Azəri
Thursday 23rd of March 2023
0
نفر 0

14 Məsum (ə) haqqında hədislər

14 Məsum (ə) haqqında hədislər

-"Аllаh bizim əmrimizi dirildәnә rәhmәt еtsin!"
Sоruşdulаr: "Sizin әmrinizi nеcә diriltmәk оlаr?" Buyurdu: "Bizim еlmlәrimizi öyrәnib bаşqаlаrınа öyrәtmәklә."
"Vәsаilüş-şiә", c. 27, sәh. 141.

 

-"Әgәr cаmааt bizim kәlаmlаrımızın gözәlliyini bilsәydilәr, bizә tаbе оlаrdılаr."
"Bihаrul-әnvаr", c. 2, sәh. 31.

-"Hәr kim bizdәn (imаmlаrdan) birini ziyаrәt еtsә, İmаm Hüsеyni (ә) ziyаrәt еtmiş kimidir."
"Vәsаilüş-şiә", c. 14, sәh. 564.

 

-"İmаm Hüsеynin (ә) ziyаrәtinә sәrf оlunаn günlәr ömürdәn sаyılmır."
"Tәhzib", c. 6, sәh. 43.

-"Sizә pеyğәmbәrlәrin silаhını tövsiyә еdirәm."
Sоruşdulаr: "Pеyğәmbәrlәrin silаhı nәdir?" Buyurdu: "Duа."
"Üsuli-kаfi", c. 2, sәh. 468.

-"Mәni sеvәnlәrdәn hәr kim hаqqımı bilәrәk mәni ziyаrәt еtsә, qiyаmәt günü оnа şәfаәt еdәcәyәm."
"Tәhzib", c. 2, sәh. 33.

 


source : www.sibtayn.com
0
0% (نفر 0)
 
نظر شما در مورد این مطلب ؟
 
امتیاز شما به این مطلب ؟
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی:

latest article

Vahabi əqidəsində Tovhid
YALAN – TƏHLÜKƏLİ BƏLA
Ümmul- möminin termini necə yarandı?
MӘSUMLАRIN TÖVSİYӘLӘRİ
Qeybət haqqında nə bilirik?
İmam Səccad əleyhissəlamın ibn Ziyadla söhbəti
"NƏHCÜL –BƏLAĞƏ"
İMAM MƏHDİ (Ə) BAŞQALARININ NƏZƏRİNDƏ
IMAM SӘCCAD ӘLEYHISSALAMIN ŞӘXSIYYӘTI
Ramazan ayı haqqında hədislər

 
user comment