ไทยแลนด์
Saturday 15th of June 2024
0
نفر 0

ท่านหญิงฟาติมะฮ์ ซะฮ์รอ (อ) ในวจนะของท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ)

ท่านหญิงฟาติมะฮ์ ซะฮ์รอ (อ) ในวจนะของท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ) การทำความเข้าใจเรื่องราวของท่านหญิงฟาติมะฮ์ ซะฮ์รอ (อ) นั้นคือสิ่งจำเป็นสำหรับมวลมนุษยชาติทุกคน โดยเฉพาะผู้ที่เป็นผู้ดำเนินรอยตามแบบฉบับของท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ) เพราะการศึกษาเรื่องราวของท่านหญิงฟาติมะฮ์ ซะฮ์รอ (อ) คือการเรียนรู้แบบฉบับวีถีการดำเนินชีวิต
ท่านหญิงฟาติมะฮ์ ซะฮ์รอ (อ) ในวจนะของท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ)

ท่านหญิงฟาติมะฮ์ ซะฮ์รอ (อ) ในวจนะของท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ)

การทำความเข้าใจเรื่องราวของท่านหญิงฟาติมะฮ์ ซะฮ์รอ (อ) นั้นคือสิ่งจำเป็นสำหรับมวลมนุษยชาติทุกคน

โดยเฉพาะผู้ที่เป็นผู้ดำเนินรอยตามแบบฉบับของท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ) เพราะการศึกษาเรื่องราวของท่านหญิงฟาติมะฮ์ ซะฮ์รอ (อ)

คือการเรียนรู้แบบฉบับวีถีการดำเนินชีวิตทุกย่างก้าวของท่านหญิงฟาติมะฮ์ ซะฮ์รอ (อ) และที่สำคัญไปกว่านนั้นจะทำให้ได้รู้ถึงสถานภาพที่แท้จริงของท่านหญิงฟาติมะฮ์ ซะฮ์รอ (อ) โดยการศึกษาจากวจนะต่างๆ ของท่านศาดามุฮัมมัด (ศ) และบรรดาวงศ์วานอะฮุลุลบัยต์ (อ) ในที่นี้ใคร่จะนำเสนอวจนะต่างๆ ของท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ) ที่ได้มีวจนะเอาไว้เกี่ยวกับท่านหญิงฟาติมะฮ์ ซะฮ์รอ (อ) ดังนี้

 

1-      ท่านหญิงฟาติมะฮ์ ซะฮ์รอ (อ) คือส่วนหนึ่งของท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ)

 

ท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ) ได้กล่าวว่า "ฟาติมะฮ์ คือส่วนหนึ่งจากร่างกายของฉัน บุคคลใดก็ตามที่สร้างความไม่พอใจให้กับนาง เท่ากับบุคคลนั้นสร้างความไมพอใจให้กับฉัน และบุคคลใดก็ตามที่สร้างความพึงพอใจให้กับนาง เท่ากับบุคคลนั้นได้สร้างความพึงพอใจให้กับฉัน" (ฟะฏออิลุลคอมซะฮ์ เล่ม 3 หน้า 15)

 

2-      ความกริ้วโกรธของท่านหญิงฟาติมะฮ์ ซะฮ์รอ คือความพิโรธของพระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ)

 

ท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ) ได้กล่าวว่า "โอ้ฟาติมะฮ์ .... พระองค์จะทรงพิโรธ คราใดก็ตามที่เจ้ากริ้วโกรธ และพระองค์จะทรงพึงพอพระทัย คราใดก็ตามที่เจ้าพึงพอใจ" (ซะคออิรุ้ลอุกบา หน้า 39)

 

3-      ท่านหญิงฟาติมะฮ์ ซะฮ์รอ (อ) ประมุขของมวลสตรีแห่งสรวงสวรรค์

 

ท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ) ได้กล่าวว่า "มีเทวทูตองค์หนึ่งได้มาหาฉัน และได้แจ้งข่าวดีแก่ฉันว่า ฟาติมะฮ์ คือประมุขของมวลสตรีแห่งสรวงสวรรค์" (ซอเฮียะฮ์ติรมีซีย์ เล่ม 2 หน้า 306)

 

4-      ท่านหญิงฟาติมะฮ์ ซะฮ์รอ (อ) คือผู้ที่จะเข้าสู่สรวงสวรรค์ของพระองค์เป็นคนแรก

 

