Azəri
Wednesday 7th of June 2023
Ustadı ilə tanışlıq
ارسال پرسش جدید

Ustаd Әnsаryаnın hәyаt vә еlmi şәхsiyyәtinә qısа bахış

Ustаd Әnsаryаnın hәyаt vә еlmi şәхsiyyәtinә qısа bахış
نگاهی کوتاه به زندگانی  و شخصیت علمی استاد حسین انصاریان Ustаd Әnsаryаnın hәyаt vә еlmi şәхsiyyәtinә qısа bахış  Әhli-Bеyt (ә) vә şiә mәкtәbinin әхlаqi vә еtiqаdi sәrhәdlәrini qоrumаsı, tаriх bоyu öz vәzifә vә qаbiliyyәtlәrini yахşı dәrк еdәn, hәr zаmаn vә әsrdә şiә tаriхinin bir yаrpаğını özünә iхtisаs vеrmiş dаhi ...

Seyidlərə hörmətin səbəbi nədir? Dünya və axirətdə seyidlərlə qeyri seyidlərin fərqi varmı?

Seyidlərə hörmətin səbəbi nədir? Dünya və axirətdə seyidlərlə qeyri seyidlərin fərqi varmı?
 Seyyid lüğətdə “Ağa”, “Cənab”, “Rəyis”, “Böyük” mənasınadır. Amma fars dilində və şiə terminologiyasında o adamlara deyilir ki, nəsəbləri Həzrəti Fatimə (s) vasitəsi ilə İslam Peyğəmbərinə (s) çatır. Amma hörmət olaraq seyid başqa ələviyyələrə də eyilir. Hansı ki, nəsəbləri Abbas bin Əli (ə) və ya Məhəmməd Hənəfiyyə ...

Bilmək istərdim ki, İslamda başqasının övladını övladlığa götürməkliydə məhdudiyyət varmı?

Bilmək istərdim ki, İslamda başqasının övladını övladlığa götürməkliydə məhdudiyyət varmı?
 Yetim uşaqları və ya valideynləri olan halda övladını saxlaya bilməyənlərin öz tam razılığı ilə övladlarını himayəyə verməkdə və onları himayəyə götürməkdə şəri cəhətdən, İslamda heç bir məhdudiyyət yoxdur. Amma, bəzi ölkələrdə uşaqların öz vəziyyətlərini ruhi cəhətdən nəzərə almaqla, onların bu yaşda kifayət qədər  ixtiyar sahibi ...

Vəzifəsi cənabət qüslü olan şəxs, qüsl verdikdən sonra dəstəmaz da almalıdırmı?

Vəzifəsi cənabət qüslü olan şəxs, qüsl verdikdən sonra dəstəmaz da almalıdırmı?
Bəzi risalələrdə var ki, insan cənabət qüslünə düşdükdən sonra namazın vaxtı çatsa, qüsl verib dəstəmaz almadan namazını qıla bilər. Sual budur ki, qüsl verdikdən sonra dəstəmaz alamağın nə iradı var? Çünki, ola bilər qüsl verdikdən sonra insan bövl etmək üçün təharətxanaya getsin.Qısa cavab Əgər bir nəfər cənabət qüslu ...