Azəri
Sunday 26th of March 2023
Quranın təfsiri
ارسال پرسش جدید

"Fil" surəsi

"Fil" surəsi
əl-Fil (Fil) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 5 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    (Ya Peyğəmbər!) Məgər Rəbbinin fil sahiblərinə (Kəbəni dağıtmaq üçün fillərlə Məkkənin üstünə gələn həbəş ordusuna) nələr etdiyini görmədinmi?!2.    Məgər (Rəbbin) onların hiyləsini boşa çıxartmadımı?!3.    Onların ...

"Ənbiya" surəsi

"Ənbiya" surəsi
əl-Ənbiya (Peyğəmbərlər) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 112 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    İnsanların haqq-hesab vaxtı (qiyamət günü) yaxınlaşdı, onlar isə hələ də qəflət içindədirlər və (qiyamətə inanmaqdan) üz döndərirlər. (Qiyamət insanlar üçün nə qədər uzaq isə, Allah dərgahında bir o qədər yaxındır. Fani dünyaya, ...

Qurani-Kərim barəsində sual və cavablar

Qurani-Kərim barəsində sual və cavablar
Sual-10: Quranı bir yerə yığan ilk şəxs kim olmuşdur? Cavab: Quranı bir yerə yığan ilk şəxs Həzrət Əli əleyhissalamdır. Qurani-Kərim barəsində sual və cavablar Sual-1: Quranın neçə surəsi var və ayələrinin sayına görə ən böyük və ən kiçik surələr hansıdır? Cavab: Quranın 114 surəsi var və ayələrinin sayına görə ən kiçik surə "Bismillah"-ı ilə dörd ayəsi olan "Kovsər" surəsi, ən ...

Meymun olmaq o şəxsin cəzasıdır ki, ehtiyacına görə şənbə günü balıq tutubdur?

Meymun olmaq o şəxsin cəzasıdır ki, ehtiyacına görə şənbə günü balıq tutubdur?
Bəqərə surəsinin 65- ci ayəsi buyurur: Mütləq bildiniz sizdən o camaat ki, şənbə günün ehtiramın gözləmədilər onlara məsx etdik və dedik meymun olun. Meymun olmaq o şəxsin cəzasıdır ki, ehtiyacına görə şənbə günü balıq tutubdur. Allah yanında şənbə günü aclıq çəkməyin və tənbəlliyin hörməti, o zaman ki, bu günkü kmi tətil günlərində dincəlmək vəsilələri olmayıb, fərağət ...

"Yusif" surəsi

"Yusif" surəsi
.12.Yusuf (Yusif) surəsi1(Məkkədə nazil olmuşdur, 111 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Əlif, Lam, Ra! Bunlar açıq-aydın Kitabın (Quranın) ayələridir! 2.    (Ey Məkkə əhli!) Biz onu ərəbcə bir Quran olaraq nazil etdik ki, (mənasını) anlayasınız. 3.    (Ya Rəsulum!) Biz bu Quranı sənə vəhy etməklə sənin üçün ən gözəl hekayəti (qissəni) danışırıq. Hərçənd ki, sən əvvəlcə ...

"Qariə" surəsi

"Qariə" surəsi
101.əl-Qariə (Ürəkləri dəhşətə salan qiyamət) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 11 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Ürəkləri dəhşətə salan qiyamət!2.    Nədir qiyamət?!3.    Sən nə bilirsən (haradan bilirsən) ki, nədir qiyamət?!4.    O gün insanlar kəpənək kimi ətrafa səpələnəcək (çəyitrkə kimi bir-birinə ...

Venezuellada iranlı xəttatlarının Quran hesabatlarının sərgilənməsi

Venezuellada iranlı xəttatlarının Quran hesabatlarının sərgilənməsi
İranlı xəttatların Quran cədvəlləri, Venesuelanın Karakas şəhərində yerləşən Simon Bolivar Universitetində sərgiyə təqdim edilmişdir. Venezuellada iranlı xəttatlarının Quran hesabatlarının sərgilənməsi Əhli Beyt -ABNA- xəbər agentliyinin verdiyi xəbərə əsasən İslam Mədəniyyət və Əlaqələr Təşkilatı şöbəsi, bu cədvəlləri, İranlı miniatür və boyama ustadı Mahmud Fərşiyanın miniatür ...

"Qəsəs" surəsi

"Qəsəs" surəsi
.28.əl-Qəsəs (Əhvalat) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 88 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Ta, Sin, Mim! 2.    Bu, (haqqı batildən ayıran, möcüzələri, hökmləri) açıqaydın Kitabın ayələridir! 3.    Biz inanan bir tayfa üçün sənə Musanın və Fironun hekayətindən (bir qismini) olduğu kimi söyləyəcəyik. 4.    Həqiqətən, Firon yer üzündə (Misirdə) baş qaldırıb onun əhalisini ...

Quran surələrindən hansı birini oxumağın savabı daha çoxdur?

Quran surələrindən hansı birini oxumağın savabı daha çoxdur?
Quran surələrindən hansı birini oxumaqla daha çox savab əldə etmək və istəklərə çatmaq olar? Qısa cavab Quran əməl kitabıdır. İslam nəzərində Qurana bir həyat tərzini təyin edən bir kitab kimi və ya insan üçün həyat dərsləri kimi nəzər olunsun. O şəxslər ki, yalnız Quran surələrini və ya o surələr ki, onları oxumağın daha çox savabı vardır deyə bu fikirdədirlər, başqa surələrin ...

Qurani kərimdə sirat körpüsü barəsində məlumat verilibmi?

