Azəri
Tuesday 6th of June 2023
0
نفر 0

1960-cı ildə mason lojaları və onlara yaxın olan təşkilatların üzvlərinin sayı (1000 nəfərlə)55

                                  ABŞ-da cəmi       Vaşinqtaonda

Mason lojaları----------3800----------------------150

Rotari klublar------------489------------------------73

Bnay-Brit----------------------400-----------------------57

Küvenis-------------------------258------------------------5

Layons---------------------------605-----------------------88

Elki-----------------------------1250----------------------35

Kolumb cəngavərləri-------1127-------------------50

Muzalar--------------------------1020-------------------10

İqlz---------------------------------850---------------------3

Old Fellouz---------------------609--------------------22

Pifiya cəngavərləri--------250--------------------80

 

 

Yəhudilər bütün mason loja təşkilatlarının üzvüdür. Bununla yanaşı, onların bir sıra yəhudi mason qardaşlıqları da var ki, ora yəhudi olmayanlar buraxılmır, toplantılar isə xüsusi qapalılıq şəraitində keçirilir. Artıq 30-cu illərdə yalnız ABŞ-da 15 belə «qardaşlıq» yaranmışdı, onların 2451 lojası, yaxud filialında 574163 nəfər vardı. Üzvlərdən başqa, 160000 nəfər «sionizm zəvvarları»‒milli yəhudi təşkilatı sıralarında birləşmişdi.56


Əlbəttə, yəhudi masonluğunun özəyi «Bnay-Brit» ordenidiryəhudi xalqının «vicdanı, əqli, zəkası». 60- illərdə bu orden 400 minə yaxın amerikalı yəhudini birləşdirdi ki, bunlardan da 57 mini Vaşinqtonda yaşayır, hökumətdə biznesdə məsul vəzifələrdə işləyirlər.

Yəhudilərin başçılığı altında 500000 paytaxt masonu ABŞ-ın bütün siyasətini müəyyənləşdirir. Yəhudi-mason elitasının hakimiyyətinin qədər mütləq olduğuna belə bir fakt da dəlalət edir ki, siyasətlə məşğul olmaq fikrinə hər hansı bir amerikalı ilk növbədə mason lojasına üzv yazılır, həm eyni zamanda bir neçə mason loja təşkilatlarına üzv olur.

Siyasətçi qədər yüksək zirvə fəth edirsə, lojalarda bir o qədər çox müxtəlif mason dərəcələri əldə edir. ABŞ Rusiyanın mason kitabxana arxivlərində işləyərkən məşhur masonların siyasi karyeraları barədə çoxlu material toplamağa nail olmuşdu. Lakin ən böyük təəssüratım ABŞ prezidenti H. Trumenin (1884-1972) mason karyerası ilə bağlıdır. Dünya tarixində ən dəhşətli zalımlardan biri olan bu adam iki yapon şəhərinəNaqasaki Xirosimaya atom bombaları atılması əmrini vermiş, nəticədə 200 yüz min dinc əhali qırılmışdır.

Trumenin mason karyerası 1909-cu ildən ‒450 №-li Belton lojaya (Missuri ştatatı) üzv olmasından başlamışdır. 1917-ci ildə Trumen artıq «usta» idi, ABŞ prezidenti olmaq ərəfəsində isə ən yüksək dərəcəyə (330) yüksəlmişdi.57

Bir neçə ayin lojasının üzvü olmuş bu adamın masonluq tarixçəsi aşağıdakı kimidir:

Simvolik masonluq

Belton loja № 450 (Missuri ştatı)

Yanvar‒1909‒şagird

1 Mart‒1909‒usta köməkçisi

18 Mart‒1909‒usta mason

Qrendvyu loja № 615 (Missuri)

1911‒loja administratoru

1911-1917‒müqəddəs-usta

1917-1925‒loja katibi, usta-edalt

Böyük Missuri lojası

1925-30‒Ali Ustanın bölgə müavini, bölgə lektoru

1940-41‒Ali Usta

Missuri elmi lojası

1941‒fəxri usta (Böyük Missuri lojasında Ali Usta olmaqla yanaşı)

York ayini

 

Orienti çarter lojası № 102

Noyabr 1919‒Kral arkası masonu

Şekina Kaunsil № 24

Dekabr 1919‒Kral xüsusi ustası

Fələstin komandanlığı lojası №17

Şotland ayini

Kanzas Siti vadisinin şərqi lojası (Missuri)

Mükəmməllik lojası (1912)

Rozenkreyser (27 mart 1917)

Kadoş cəngavərlər Şurasının üzvü (29 mart 1917)

Konsistoriya üzvü 320 (3№ mart 1917)

Möhtərəm 330 (29 oktyabr 1945)

 

Eyni zamanda Trumen Şrayperlər ordeninin üzvü olmuş, həmçinin bir çox digər Amerika mason ordenlərinə fəxri üzv seçilmişdir.

Trumen ən yaxşı mason ruzəçilərindən biri sayılırdı. 1941-ci ilin fevralında o, radio ilə «Corc Vaşinqton: İnsan mason» mövzusunda çıxış etdi. ruzənin əsas mahiyyəti ‒ «Vaşinqton ABŞ-ın mason prinsipləri əsasında quran dahi mason idi».

Yaponiyanın vəhşicəsinə bombardmanı Rusiyaya «soyuq müharibə» edilməsi barədə qərarları Trumen 330 mason şurasında müzakirədən sonra qəbul etdi.

Bir mason kimi, Trumen üçün bu cinayətkar, bəşəriyyət əleyhinə yönəldilmiş addımlar ayiniiblisanə səciyyə daşıyırdı. Bunlara hazırlıq həyata keçirməsinə başlanılması xüsusi mason ayini ilə müşayiət olunurdu.

Ali lojada 1946- ilin yanvarındakı müzakirədən sonra Ali Usta (həmçinin Tampliyer, rozenkreyser kadoş cəngavərləri) ABŞ prezidenti Trumen fevralın 22- «mason müqəddəslərini» ziyarət etmək üçün C. Vaşinqton adına mason milli memorialına gəlir burada təntənəli şəkildə and içir ki, ABŞ-ı mason prinsipləri əsasında idarə edəcək, daxili xarici siyasəti onlara əsaslanaraq həyata keçirəcək. Mart ayında Trumenin vəti ilə onun doğma şəhəri Fultona (Missuri ştatı) digər bir yüksək mənsəbli masonU. Çörçill qonaq gəlir. Birgə iclasdan Missuri böyük lojasında ayindən sonra hər iki mason yerli unverisiteti ziyarət etdilər U. Çörçill burada məşhur nitqini söylədi. Həmin nitqdə o, Qərbin yəhudi-mason dairələrini Rusiyaya qarşı xaç yürüşünə səslədi.59

İki ildən sonra yəhudi-mason dünyasının Rusiyaya qarşı soyuq müharibəsinin nəticələrinə sanki yekun vuran Trumen Biç Qrof № 694 lojasının toplantısında çıxış etdi. Mason-prezident bir daha vurğuladı ki: «Mən öz dövlət fəaliyyətimi masonluq prinsipləri əsasında qururam. Hesab edirəm ki, bu idarəetmə prinsipləri bütün dünyaya yayılmalı, bütün sivilizasiya onlara əsaslanaraq qurulmalıdır». Elə həmin iclasda Trumen bəyan etdi ki, ən yüksək mülki vəzifələrə yiyələnsə , onun üçün ən önəmlisi Ali Usta rütbəsidir. «Mən onu hər şeydən üstün tuturam, çünki masonların Ali Ustası olmaq sadəcə yaxşı dövlət xadimi olmaqdan üstündür. Çünki bu rütbə nəcib prinsiplərə əsaslanaraq bütün dünyaya mason maarifi aşılayır60 Şahidlər danışırlar ki, Yaponiyanın masonvari maarifləndirilməsindənNaqasaki Xirosimaya atom bombaları atıldıqdan sonra ali usta Trumen şən, xoş bir əhval-ruhiyyədə idi əməkdaşları ilə aramsız zarafat edirdi.

