Azəri
Saturday 30th of September 2023
0
نفر 0

Qurani-Kərim barəsində sual və cavablar

Sual-10: Quranı bir yerə yığan ilk şəxs kim olmuşdur?

Cavab: Quranı bir yerə yığan ilk şəxs Həzrət Əli əleyhissalamdır.

Qurani-Kərim barəsində sual və cavablar


Sual-1: Quranın neçə surəsi var və ayələrinin sayına görə ən böyük və ən kiçik surələr hansıdır?

Cavab: Quranın 114 surəsi var və ayələrinin sayına görə ən kiçik surə "Bismillah"-ı ilə dörd ayəsi olan "Kovsər" surəsi, ən böyük surə isə 286 ayədən ibarət olan "Bəqərə" surəsidir.

Sual-2: Peyğəmbərə nazil olan birinci və axırıncı ayə hansıdır?

Cavab: Birinci nazil olan ayə "Ələq" surəsinin ilk ayəsi, axırıncı nazil olan ayə isə "Maidə" surəsinin 3-cü ayəsidir.

Sual-3: -Quranın ən əzəmətli ayəsi hansıdır?

Cavab: Quranın ən əzəmətli ayəsi "Bismillahir-rəhmanir-rəhim"dir.

Sual-4: Quranın ən ali ayəsi hansıdır?

Cavab: Quranın ən ali ayəsi "Ayətəl-Kürsi"dir.

Sual-5: Həzrət Muhəmməd (s.ə.v.v)-in "bu surə məni qocaltdı!" - deyə buyurduğu surələr hansıdır?

Cavab: Həzrəti Muhəmməd peyğəmbərin "bu surə məni qocaltdı" dediyi surələr "Hud", "Vaqiə", "Mursəlat" və "Nəbə" surələridir.

Sual-6: Peyğəmbərin "Bu ayə məni qocaltdı!" - deyə buyurduğu ayə hansıdır?

Cavab: Bu, "Hud" surəsinin 112-ci ayəsidir.

Sual-8: Quranın ən uzun ayəsi hansıdır?

Cavab: Quranın ən uzun ayəsi "Bəqərə" surəsinin 282-ci ayəsidir.

Sual-9: Allah taalanın hansı adı Quranın surələri qədər (114 dəfə) bu ilahi kitabda istifadə olunub?

Cavab: Allah taalanın "Rəhim" adı Qurani-Kərimdə 114 dəfə təkrar olunub.

Sual-10: Quranı bir yerə yığan ilk şəxs kim olmuşdur?

Cavab: Quranı bir yerə yığan ilk şəxs Həzrət Əli əleyhissalamdır.

Sual-11: Qurana ilk dəfə erab, yəni hərəkə qoyan kim olmuşdur?

Cavab: Qurana ilk dəfə hərəkə qoyan Əbul-əsvəd Duəlidir.

Sual-12: Allah tərəfindən yer üzünə neçə kitab gəlib?

Cavab: Allah tərəfindən yer üzünə nazil olan kitablar: 50 səhifə Həzrət Şueyb əleyhissalama, 30 səhifə Həzrət İdris əleyhissalama, 20 səhifə Həzrət İbrahim əleyhissalama, eləcə də Tövrat, İncil, Zəbur, Qurani-kərim nazil olmuşdur.

Sual-13: Neçə peyğəmbərin adı Quranda çəkilib?

Cavab: Bəzi peyğəmbərlərin adları Quranda bir neçə dəfə gəlmişdir, o cümlədən: Adəm peyğəmbərin adı-18 dəfə, Nuh-43 dəfə, İdris-2 dəfə, Hud-10 dəfə, Saleh-9 dəfə, İbrahim-69 dəfə, Lut-27 dəfə, İsmail-11 dəfə, Əlyəsə-2 dəfə, Zul-kəfl-2 dəfə, İlyas-2 dəfə, Yunis-4 dəfə, İshaq-17 dəfə, Yəqub-16 dəfə, Yusif-27 dəfə, Şüəyb-11 dəfə, Musa-163 dəfə, Harun-20 dəfə, Davud-16 dəfə, Süleyman-17 dəfə, Əyyub-4 dəfə, Zəkəriyya-7 dəfə, Yəhya-5 dəfə, İsmaili Sadiqil-vəd 1 dəfə, İsa-26 dəfə və Həzrəti Mühəmməd (səlləllahu əleyhi və alihi və səlləm)-in mübarək adı 4 dəfə Mühəmməd, bir dəfə isə Əhməd adı ilə zikr olunmuşdur. Bütün peyğəmbərlər içərisində 5 nəfəri "ulul-əzm", yəni şəriət sahibləri olmuşlar. Bütün nəbi və mürsəl peyğəmbərlərin içərisində ən fəzilətlisi-onların sonuncusu Mühəmməd ibni Əbdillah (səlləllahu əleyhi və alihi və səlləm)-dir.

