ไทยแลนด์
Saturday 2nd of March 2024
0
نفر 0

นะบูวะห์ (ตอนที่ 3)

นะบูวะห์ (ตอนที่ 3)นะบูวะห์ (ตอนที่ 3)

 

สภาวะความเป็นศาสดา

 

ปรัชญาการปรากฏศาสดาในทัศนะของอัลกุรอาน

 

ศาสดาปรากฏเพื่อเป็นข้อพิสูจน์

 

ระบบการสร้าง ศูนย์รวมของการมีอยู่ของทุกสรรพสิ่ง ถ้าไม่มีบรรดาศาสดา แน่นอนว่า สรรพสิ่งทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ สัตว์ ญิน สิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตทั้งหลายจะไม่ถูกสร้างขึ้นมาเด็ดขาด

ดังนั้น ด้วยความเมตตาของพระผู้เป็นเจ้าแก่สรรพสิ่งถูกสร้างทั้งหลายบนโลกนี้ พระองค์จึงประทานสื่อลงมาเพื่อทำให้ข้อพิสูจน์ของพระองค์สำหรับมนุษย์นั้นสมบูรณ์ อีกทั้งมนุษย์จะได้ไม่มีข้ออ้างใดๆ เพราะถ้าหากบรรดาศาสดาไม่ได้ถูกส่งมาชี้นำมนุษย์แล้วไซร้ ก็จะเปิดโอกาสให้ผู้กระทำชั่วและผู้หลงทางอ้างได้ว่า “ถ้าหากพระองค์ส่งศาสดามาให้แก่เรา พวกเราจะไม่หลงทางและทำผิด” เช่นนี้แล้ว เพื่อที่จะหยุดข้ออ้างจากบรรดาผู้ฉ้อฉลเหล่านี้ พระองค์จึงตรัสในคัมภีร์อัลกรุอาน

 

ซูเราะฮฺอันนิซาอฺ โองการที่ 165

 

رُّسُلًا مُّبَشرِِّينَ وَ مُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلىَ اللَّهِ حُجَّةُ بَعْدَ الرُّسُلِ

 

“คือบรรดาศาสดาในฐานะผู้แจ้งข่าวดีและในฐานะผู้ตักเตือน เพื่อว่ามนุษย์จะได้ไม่มีหลักฐานใดๆอ้างแก้ตัวยังอัลลอฮฺ(ซบ)ได้ หลังจากบรรดาศาสดาเหล่านั้น”

 

คำอธิบาย : ซึ่งตามภาษาของอัลกุรอาน ศาสดามาเพื่อ “มุบัชชิร” “คือ ผู้ตักเตือนในลักษณะของการแจ้งข่าวดี ด้วยการเสนอรางวัล” และ “มุนซิร” “ผู้ตักเตือนในลักษณะของการสำทับให้เกรงกลัวบทลงโทษ”

 

ศาสดามาเพื่อสถาปนารัฐของพระผู้เป็นเจ้า

 

อะไรคือหลักประกันของสังคม หากเงื่อนไขพร้อม ศักยภาพพร้อม สถานการณ์พร้อมและมีความเอื้ออำนวย แต่ทว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้จะต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนและผู้นำที่มีความสมบูรณ์ในทุกๆด้าน

ด้วยเหตุผลนี้ บรรดาศาสดา จึงเป็นผู้ที่พระผู้เป็นเจ้าทรงเลือกเฟ้นคัดสรรที่ดีที่สุด เพื่อมาเป็นผู้ที่จะสถาปนารัฐของพระผู้เป็นเจ้าขึ้นมาได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ อีกทั้งเพื่อให้มนุษย์ได้พิจารณาถึงเหตุและผลอย่างถี่ถ้วนนั้นแล้วนำมาสู่ชีวิตตน เพราะความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ กล่าวคือ เป็นผู้ที่มีใจสูงส่ง สามารถสร้างความศรัทธาแรงบันดาลใจอันแรงกล้าให้กับมวลมนุษย์ เพื่อจะน้อมนำสิ่งที่ตนเองคิดว่าเป็นสิ่งประเสริฐนำมาสู่ชีวิต

เช่นนี้แล้ว เมื่อสามารถสร้างรัฐของศาสดาขึ้นมาได้ ก็สามารถนำบทบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้ามาใช้ปกครองได้อย่างสมบูรณ์ รัฐธรรมนูญสูงสุดก็จะเป็นของพระผู้เป็นเจ้า อีกทั้งการเมืองเศรษฐกิจ การปกครอง ระบบสังคม ระบบครอบครัว ปัจเจกบุคคล สามารถนำบทบัญญัติของพระองค์มาปฏิบัติใช้ได้อย่างสมบูรณ์

ประโยชน์อีกประการหนึ่งของการมีรัฐของพระผู้เป็นเจ้า ส่งผลทำให้คนดีสามารถทำความดีได้อย่างเปิดเผย ในขณะเดียวกันคนชั่วก็ไม่กล้าทำความชั่ว เพราะมีกฎหมายมีการลงโทษ และการลงโทษทางศาสนานั้นเป็นการลงโทษที่เด็ดขาด เป็นการลงโทษที่ตัดปัญหาตั้งแต่ต้นเหตุ อีกทั้งสามารถจัดตั้งความยุติธรรมให้เกิดขึ้น ซึ่งเป็นเป้าหมายที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ การสร้างความพร้อมให้กับสังคมของมวลมนุษย์เพื่อที่จะรองรับความยุติธรรม ซึ่งมีปรากฏในคัมภีร์อัลกรุอาน

 

ซูเราะฮฺอัลฮะดีด โองการที่ 25

 

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَ أَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَ الْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْط

 

“โดยแน่นอนเราได้ส่งบรรดาศาสดาของเราพร้อมด้วยหลักฐานทั้งหลายอันชัดแจ้งและเราได้ประทานคัมภีร์และความยุติธรรมมาพร้อมกับพวกเขาเพื่อมนุษย์จะได้ดำรงอยู่บนความเที่ยงธรรม”

 

คำอธิบาย : อัลกรุอานชี้ว่าโลกมนุษย์ในแต่ละยุคที่ผ่านมานับจากยุคแรก จนถึงปัจจุบัน ด้วยเนี๊ยะอฺมัต (ความโปรดปราน)ของพระองค์ พระองค์ได้ส่งศาสดาจำนวนมาก พร้อมประทานคัมภีร์และความยุติธรรมลงมาประกาศเพื่อเผยแผ่โองการของพระองค์ ด้วยการให้มาอบรมสั่งสอนและแนะนำมนุษย์ไปสู่การปฏิบัติ เห็นได้ว่า สำหรับการดำเนินชีวิตของบรรดาศาสดาเป็นคุณสมบัติของผู้มีจริยธรรม มีคุณงามความดี ซึ่งความสมบูรณ์ทั้งหมดอยู่ที่ความยุติธรรมที่มาจากพระองค์ทั้งสิ้น

ขอขอบคุณสถาบันศึกษาศาสนาอัลมะฮ์ดี

0
0% (نفر 0)
 
نظر شما در مورد این مطلب ؟
 
امتیاز شما به این مطلب ؟
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی:

latest article

...
...
...
สิทธิของศาสดามุฮัมมัด(ศ.)
เมตตาธรแห่งจักรวาล (ตอนจบ)
...
...
ซุฟยานี ศัตรูหมายเลข 1 ...
ฟังมาก-พูดน้อย
คัมภีร์อัลกุรอาน ...

 
user comment