Masonları öz hakimiyyətinin əsas dayağı sayan Trumen ABŞ prezidenti olarkən onların qarşısında tez-tez çıxış edirdi. Belə ki, 1949-cu ilin iyununda o, şraynerlərin Çikaqodakı İmperiya toplantısında iştirak onların nümayişində çıxış etdi, sentyabrda isə mason lojaları ustalarının Ümumamerika toplantısına qatıldı (2 min iştirakçı) orada da nitq söylədi.

Trumenin formalaşdırdığı hökumət yalnız masonlar yəhudilərdən ibarət idi ki, əksər hallarda bu elə eyniyyət təşkil edirdi. Daim prezident ilə yanaşı olan əsas siyasi fiqur yəhudi, Trumen kimi 330 mason Bernard Baruh idi. O, Trumenin yanında «dünya pərdəarxasının» komissarı rolunu oynayırdı. Onun iştirakı olmadan heç bir siyasi qərar qəbul edilmirdi. Dövlət katibi C. Marşall general Omar Bredli kimi yüksək səviyyəli siyasi fiqurlar da Baruhu öz şefləri sayırdılar.

Amerikanın dövlət işlərini mason lojalarında həll etmək ənənəsi Trumendən sonra da qalmaqda idi. Eyzenhauer, Kennede Nikson istisna edilməklə bütün ABŞ prezidentləri mason olmuşlar. Onlardan Conson, Fort, Reyqan Buş ən fəalları sayılıb.

Amerika mətbuatında dəfələrlə belə bir mülahizə səsləndirilib ki, Kennedin öldürülməsi Conson «qardaş»a hakimiyyətdə yer etmək üçün mason lojaları tərəfindən təşkil olunub. Kennedinin qətlinin araşdırılması üçün prezident Consonun təşkil etdiyi komissiya yalnız masonlardan ibarət idi. Ona Kaliforniya ali lojasının Ali Ustası Erl Uorren, senator Riçard Rassel (Vinder lojası №33) nümayəndələr palatasının üzvü, gələcək prezident Cerald Fort başçılıq edirdilər. lum olduğu kimi bu komissiya prezident Kennedin öldürülməsi barədə həqiqətləri gizlətmək üçün əlindən gələni etdi.

Əlamətdar haldır ki, «Uotergeyt» işinin araşdırılmasına qeyri-mason prezident Niksonun hakimiyyətdən uzaqlaşdırılması prosesinə mason senator Samuel Ervin (Katavba lojası №17) başçılıq edirdi. Nəticədə ABŞ-ın yeni prezidenti fəal mason Cerald Ford oldu.

Amerika masonları öz hakimiyyətlərini təkcə ABŞ yer üzündə deyil, hətta kosmosda da bərqərar etməyə can atırlar. Amerika kosmonavtlarının böyük hissəsi masondur.

Texasın ali lojasında, Dallas şəhərindəki tempildə mən Amerika kosmonavtlarının ayda mason rituallarını icra etmələrini təsvir edən rəsm əsəri görmüşəm.

Amerika kosmonavtı mason Edvin Oldrin ayda üzərində satanist cəngavərtampliyerlər ordeninin təsviri olan bayraq qoyub gəlmişdir. Bundan başqa o, ayın səthinə iki qızıl halqa qoymuş onların yinatını açıqlamaqdan imtina etmişdir. Sonralar jurnalistlər öyrənmişlər ki, satanistlər bu halqaları ayda ruhlarla (iblislərlə) okkut əlaqə yaratmaq vasitəsi sayırdılar. Mason rituallarının keçirilməsinə ABŞ kosmik araşdırmalar mərkəzinin (NASA) direktoru, mason iyerarxiyasında ali rütbənin sahibiŞotlant ayini ordeninin baş katibi S. F. Kleynknext «xeyr-dua» vermişdi.61

Yəhudilərlə yanaşı masonlar da xristianlara qarşı mübarizənin əsas təşəbbüskarlarından idi. Onlar ABŞ idarə məktəblərində xristian rəmzlərinə qarşı mübarizəyə başçılıq etdilər. Amerikada xristianlara dövlət torpaqlarında xaç işarəsi Xilaskarın çarmıxının rəmzini yerləşdirmək qadağan edilmiş, əvvəllər qoyulan xaçlar çıxarılmışdır. Dövlət məktəb universitetlərinin tədris auditoriyalarında İsanın təsvirinin yerləşdirilməsinə yol verilmir. 1994- ildə yəhudilər masonların tələbi ilə Finks şəhərindəki (Arizona ştatı) kiçik universitet kilsəsinin üzərində qurulan xaç çıxarıldı. Bu küfr hərəkəti izləyən xristianlar hiddətlənsələr əllərindən heç gəlmirdi. Buna bənzər hadisə 1997-ci ildə San-fransiskoda (Kaliforniya)da baş vermişdi nəticələri eyni idi.

Amerika masonları müqəddəs kitabın (İncil) yenidən «yazılmasına» ilk səs verənlərdən oldular. Mason lojalarından olan kafirlər «Əhdi cədidi» qısaltdılar, oradan yəhudilər üçün «naqolay» iblisə qarşı yönələn bütün hissələri çıxardılar. Cildində mason sirkulu David ulduzunun təsviri olan «yeni incil» hazırda mason kitab mağazalarında satışdadır.

Həqiqi, provoslav xristianların azsaylı icmaları müasir Amerikada bütpərəst Romadakı xristianların həyatını yaşayırlarqib təhqirlərə ruz qalırlar. Onlar ABŞ-ı başdan ayağa bürüyən kütləvi pozğunluq, satanizm, sodomitliyə qarşı etiraz edə bilmirdilər. Amerikanın yəhudi-mason qanunları satanist sodomitlərin hüquqlarını qoruyur. Onlara qarşı etiraz edən hər bir adam hüquq pozuntusuna yol vermiş olur bu səbəbdən Amerika qanunlarına əsasən həbs edilməlidir.

Amerikanın provaslav xristianları bu ölkənin gələcəyi ilə bağlı ümidlərindən çoxdan əllərini üzüblər müti şəkildə dünyanın axırını gözləyirlər. Onların bu barədə təsəvvürləri «yeni dünya nizamı» nişanı olan «sahibbəzzamanla» bağlıdır. (M.Qorbaçov).

1990- ildə Amerikada çıxan «xristianlıq bu gün» jurnalının üz qabığında əyinlərində masonların bayram libasları olan dəmirçi gürzü üzərində üstündə «yeni dünya nizamı» yazılmış yer kürəsini çəkiclə döyən SSRİ prezidenti M. Qorbaçovu ABŞ prezidenti Buşu təsvir edən rəsm verilmişdir.

ƏHDİ-CƏDİDƏ QARŞI

Müasir dövrümüzdə «Amerikanın kristallaşmış yəhudi ruhu» (V.Zombart) möhtəşəm bir buz aysberqinə çevrilmişdir bu ölkənin digər həyat formaları onun ətrafında təşkilatlanır. İudaizmin buz dağı xristian sivilizasiyası nəvi mədəniyyətin bütün təzahürlərini buza döndərdi. Yəhudilər ABŞ hökumətində ən mühüm siyasi vəzifələrin 50‒60 %‒ni tutur, biznes, maliyyə, KİV, elm mədəniyyətə tam nəzarət etdiyi kimi: «Bu gün biz ABŞ-da özümüzü səpələnmiş şəkildə (diaspora) yox, doğma ölkəmizdəki kimi hiss edirik. Hazırda ABŞ hökumətində yəhudilər bütün səviyyələrdə qərarlar qəbulunda bərabərhüquqlu tərəfdaşlardır». Ravvinin fikrincə, Klintonun prezidentliyi xüsusilə önəmli olmuşdur. Onun hakimiyyəti dövründə «yəhudilərin hökmranlığını əhəmiyyətli dərəcədə genişləndirən» bir sıra dəyişikliklər həyata keçirilmişdir.63

