ไทยแลนด์
Tuesday 23rd of May 2017
ประวัติศาสตร์อิสลาม

สิทธิของศาสดามุฮัมมัด(ศ.)

มุสลิมทั่วโลก ไม่ว่าจะอยู่ในนิกายใด ต่างมีความเชื่อเหมือนกันว่าศาสดามุฮัมมัด(ศ.) คือศาสดาท่านสุดท้าย ...

อิมามฮุเซน (อ) ผู้สานต่อภารกิจของศาสดาอิบรอฮีม (อ)

ดังนั้น มุมหนึ่งขบวนการปฏิวัติกัรบาลา ก็คือขบวนการปฏิวัติที่ปฏิบัติตามแบบฉบับศาสดาอิบรอฮีม (อ.) ซึ่งมี ‘อัซม์’ ที่แน่วแน่และยิ่งใหญ่กว่า ...

ความอดทน คุณค่าแห่งจิตวิญญาณ

“และจงอดทนเถิด แท้จริงอัลลอฮฺนั้นทรงอยู่กับผู้ที่อดทนทั้งหลาย“ (อัล-กุรอาน 8/46)อิมามญะอฺฟัร ซอดิก(อ.) กล่าวว่า “แท้จริงแล้ว ถ้าความศรัทธามีร่างกาย ...

ความยุติธรรมของพระผู้เป็นเจ้า ตอนที่ 1

บทเรียนอูศูลุดดีน (รากฐานของศาสนา) ความยุติธรรมของพระผู้เป็นเจ้า ตอนที่ 1 “อัลอาดิล” (ผู้ทรงความยุติธรรม) เป็นคุณลักษณะหนึ่งของพระผู้เป็นเจ้า (ศีฟัต) ...

ความยุติธรรมของพระผู้เป็นเจ้า ตอนที่ 5

บทเรียนอูศูลุดดีน (รากฐานของศาสนา)ความยุติธรรมของพระผู้เป็นเจ้า ตอนที่ 5 คำถาม : มนุษย์สามารถรับรู้และจำแนกความดีความชั่วได้หรือไม่? คำตอบ : ความจริงแล้ว ...

บทบาทของการรอคอยอิมามมะฮ์ดี (อ.) ที่มีต่อชีวิตของมนุษย์

บทบาทของการรอคอยอิมามมะฮ์ดี (อ.) ที่มีต่อชีวิตของมนุษย์ ]ท่านอิมามอะลี (อ.) กล่าวว่า اَلْمُنْتَظِرُ لاَمْرِنا کَالْمُتَشَحِطِّ بِدَمِه فى سَبیلِ اللهِ "ผู้ที่รอคอยกิจการ ...

หน้าที่ของผู้รอคอยอิมามมะฮ์ดีย์(อ.)

น้าที่ของผู้รอคอยอิมามมะฮ์ดีย์(อ.) -         การติดต่อกับคนอื่นๆ ที่กำลังรอคอยการมาของอิมามมะฮ์ดีย์(อ.) ผู้ที่กำลังรอคอยให้อิมามมะฮ์ดีย์(อ.) ...

การเตรียมตัวเพื่อรอคอยการมาของท่านอิมามมะฮ์ดี (อ.) ตอนที่ 2

การเตรียมตัวเพื่อรอคอยการมาของท่านอิมามมะฮ์ดี (อ.) ตอนที่ 2การตื่นตัวและการยืนหยัดต่อสู้ของประชาชาติมุสลิมก่อนการมาของท่านอิมามมะฮ์ดี (อ.ญ.)       ...

เตาฮีด (ความเป็นเอกะของพระผู้เป็นเจ้า) ตอนที่ 12

บทเรียนอูศูลุดดีน (รากฐานของศาสนา)เรื่องเตาฮีด (ความเป็นเอกะของพระผู้เป็นเจ้า) ตอนที่ ...