ท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ) ได้กล่าวว่า "บุคคลแรกที่จะเข้าสู่สรวงสวรรค์ของพระองค์ คือฟาติมะฮ์ บุตรีของมุฮัมมัด" (มุสตัดรอกุศศอฮีฮีน เล่ม 2 หน้า 152)

 

5-      ไฟนรกเป็นสิ่งต้องห้ามสำหรับลูกหลานของท่านหญิงฟาติมะฮ์ ซะฮ์รอ (อ)

 

ท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ) กล่าวว่า "ฟาติมะฮ์ คือมนุษย์ผู้ปราศจากมลทินใดๆ ดังนั้นพระองค์จึงได้ทรงทำให้ไฟนรกเป็นสิ่งต้องห้ามสำหรับลูกหลานของนาง" (อุสุดุลฆอบะฮ์ เล่ม 5 หน้า 510)

 

6-      ผู้ที่มีความรักต่อท่านหญิงฟาติมะฮ์ ซะฮ์รอ (อ) คือชาวสวรรค์

 

ท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ) ได้กล่าวว่า "โอ้ซัลมานเอ๋ย... บุคคลใดก็ตามที่มอบความรักให้กับฟาติมะฮ์ เขาคือชาวสวรรค์ และบุคคใดก็ตามที่เป็นศัตรุกับฟาติมะฮ์ เขาคือชาวนรก" (فرائد السمطين เล่มที่ 2 หน้า 30 )

 

7-      ท่านหญิงฟาติมะฮ์ ซะฮ์รอ (อ) คือภาพลักษณ์แห่งความดีงาม

 

ท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ) ได้กล่าวว่า "ถ้าหากจะเปรียบความดีงามเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใด ฟาติมะฮ์ก็คือสิ่งๆ นั้น ทว่าฟาติมะฮ์คือคุณงามความดีที่ไร้ซึ่งจุดสิ้นสุด ที่ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งนั้นเสียด้วยซ้ำไป" (فرائد السمطين เล่มที่ 2 หน้า 68)

8-      ท่านหญิงฟาติมะฮ์ ซะฮ์รอ (อ) คือจิตวิญญาณของท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ)

 

ท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ) ได้กล่าวว่า "บุตรีของฉัน "ฟาติมะฮ์" คือประมุขของสตรีคนแรกและคนสุดท้ายแห่งสากลโลก นางคือส่วนหนึ่งของชีวิตฉัน ผู้เป็นแก้วตาดวงใจของฉัน ผู้เป็นจิตวิญญาณของฉัน นางคือนางฟ้าแห่งสรวงสวรรค์ที่มาจุติบนพื้นพิภพนี้ คราใดก็ตามที่นางได้เข้าสู่การเคารพภักดี ณ เบื้องพระพักตร์ของพระองค์ รัศมีอันเจิดจำรัสของนางจะแผ่ไพศาลไปยังมวลเทวทูตของพระองค์ในชั้นฟ้า ดั่งการทอแสงของดวงดาวแก่ชาวโลก ในเวลานั้นพระองค์จะทรงกล่าวแก่มวลเทวทูตของพระองค์ว่า "โอ้มวลเทวทูตของฉันเอ๋ย... จงเพ่งมองไปยังบ่าวของฉันฟาติมะฮ์เถิดว่า นางได้ยืนต่อหน้าฉันเช่นไร ตัวของนางสั่นสะท้านทั้งร่างกายเนื่องจากความยำเกรงของนาง และจงมองไปยังหัวใจของนางเถิดว่า หัวใจของนางมุ่งหาแต่ฉันมากสักเพียงใดโดยไม่เหลือที่ไว้ให้กับใครอีก พวกเจ้าจงเป็นสักขีพยานว่า ฉันจะปกป้องนางและผู้ที่ปฏิบัติตามนามจากไฟนรก" (فرائد السمطين เล่มที่ 2 หน้า 35)

ขอขอบคุณเว็บไซต์อะฮ์ลุลบัยต์อะคาเดมี

 


source : alhassanain
0
0% (نفر 0)
 
نظر شما در مورد این مطلب ؟
 
امتیاز شما به این مطلب ؟
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی:

latest article

ความยุติธรรมของพระผู้เป็นเจ้า ...
...
ความสำคัญของบิสมิลลาฮ์ ...
...
การผ่าดวงจันทร์ ...
...
อคติสร้างความแตกแยก
1 ซุลฮิจญะฮ์ ...
สอนให้ลูกรู้จักอัลลอฮฺ
ท่านหญิงฟาติมะฮ์ ซะฮ์รอ (อ) ...

 
user comment