Azəri
Monday 11th of December 2023
Ictima və ailə
ارسال پرسش جدید

ALLAH ÖVLİYALARININ NAMAZI

ALLAH ÖVLİYALARININ NAMAZI
Cənab Şeyxin məktəbində tərbiyə olunmuş şagirdlərinin ən gözəl və səciyyəvi xüsusiyyətlərindən biri də namaz vaxtı Allahın hüzurunda hüzuru-qəlb tapmaqdır. Bu da yalnız ona görə mümkün olmuşdur ki, Şeyx namazın ruhsuz cəsədinə heç bir dəyər vermir və çalışırdı ki, onun müridləri həqiqətən namaz qılsınlar.Cənab Şeyxin namaz barəsindəki tövsiyə və yol göstərmələrində dörd əsas ...

RUZİNİN ARTMA SƏBƏBLƏRİ

RUZİNİN ARTMA SƏBƏBLƏRİ
Quranda və rəvayətlərdə ruzinin artmasının bəzi səbəbləri müşahidə olunur. Hansı ki, bu səbəblər ruzinin artmasından əlavə, ailə və cəmiyyətin əxlaqi tərəqqisinə də təkan verir. Həzrət Əli (ə) buyurur: «Ruzi xəzinələri gözəl əxlaqdadır»; «İşləri çətinləşdirmək əxlaqı məhv edir, asanlanlaşdırmaq isə ruzini çoxaldır»;«Mömin qardaşına kömək etmək ruzini çoxaldır»;«Sədəqə ...

AİLƏDƏ MƏNƏVİ PRİNSİPLƏR-2

AİLƏDƏ MƏNƏVİ PRİNSİPLƏR-2
Islamda ailə Hüseyn Ənsariyan   QURAN Quran ilahi kitab, hidayət nuru, daha ideal həyata gedən yolun bələdçisi, işləri tənzimləyən, düzgün yol, haqqı batildən ayıran və ulu Tanrının yer üzərindəki höccətidir. Kişi və qadın bu misilsiz nemət qarşısında məsuliyyət daşıyırlar. Onların məsulliyyəti onu öyrənmək və həyatın bütün sahələrində ona əməl etməkdir. Allahın kitabına qarşı ...

AİLƏDƏ FƏZİLƏT CİLVƏLƏRİ-1

AİLƏDƏ FƏZİLƏT CİLVƏLƏRİ-1
İslamda ailə Hüseyn ƏNsariyan İXLASLI NİYYƏTPeyğəmbər (s) dahiyanə bir kəlamında buyurur: «Allah-təala yalnız Ona görə qohumluq əlaqələrini qorumaq üçün ailə quran şəxsi mələklərin tacı ilə bəzəyəcək».İzdivacın bir çox müsbət nəticələri vardır: Kişi ilə qadının bir-biri ilə ünsiyyəti, yalqızlıqdan xilas olmaq, ruzinin artması, dinin yarısının qorunması, Haqqın rizasının cəlb ...

Kəramətlər

Kəramətlər
Şübhəsiz ki, müsəlman Allahın göndərdiyi peyğəmbər və imamların möcüsəinə inanır. Əlbəttə inanmayan, onları oxumaqla deyil, gözü ilə də görsə inanmaycaq. İnanan şəxslərin qəlblərinə az da olsa nur çiləmək məqsədi ilə beş kimsənin vasitəsi ilə gerçəkləşmiş möcüzələrdən bir neçəsininin mətnini təqdim edirik.AYIN ...

UMACAĞIMIZI MƏHDUDLAŞDIRAQ

UMACAĞIMIZI MƏHDUDLAŞDIRAQ
UMACAĞIMIZI MƏHDUDLAŞDIRAQ Ailə həyatında uyğunlaşma şərti budur ki, ərlə arvadın hər biri qarşı tərəfdən umacağında orta həddi gözləsin, imkandan uzaq, qeyri-məntiqi istəklərdən daşınsın. Ailə həyatında bir çox problemlərin kökü istək və umacaqlarda orta həddin gözlənilməməsidir. Şübhəsiz ki, yalnız ailə həyatında yox, bütün insani rabitələrdə hər birimiz başqalarından nə isə ...

10 HƏDIS (5)

10 HƏDIS (5)
10 HƏDIS (5) Hədis 41: Həzrət Məhəmməd (s) buyurur: “Oruc tutarkən obaşdan yeyin, çünki obaşdanlıq bərəkətin əsasıdır.” Hədis 42: Həzrət Məhəmməd (s) buyurur: “Bir-birinizə əl verin (görüşün) ki, qəlbinizdən kin xaric olsun.” * * * Hədis 43: Həzrət Məhəmməd (s) buyurur: “Günahdan tövbə odur ki, onu təkrar etməyəsiniz.” * * * Hədis 44: Həzrət Məhəmməd (s) buyurur: “Dünyanın ...