Hər bir Amerika prezidenti görkəmli siyasi xadimi Vaşinqtondakı Adat İzrael sinaqoqunda İsrailin «böyüklüyü» qarşısında baş əyməyi özünə borc bilir. Sinaqoqun qapısında daim ikiİsrail ABŞ bayraqları asılır. Yəhudilər üçün müqəddəs olan yerlər məzarlar, məsələn, T. Hersl V. Jabatinski kimi baş sionistlərin məzarları qarşısında mütləq diz çökmək baş əyməklə İsrailə səfər edilməsi ABŞ prezidentləri üçün ayin səciyyəsi kəsb etmişdir. Müharibədən sonrakı Amerikada bircə prezidentin belə bu ayinə riayət etməmək cəsarətinə malik olması barədə məndə bir dənə olsun fakt yoxdur. Lakin bu hələ hamısı deyil. Demək olar ki, hər yeni prezident yəhudiliyə tam loyal olduğunu təsdiq etmək üçün vaxtaşrı min yəhudi nəzdində şabes-qoy funksiyasını icra edir. lum olduğu kimi, din yəhudilərə şənbə günləri işləməyi, hətta sinaqoqda, evdəki mərasim şamdanlarındakı şamları söndürməyi qadağan edir. Bunu yalnız yəhudi olmayan şabes-qoy edə bilər. Budur, şənbə günlərindən birində ABŞ prezidentinin maşın karvanı öz yəhudi əməkdaşlarından birinin evi qarşısında dayanır, superdövlətin başçısı yəhudi mərasimində iştirak etməkmərasim şamlarını söndürmək üçün evə daxil olur.

Mən artıq dəfələrlə qeyd etmişəm ki, ABŞ-ın maliyyə-kredit sistemi tamamilə beynəlxalq yəhudi bankerlərinin əlindədir.

ABŞ federal ehtiyat sisteminin əsas səhmdarları arasında aşağıdakıların adları var:

Rotşildlər (Londan, Berlin), Lazars Brazars (Paris), İzrail iff (İtalya), Kun-Leb kompani (Almaniya), Zarburqlar (Almaniya, Hollandiya), Leman Bravers (Nyu-york), Holdman Zaks (Nyu-york), Rokfeller (Nyu-york).

Yalnız federal ehtiyat sisteminin (FES) əməliyyatları sayəsində beynəlxalq yəhudi bankerləri 100 milyardlarla dollar qazanc əldə edirlər. FES-in əməliyyatlarına prezident, ABŞ hökuməti maliyyə naziri nəzarət etmək hüququna malik deyildir. Əksinə, onlar hamısı yuxarıda sadalanan səhmdarlardan asılı vəziyyətdədirlər.

Yəhudi liderlər təkcə bu ölkənin sərvətlərini nəzarətə almayıblar, üstəlik onlar ölkə əhalisinin üzərinə yəhudi mərasim vergisi qoyublar ki, həmin vergini hər bir amerikalı bu ya digər şəkildə ödəməlidir. Bu, koşer vergisi adlanan vergidir.

Koşer sözü qidanın yəhudiliyin mərasim normalarına əsasən yemək üçün yararlı olduğunu bildirir. Bunun üçün xüsusi ravvinlər qida üzərində mərasim hərəkətləri həyata keçirirlər. Yalnız bundan sonra onlar həmin qidadan istifadəyə icazə verirlər. Lakin öz mərasim işləri üçün ravvinlər pul tələb edirlər ki, həmin pulu onlara ərzaq malları istehsal edən şirkətlər ödəyirlər. Təbii ki, şirkət ravvinlərə ödədiyi pulu məhsulların qiymətinə daxil edir, həmin məhsulların dəyəri isə bütün alıcılar tərəfindən ödənilir, halbuki, yəhudilər onların arasında cəmi bir neçə faiz təşkil edir.

Yəhudilərin xristianlardan aldığı bu ödənişlər ilk dəfə 1919-cu ildə Nyu-yorkda reallaşdırılıb. Bir neçə yəhudi ərzaq müəssəsi ravvinlər vət etmək qərarına gələrək onların mərasim əməliyyatından sonra məhsulların üstündə çevrə içində «k» hərfi işarəsini qoymağa başladılar. Sonralar belə müəssisəələrin sayı artır daha bir işarəçevrə içində «o» işarəsi meydana çıxdı. 1960- illərdə ravvinləri vət edən ərzaq şirkətlərinin sayı 225, 1966- idə 475, 1975-ci ildə 800 oldu. 1990- ilin ortaları üçün koşer vergisi çay, kofe, koka-kola başqa içkilər daxil olmaqla, 16 min adda ərzaq məhsulunu əhatə edirdi.

1988-ci ilin iyulunda Çikaqo yəhudi sazişi imzalandı. Sazişə görə 30 milyard dollar dəyərində ərzaq yəhudi koşer vergisinə ruz qalmalıdır. On ildən sonra isə bu məbləğ təxminən üç dəfə artdı.

Amerika ravvinləri ərzaq məhsulları istehlakçılarını saymaqla məşğul olan bir sıra möhtəşəm təşkilatlar yaradıblar. Mərasim vasitəsilə qoyunçuluqla məşğul olan ən böyük təşkilatortodoksal yəhudi konqresiyası ittifaqı oldu. O, 1200 kompaniyaya, yaxud bütövlükdə koşer bazarının 80 faizinə mərasim xidməti göstərir. Koşer mərasimini həyata keçirmək sahəsində burada 600 ravvin «zəhmət» çəkir.65

Ərzaq məhsulları istehsal edən şirkətlərin əksəriyyətinə zorla qəbul etdirilən koşer mərasimi üçün yəhudi təşkilatları ravvinlərin illik gəliri 100 milyard dollardan çoxdur. Bu pullar yəhudiliyin ehtiyaclarına sinaqoqlar tikilməsinə mirinə, talmudi təhsilə i.a. sərf olunur.

Yəhudi təşkilatları ABŞ dövlət büdcəsinin üzərinə özünəməxsus vergi qoyublarbüdcə digər ölkələrdən xüsusən Rusiyadan gəlmiş mühacirləri təmin etməlidir. Keçmiş sovet yəhudilərinə xüsusi şərait yaradılır, imtiyazlar verilir. Amerika torpağına qədəm qoyan hər bir yəhudi 7 min dollar pul havayı, yaxud aşağı qiymətə mənzil alır. Sonralar bunların işə düzəldiləcəyi nəzərdə tutulur.

Lakin yəhudilərin 40 faizi işləmək istəmir onlara relfera adlanan xüsusi müavinat verilməsini, pulsuz tibbi xidmət göstərilməsini tələb edir. Məndə olan lumata görə yalnız 1994- ildə ABŞ-a demək olar ki, 200 min sovet yəhudisi köçmüş, Amerika vergi ödəyişləri onların saxlanılmasına, ən azı bir milyard dollar xərcləmişlər.66

Keçmiş sovet yəhudilərinin böyük əksəriyyətinin ABŞ-da aldığı nasizim qiblərinə ruz qalanlar üçün müavinəti Almaniya hökuməti ödəyir. Beynəlxalq yəhudi dairələrinin bu dövlətə zorla qəbul etdirdikləri qanuna görə müharibə qurtaranadək anadan olan, almanların işğal etdikləri ərazilərdə müəyyən müddət yaşayan, yaxud sonradan almanlar tərəfindən işğal edilən ərazilərdən qaçan (köçürülən) hər bir yəhudinin (rus, polyak, çexin yox) 5 min marka həcmində müavinat almaq hüququ var (1989).67 Bu müavinəti alan yəhudilərin 90 faizindən çoxu heç nasizmin əsil qurbanları da olmayıblar. Onların aldıqları pullar əslində, faşist işğalından həqiqətən ziyan çəkmiş milyonlarla rusa (maloroslar beloruslar da daxil olmaqla) verilməli idi.