นะบูวะห์ (ตอนที่ 3)

นะบูวะห์ (ตอนที่ 3) สภาวะความเป็นศาสดา ปรัชญาการปรากฏศาสดาในทัศนะของอัลกุรอาน ศาสดาปรากฏเพื่อเป็นข้อพิสูจน์ ระบบการสร้าง ...

เตาฮีด (ความเป็นเอกะของพระผู้เป็นเจ้า) ตอนที่ 20

เตาฮีด (ความเป็นเอกะของพระผู้เป็นเจ้า) ตอนที่ 20    Email 0 ทัศนะต่างๆ 0.0 / 5บทความต่างๆ ›หลักศรัทธา ›หลักศรัทธา ›หลักศรัทธา    จัดพิมพ์ใน    2017-01-31 ...

ชีวประวัติศาสดาแห่งอิสลาม ตอนที่ 2

การแต่งงานของท่านศาสดามุฮัมมัดเรื่องของความซื่อสัตย์และความดีงามของท่านศาสดานั้น เป็นเรื่องที่รู้จักกันดีของคนทั่วไป ...

ชีวประวัติของท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ.) โดยสังเขป

        ท่านศาสดามุฮัมมัด(ศ.) ได้ถือกำเนิดในนครมักกะฮ์ ซึ่งตรงกับวันที่ 12 หรือในอีกรายงานหนึ่งก็กล่าวว่า ในวันที่ 17 เดือนรอบีอุลเอาวัล ในปี ค.ศ.570 ...

อภัยทาน

“เจ้า (มุฮัมมัด) จงยึดถือไว้ซึ่งการอภัย และจงใช้ให้กระทำสิ่งที่ชอบ และจงผินหลังให้แก่ผู้โฉดเขลาทั้งหลายเถิด และหากมีการยั่วยุใด ๆ ...

ความยิ่งใหญ่ของท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ ผู้เป็นแก้วตาดวงใจแห่งศาสดา ตอนที่ 5

ความยิ่งใหญ่ของท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ ผู้เป็นแก้วตาดวงใจแห่งศาสดา ตอนที่ 5 ท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ(อ) คือ แบบฉบับความกล้าหาญ ความพิเศษของท่านหญิง ...

ความเชื่อมั่นของเด็กชาย

ความเชื่อมั่นของเด็กชายเชคฟัตฮฺ อัล-เมาซิลี เล่าว่า :ครั้งหนึ่ง ข้าพเจ้าพบเด็กหนุ่มคนหนึ่งเดินอยู่ในป่า ดูเหมือนว่าเขากำลังพูดอะไรพึมพำอยู่ ...

ฟังมาก-พูดน้อย

ใน บางวัฒนธรรมได้มีการสอนเน้นย้ำในเรื่องของการนิ่งเงียบ บางคนในบางสถานการณ์เลือกที่จะนิ่งเงียบดีกว่าพูดออกไป ...

ผู้ที่ประเสริฐที่สุด”

ผู้ที่ประเสริฐที่สุด”   เรามีรีวายัตจากศาสดาท่านมุฮัมหมัด(ศ็อลฯ)กล่าวไว้ว่า :   اَشرافُ أُمَّتی أصحاب اللّیل   “ผู้ที่ประเสริฐที่สุดในอุมมัต(ประชาชาติ)ของฉัน คือ ...

สถานะของความรู้ ในมุมมองของอิมามญะวาด (อ.)

สถานะของความรู้ ในมุมมองของอิมามญะวาด (อ.)            ท่านอิมามมุฮัมมัด ตะกี (อ.) หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปในนาม ท่านอิมามญะวาด (อ.) คือ อิมามท่านที่ 9 ...

คำสั่งเสียของท่านอิมามอะลี (อ.)

คำสั่งเสียของท่านอิมามอะลี (อ.)“ฉันขอสั่งเสียต่อบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายให้มีการสำรวมตนต่อัลลอฮฺ (ซบ.) และจงอย่าละเมิดกับโลกนี้ถึงแม้มันจะละเมิดต่อพวกเจ้า ...