Azəri
Friday 12th of April 2024
Məqalələr
ارسال پرسش جدید

Hətta Qiyamət də həqiqi Əhli-Beyt (ə) davamçısının hədəfi deyil. O, Allaha tərəf gedən müsafirdir

Hətta Qiyamət də həqiqi Əhli-Beyt (ə) davamçısının hədəfi deyil. O, Allaha tərəf gedən müsafirdir
Hüccətil-İslam Hüseyn Ənsarian moizəsində demişdir: “Həqiqi Əhli-Beyt (ə) davamçısı – aləmlərin mehribanı olan Allaha tərəf gedən xalis müsafirdir.Hətta Qiyamət belə, Əhli-Beyt (ə) davamçısının həqiqi hədəfi deyildir, onun səfəri İlahi qürbə çatmaq üçündür. Əgər bu müsafirin Qiyamətdə məqsədi İlahi qürb olmazsa, behişt də ...

SUFİ FİRQƏLƏRİ (1)

SUFİ FİRQƏLƏRİ (1)
Sufi firqələrinin hər birinin müəyyən qütb və ya qütblərdən birinə aid olması, onların sayının həddindən artıq çox olmasına səbəb olmuşdur. Bunun üçün də sufi firqələrinin sayını dəqiq şəkildə göstərmək olduqca çətin bir işdir. Növbəti iki dərsimizdə bu firqələrin ən məşhurları haqda qısa şəkildə danışacağıq. 1. Üveysisiyyə; Bu firqəni Üveys Qərəniyə mənsub edirlər və onun ...

AİLə QURMAQDA MəQSəD

AİLə QURMAQDA MəQSəD
Din ailə əsaslarını möhkəmləndirmək üçün iki mövzunu ilkin şərt bilir. Ailə qurmaqda nəslin davamı, ictimai tarazlıq, nəfs istəklərinin tə’minindən əlavə bir məqsəd ünsiyyət və ülfətdir. Belə ki, ilahi vəhy aynasında həyat yoldaşı bu məqsədə görə müqəddəs tanıtdırılır. «Sizin üçün onlarla ünsiyyət edəsiniz deyə öz cinsinizdən zövcələr xəlq etməsi, aranızda dostluq və ...

Bilirsinizmi həqqun-nas üçün də şəfaət var?

Bilirsinizmi həqqun-nas üçün də şəfaət var?
  İmam Əli ibn Musa Ər-Rza ələyhis-salam atasından (ələyhimə-əs-səlam) və o da böyük babasından və o da həzrət Əli ibn Əbi Talib ələyhis-səlam-dan nəql edir ki, Allahın Rəsulu səlləllahu ələyhi və alih buyurdu: "Qiyamət günü, şiələrin hesabı bizə tapşırılacaq. Demək hər kəs ki, (boynunda olan) haqqı özü və Allahı arasındadırsa, biz hakimlik edər, hər hansı ...

ŞİƏLİYİN YARANMASI (1)

ŞİƏLİYİN YARANMASI (1)
Şiə məzhəbinin meydana gəlməsi barədə qeyri-şiə alim və tarixçiləri tərəfindən bir neçə nəzəriyyə irəli sürülmüşdür ki, onların hər birində bu cərəyanın yaranmasında xüsusi zaman və amilin tə᾿sirli olması bildirilir. Lakin şiə alimləri bunların hamısını rədd edərək onların qarşısında digər bir nəzəriyyə irəli sürmüşlər. Bu və növbəti iki dərsimizdə onların hər biri haqda ...

XALQ Və İCTİMAİ əDALəT

XALQ Və İCTİMAİ əDALəT
Mübarək ayədə buyurulur ki, ədaləti peyğəmbər yox, xalq bərpa edəcək. Ola bilər ki, ədalət xalqın qəbulu ilə mümkün olduğundan belə buyurulub. Yə’ni ilahi siyasi hakimiyyət xalqın istəyi ilə formalaşa bilər. Söhbət bu hakimiyyətin qanuniliyindən yox, zahirən gerçəkləşməsindən gedir. Xalq istəməsə belə bir quruluş ola bilməz və ədalət də bərpa olmaz. Mədəni tərəqqi, peyğəmbər ...

Nümunəvi oructutanlar

Nümunəvi oructutanlar
Peyğəmbəri - Əkrəm (s) çox zaman oruc olardı, Quran tilavət edər, gecəni ibadətlə keçirər yatmaz və gecə namazı qılardı.O həzrət şəban və ramazan ayını oruc tutardı. Başqa aylarda isə besətin əvvələrində bir günaşırı oruc tutardı. Bir müddətdən sonra (ayın 13, 14, 15)-də oruc tutar. Ömrünün sonlarında hər on gündə bir gün oruc tutar: On günün ...