2-ci dünya müharibəsindən sonra yəhudilər xristianlıq üzərinə hücumlarını daha da gücləndirdilər. Bu özünü ilk növbədə satanist sodomist təşkilatların açılmasında göstərdi. Bir qayda olaraq belə təşkilatlara yəhudilər masonlar başçılıq edirdilər. Amerika yəhudi mason təşkilatları sodomist hərəkatların əksəriyyətinin təşəbbüskarı oldular, onların təşəbbüsü ilə ştatların əksəriyyətində sodomistliyi leqallaşdıran qanunlar qəbul edildi. Bu qanunlara görə, sodomistlər xüsusi status «köhnə fikirlilikdən» müdafiə əldə edirlər. 1995-ci ildə ravvinlərin ümumamerika qurultayı sodomistliyi dəstəklədi onun iuadizmə aid olmadığını qeyd etdi.

1996- ildə bir sıra yəhudi mason fəalları «Amerika ailəsi uğrunda mütərəqqi ittifaqda» adlı ümumamerika təşkilatını yaratdılar. İttifaqın başında yəhudi mason M. Lerner dayandı, onun proqramında birinci yeri abort hüququ homoseksualların hüquqları uğrunda mübarizə tutdu.68

«Bnay-brit» tipli yəhudi təşkilatları xristianların yəhudilərin ədalətsiz, tanrı əleyhinə siyasətlərini, onların müəyyən dairələrinin tüfeyliliyinə qarşı əks-təsir cəhdlərini diqqətlə izləyir. Ədalətin bərpasına yönəlmiş istənilən cəhd «antisemitizm» elan edilir bunun baisi xristianlıq göstərilir.

1979-cu ilə Bnay-britin himayəsi ilə çapdan çıxan «Amerikada antisemitizm» adlı kitabda həmin yəhudi mason lojasının üzvləri açıq aşkar xristianları antisemitizmdə ittiham edir, səbəb kimi isə xristianların yeganə qurtuluş yolunu İsada görmələrini, ona inanmayanların hamısını nətləmələrini göstərirdilər.69

1964 1981-ci illərdə elə həmin lojanın himayəsi ilə amerikalılar arasında aparılan sorğu-sualda onların yəhudilərə münasibətinin aydınlaşdırılmasına cəhd göstərilmişdir.

Sorğu yəhudiləri dəhşətə gətirən bir mənzərə yaratdı ‒ «kristallaşmış yəhudi ruhu» ölkəsində əhalinin əksər hissəsi yəhudiləri sevmir onlara inanmır.c

Cədvəldə sorğuların əsas nəticələri verilir.70

Bu nəticələr yəhudi təşkilatlarının özləri tərəfindən əldə edildiyindən, xüsusilə mühümdür.

1964-1981-ci illər ərzində amerikalıların yəhudilərə mənfi münasibəti bir qədər azalmışdır. Bununla belə 52-57 faiz yəhudilərin qapalı təcrid olunmuş şəkildə yaşamaları, işə yalnız yəhudiləri götürməyə çalışdıqları hər bir işdə başda durmağa can atmaları üçün qınayırlar. 43-46 faiz isə yəhudiləri beynəlxalq banklar, həmçinin kino televizya üzərində hökmranlığa görə qınayır. yi soruşulanların üçdə bir hissəsinin fikrincə yəhudilərin çoxlu çatışmayan cəhətləri var, belə ki, onlar məqsədlərinə çatmaq üçün biznesdə şübhəli heç təmiz olmayan üsullara əl atırlar.


ABŞ ƏHALİSİNİN YƏHUDİLƏRƏ MÜNASİBƏTİ

Yəhudiləri sevməyən, onlara amansızlıqla yanaşan amerikalıların faizi

Yəhudilərə məhəbbət inamın olmamasının səbəbləri

                                                   1964                 1981

Yəhudilər kino televiziyanı ələ keçirdikləri üçün       ------------------------------------------70--------------------46

Yəhudilər işə yalnız özününküləri götürdükləri üçün    -------------------------------------------60--------------------57

Yəhudilər hər işdə başda olmaq istədikləri üçün-------------------------------------------63--------------------52

Yəhudilər ayrıca, təcrid olunmuş şəkildə yaşadıqları üçün-------------------------------58--------------------53

Beynəlxalq banklar yəhudilərin tabeliyində olduğu üçün----------------------------------------------55-----------------43

Yəhudilər nasist almaniyasında başlarına gələnlərdən həddən artıq çox şikayət etdikləri üçün----------------------------------------------51-----------------40

Yəhudilər məqsədlərinə yetmək üçün şübhəli, qeyri-qanuni vasitələrdən istifadə etdikləri üçün-------------------------------------------------------48-----------------33

Yəhudilər qıcıq yaradan çoxlu qüsurlara malik olduğu üçün------------------------------------48-----------------29

Yəhudi adamları öz məqsədlərinə nail olmaq naminə qabiliyyətli adamlarına onlarla bərabər rəqabət aparmaq imkanı verməyən vasitələrə əl atdıqları üçün------------------------------40-----------------27

Yəhudilər İsrailə Amerikadan daha çox meylli olduqları üçün ------------------------------------39----------------48

Yəhudi adamları bütün digər adamlarına nisbətən az vicdanlı olduqları üçün---34-------------22

Yəhudilər başqa adamlarla ola biləcəyi barədə düşünməyərək daha çox öz qeydlərinə qaldıqları üçün-------------------------------------------------30--------------22

Yəhudilər dünya biznesində həddən artıq hakimiyyətə malik olduqları üçün------33--------------37

Yəhudilər arzu edilmədikləri yerlərə can atdıqları üçün---------------------------------21--------------19

Yəhudilər Amerikada həddən artıq hakimiyyətə malik olduqları üçün------------------------13--------------23

Yəhudilər öz şübhəli ideyaları ilə başqa adamlara çoxlu narahatçılıqlar gətirdikləri üçün---------------------------------------------------13------------14

 

80- illərdə bir çox amerikalı yəhudilərin hökumətdə biznesdə həddən artıq hakimiyyətə malik olduqlarını anlamağa başladı. (23-37%). Amerikalıların demək olar ki, yarısı yəhudilərin İsrailə daha çox meyilli olduqlarını düşünürdü (60- illərdə belə amerikalıların sayı 39% idi).

60- illərdə amerikalıların 45%-i, 80- illərdə isə 34%-i yəhudilərlə qohum olmağın yolverilməzliyini iddia edirdi.

Yəhudilərin Amerikanın digər xalqlarına nisbətən daha çox pula malik olmaları fikrini amerikalıların 56%-i təsdiq etmişdir. ABŞ əhalisinin təxminən 45%-i yəhudilərin daha xudpəsənd yalnız özlərini düşünən olduğunu güman edirdi.

Sorğuları yekunlaşdırıb ümumiləşdirici nəticələr çıxararkən Bnay-Britdən olan yəhudi sosioloqları iddia edirdilər ki, amerikalıların orta hesabla 34%-i «antisemitlərə» aid etmək lazımdır. Rəqəmlə ifadə etdikdə isə bu o demək idi ki, ABŞ-da 70 milyon antisemit, ni iudaizmə əsaslanan pozğun ictimai sistemi qəbul etməyən adam yaşayır.

Müasir Amerikada antisemitizm pozğun bəşəriyyət əleyhinə yönəlmiş yəhudi-mason sivilizasiyası ilə qarşıdurmanın bir formasıdır. Amerikalıların yəhudiləri sevməmələrinin səbəblərinin sadəcə sadalanması da göstərir ki, «əhdi cədidin» dəyərləri gizli, «dondurulmuş» şəkildə olsa da, amerikalıların bir hissəsinin qəlbində yaşamaqdadır. Amerika cəmiyyətində «antisemit»lərin sayı «ənənəvi Amerika (ni yəhudi) dəyərlərini» qəbul etməyənlərin sayı ilə demək olar ki, eynidir (30‒40%).