Həzrəti Fatimənin (s.ə) şəhadəti

Həzrəti Fatimənin (s.ə) şəhadəti
Həzrəti Fatimənin (s.ə) şəhadəti Peyğəmbərin (s) vəfatından üç ay keçər- keçməz onun cigərparası Həzrəti Zəhra (s.ə) da bu fani dünyadan gedəsi oldu. Həzrəti Əlinin (ə) güclə beyət etdirmək üçün evinə hücum çəkmiş dəstə qapının bağlı olduğunu görüb evə soxulmaq istədi. Qapının arxasında dayanıb gələnlərə nəsihət etmək istəyən xanım Zəhranın (s.ə) sanki heç Peyğəmbər ...

Mömini bəzəyən 8 xüsusiyyət

Mömini bəzəyən 8 xüsusiyyət
Elə ol ki, xəlq sənddən təhlükə gözləməsin!İmam Sadiq (ə) buyurur: Çox gözəl olar ki, mömin bu səkkiz xüsusiyyətə malik olsun:1. Pərişanlıq zamanı soyuqqanlı, dəyişməz və mətanətli olsun.2. Müsibətlər zamanı səbirli və dözümlü olsun.3. Nemət zamanı şükürlü olsun.4. Allahın verdiyi ruziyə qane olsun.5. Düşmənlərə zülm etməsin.6. ...

Xoşbəxtlik axtaran kişilərə tövsiyələr

Xoşbəxtlik axtaran kişilərə tövsiyələr
Evdən çıxanda həyat yoldaşınla mehriban görüş, “səni Allaha əmanət verdim” söylə. İşdən çıxandan sonra çox yubanma. Dostlarınla əylənməkdənsə, təkbaşına şəhərdə gəzişməkdənsə, evinə gəl. Razı olma ki, yoldaşın nigarançılıq çəksin, pəncərənin qabağında durub gözünü yollara diksin. Evdən kənarda yeyib-içdiklərindən al, evə də gətir. Həyat yoldaşının səhvlərini ...

CIHAD MÜRACIƏTI

CIHAD MÜRACIƏTI
CIHAD MÜRACIƏTION İKİNCİ HEKAYƏTCihad müraCiƏtiMüaviyə öz çirkin hiylə, fırıldaq və aldatmaları sayəsində Siffeyn müharibəsinin çətinliklərini yox etdi. Siffeyn müharibəsindən sonra öz işğalçılıq, eləcə də hakimiyyətdə qalmaq arzusunu davam etdirdi. Ənbar Kufə ilə Şam arasında yerləşən bir şəhər idi ki, Həzrət Əli (əleyhissalam) ən yaxın ...

DÖRD MÜHÜM VƏZİFƏ

DÖRD MÜHÜM VƏZİFƏ
Islamda ailə Hüseyn Ənsariyan Əllamə Məclisi «Biharül-ənvar» kitabında (cild 71, səh. 86) «Özünüzü və ailənizi oddan qoruyun…» ayəsinin izahı olaraq ailə başçısının üzərinə düşən bir neçə vəzifədən söhbət açmışdır. Belə ki, bu bir neçə vəzifəni həyata keçirməklə ailəni, əhli-əyalı sabahın odundan qorumaq mümkündür. 1. Əhli-əyalı Allaha itaətə etməyə səsləmək Ailə ...

QADINLA KIŞI ARASINDAKI FƏRQLƏR

QADINLA KIŞI ARASINDAKI FƏRQLƏR
II FƏSILQADIN VƏ KIŞININ VAHID XILQƏTIŞübhəsiz ki, bəşəri xüsusiyyətlər baxımından qadın və kişi bir-birindən fərqlənmir. Yə`ni onların hər ikisi insandır və vahid insani xüsusiyyətlərə malikdirlər. Onların biri o birindən üstün və ya alçaq deyil. Bə`zi fəlsəfi cərəyanlar, məktəblər və məzhəblər qadını ikinci dərəcəli mövcud sayır. Qur`ani-kərim isə öz aşkar bəyanlarında qadının ...

İZDIVAC ASTANASINDA YERSIZ XƏRCLƏR

İZDIVAC ASTANASINDA YERSIZ XƏRCLƏR
İZDIVAC ASTANASINDA YERSIZ XƏRCLƏR İzdivac astanasında ailələri sıxıntıya salan problemlərdən biri izdivacla bağlı mərasimlərdəki dəbdəbədir. Qeyri-zəruri izdivac mərasimlərinə bə`zən o qədər əhəmiyyət verilir ki, diqqət mərkəzində dayanası ailə təşkili məsələsi arxa plana keçir. Ağır xərcli mərasimlər, evlənmədən öncə böyük sıxıntı yaradan ölçüsüz adət-ən`ənələr, ...

