ไทยแลนด์
Saturday 23rd of September 2023
0
نفر 0

วจนะศาสดาจากท่านหญิง

วจนะศาสดาที่รายงานโดยท่านหญิงฟาฎิมะฮ์ 1.นบีได้กล่าวว่า "ผู้ประเสริฐสุดในหมู่พวกท่านคือผู้มีอัธยาศัยนุ่มนวลต่อคนรอบข้าง และมีความโอบอ้อมอารีย์ต่อภรรยา" 2.นบีได้กล่าวแก่ฉันว่า "สามีของลูกคือผู้ทรงคุณวุฒิที่สุดในหมู่ประชาชาติ และเป็นมุสลิมชายคนแรก และเป็นผู้มีความอดทนเหนือผู้ใด"
วจนะศาสดาจากท่านหญิง

จนะศาสดาที่รายงานโดยท่านหญิงฟาฎิมะฮ์
1.นบีได้กล่าวว่า "ผู้ประเสริฐสุดในหมู่พวกท่านคือผู้มีอัธยาศัยนุ่มนวลต่อคนรอบข้าง และมีความโอบอ้อมอารีย์ต่อภรรยา"

2.นบีได้กล่าวแก่ฉันว่า "สามีของลูกคือผู้ทรงคุณวุฒิที่สุดในหมู่ประชาชาติ และเป็นมุสลิมชายคนแรก และเป็นผู้มีความอดทนเหนือผู้ใด"

3. "ผู้ใดยกอิบาดะฮ์ที่เปี่ยมด้วยอิคลาศขึ้นถวายพระองค์ พระองค์จะทรงประทานสิ่งเหมาะสมมายังเขา"

4. ท่านหญิงกล่าวแก่เคาะลีฟะฮ์ที่หนึ่งและสองว่า "พวกท่านจะปฏิบัติตามฮะดีษท่านนบีที่ฉันจะรายงานต่อไปนี้หรือไม่?" ทั้งสองกล่าวว่า "แน่นอน" ท่านหญิงกล่าวต่อไปว่า "ท่านทั้งสองไม่เคยได้ยินคำท่านศาสดาต่อไปนี้หรืออย่างไร? ที่ท่านเคยกล่าวไว้ว่า "ความปลื้มปีติของฟาฎิมะฮ์คือความยินดีของฉัน และความขุ่นข้องหมองใจของฟาฎิมะฮ์คือความโกรธของฉัน ผู้ใดที่รักและให้เกียรติฟาฎิมะฮ์ เท่ากับว่าเขารักและให้เกียรติฉัน และใครที่สร้างความปีติแก่ฟาฎิมะฮ์ เท่ากับเขาได้สร้างความปีติแก่ฉัน และผู้ใดที่ทำให้ฟาฎิมะฮ์โกรธ เท่ากับว่าเขาได้ทำให้ฉันโกรธเช่นกัน"
ทั้งสองกล่าวว่า "แน่นอน เราสองคนเคยได้ยินคำพูดนี้จากท่านนบี"
ท่านหญิงจึงกล่าวว่า " ฉันขอวอนให้พระองค์และเหล่ามลาอิกะฮ์เป็นพยานว่า ท่านทั้งสองทำให้ฉันโกรธ และไม่เคยทำให้ฉันปลื้มปีติแม้แต่น้อย และหากเมื่อฉันได้พบท่านนบี(ในอะลัมบัรซัค) ฉันจะฟ้องร้องเกี่ยวกับท่านทั้งสองอย่างแน่นอน"

ทำฮัจย์ก่อนนอน?!
5. ท่านศาสดากล่าวแก่ท่านหญิงฟาฎิมะฮ์ว่า "โอ้ ฟาฎิมะฮ์ ลูกอย่าเพิ่งนอนจนกว่าจะได้ปฏิบัติสี่ประการ

หนึ่ง จงอ่านกุรอานจนจบ
สอง จงเชิญให้เหล่าศาสนทูตเป็นผู้ช่วยเหลือในวันพิพากษา
สาม จงทำให้มุอ์มินพอใจ
สี่ จงทำฮัจย์และอุมเราะฮ์ก่อนนอน"