SATANİZMİN RƏSMİ DƏSTƏKLƏNMƏSİ

Hasidizm kimi, satanizm yəhudiliyin gizli, qaniçən kabbalist sektorlarından doğub.71 18-ci əsrədək o, gizli yəhudi sektası kimi nikişaf etmiş, daha sonra isə yəhudilikdən ayrılaraq masonluğun ən nüfuzlu cərəyanlarından birinə çevrilmişdir. Amerika Avropa «azad daşyonanları»‒nın ən məşhur başçıları da (A. PaykBafanet kultu; Y. Balavatskayk‒«lütsiferlik»; A. Krumİblisə, «Vəhşi sitayiş») iblisanə mərasimlərin masonluğun özəyini təşkil etdiyini demək olar ki, açıq-aşkar etiraf etmişdilər.

19-cu əsrdə fransalı yəhudi Elifas Levi satanist sekta yaratdı. Magiyanın güc mənbəyi olduğunu qeyd edən Levi, seks narkotiklərə xüsusi diqqət yetirdi.72 19-cu əsrin 40- illərində yaranan daha bir satanist sektasından isə sonralar keçmiş keşiş keçmiş rahibənin başçılığı altında «Karmila kilsəsi» yarandı.73

Özlərindən əvvəlki gizli qanlı yəhudi sektaları kimi, satanist sektalarının mərasimlərinin özəyini qanlı ayinlər təşkil edirdi.

Xələfləri kimi, satanistlər belə hesab edirdilər ki, sum qurbanların qanı iblisə sitayiş ayinlərinin uğurunun rəhnidir. Satanistlərin təşəkkülünə rəvac vermiş kabbalist sektaların liminə görə, qan təkcə həyat rəmzi deyil, həm həyatın özüdür, ölüm anında kənarlaşan enerjinin məkanıdır. Həmin enerjidən isə sehr magiya üçün istifadə etmək olar.

Masonsatanist A. Kroulinin qeyd etdiyi kimi, maksimum nəvi sirə nail olmaq üçün ən böyük ən saf qüvvəyə malik qurban seçmək lazımdır.

Qurban qismində «mütləq bəkarətli» oğlan uşaqları xüsusilə yararlıdır.

Demək olar ki, bütün hallarda insan qurbanı sehrli qüvvə əldə etmək üçün ən yaxşı vasitədir.74

 

Satanistlərin mərasim qətllərini iblisə sitayiş məqsədilə qurbanların qanı ilə həyata keçirilən ayinləri «qara messalar» (ibadətlər) adlandırırdılar. Katoliklərin kilsə ibadətlərinə bənzəyən bu cür ilk messalar barədə lumatlar 17-ci əsrin 2-ci yarısı‒18-ci əsrin əvvəllərinə aiddir. Bu messaları yerinə yetirmək üçün satanistlər kilsədən kənarlaşdırılmış keçmiş katolik keşişlərini cəlb edirdilər.

Keçmiş keşişlərdən biri, satanist Qvidburq belə «messaların» necə keçirildiyini təsvir etmişdir: «Çılpaq qadın çarpayıya uzandı. Başı ayaqları kənara sallanmışdı. Onun döşünün üstünə xaç salfet, qarnının üstünə isə xüsusi qab qoydular. Qvidburq bıçaqla uşağın boğazını kəsdi qabı onun qanı ilə doldurdu. Uşağın bədənini «sehrli» maddə düzəltmək üçün saxladılar».75

Əsl «qara messalar» daha peşəkar səciyyə kəsb edib. İblis kultunun bütün detalları cilalanıb. Əvvəllərdəki çarpayı əvəzinə «iblis qurbangahı»‒uzunluğu, təxminən 2 metr, eni 1 metr olan stoldan istifadə edilir. «Qurbangahın» üstünə çılpaq qadın, əksər hallarda fahişə uzadılır. Onun qarnının üstündə pentaqram işarəsi çəkilir. Pentaqramın beş zirvəsi yer, hava, su, alov ruhun rəmzləridir. Şamlar qara rəngli «qurbangahın» üstündə yerləşdirilir. Onları xaç suyuna çəkilməmiş uşaqların piyindən düzəldirlər. Satanistlərin istifadə etdikləri qab istənilən metaldan (qızıldan başqa) düzəldilə bilər. Qabda çaxırla fahişənin sidiyini qarışdırırlar. Ayin zamanı güc rəmzi, yaxud insanı qurban kəsmək aləti kimi qılınc istifadə edilə bilər. «Qurbangahın» yanında başıaşağı çevrilmiş xaç qoyulur.

Satanistlərdən biri Müqəddəs Pay əldə etmək üçün kilsəyə yollanır. Qara messa zamanı onların murdarlanması baş verir. Kilsədə bir şey əldə etmək mümkün olmadıqda, insan qurbanı verilir. Onun qanı qaba əlavə edilir iştirakçıların hamısı bu məhlulla «paklaşırlar». Messa iştirakçıları onu orgiya ilə başa vururlar.76

LosAncelesdən olan uşaq həkimi H.Simpsonun qənaətinə görə, «Balaca uşaqlara münasibətdə satanistlərin zorakılıq aktlarının dəhşətli reallıq olduğunu etiraf etmək zəruridir. Bu, həkimlərin cəmiyyətin diqqətini cəlb etməli olduqları ən ciddi problemlərdəndir».77 90- illərin əvvəllərində Amerika radiosu televiziyasında gedən reportaja görə, hər il ABŞ-da 40 minə yaxın uşaq yox olur 5 minə yaxın tanınmayan uşaq meyidi tapılır. Amerika fahişələri arasında xüsusi biznes növü varonlardan ziləri özünəməxsus inkubator rolunu oynayır, doğduqları körpələri «qara messalar» üçün satırlar (80- illərin axırlarında hər körpə üçün 3‒5 min dollar verirdilər).

Lakin qurbanlar təkcə körpə uşaqlardan ibarət olmur. İblisə sitayiş edən amerikalılar öz ayinləri zamanı dəfələrlə yaşlı adamları da qətlə yetiriblər. 1986- ildə Amerika ayin zamanı A.Perrinin qətlindən dəhşətə gəldi. Bu hadisə Stanford universitetinin (Kaliforniya) memorial kilsəsində baş vermişdi. Kilsə qulluqçularının ifadəsinə görə, «bu, satanist ayin idi».78 Qətl, qurbangah hissəsində baş vermişdi. İblisə sitayiş edənlər meyidin ətrafına şamlar düzmüş, cəsədi təhqir etmişdilər. Polis yalnız bir iblissevərqatiliDavid Berkoviçi müəyyənləşdirməyə nail oldu.

Mən bu kilsədə oldum. Bura kifayət qədər tutumlu, pis işıqlandırılmış, qalın divarları olan, ni «qara messalar»ın digər iblisanə ayinlərin icarsı üçün ideal bir yerdir. Kilsə arxivi 1996-1997-ci illərdə arxivində işlədiyim Quver institutunun yaxınlığında yerləşdiyindən, burada baş verən zi hadisələri izləmək imkanına malik oldum. Kilsə sodomitlərin sevimli yerinə çevrilmişdiburada protestant keşişləri mütəmadi olaraq keylər (kişiləri «sevən» kişilər) lesbiyan qadınlar (qadınları «sevən» qadınlar) arasında «nigahlar» bağlayırdılar. Bu, kifayət qədər əsrarəngiz bir prosesdir. Deyilənlərə görə, zi «nigah» proseslərinə ABŞ-ın bir çox şəhərlərindən yüzlərlə sodomit gəlir. «Nigah» bağlayan keşiş qətlin cəsədin təhqir olunduğu yerin düz mərkəzində dayanır.

Hazırda bu kilsə, şübhəsiz, iblissevərlər sodomitlərin ziyarət etdikləri ən sevimli yerlərdən birinə çevrilib. Görünür, Birləşmiş Dinlər Təşkilatının sisçilərinin öz konfranslarını məhz burada keçirmək qərarları da təsadüfü deyil. Bu barədə sonuncu fəsildə daha ətraflı danışacağam.