Bu müharibə başlamamış bir azərbaycanlı alim «həlak oldu»

Bu müharibə başlamamış bir azərbaycanlı alim «həlak oldu»
Mən həmişə Heydər Camalı ciddi adam saymışam. Onun müxtəlif çıxışlarını izləmişəm. Onun məntiqi mülahizələrinin, özəlliklə də dini-fəlsəfi fikirlərinin rəğbət doğuracaq səviyyədə olduğunu özlüyümdə yəqinləşdirmişəm. Heydər Camalı "siyasi-fəlsəfi nəzəriyyələr üzrə mütəxəssis kimi qəbul etmək mümkündür", - deyə düşünmüşəm. Amma görünür, heç də hamı nəzəriyyədən ...

Qeybət – İmam Zamanın (əc) xüsusiyyəti deyil, bizim qüsurumuzdur!

Qeybət – İmam Zamanın (əc) xüsusiyyəti deyil, bizim qüsurumuzdur!
O, HƏM ZAHİRDİR, HƏM HAZIR O, qaib deyil. Bəlkə biz qaibik. Biz onu görmürük deyə, gizlənən odurmu, ya biz? Bəlkə biz qaibik, o ZAHİR! Bəlkə də gözü görməyən deyil, görən kordur. Bəlkə də qaib olan məhbub deyil, məhbub olan qaibdir. Biz onu görmürük, amma o bizi görür. Hətta bizim görmədiyimiz çox şeyləri o, görmədən bilir. Çox güman nöqsan bizim özümüzdədir, nə onda. O, həm zahirdir, həm ...

İmam Əliyyibni Musər-Riza (əleyhissəlam)

İmam Əliyyibni Musər-Riza (əleyhissəlam)
İmam Əliyyibni Musər-Riza (əleyhissəlam)   ONUNCU MӘ᾽SUM IMAM RZA ӘLEYHISSALAM IMAMIN ŞӘXSIYYӘTI Adı: Әli Ləqəbi: Rza Künyəsi: Әbülhəsən Atası: Həzrət imam Museyi Kazim (ə) Imamlıq müddəti: 21 il Ömrü: 55 il Vəfatı: 203-cü Hicri-qəməri ilində Abbasai xəlifəsi Mə᾽mun tərəfindən zəhərlənib şəhid oldu. Məzarı: Iran Məşhəd şəhəri. TӘVӘLLÜDÜ 148-ci Hicri-qəməri ilinin ...

Əxlaqi hədislər

Əxlaqi hədislər
1. “İbadət çoxlu oruc və namaz deyil, yaradılış haqqında (Allahın yaratdıqlarında) düşünməkdir.” ( Mizanul – hikmət, 1-ci cild, 145-ci hədis )2. “Sükut hikmət qapılarından olan bir qapıdır.” ( Mizanul – hikmət, 1-ci cild, 146-ci hədis )3. “Qohumluq əlaqəsini bir içim su ilə də olsa, möhkəmləndir. ( Mizanul – hikmət, 1-ci cild, 147-ci ...

Min aydan xeyirli bir gecə...

Min aydan xeyirli bir gecə...
Quranın nazil оlduğu gecə Qurani-Kərim dinimizin, əqidəmizin, dünyagörüşümüz və həyat tərzimizin ilahi qaynağıdır. Allah-Təala insanlara sоn ilahi vəhylər tоplusu оlan bu Kitabı mübarək Ramazan ayının gecələrindən birində - Qədr gecəsi nazil еdib: Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə! Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə!Həqiqətən, Biz onu (Quranı) Qədr gecəsi nazil etdik!Sən nə bilirsən ...

QURANDA HEÇ BİR ZİDDİYYƏT YOXDUR

QURANDA HEÇ BİR ZİDDİYYƏT YOXDUR
  Deyirlər ki, Quranda bir-biri ilə ziddiyyət təşkil edən mətnlər, bizdə onun ilahi vəhy və səmavi kitab olduğuna dair şəkk və şübhə yaradır. Cavab: Ərəb dilində «yovm» kəlməsi gün (gün çıxandan gün batana qədər olan zaman) mənasında işlənilir. «Ləyl» isə (axşam) gündüzün müqabilində istifadə olunan ifadədir. 69-cu surənin 7-ci ayəsində deyilir: «Allah, küləyi yeddi gecə səkkiz gün ...

