ไทยแลนด์
Sunday 22nd of January 2017
  • บทเรียนอูศูลุดดีน (รากฐานของศาสนา)

    เรื่องเตาฮีด (ความเป็นเอกะของพระผู้เป็นเจ้า) ตอนที่ 2 เราจะมาทำความเข้าใจ คำว่า ดีน (ศาสนา) ตามหลักภาษาคือการ “ตออัต” การตอบแทน ส่วนความหมายทางด้านวิชาการคือ การมีความเชื่อ การศรัทธาต่อพระผู้สร้าง ความเชื่อว่ามีผู้สร้างโลกนี้และมนุษย์ขึ้นมา ความเชื่อต่อคำสั่งใช้และคำสั่งห้ามที่สอดคล้องและเหมาะสมกับความเชื่อนั้น เมื่อสององค์ประกอบหลักนี้รวมกันคือเชื่อในการมีอยู่ของพระผู้สร้าง และมีบทบัญญัติจากพระผู้สร้าง จึงจะสามารถเรียกว่า (ดีน) ศาสนาได้

  • ในนามของพระเจ้าผู้ทรงกรุณาปรานี

    السَّلامُ عَلَيْكِ يَا بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ السَّلامُ عَلَيْكِ يَا بِنْتَ نَبِيِّ اللَّهِ السَّلامُ عَلَيْكِ يَا بِنْتَ حَبِيبِ اللَّهِ السَّلامُ عَلَيْكِ يَا بِنْتَ خَلِيلِ اللَّهِ السَّلامُ عَلَيْكِ يَا بِنْتَ صَفِيِّ اللَّهِ السَّلامُ عَلَيْكِ يَا بِنْتَ أَمِينِ اللَّهِ السَّلامُ عَلَيْكِ يَا بِنْتَ خَيْرِ خَلْقِ اللَّهِ السَّلامُ عَلَيْكِ يَا بِنْتَ أَفْضَلِ أَنْبِيَاءِ اللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ مَلائِكَتِهِ السَّلامُ عَلَيْكِ يَا بِنْتَ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ السَّلامُ عَلَيْكِ يَا سَيِّدَةَ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ

ข่าวสารโลกอิสลาม

ประเภทของเตาฮีด

อิมามะฮ์ (ตำแหน่งผู้นำหลังจากท่านศาสดามุฮัมมัด)

5 สิ่งที่จะทำให้หัวใจเกิดรัศมี

การชำระตนจากบาปด้วยการอิบาดะฮ์

ชีอะฮฺในตำราซอเฮียะห์

อัลมะอาด วันแห่งการฟื้นคืนชีพ

บิอ์ษัตในมุมมองทางประวัติศาสตร์

อัลมะอาด วันแห่งการฟื้นคืนชีพ

มนุษยชาติกำลังรอคอยอะไร?

เพราะสาเหตุใดอัลกุรอานอ่านจึงมิได้ถูกรวบรวมตามการถูกประทานลงมา

โองการวิลายัต (อำนาจปกครอง)ของอิมามอะลี

ใครบ้างที่พระองค์อัลลอฮ์ (ซบ.) ทรงรัก

จัดเก็บ

บทความ

บทเรียนอูศูลุดดีน (รากฐานของศาสนา)

เรื่องเตาฮีด (ความเป็นเอกะของพระผู้เป็นเจ้า) ตอนที่ 3

อาลัมบัรซัค (โลกขั้นกลางระหว่างโลกนี้และปรโลก)

“เราไม่ใช่ ผู้ยากจน”

“บุตรสาว คือ ของขวัญจากพระผู้เป็นเจ้า”

มารยาทในการขอพร

คุณลักษณะของมนุษย์ผู้สมบูรณ์

สิทธิ ของหู ดวงตาและเท้า

ความยุติธรรมของพระผู้เป็นเจ้า ตอนที่ 8

เตาฮีด (ความเป็นเอกะของพระผู้เป็นเจ้า) ตอนที่ 2

เตาฮีด (ความเป็นเอกะของพระผู้เป็นเจ้า) ตอนที่ 3

เตาฮีด (ความเป็นเอกะของพระผู้เป็นเจ้า) ตอนที่ 5

จัดเก็บ

อัลมะอฺซูมมีน (ผู้บริสุทธิ์)

กลุ่มก่อการร้ายไอซิส ทำการเชือดคอชายซีเรีย 19 คนในวันอีดกุรบาน เป็นการกระทำที่ดูถูกและไม่ให้เกียรติในวันดังกล่าว

การไว้วางใจในพระเจ้า

จงอย่าสิ้นหวังในความเมตตาของพระผู้เป็นเจ้า

โองการวิลายัต (อำนาจปกครอง)ของอิมามอะลี

การเชิญชวนสู่อิสลามบนพื้นฐานของตรรกะ

บทบาทด้านการเมืองของอิมามมุฮัมมัด บากิรฺ(อ.)

ท่านหญิงฟาติมะฮ์ ซะฮ์รอ (อ) ในวจนะของท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ)

ท่านหญิงซัยนับกับการอรรถาธิบายอัลกุรอาน

ความไว้วางใจและความยุติธรรมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการดำเนินชีวิต

การจูบและการซิยาเราะฮ์หลุมฝังศพของบรรดาอิมามทั้งหลาย ในอิสลาม

การผ่าดวงจันทร์ หนึ่งในปาฏิหาริย์ของท่านศาสดามุฮัมมัด

สอนให้ลูกรู้จักอัลลอฮฺ

จัดเก็บ

หลักปฏิบัติ

เคล็ดลับอายุยืน(2)

หลักความยุติธรรมกับแนวคิดอะชาอิเราะฮ์

“ฟาฏิมะฮ์ อัซซะฮ์รอ” สตรีผู้เป็น “ประมุขหญิง” แห่งสากลจักรวาล

ถ้าบุคคลหนึ่งใช้ความรุนแรง เพื่อกระทำผิดประเวณี จะมีบทลงโทษอย่างไร?

ในประโยคคำปฏิญาณ (อัชฮะดุ อันลา อิลาฮะ อิลลัลลอฮฺ) ได้นำเอาประโยคปฏิเสธขึ้นหน้าก่อนการปฏิญาณ (ในความเป็นเอกะของพระองค์) มีเหตุผลอันใดหรือ?

ท่านหญิงฟาฏิมะฮ์(อ.)คือแบบอย่างที่ดีงามสำหรับมนุษยชาติ ตอนที่หนึ่ง

ฟาฏิมะฮฺกับสถานภาพสูงส่ง

วจนะศาสดาจากท่านหญิง

คำสั่งเสียของท่านหญิงฟาฏิมะฮ์(อ.)ที่มีต่อท่านอิมามอะลี(อ.)

เสาหลักของความศรัทธาคืออะไร?

ความสำคัญของนบูวัต

การยึดถือพระผู้เป็นเจ้าเป็นหลักในทัศนะของอิมามฮะซัน อัลมุจตะบา

จัดเก็บ

ดุอาอ์ที่ท่านหญิงฟาฏิมะฮ์(อ.)สอนท่านซัลมาน อัลฟาร์ซีย์

จัดเก็บ