20-ci əsrin ən məşhur iblissevəri iblisanə kilsənin banisi macar yəhudisi Anton Lavey olub. (1930-cu ildə doğulub). A. Kroulinin «nəvi şagirdi olan Lavey öz müəllimi kimi, əsas vəzifəsini xristianlığı məhv etməkdə görürdü.

A. Kroulinin yazılarına əsaslanaraq, Lavey indi hər bir müasir iblissevərin stolüstü kitabına çevrilən 2 kitab tərtib etdi‒«İblis bibliyası» İblisanə mərasim». 1967-ci ilin yanvarında o, ilk iblisanə «nigah», iyun ayında ilk iblisanə «xaç suyuna çəkmə», dekabrda isə «dəfn» həyata keçirdi.

Bütün bunlar açıq-aşkar, izdihamın iştirakı ilə keçirilirdi. Ən iri qəzetlər onun əməllərini ətraflı işıqlandırırdı.

İblisin Ali Kahini A. Lavey «nigah» prosesini SanFransiskodakı ilk iblissevərlər kilsəsində həyata keçirdi. Mərasimdə ondan başqa, daha 30 «zülmət knyazı» da iştirak etdi.

Özünün iblisanə mərasimlə dəfn olunmasını vəsiyyət edən E. Oleen adlı dənizçinin dəfni eynilə geniş reklam olundu. Mərasim elə həmin kilsədə keçirildi, daha sonra isə cəsəd hərbi-dəniz donanmasına xas ehtiram göstərməklə basdırıldı.80

1970-ci ildə iblisanə kilsə ABŞ kilsələrinin Milli İttifaqına qəbul edildi. Digər konfessiyalarla yanaşı, Pentaqonun nəzdində iblisanə kilsənin baş kapellanı təmsil olundu. Onun himayəsi altında ABŞ Silahlı Qüvvələrinə xidmət göstərən yüzə yaxın kapellan-iblissevər qulluq edirdi.

Öz davamçıları üçün Lavey iblisin 9 prinsipini göstərdi:

1. İblis məhdudlaşdırma əvəzinə şəhvani, cismani arzulara himayə təklif edir!

2. İblis nəvi xülyalar əvəzinə dolğun həyat təklif edir!

3. İblis üzdəniraq özünüaldatma əvəzinə kamil müdriklik təklif edir!

4. İblis nankorlara məhəbbət əvəzinə layiqlilərə sevgi təklif edir!

5. İblis hamını bağışlama əvəzinə qisas hüququ təklif edir!

6. İblis psixi qaniçənlərə qayğı əvəzinə məsuliyyətli insanlara qarşı məsuliyyət təklif edir!

7. İblis insanı davranışı 4 ayaq üstə gəzən heyvanlardan zən yaxşı, əksər hallarda isə pis adi heyvan növü kimi təqdim edir!

8. İblis günah adlandırılanların hamısına izn verir, çünki onlar fiziki, hissi emosional minat verir!

9. İblis həmişə kilsənin ən yaxşı dostu olub, çünki onun sayəsində kilsə uzun illər boyu özünə məşğuliyyət tapıb!

Satanizmi xüsusi olaraq öyrənən amerikalı keşiş Cefri Steffon hesab edir ki, iblisə yaxınlaşmanın 7 səviyyəsi var.

1-ci səviyyədə falçılıq ənənəvi magiyanın sadə formaları ilə məşğul olanlar yerləşir.

Steffon 2-ci səviyyəyə spritizmə, alkoqola, narkotiklərə «ağır rok» tipli musiqiyə aludəçliyi olanları aid edir. Bu qrupun nümayəndələrinin bir hissəsi «İblis bibliyası» «İblisanə mərasimlər» tipli kitablar oxuyurlar, hərdən isə hətta bu ayinlərdən zilərini yerinə yetirməyə təşəbbüs göstərirlər.

3- səviyyədə kortəbii satanist qruplar yerləşir. Onların liderləri Krouli Lavey tipli adamlar olur. Bir çox adamlar narkotiklərdən istifadə orgiyalarda iştirak nəticəsində bu qruplarla əlaqə yaradır, yeniyetmələri isə bu cür toplantılara yaşlı satanistlər vət edirlər.

Hər bir qrupda özəl inanc ayinlər sistemi formalaşır bunlar bir qayda olaraq, həmin qrupun mənafelərinə müvafiq olur.

4- səviyyə «İblis kilsəsi», «Seta bədi» bu qəbildən olan digər təşkilatların üzvlərini ehtiva edir. «İblis kilsəsi» ona qoşulmaq arzusunda olanları əsaslı şəkildə, hərtərəfli öyrənir. Satanistlərin əsas dini ayini «qara messa»dır. 4- mərhələdə olan iblispərəstlər okkultizm haqqında gənclər üçün nəzərdə tutulan yazıların yayılması üçün məsuliyyət daşıyırlar.

5-ci səviyyəni satanistlərmöhkəm özək») təşkil edirlər. Onlar qurban verilməsini (o cümlədən insanları) nəzərdə tutan ayinləri yerinə yetirirlər. Hazırda bu adamlar gizli fəaliyyət göstərdiklərindən, onların mövcudluğunu sübut etmək çox çətindir.

Müxtəlif nəsillərin nümayəndələrini əhatə edən gizli qruplar da bu səviyyəyə aiddir. Bu qrupların üzvləri ikrah doğuran mərasimlər icra edir, uşaqlara münasibətdə zor işlədir, öz uşaqlarını narkotik maddələrə dəyişir, heyvanları insanları qurban verirlər.

6- səviyyə satanistlərini adeptlər adlandırırlar. «Onlar iblisi görməyə qadirdirlər, həmçinin xırda cinlər üzərində hakimiyyətə malikdirlər».

Ali səviyyə satanistləri illüminatlar, «sırf iblis pərəstişkarları» adlanırlar. Onlar öz iradə şəxsiyyətlərini iblisə bəxş edirlər.81

70‒80- illərdə ABŞ-da iblis kilsəsinin baş templi San-Fransiskodakı Kaliforniya küçəsində idi. Bura itiuclu damı olan, hündür məftil çəpərə alınmış o qədər böyük olmayan qara binadır. Satanizmin Ali Kahini A. Lavey elə burada xidmət edib.82 Mən 90- illərin ortalarında satanist templinin yaxınlığında oldum. Yerli sakinlərdən onun haqqında hər hansı lumat toplamaq cəhdlərim boşa çıxdı, çünki hamı bu barədə danışmaqdan imtina edirdi. Sorğu-suallarıma templin çəpərinə bitişik olan kiçik bərbərxananın işçilərini xüsusilə dəhşətləndirdi. Bir dəfə templin qarşısında xarici görünüşünə görə satanistə oxşayan bir nəfərlə söhbət etməyə nail oldum. O, könülsüz şəkildə bildirdi ki, templ artıq fəaliyyət göstərmir. Sonralar öyrəndim ki, baş bəd həqiqətən Los-Ancelesə köçsə , köhnə öz fəaliyyətini dayandırmayıb. Əvvəllər satanizmə aidiyyatı olan şahidlərin sözlərinə görə Kaliforniya küçəsindəki evin altında dərin geniş zirzəmidə sütunlar iblis «qurbangahı» var. Təxminən ayda bir dəfə, həmçinin satanistlərin bayram günlərində məhz bu zirzəmidə «qara messalar» keçirilir.83

Onların iştirakçıları maşınlarını buradan xeyli uzaqda saxlayır templə tək-tək gəlirlər. Bununla belə, indi iblispərəst bədlərintempllərin telefon nömrələrini San-fransisko, Los-anceles, Nyu-yorkdakı istənilən telefon kabinəsində öyrənmək mümkündür. San-fransiskoda telefon kitabçasını açaraq, buna şəxsən əmin oldum.