Rəhmət haqqında rəvayətlər

Rəhmət haqqında rəvayətlər
Əbu Səid Xidri İslam Peyğəmbəri (s)-in belə buyurduğunu nəql edir: “Günahkar möminlər Cəhənnəmə aparıldığı zaman onlar Cəhənnəmdən çıxarılanadək Cəhənnəm odu onlara qarşı soyuyar. Bu zaman Allah-Taala mələklərinə buyurar: “Bunları Mənim fəzl və rəhmətimlə Behiştə aparın. Mənim mərhəmət və lütf dəryam sahilsiz, fəzl və ehsanım sonsuzdur.”Əhli-beyt ...

Minа əməllərindən sоnrа yеrinə yеtirilməsi vаcib оlаn əməllər

Minа əməllərindən sоnrа yеrinə yеtirilməsi vаcib оlаn əməllər
Məsələ 1. Məkkədə yеrinə yеtirilməsi vаcib оlаn əməllər аşаğıdаkılаrdаn ibаrətdir. Həcc təvаfı; оnа ziyаrət təvаfı dа dеyilir. Təvаf nаmаzı; Səfа və Mərvə аrаsındа səy еtmək; Nisа təvаfı; Nisа təvаfının nаmаzı; Məsələ 2. Həcc təvаfı və nаmаzı, səy, Nisа təvаfı və nаmаzı еynilə ümrədəki təvаf, nаmаz və səy kimidir. Yаlnız niyyətləri ...

AILƏ TƏŞKILINDƏ ILK ADDIM

AILƏ TƏŞKILINDƏ ILK ADDIM
Ailə təşkilində ilk mərhələ düzgün niyyət və məqsədlə addım atmaqdır. Bu məsələni əhəmiyyətli edən agah və düşüncəli dünyada yaşamağımız və həqiqi niyyətlərimizə, məqsədlərimizə cavab verilməsidir.Mövləvinin tə`birincə:Əməlimiz nida, dünyamız bir dağ,dağdan dönən bizi etmədə soraq.Əgər niyyət və məqsədimiz düzgün olsa, həyat ağacımız bar-bəhrəli olar, yaxşı səmərə ...

Bilirsinizmi nə üçün cümə günü “cümə” adlandırlıb ?

Bilirsinizmi nə üçün cümə günü “cümə” adlandırlıb ?
Bir kişi İmam Baqir ələyhis-salamdan soruşdu:- Nə üçün cümə günü “cümə” adlanıb? Həzrət buyurdu: - Həqiqətən də Allah Taala cümə günü, Peyğəmbər səlləllahi ələyhi və alihin və onun vəsisi Əmirəlmöminin Əli ələyhis-salamın vilayətinə əhd almaq üçün yaratdıqlarını toplayıb. Demək bu gün, bütün xəlq ...

Sevimli Peyğəmbərimizin (s) şəhvətlə

 Sevimli Peyğəmbərimizin (s) şəhvətlə
bağlı nigaranlığı   1. Həzrət Peyğəmbərimiz (s) həvayi-nəfsə[1] tabe­çi­lik­­­­­dən ni­garan idi Əziz Peyğəmbərimizin (s) nigaranlıqlarından biri də üm­mə­tinin həvayi-nəfsə tabe olmasına görə idi. O cənab bu barədə buyurur: “Mənim ümmətim barəsində qorxum üç şeydədir: Alimin büdrəməsi, zalımın hakimiyyətə gəlməsi və həvayi-nəfsə itaət”.[2] Yenə də buyurur: “Mənim ...

İmam Həsən əleyhissəlamin Müaviyə ilə sülh müqaviləsi

İmam Həsən əleyhissəlamin Müaviyə ilə sülh müqaviləsi
  Əgər  Müaviyə İmam Həsən,İmam Hüseyn (əleyhissəlam) Müaviyənin dövründə qiyam etsəydi əleyhissəlamın onunla bağladığı və İmam Hüseyn əleyhissəlamın da təsdiqlədiyi sülh müqaviləsini bəhanə gətirib İmam Hüseyn əleyhissəlamı sülh müqaviləsini  İmam Həsən (əleyhissəlam),pozmaqda ittihamlandıracaqdı. Çünki hamı bilirdi ki  onun hökuməti, Müaviyə sağdır,və İmam Hüseyn ...

Fatema Zahra (S.A) created from Noor (Light)

Fatema Zahra (S.A) created from Noor (Light)
(A.S): The Messenger of God "The light (S.A) was created before the creation of the earth and the heaven. He They said:”O Messenger of God how is it possible that she is a human Hawra’?” They said:”O Prophet of God and where was Fatima?” They said:”O Prophet of God what was her food?”(S.W.T) created Adam and brought me from his offspring, Allah wanted to make her from my offspring so he made her an apple ...