ไทยแลนด์
Thursday 18th of April 2024
0
نفر 0

รอมฎอนในคำสั่งสอนของอะฮ์ลุลบัยต์ ตอนที่ 2

รอมฎอนในคำสั่งสอนของอะฮ์ลุลบัยต์ ตอนที่ 2

11. ท่านศาสดา(ศ.) กล่าวว่า

“มัน(รอมฎอน) เป็นเดือนซึ่ง การเริ่มต้นของมันคือความเมตตา ช่วงกลางของมันคือการอภัยโทษ และการสิ้นสุดของมันคือการปลดปล่อยจากไฟ(นรก)” (บิฮารุล อันวารฺ เล่ม 93 หน้า 342)

12. ท่านศาสดา(ศ.) กล่าวว่า

“โอ้ประชาชนทั้งหลาย แท้จริง เดือนของอัลลอฮ์ได้มาถึงพวกท่านแล้ว เดือนที่มีความประเสริฐที่สุดจากบรรดาเดือนทั้งหลายในสายตาของอัลลอฮ์ กลางวันของมันเป็นวันที่ดีที่สุดจากบรรดาวันทั้งหลาย และกลางคืนของมันเป็นกลางคืนที่ดีที่สุดจากบรรดาเดือนทั้งหลาย และเวลาของมันเป็นเวลาที่ดีที่สุดจากเวลาทั้งหลาย” (บิฮารุล อันวารฺ เล่ม 96 หน้า 356)

13. อิมามญะอฺฟัรฺ ศอดิก(อ.) กล่าวว่า

“เดือนที่ดีที่สุดจากบรรดาเดือนทั้งหลายคือเดือนของอัลลอฮ์ เดือนรอมฎอน และหัวใจของเดือนรอมฎอนคือค่ำคืนแห่งก๊อดรฺ(ลัยละตุล ก๊อดรฺ)” (บิฮารุล อันวารฺ เล่ม  หน้า 386)

14. ท่านศาสดา(ศ.) กล่าวว่า

“โอ้ประชาชนทั้งหลาย แท้จริง เดือนที่ยิ่งใหญ่และมีความจำเริญได้เข้าห่อหุ้มพวกท่านแล้ว เป็นเดือนที่มีคืนหนึ่ง ซึ่งการกระทำในคืนนั้นดีกว่าหนึ่งพันเดือน” (บิฮารุล อันวารฺ เล่ม 96 หน้า 342)

15. ท่านศาสดา(ศ.) กล่าวว่า

“การหายใจของพวกท่านในเดือนนี้เป็นการสรรเสริญ(ต่ออัลลอฮ์) และการนอนหลับของพวกท่านในเดือนนี้คือการทำอิบาดัต(เคารพภักดีต่ออัลลอฮ์)” (บิฮารุล อันวารฺ เล่ม 96 หน้า 356)

16. ท่านศาสดา(ศ.) กล่าวว่า

“เดือนรอมฎอนเป็นเดือนซึ่งอัลลอฮ์ ผู้ทรงยิ่งใหญ่ ผู้ทรงประเสริฐ ได้ทำให้การถือศีลอดเป็นกฎข้อบังคับเหนือพวกท่าน ดังนั้น ใครที่ถือศีลอดในเดือนนี้ในฐานะผู้ศรัทธา และด้วยเจตนาเพื่อการชดใช้ จะเป็นผู้ปราศจากบาปเหมือนกับวันที่มารดาของเขาได้คลอดเขาออกมา” (ตัษฮีบุล อะฮ์กัม เล่ม 4 หน้า 152)

17. อิมามญะอฺฟัร ศอดิก(อ.) ได้เขียนในพินัยกรรมของท่านต่อบุตรชายของท่านว่า

“เมื่อเดือนรอมฎอนมาถึง จงทุ่มเทแรงกาย เพราะแท้จริงในเดือนนี้เองที่การยังชีพได้ถูกแจกจ่าย เวลาแห่งความตายถูกกำหนด และการไปทำฮัจญ์ถูกบัญชา ในเดือนนี้คือคืนหนึ่ง ซึ่งการกระทำในคืนนั้นดีกว่าการกระทำในหนึ่งพันเดือน” (อัล-กาฟีย์ เล่ม 4 หน้า 66)

18. ท่านศาสดา(ศ.) กล่าวว่า

“เดือนนี้ของพวกท่าน(รอมฎอน) ไม่เหมือนกับเดือนอื่นๆ แท้จริง เมื่อมันมาถึงพวกท่าน มันมาพร้อมกับความโปรดปรานและความเมตตา และเมื่อมันกลับไปจากพวกท่าน มันกลับไปพร้อมกับการอภัยโทษต่อบาปทั้งหลาย นี่คือเดือนซึ่งการกระทำดีในนั้นถูกเพิ่มพูน และถูกยอมรับ” (วะซาอิลุช ชีอะฮ์ เล่ม 10 หน้า 312)

19. ท่านศาสดา(ศ.) กล่าวว่า

“แท้จริง เดือนรอมฎอน เดือนอันจำเริญ ได้มาหาพวกท่านแล้ว เป็นเดือนที่อัลลอฮ์ทำให้การถือศีลอดเป็นข้อบังคับเหนือพวกท่าน ในเดือนนี้ประตูสวรรค์ถูกเปิดออก และมารร้ายถูกล่ามตรวนไว้ และในเดือนนี้คือค่ำคืนแห่งก๊อดรฺ ซึ่งมีความประเสริฐมากกว่าหนึ่งพันเดือน” (ตะฮ์ษีบุล อะฮ์กัม เล่ม 4 หน้า 152)

20. อิมามอะลี(อ.) กล่าวว่า

“เป็นหน้าที่ของพวกท่านที่จะขอการอภัยโทษและวิงวอนขออย่างมากมายในเดือนรอมฎอน เพราะด้วยการวิงวอนขอ(ดุอาอฺ) เป็นสื่อกลางที่ทำให้ความวิบัติทั้งหลายถูกปัดเป่าออกไปจากพวกท่าน และด้วยการขออภัยโทษเป็นการลบล้างความบาปของพวกท่านให้หมดไป” (อัล-กาฟีย์ เล่ม 4 หน้า 88)

0
0% (نفر 0)
 
نظر شما در مورد این مطلب ؟
 
امتیاز شما به این مطلب ؟
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی:

latest article

วจนะศาสดาจากท่านหญิง
ศาสนา กับ สติปัญญา
เคล็ดลับอายุยืน(2)
ในประโยคคำปฏิญาณ (อัชฮะดุ อันลา ...
...
...
ถ้าบุคคลหนึ่งใช้ความรุนแรง ...
...
เสาหลักของความศรัทธาคืออะไร?
...

 
user comment