Satanizmin tədqiqatçısı C. Brennanın lumatına görə ABŞ-da 100 min iblissevəri birləşdirən 8 minə yaxın «toplantı» mövcuddur.84 Amerika satanistlərinin Qərbi Avropanın bir çox ölkələrində həmçinin Kanada, Avstralya Yeni Zelandiyada çoxsaylı filialları var.

Satanizmin Amerika qanadından başqa, digər qanadları da var. Bunlardan ziləri aşağıdakılardır:

«Kelt-şərq ayini» lütsiferçilərin (iblissevərlərin) beynəlxalq assosiyasiyası öz «limində» qədim kelt iblissevərlərinindruidlərin kultunu yəhudi kabbalasının ayinlərini birləşdirir. Onun İngiltərə, Fransa, ABŞ, İrlandiya bir sıra digər ölkələrdəki gizli geniş təbəqəsində bir neçə min üzv var.

5 milyonadək üzvü olan daha kütləvi iblissevərlər təşkilatı mərkəzi İngiltərədə yerləşən beynəlxalq druidlər (kelt ayini) cəmiyyətidir. O, mason prinsipi ilə qurulub ali loja tərəfindən idarə edilir.

Fransadakı yaşıl orden beynəlxalq druyidlər cəmiyyətinə yaxındır. Onun üzvləri özlərini «kelt ayini» lütsferçiləri adlandırır rəmz kimi başında tac, əlində gürz olan buynuzlu keçi şəklindən istifadə edirlər.

İblissevərlər gənclərə xüsusi diqqət yetirirlər. Onların rəhbərləri bu ya digər namizədə uzun müddət diqqət yetirir, sonra isə sekta üzvü olduqlarını bildirmədən həmin adamla tanış olurlar.

Vaxtı ilə rozenkreyserlər etdikləri kimi, iblissevərlər gənclərə qeyri-adi güc, şəhvani həzz, sərvət şöhrət d edirlər.

«Yeniyetmə ilə təmas yaradandan bir qədər sonra iblissevərlər onu görüşə dəvət edir, havayı narkotik seksual əyləncələr d edirlər. Daha sonra onun biabırçı vəziyyətdə (məsələn, narkotik maddə qəbul etmiş halda) fotoşəklini çəkir ondan şantaj üçün istifadə edirlər. Bu cür şənliklər «heve metal» musiqisi sədaları altında keçir. Narkotik uyuma vəziyyətində bu musiqi birbaşa şüura sir edir nəticədə insan sanki özünü mahnının sözləri musiqisi ilə eyniləşdirir, onları dərindən qavrayır85

C. Brennan iblissevərlərə qoşulan Suzanna adlı 18 yaşlı qızın tarixçəsini danışır: «İki il ərzində bu qız iblissevərlər toplantısında fahişə olmuşdu. Suzanna danışırdı ki, o qrupun üzvü olan kişilərlə cinsi əlaqəyə girirdi, zən onlardan bir neçəsi qısa fasilərlə onunla yaxınlıq edirdi. Bu, iblis şərəfinə ayinin tərkib hissəsi idi.

Bu kultda iştiraka onu vadar etdiyini soruşduqda Suzanna cavab verdi ki, çoxlu problemləri ailədə fikir ayrılıqları vardı. Atası ilə tez-tez mübahisə edirdi, evlərində nəinki qarşılıqlı məhəbbət, heç anlaşma sakitlik yox idi. Əksinə, hamı bir-birinə düşmən kəsilmişdi. Qız dərin nəvi böhrana düşmüşdü, özünün heç kim tərəfindən sevilməyən heç kimə lazım olmayan artıq bir adam hiss edirdi.

Elə bu zaman onun qayğısına qalan bir gənclə rastlaşır. Qız ona aşiq olur, onu fırtına zamanı sığına biləcəyi sakit bir guşə timsalında görür. Gənci yanında saxlamaq üçün Suzanna hər şeyə hazır idi. Buna görə onun satanizmə aludə olduğunu eşidəndə etiraz etmədən ardınca gedir. Qıza elə gəlir ki, sevgisini sübut edə aralarındakı ittifaqı möhkəmləndirə biləcək.

İblis kultu qız üçün ailəsini əvəz edir. Qrupun digər üzvləri ilə təmasda olarkən ən çox zərurət duyduğu bir şeyiözünə qarşı diqqət qazanır. Lakin digər tərəfdən qrupun üzvləri ondan özlərinə lazım olanıonun bədənini tələb edirdilər. Nəticədə qız fahişə oldu».86

Satanizm Amerika gənclərinin həyatında özünə möhkəm yer tutub. ABŞ məhkəmələrində satanizm ayini qətllərlə bağlı işlərə mütəmadi olaraq baxılır bunlarda əsas müttəhimlər gənc iblissevərlər olur. 80- illərdə baş verən bir neçə hadisəni nümunə gətirək.

Gənc amerikalı iblissevərlərdən ibarət qrup 15 nəfəri iblisə qurban verərək qətlə yetirir. Şahidlərin sözlərinə görə, meyitlər o dərəcədə dəhşətli vəziyyətdə idi ki, insanların başına gətirilənləri görərkən polis işçilərindən çoxunun halı pis oldu.87

Lonq-Aylenddən olan iki gənc‒17 yaşlı Rikki Kasso 18 yaşlı Cimmi Troyano 17 yaşlı Harrini ayin zamanı qətlə yetirirlər. Bundan başqa, Rikki qəbirlərin açılmasında, «cəhənnəmin sahibinə» məktubların tərtibində iştirak edirdi. Onun həyatında əsas yeri narkotiklər tuturdu. Bu gənclərin dostlarının əksəriyyəti iblisi çağırmaqla bağlı olan ayinlərlə maraqlanırdı.88

Floridada 19 yaşlı Conatan Kantero öz anası Patrisiya Annanı qətlə yetirdiyi üçün ömürlük həbs cəzasına məhkum edilmişdir. Anasının boğazını kəsən Conatan, bunu iblisin şərəfinə dualarla müşayət etmiş üstəlik, qadının sol qolunu da demək olar ki, kəsib atmışdı. Conatan lumatları okkultizm barədə kitablardan əldə edirdi qətl zamanı oxuduğu dualar da elə oradan götürülmüşdü: «Tanrım iblis, bilirsən ki, mən bu qadınıməni doğan bu varlığı məhv etdim. Onun mənim şüurum üzərində hökmranlığına son qoydum. O, mənimlə əlaqəsini tamam itirmiş daha aşağı səviyyədə yerləşən bir ilana çevrilmişdir89

1986- ildə Oklaxoma məhkəməsi 17 yaşlı Son Sellersi üç qətləanasını, ögey atasını mağazadakı satıcını öldürdüyünə görə mühakimə etdi. Sellers özünün məktəbdəki şkafında «iblisanə bibliya» saxlayırdı. «Zülmət kitabı» adlandırdığı gündəliyində o yazırdı: «Yer kainat hökmdarı iblis naminə zülmət qüvvələrinə öz güclərini mənə vermələrini əmr edirəm». İstintaq iblisanə limin müxtəlif vasitələrini aşkar etdi ‒ «Zülmət kitabı», «iblislə qanla möhürlənmiş müqavilə», «Susma kodu», «Tərsinə çevrilmiş pentaqram şəkli», «Ağır rok» üslubunda musiqi, həmçinin dəhşət filmləri.90

Gənclərin böyük bir hissəsi üçün satanizmlə ilk tanışlıq helloin bayramıdır. Bu, ölüm hökmdarı iblisə qədim bütpərəst sitayiş mərasimidir. Bu bayram zamanı demək olar ki, bütün əhali ölüləri təqlid edir bunun üçün ölü qiyafəsinə girərək dilənir. «Pislik yaxud hədiyyə» mərasimi zamanı amerikalılar ölülərin ruhlarına iblislə bağlı bəxşişlər verirlər. Təsadüfü deyil ki, Amerikadakı iblis kilsəsi bu günü özünün bayramı elan etmişdir. Onların fikrincə bu bayramdan iblisin varlığına şəhadət kimi istifadə olunmalıdır.91