ท่านหญิงเอ่ยด้วยความฉงนใจว่า "โอ้ท่านรอซูลุลลอฮ์ พ่อกำชับลูกในสี่ประการที่ลูกไม่สามารถปฎิบัติก่อนนอนได้"
ท่านนบียิ้มพลางกล่าวว่า " เมื่อลูกอ่านกุลฮุวัลลอฮ์สามจบ ก็เปรียบเสมือนลูกได้อ่านกุรอานจนจบ และเมื่อลูกได้เศาะละวาตยังพ่อและเหล่าศาสนทูต พวกเราก็จะเป็นผู้ช่วยเหลือลูกในวันกิยามะฮ์ และเมื่อลูกขออภัยโทษให้แก่บรรดามุอ์มิน พวกเขาก็จะพึงพอใจลูกโดยทั่วกัน และเมื่อลูกกล่าว "ซุบฮานัลลอฮิ วัลฮัมดุลิลลาฮิ วะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุ วัลลอฮุอักบัร" ประหนึ่งลูกได้ทำฮัจย์และอุมเราะฮ์โดยสมบูรณ์

หญิงที่ถูกทรมาน!
6. ท่านนบีเล่าถึงสภาพในอะลัมบัรซัค(มิติหลังความตาย)ที่ท่านเห็นเมื่อครั้งเมี้ยะรอญแก่ท่านหญิงฟาฎิมะฮ์ว่า

"ลูกสาวของพ่อ กรณีที่มีหญิงถูกแขวนห้อยด้วยเรือนผมนั้น คือผู้ที่ไม่ปกปิดเรือนผมจากบุรุษเพศ
และผู้ที่ถูกแขวนห้อยด้วยลิ้นตนเองนั้น คือหญิงที่มีวาจาก้าวร้าวและชอบด่าทอสามี
และหญิงที่มีศีรษะเป็นสุกรและมีลำตัวเป็นลานั้น คือหญิงที่ชอบโกหกและเสี้ยมให้ผู้คนบาดหมางกันและกัน
ส่วนหญิงที่มีศีรษะเป็นสุนัขนั้น คือหญิงที่ชอบขับร้องเพลง(ที่ฮะรอม)และชอบอิจฉาริษยาผู้อื่น"

สิ่งที่ผู้ไม่ใส่ใจต่อนมาซจะต้องพบเจอ!
7. ท่านหญิงรายงานว่า ฉันถามท่านศาสดาถึงสภาพของชายและหญิงที่ไม่ให้ความสำคัญกับการนมาซ ท่านนบีกล่าวว่า
"ชายและหญิงที่ไม่ให้ความสำคัญต่อการนมาซนั้น พระองค์จะทรงทำให้พวกเขาประสบกับบะลาสิบห้าประการ

1. พระองค์จะริบเอาบาเราะกัตออกจากอายุขัยของเขา
2. พระองค์จะริบความจำเริญจากริซกีและผลกำไรต่างๆของเขา
3. พระองค์จะทรงลบเลือนลักษณะของผู้ยำเกรงจากใบหน้าของเขา
4. เขาจะไม่ได้มรรคผลในสิ่งที่เขาปฎิบัติ
5. ดุอาของเขาจะไม่ได้รับการตอบรับ
6. เขาจะไม่มีส่วนแบ่งกุศลกรรมจากดุอาของเหล่าผู้ประพฤติดี
7. เขาจะจากโลกนี้ไปอย่างน่าอดสู
8. จากโลกนี้ไปในสภาพหิวโหย
9. จากโลกนี้ไปในสภาพกระหายน้ำ โดยแม้จะดื่มน้ำจากลำธารทั่วโลกก็ไม่อาจดับกระหายได้
10. พระองค์จะส่งมลาอิกะฮ์มาเพื่อทำลายความสงบในกุโบร(สุสาน)ของเขา
11. กุโบรของเขาจะถูกบีบอัดให้แคบ
12. กุโบรของเขาจะมืดสนิท
13. วันแห่งการพิพากษา พระองค์จะส่งมะลาอิกะฮ์มาเพื่อลากเขาในลักษณะที่ใบหน้าของเขาแนบพื้นต่อหน้าผู้อื่น
14. เขาจะถูกไต่สวนอย่างละเอียดยิบ
15. พระองค์หันความเมตตาออกจากเขา และไม่ชำระบาปของเขา และลงโทษเขาอย่างเจ็บปวดยิ่ง


source : alhassanain
0
0% (نفر 0)
 
نظر شما در مورد این مطلب ؟
 
امتیاز شما به این مطلب ؟
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی:

latest article

ปรัชญาฮัจญ์ ...
พระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ...
เสาหลักของความศรัทธาคืออะไร?
ศาสนา กับ สติปัญญา
...
...
มุศฮัฟฟาฏิมะฮ์คืออะไร?
...
มะอาด วันแห่งการฟื้นคืนชีพ
ใครเสียใจที่สุดในวันกิยามะฮ์!

 
user comment