Sual-14: Hansı surələr Ənbiyanın (peyğəmbərlərin) adı ilə adlanıb?

Cavab: "Hud", "Yusif", "Yunis", "İbrahim", "Loğman", "Nuh", "Muhəmməd" surələridir.

Sual-15: Hansı surələr heyvanların adı ilə adlanıb?

Cavab: "İnək" (Bəqərə), "Qarışqa" (Nəml), "Hörümçək" (Ənkəbut), "Fil" "Arı" (Nəhl) surələridir.

Sual-16: Hansı surələr qiyamətin adı ilə adlanıb?

Cavab: "Rəd", "Həşr", "Casiyə", "Vaqiə", "Qiyamət", "Təğabun", "Nəbə", "Qariə" və "Zilzal" surələridir.

Sual-17: Hansı surələrdə vacib səcdələr var?

Cavab: Quranın dörd Surəsində vacib səcdə vardır: 1-"Ən-nəcm" (53-cü Surə); 2-"İqrə" (96-cı Surə); 3-"Əlif-Lam-Mim Tənzil" (32-ci Surə); 4-"Ha-Mim Səcdə" (41-ci Surə). Bu surələr əzaim adı ilə məhşurdur.

Sual-18: Quran Peyğəmbərə neçə dəfə nazil olub?

Cavab: Quran Peyğəmbərə 2 dəfə nazil olub: bir dəfəyə ("Qədr" surəsinin ilk ayəsinə görə) və tədricən ("Əsra" surəsinin 106-cı ayəsinə görə).

Sual-19: Quran oxumaq üçün hansı müstəhəb əməllərə riayət etmək lazımdır?

Cavab: Quran oxuyanda aşağıdakı şərtlərə riayət etmək lazımdır:

1- Paklıq və təharət (dəstəmazlı olmaq); Əgər Quran oxuyanda əllərin onun yazılarına dəyməsi ehtimalı verilsə, onda hökmən gərək dəstəmaz alınmalıdır.

2- Ağzın paklığı (dişləri fırçalamaq);

3- İxlas üzündən və Allaha görə oxumaq;

4- Qurandan qabaq məxsus duaları oxumaq;

5- "Nəhl" surəsinin 98-ci ayəsində buyurulan "əuzu billahi minəş-şeytanirrəcim" sözünü deyək.

6- Quranı üzündən oxumaq; hətta əzbərdən bilsə belə; bu iş günahların bağışlanmasına səbəb olur.

7- Gözəl səs ilə oxumaq;

8- Ərəb ləhcəsi ilə oxumaq;

9-Quran hər bir müsəlmanın səadətə çatmağı üçün bir proqramdır. Bu səbəbdən hər gün ən azı on ayə oxuması yaxşıdır.

10- Mənasına diqqət etmək;

11- Ahəstə və yavaş-yavaş oxumaq;

12- Quran oxunan zaman qulaq asmaq və sükut etmək;

13- Səcdə ayələrinə çatanda səcdə etmək;

14- Quranı xətm etmək (qurtarmaq);

15- Quranı əzbərləmək;

16- Quranı münasib yerdə saxlamaq;

17- Quranın qarşısında ədəb qaydalarına riayət etmək;

18- Quran oxunduğundan sonra "sədəqəllahül-əliyyul-əzim" demək

19- Quran oxunduqdan sonra dua oxumaq.

Sual-20: Nə üçün Quranın evlərdə oxunması tövsiyə edilib?

Cavab: Hədislərdə gəlib ki, Quran oxumaq evləri nurani edər, bərəkətini çoxaldar. Mələklər orada hazır olar, şeytanlar o evdən uzaqlaşarlar. O ev asiman əhli üçün nurani olar.

 

Diqqət: Xəbərdən istifadə etdiydə mənbəyə istinad lazımdır

 


source : www.abna.ir
0
0% (نفر 0)
 
نظر شما در مورد این مطلب ؟
 
امتیاز شما به این مطلب ؟
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی:

latest article

Qədr" surəsi
Qurani-Kərim barəsində sual və cavablar
"Qariə" surəsi
Qurani kərimdə sirat körpüsü barəsində məlumat verilibmi?
İslamda təmizlik və əxlaqi sərvətlərə yiyələnmək
"Talaq" surəsi
QURAN OXUMAĞIN SAVABI
"Taha" surəsi
"İnşiqaq" surəsi
"Nəsr" surəsi

 
user comment