sadece bir bölümüne değiniyoruz:
    1- Hendek Savaşı"nda, Müslümanlar hendek kazarken sert bir taşla karşılaşınca kazma kırılmasına rağmen taş kırılmadı. Resulullah (s.a.a) bir vuruşta taşı kırınca Müslümanlar her bir ağızdan tekbir getirdiler ve orada Resul-i Ekrem (s.a.a), Ben taşların kıvılcımında Rum ve İran saraylarının yıkılışını gördüm. buyurmuştur.
    2- Hz. Ali (a.s) Sıffin Savaşı"nda, birisini öldürdüğümde tekbir getiriyordu ve Müslümanlar tekbirleri sayarak onun ne kadar düşman askerini öldürdüğünü anlıyorlar di.
    3- Fatımat"üz-Zehra"yı (s.a) Ali b. Ebu Talib"in (a.s) evine götürdükleri gece yetmiş bin melek tekbir söyleyerek yeryüzüne indi.
    4- Resulullah (s.a.a), Fatıma bint-i Esed"in cenazesi için 40 tekbir ve amcası Hamza"nın cenazesi için ise 70tekbir getirdi.
    5- Hacda şeytan taşlamada atılan her taşta bir tekbir söylemek müstehaptır.
    6- Sevabı bin rekât müstehap namaza eşit olan Hz. Zehra"nın (s.a) tesbihatında 34 defa tekbir söylenir.
    7- Resulullah (s.a.a) dünyaya gelince söylediği ilk kelime, mübarek Allah-u ekber kelimesiydi.
    8- Mekke Müslümanlar tarafından fethedilince, Resulullah (s.a.a) Mescid-i Haram"a girip Hacer"ul-Es-ved"e işaret ederek tekbir getirdi ve Müslümanlar yüksek sesle öyle bir tekbir getirdiler ki müşrikler titremeye başladılar.
    9- Rivayetlerde şöyle geçer: Bir şey sizi hayrete düşürdüğünde tekbir getirin.
    10-Uhud Savaşı"nda kâfir bir kahraman karşısına çıkacak bir rakip istedi. Hz. Ali (a.s) ileri çıkarak ona öyle bir darbe indirdi ki Resulullah (s.a.a) ve Müslümanlar yüksek sesle tekbir getirdiler.
    11-Resulullah (s.a.a) Hz. Ali"ye (a.s) şöyle buyuruyor: Ayın hilal hâline veya aynaya baktığın zaman veya bir sıkıntıyla karşılaştığında 3 defa tekbir getir.
    12-İmam Seccad"ın (a.s) oğlu Zeyd"in Ümeyyeoğulları"na karşı başlattığı kıyamda sloganı Allah-u Ekberdi.
    13-Bedir Savaşı"nda, Resulullah (s.a.a), Nufel isminde düşmanın ileri gelenlerinden birinin ölüm haberini bekliyordu. Hz. Ali"nin (a.s) onu öldürdüğünü duyunca tekbir getirdi.
    14-Hz. Ali (a.s), Hz. Zehra"yı (s.a) istemeye gidince,Resulullah (s.a.a) Konuyu kızım Fatıma"ya açmamı bekle buyurdu. Fakat Hz. Zehra (s.a) sustu ve bir şey söylemedi. Bunun üzerine Resulullah (s.a.a), Allah-u Ekber; susmak ikrardır. buyurdu.
    15-Haricîlerle savaşta, Haricîlerin başları öldürülünce Hz. Ali (a.s) tekbir getirerek secdeye kapandı ve onu müteakiben başkaları da tekbir getirdiler.
    16-Yahudilerden bir grup Müslüman oldu ve Resulullah"a (s.a.a), Önceki peygamberlerin vasisi vardı; sizin vasiniz kimdir? diye sordular. Bunun üzerine Velayet ayeti nazil oldu ve Sizin veliniz Allah, Resulü ve rükû hâlinde zekât veren müminlerdir. buyurdu.
    Bunun peşinden Resulullah (s.a.a), mescide gidelim buyurdu. İçeri girdiklerinde bir fakirin sevindiğini ve Hz. Ali"nin (a.s) rükû hâlinde yüzüğünü ona sadaka verdiğini gördüler. Bunun üzerine Resul-i Ekrem (s.a.a) tekbir getirdi.
    17-Ehlibeyt İmamlarının (a.s) haremlerine girerken tekbir getirmek tavsiye edilmiştir. Nitekim Camia ziyaretini okumadan önce üç merhalede 100 tekbir söylemekteyiz ki, Allame Meclisî"nin dediğine göre, bunun sebebi, Camia Ziyareti"ndeki cümlelerin insanı Ehl-i Beyt İmamları hakkında aşırıcılığa düşürmekten koruması olabilir.
    18-Hz. Ali (a.s), yargılamalarında suçluyu teşhis edince tekbir getirirdi.
    19-Hz. Ali"nin (a.s) taraftan olması suçuyla İbn-i Ziyad"ın emriyle dar ağacına çekilen ve mızrakla kendisine saldırılan Meysem-i Temmar şahadet anında ağzından kan aktığı hâlde tekbir söylüyordu.
    20-Resulullah (s.a.a) miraca çıktığında göklerin her tabakasından geçince tekbir getiriyordu.
    21-Cebrail, Resulullah"ın (s.a.a) yanında bulunduğu bir sırada Hz. Ali (a.s) içeri girdi. Bunun üzerine Cebrail şöyle dedi: Ey Muhammed! Seni peygamber olarak gönderen Allah"a andolsun ki gökyüzü halkı Ali"yi yeryüzü halkından daha iyi tanımaktalar. Ali savaşlarda tekbir getirince biz melekler de onunla birlikte tekbir getirmekteyiz.
    22-Hayber Savaşı"nda, Müslümanlar kaleye girince, getirdikleri tekbirden Yahudiler korkup kaçtılar.

0
0% (نفر 0)
 
نظر شما در مورد این مطلب ؟
 
امتیاز شما به این مطلب ؟
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی:

latest article

İSLAMİ TESETTÜR NASIL OLMALIDIR
Hz. Adem'in Çocuklarının Evliliği Nasıl Gerçekleşmiştir?
Ekrem İmamoğlu: İstanbul Sonuçlarını AA Niye Güncellemiyor?
Beyaz yüzlü olanların derisinin sarı, kırmızı, kahverengi veya siyah olanlardan ...
Kur"an-ı Kerimin Mübarek İsimleri
Allah'ın İsimlerinin ve Sıfatlarının Bize ve Birbirine Nispeti
Din Her Zaman Gereklidir[3]
Neden Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala için bazen tekil, bazen de çoğul zamirler ...
Kur'an'da Hayır ve Şer
El-Aruri: İran’ın Filistin hakkındaki pozisyonu değişmemiştir/Nasrallah ...

 
user comment