ไทยแลนด์
Saturday 29th of April 2017
บทความ

ชีวประวัติศาสดาแห่งอิสลาม ตอนที่ 1

ประสูติศาสดาแห่งความเมตตาเมื่อประมาณ ๑๔๐๐ ปีที่แล้ว ตรงกับวันที่ ๑๗ เราะบีอุลเอาวัล (๒๕ เมษายน ค.ศ.๕๗๐)หรือบางรายงาน วันที่ ๑๒ ...

นบีมุฮัมมัด อภิมหาอัครศาสดา

อะซีม (ยิ่งใหญ่) และอะอ์ซอม (เกรียงไกรเลิศล้ำ)ทุกคุณลักษณะที่มีการเชื่อมโยงถึงท่านนบีมุฮัมมัด ย่อมเป็นวาระแห่งโลกทั้งสิ้น ...

นบีมุฮัมมัดศูนย์กลางการภักดี

ภาระหน้าที่ของมวลสรรพสิ่งบนฟากฟ้าและพื้นพิภพที่มีต่อท่านนบีมุฮัมมัดสรรพสิ่งทั้งมวลไม่ว่าจะเป็นชาวฟ้าหรือผู้อาศัยอยู่บนพื้นพิภพก็ตาม ...

ชีวประวัติศาสดาแห่งอิสลาม ตอนที่ 2

การแต่งงานของท่านศาสดามุฮัมมัดเรื่องของความซื่อสัตย์และความดีงามของท่านศาสดานั้น เป็นเรื่องที่รู้จักกันดีของคนทั่วไป ...

ชีวประวัติของท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ.) โดยสังเขป

ชีวประวัติของท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ.) โดยสังเขป        ท่านศาสดามุฮัมมัด(ศ.) ได้ถือกำเนิดในนครมักกะฮ์ ซึ่งตรงกับวันที่ 12 หรือในอีกรายงานหนึ่งก็กล่าวว่า ...

ความประเสริฐของประชาชาติศาสดามุฮัมมัด (ศ)

ความประเสริฐของประชาชาติศาสดามุฮัมมัด (ศ) ท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ) ได้กล่าวว่า "หลังจากที่พระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ได้ทรงแต่งตั้งท่านศาสดามูซา (อ) ...

การพิสูจน์ความเป็นเราะซูลของท่านศาสดามุฮัมมัด

    การพิสูจน์ความเป็นเราะซูลของท่านศาสดามุฮัมมัดศาสดาจำนวนแสนกว่าองค์ได้ถูกแต่งตั้งลงมาให้ทำหน้าที่สั่งสอนมนุษย์ตามจุดต่าง ๆ ทั่วโลก ...

จริยธรรมของอิมามมูซา กาซิม (อ.)

     มีชายคนหนึ่งในเมืองมะดีนะฮ์ พูดจาใส่ร้ายป้ายสีอิมามกาซิม (อ.) อยู่เสมอ ทุกครั้งที่ชายคนนั้นพบท่านก็จะก่นด่าและบริภาษอิมามอะลี (อ.) ให้อิมามกาซิม ...

ความเอื้อเฟื้อของอิมามมูซา อัลกาซิม (อ)

ความเอื้อเฟื้อของอิมามกาซิม (อ.) อิมามกาซิม (อ.) ไม่เคยปรากฏตัวให้คนยากจนในเมืองมะดีนะฮ์เห็น เพราะท่านจะออกไปหาในยามค่ำคืน ...

ความสมถะของอิมามมูซา อัลกาซิม (อ.)

  อิมามมูซา อัลกาซิม (อ.) เป็นแบบอย่างในด้านความสมถะและความเพียรในการเคารพภักดี ...

บทเรียนที่ ๖ วุฎูอฺญะบีเราะฮฺ ตอนที่ 2

บทเรียนที่ ๖ วุฎูอฺญะบีเราะฮฺ   ตอนที่ 2   เงื่อนไข ๒ ประการเกี่ยวกับผ้าพันแผลกล่าวคือ  ประการแรก ต้องมีความสะอาด ...

บทเรียนที่ ๖ วุฎูอฺญะบีเราะฮฺ ตอนที่ 3

บทเรียนที่ ๖ วุฎูอฺญะบีเราะฮฺ   ตอนที่ 3 ภารกิจที่จำเป็นต้องมีวุฏูอฺ  ๑.เพื่อนะมาซต่าง ๆ ยกเว้น นะมาซมัยยิต (คนตาย)๒. เพื่อการเฏาะวาฟวาญิบรอบกะอฺบะฮฺ ...

“อยู่ห่างจากบาป”

อยู่ห่างจากบาป”วันหนึ่ง ชายคนหนึ่งมาหาอิมามฮุเซน(อ.) และบอกว่า “ฉันมักจะฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺอยู่เสมอ แต่ไม่สามารถห้ามตัวเองจากการกระทำบาปได้ เพราะฉะนั้น ...

อภัยทาน

เจ้า (มุฮัมมัด) จงยึดถือไว้ซึ่งการอภัย และจงใช้ให้กระทำสิ่งที่ชอบ และจงผินหลังให้แก่ผู้โฉดเขลาทั้งหลายเถิด และหากมีการยั่วยุใด ๆ ...

การให้เกียรติบิดา มารดา ในแบบฉบับของอุลามาอ์อิสลาม

อายาตุลลอฮ์มัรอาชีย์ นายาฟี(รฮ)…ในสมัยที่ท่านใช้ชีวิตอยู่เมืองนะยัฟ ...

อภัยทาน

“เจ้า (มุฮัมมัด) จงยึดถือไว้ซึ่งการอภัย และจงใช้ให้กระทำสิ่งที่ชอบ และจงผินหลังให้แก่ผู้โฉดเขลาทั้งหลายเถิด และหากมีการยั่วยุใด ๆ ...

ซัยนับ วีรสตรีผู้ผดุงสาส์นแห่งกัรบะลาอฺ (ตอนที่ 1)

อัลฮัมดุลลิลลาฮฺ ขอชูโกรในนิอฺมัตและเตาฟีกต่างๆที่เอกองค์ อัลลอฮฺ(ซบ)ได้ประทานให้กับพวกเราทุกๆคน ...

ซัยนับ วีรสตรีผู้ผดุงสาส์นแห่งกัรบะลาอฺ ตอนที่ 2)

ซัยนับ วีรสตรีผู้ผดุงสาส์นแห่งกัรบะลาอฺ (ตอนที่ ...

สัจธรรมจากก้อนอิฐของบะฮฺลูล

อบูฮานีฟะฮฺกำลังสอนลูกศิษย์ของเขาอยู่ โดยโต้แย้งคำสอนของอิมามญะอฺฟัร ศอดิก(อ.) ว่าไม่มีเหตุมีผล ...

อัล-กุรอานในทรรศนะอิมามอะลี (อ.)2

อัล-กุรอานในทรรศนะอิมามอะลี (อ.)2 หะดีษของท่านศาสดา (ศ็อลฯ) ได้ยกย่องอัล-กุรอานและอหฺลุลบัยตฺ (อ.) ...