RUHİ YÜKSƏLİŞ VƏ MƏ᾽NƏVİ TƏRƏQQİ

RUHİ YÜKSƏLİŞ VƏ MƏ᾽NƏVİ TƏRƏQQİ
 BİRİNCİ FƏSİLİLAHİ TƏ᾽LİM-TƏRBİYƏŞeyxin mə᾽nəvi kamalları və yüksək məqamları onu yaxından tanıyan, onunla tanış olan hər bir şəxs üçün mə᾽lumdur. Bu böyük mə᾽nəviyyatlı şəxsiyyətin həyatı ilə əlaqədar yaranan əsas sual bundan ibarətdir ki, necə oldu ki, o insaniyyətin yüksək məqamlarına nail oldu? Necə oldu ki, elmiyyə hövzəsi və ali məktəblərin rəsmi dərslərindən heç ...

UYĞUNLAŞMA MƏFHUMU

UYĞUNLAŞMA MƏFHUMU
UYĞUNLAŞMA MƏFHUMU Ailədə uyğunlaşma deyərkən hər bir ailə üzvünün, xüsusi ilə ərlə arvadın bə`zi məsələlərə münasibətini dəyişməsi və ümumi razılıq naminə bə`zi istəklərdən çəkinməsi nəzərdə tutulur. Deyildiyi kimi, ərlə arvadın bə`zi əxlaqi xüsusiyyətləri bir-biri ilə ziddiyyət təşkil edir. Ümumi razılıq xatirinə bu xasiyyəti tərk etməkdən başqa yol yoxdur. Müştərək bir ...

KİŞİNİN QADIN ÜZƏRİNDƏ OLAN HÜQUQLARI-4

KİŞİNİN QADIN ÜZƏRİNDƏ OLAN HÜQUQLARI-4
İslamda ailə Hüseyn Ənsariyan 3. EVDƏN ÇIXMAQ Çox təəssüflər olsun ki, qadının evdən çıxarkən ərindən icazə alması məsələsinə öz ilahi heysiyyətlərini əldən vermiş, öz qadınlıqlarını itirmiş insanlar tərəfindən riayət olunmur. Əgər evdən çıxmağın azad olması məsləhət olsaydı, mehriban Allah onun ərin icazəsinə bağlı olduğunu buyurmazdı. İcazəsiz evdən çıxaraq fəsad, fitnə ...

Həzrəti Əli (ə) kimdir?

Həzrəti Əli (ə) kimdir?
Allahın adı ilə Həzrəti Əli (ə) kimdir? Həmd və səna olsun Allaha, onun salam və salavatı olsun bəşərin ən yaxşısı Həzrət Məhəmməd (s) və hidayət yolunun çıraqları olan əhli- beytinə. Tarixi sənədlərə əsasən İmam Əli (ə) "Ammul-fil"-Peyğəmbərin (s) doğulduğu 570-ci ildən 30 il sonra,cümə günü əzəmətli Kəbənin daxilində dünyaya göz açmışdır. O, həzrətin atası Əbdülmüttəlibin ...

Quranın ən ümidverici ayələri haqqında

Quranın ən ümidverici ayələri haqqında
Sual : Quranın hansı ayəsi günahkarlara daha çox ümid verir?   Qısa cavab: Ətraflı cavab:      Allah-taala "Zumər" surəsinin 53-cü ayəsində məhəbbətinin, lütfünün və rəhmətinin sönsuzluğundan danışır və bütün günahların əfv olma fərmanını vermişdir. Buyurur:قُلْ یا عِبادِیَ الَّذِینَ اَسْرَفُوا عَلى ...

AYƏTULLAH HÖCCƏTİN VƏFATI

AYƏTULLAH HÖCCƏTİN VƏFATI
Fəslin əvvəlində qeyd etdiyimiz kimi, cənab Şeyxin ibrətamiz həyatının sonunda iki Allah övliyasının vəfatını da—cənab Şeyxin vəfatı ilə oxşar olduğuna görə—burada qeyd edirik. Onlardan biri böyük alim Ayətullah Höccətdir ki, Şeyxin mərcəyi-təqlidi idi. Şeyx onun ixlasını tə᾽rifləyir və deyirdi ki, qəlbində dünya cah-cəlalı, şan-şöhrəti yoxdur. İndi o böyük ilahi şəxsiyyətin ...