Qurani kərimdə sirat körpüsü barəsində məlumat verilibmi?
Qurani kərimdə "sirat körpüsü" adlı termindən istifadə edilməyib. Həmçinin Quranda istifadə olunan "sirat" sözü yalnız "haqq yol, doğru yol" mənasındadır. Bəs xalq arasında gəzən "sirat körpüsü" termini haradan qaynaqlanır və "sirat körpüsü"nü "sirat yolu" (haqq yol) ilə əlaqələndirmək olarmı? Qısa cavab Düzdürki, "sirat körpüsü" termini Quranda işlədilməmişdir, amma bəzi ...

"Fəcr" surəsi

"Fəcr" surəsi
.89.əl-Fəcr (Dan yeri) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 30 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    And olsun dan yerinə;2.    And olsun on gecəyə (zülhiccə ayının birinci, yaxud ramazan ayının sonuncu on gecəsinə);3.    And olsun cütə və təkə (tək olan xaliqə, erkək və dişi olmaqla cüt olan məxluqata; cüt olan hər şeyə, yaxud Qurban bayramına ...

Nə üçün Qurani-kərimdə Allah-taala üçün bəzən tək, bəzən isə cəm əvəzliyindən istifadə olunur?

Nə üçün Qurani-kərimdə Allah-taala üçün bəzən tək, bəzən isə cəm əvəzliyindən istifadə olunur?
Nə üçün Allah-taala bəzi ayələrdə Özü barəsində “Biz” kəlməsindən, bəzilərində isə “Mən” kəlməsindən istifadə edir? Qısa cavab  Allah-taala yeganədir və hər vaxt Öz işlərindən xəbər verdiyi zaman tək halda olan əvəzlik və kəlmədən istifadə etməlidir. Buna görə də Allah Quranda Özünü çox hallarda belə təbirlə bəyan edir. Amma ərəb dilində, hətta bəzən qeyri-ərəb dilində də ...

"Nəhl" surəsi

"Nəhl" surəsi
.16.ən-Nəhl (Bal arısı)  surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 128 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Allahın (möminlərin zəfər çalacağı, müşriklərin və kafirlərin məhv olacağı barəsindəki) əmri mütləq gələcəkdir. Buna görə də onu tələm-tələsik (vaxtından əvvəl) istəməyin. Allah pakdır və Ona şərik qoşulan bütlərdən ucadır. (Allah hər ...

"Tur" surəsi

"Tur" surəsi
ət-Tur (Dağ) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 49 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    And olsun (Allahın Musa ilə danışdığı) Tur dağına;2.    And olsun yazılmış kitaba (Tövrata, Qurana, yaxud bütün ilahi kitablara)-3.    Açıq dəri üzərində (olan kitaba);4.    And olsun (mələklərin ibadət etdiyi) ...

"Əsr" surəsi

"Əsr" surəsi
.103.əl-Əsr (Axşam çağı) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 3 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    And olsun axşam çağına (ikindi vaxtına, əsr namazına, zamana və ya Peyğəmbərin əsrinə) ki,2.    İnsan (ömrünü bihudə işlərə sərf etməklə, dünyanı axirətdən üstün tutmaqla) ziyan içindədir?3.    Yalnız iman ...

Həcc" surəsi

Həcc" surəsi
.22.əl-Həcc (Həcc) surəsi(Mədinədə nazil olmuşdur, 78 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Ey insanlar! Rəbbinizdən qorxun. (Allahın əzabından qorxub pis əməllərdən çəkinin, yalnız Ona ibadət və itaət edin). Həqiqətən, qiyamət gününün (axır saatın) zəlzələsi dəhşətli şeydir! 2.    Onu görəcəyiniz gün hər bir əmzikli qadın əmizdirdiyi uşağını unudar, hər bir hamilə qadın ...

İSLAMI QƏBUL ETMƏK

İSLAMI QƏBUL ETMƏK
İki- üç cild kitabdan başqa özümlə heç bir şey götürmədim. Çoxlu zəhmətdən sonra gecənin yarısı Urmiyyə şəhərinə daxil oldum.Elə o gecə rəhmətlik Həsənağa müctehidin qapısına getdim. Mənim müsəlman olub gəlməyimi bildikdən çox sevindi və mən xahiş etdim ki, kəlimeyi təyyibəni və İslam dinin zəruriyyatını mənə təlim etsin. Hamısını mənə ...

"Hud" surəsi

"Hud" surəsi
Hud surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 123 ayədir) Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Əlif, Lam, Ra! Bu, ayələri hikmət sahibi, (hər şeydən) agah olan (Allah) tərəfindən möhkəmlənmiş, sonra da müfəssəl izah edilmiş bir Kitabdır ki, 2.    Siz Allahdan başqasına ibadət etməyəsiniz. Mən sizi Allah tərəfindən (Cəhənnəmlə) qorxudan və (Cənnətlə) müjdələyənəm. 3.    Və Rəbbinizdən ...

"Ləyl" surəsi

"Ləyl" surəsi
əl-Ləyl (Gecə) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 21 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    And olsun (aləmi zülmətə) bürüməkdə olan gecəyə;2.    And olsun işıqlanmaqda olan gündüzə;3.    And olsun kişini və qadını (erkəyi və dişini) yaradana ki,4.    Sizin zəhmətiniz (ey insanlar!) cürbəcürdür! (Bəziniz Cənnət ...

Donuz ətinin haram və murdar olması haqqında iki baxış

Donuz ətinin haram və murdar olması haqqında iki baxış
Allah Quranda buyurur: إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ“O (Allah) sizə ölmüş heyvanı, (axar) qanı, donuz ətini... (yeməyi) qəti haram etmişdir.” (“Bəqərə” surəsi, ayə: 173; “Maidə” surəsi, ayə:  3; “Ənam” surəsi, ayə: 145; “Nəhl” surəsi, ayə: 115)Qan ...