İblisanə sektaların əksəriyyətində rok-musiqi (xüsusilə ağır rok) iblisə ibadət onu səsləmə ayininin özünəməxsus girişi rolunu oynayır. Qərbdəki kütləvi mədəniyyətin əsas tərkib hissələrindən birinə çevrilən rok musiqisi yəhudi rəhbərlərin başçılığı altında xristian şüurunun dağıdılmasının qüdrətli alətinə çevrildi.92 Mən artıq qeyd etmişdim ki, rokun banisi E. Presle yəhudi olması ilə fəxr edir xristianlığın dağıdılmasındakı xüsusi missiyası onu sevindirirdi. Onun konsertlərini görən xristianların fikrincə narkoman sodomit presle iblissevərlərin parlaq tipi idi. Satanizm tədqiqatçısı Con Todd qeyd edir ki: «İblisə həsr olunmuş musiqi vallarının (rok musiqi) hamısı eyni prinsip əsasında qurulub. Cinsi münasibətlər zamanı edilən hərəkətlərə müvafiq şəkildə inkişaf edən ritmi hissəsindən istifadə edilir. İnsana qəflətən elə gəlir ki, o, dəli olub sonda bu, isterikaya gətirib çıxarır... Gənclər müəyyən müddət bu səslərin sirinə ruz qaldıqda onlarda depressiya, qıcıqlanma, təcavüzkarlıq hissləri baş qaldırır. Mahnıların mətnlərini araşdırmaq üçün özlərində səbr tapanlar tezliklə belə bir qənaətə gəlirlər ki, bu mətnlər, bir qayda olaraq, yeknəsəqdir. Onlarda valideynlərə, cəmiyyətə, bütün varlığa qarşı müqavimət təbliğ edilir. Anarxiya yaratmaq üçün zəruri şərait insanın bütün şəhvani hisslərini azad etməkdir ki, bu da öz növbəsində satanizmin bütün dünyada hökmranlığına yardımçı olur93

zi mahnılarında rok müğənnilər açıqca iblisə sitayiş edirlər. Belə ki, Con Lennon ona müraciətlə deyirdi: «İnsanları elə indi, dərhal azad et, bunu yerinə yetir, bizim əlimiz havada qalıb... Biz sənə dualar bağırmaq istəyirik: İnsanları azad et... 666-dır sənin adın94

Müasir dünyada iblisanəmisdiq ədəbiyyat artıq yuxarıda sadaladığım Krouli, yaxud Lavey kimi yazıçıların əsərləri ilə məhdudlaşmır. Onlardan başqa külli miqdarda daha zərif, daha çox ziyalılalar tərəfindən istifadə edilən iblisanə kitablar da var. Onların müəlliflərinin ad çeşidi çox zəngindir: K. Kastanyeda, H. Mayrinq, Umberto Eko, Kristofer Faulerdən başlamış, Stiven Kinq, Artur Klark hətta rus yazıçısı Dannil Andreyevə qədər.

70-ci illərdə dünya satanizm hindli cadugər don Xuanın şagirdlərinin əsərləri ilə zənginləşdi. Karlos Kastanyed, Florində Donner, Tayşi Abelyarın kitabları vasitəsilə, narkotik bitkilərdən magik ayinlərdən istifadə etməklə don Xuanın davamçıları ruhlar dünyası ilə əlaqəyə girirdilər. Əksər hallarda bu, narkotik seanslar olurdu ki, cadugar-şarlatanlar onlara dini don geydirirdilər. Qərbdə məşhur olan bir çox musiqiçi, rəssam, şair ruhlular dünyasından geri qayıda bilmədi. «Misdiq ayinə aludə olmaqla, onlar narkotikdən həlak oldular. Karlos Kastanyedanın o dünya qüvvələrinə cəlb etdiyi özlərinə qəsd edən minlərlə adamın taleyi isə bizim üçün həmişəlik qaranlıq qalacaqdır95

Yalnız ABŞ-da bu iblissevərlərin əsərləri milyonlarla tirajla çap olunub. Bu nəşrlərin bir hissəsini ABŞ hökuməti maliyyələşdirib.

İblissevrlər hərəkatı demək olar ki, həmişə prezident-masonlar tərəfindən gizli şəkildə dəstəklənib. Lakin prezident Reyqandan başlayaraq, bu dəstək aşkar şəkil almağa başladı. 1987-ci ildə Reyqan «müasir Amerika həyatında satanizmin mühüm rolunu»96 kütlə qarşısında etiraf etdi seçicilərin bu hissəsinin mənafelərinin nəzərə alınmasının zəruriliyini vurğuladı.

Reyqan hökuməti iblissevərlərin hüquqlarını genişləndirən bir sıra qərarlar da qəbul etdi:

dövlət qulluğuna, o cümlədən dövlət vəzifələrinə qəbul zamanı iblissevərlərin hüquqlarının pozulmasına yol verməmək;

‒«Amerikanın aparıcı görücülərini, okkultuçularını nekromanlarını prezident hökumət orqanlarına məsləhətlər vermək işinə cəlb etmək;

dövlət material sənədlərində iblissevərlərin hisslərini təhqir edəcək söz ifadələrdən istifadəyə yol verməmək.97

Amerika mətbutatı Reyqanın iblissevərlərə münasibətdə yeni siyasətini onun cəmiyyətə sirini artırmaqla bağlı praqmatik addımı kimi dəyərləndirdi. Reyqan hökumətinin zi üzvləri üçün onun bu qərarı əsil bayrama çevrildi. Deyilənə görə, «Helloyin» zamanı onlardan dördü sevincdən sərxoşluq dərəcəsinə qədər içmiş soyunaraq, birbaşa stolun üstündə rəqs etmişdir.98

Reyqandan sonra bütün prezidentlər müxtəlif ixtisaslı okkultuçuları rəsmi olaraq dövləti məsələlərlə bağlı məsləhətləşmələrə vət edirdilər.

Ən yeni iblisanə meyillər təkcə hökuməti deyil, ən iri şirkətləri ehtiva etdi. Belə ki, 1 mart 1990- ildə televiziya aparıcısı Filo Donahyunun teleşolarından birində «prokter en Gembl» şirkətinin rəhbərləri çıxış etdilər. Onlar tamaşaçılara iblis kilsəsinin davamçıları olmaları gəlirlərinin bir hissəsini ona yardıma ayırırmaları barədə lumat verdilər.

Donahyunun «Bu etirafla öz biznesinizə zərər vura biləcəyinizdən qorxmursunuzmusualına isə bu iblissevərlər belə cavab verdilər: «ABŞ-da bizə ziyan vura biləcək qədər xristian yoxdur». Tamamilə aşkardır ki, şirkət rəhbərlərində ABŞ əhalisinin böyük hissəsində satanizmə bu ya digər şəkildə rəğbət olması barədə əminlik var.

Bundan sonra ABŞ-da iblissevərlər şirkətinin məhsullarının baykotu üçün etiraz imza toplamaq kompaniyası başladı. Lakin hökumət dərhal iblissevərlərin şərəfini tutaraq imza toplayanlara dini azlıqlar haqqında qanunu pozduqlarını izah etdi.99


source : الشیعه
0
0% (نفر 0)
 
نظر شما در مورد این مطلب ؟
 
امتیاز شما به این مطلب ؟
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی:

latest article

ŞİƏLİYİN YARANMASI (3)
Elm və bilik
İmam Hüseyn (ə) - şəhidlər ağası
إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعينُ “İyyakə ...
Kumeyl ibn Ziyad kimdir
ƏHLİ-HƏDİS (4)
Xorasan vilayəti İslamın ilk dövrlərindən indiyədək
ONUNCU İMAM İMAM ƏLİYYƏN-NƏQİ (ə)
KİN VƏ ƏDAVƏT
Göylərdə və yerdə olanlar (onların özləri də daxil olmaqla) Allahın həqiqi ...

 
user comment