ไทยแลนด์
Tuesday 6th of June 2023
0
نفر 0

ทำไมซูเราะฮ์ “อัลฟัจร์” จึงถูกเรียกว่าเป็นซูเราะฮ์ของท่านอิมามฮุเซน(อ)

ทำไมซูเราะฮ์ “อัลฟัจร์” จึงถูกเรียกว่าเป็นซูเราะฮ์ของท่านอิมามฮุเซน(อ)

ทำไมซูเราะฮ์ “อัลฟัจร์” จึงถูกเรียกว่าเป็นซูเราะฮ์ของท่านอิมามฮุเซน(อ)


ท่านอิมาม ศอดิก(อฺ) กล่าวว่า จงอ่านซูเราะฮ์ อัลฟัจร์ ในนมาซประจำวันและในนมาซมุสตะฮับเถิด เพราะแท้จริงแล้ว ซูเราะฮ์นี้เป็นซูเราะฮ์ของท่านอิมามฮุเซน(อ)และจงให้ความสำคัญกับซูเราะฮ์นี้เถิด


อยาตุลลอฮฺ ฏอลิกอนี  ได้เขียนอรรถาธิบายเกี่ยวกับซูเราะฮ์อัลฟัจร์ ไว้ดังนี้


 “ เสมือนกับว่าบรรดาอิมามแห่งอะฮฺลุลบัยตฺ(อ) ได้เรียกซูเราะฮ์นี้ว่าเป็นซูเราะฮ์ของท่านอิมามฮุเซน(อ)  เนื่องจากว่า การลุกขึ้นต่อสู้ และการเป็นชะฮีดของท่านนั้น เกิดขึ้นท่ามกลางความมืดมนของผู้ดื้อดึง ซึ่งเปรียบได้ดั่งกับการเริ่มฉายแสงรัศมีในยามรุ่งอรุณ และนั้นก็คือจุดเริ่มต้นของการมีชีวิตใหม่ขึ้นอีกครั้ง  ซึ่งเลือดอันบริสุทธิ์ของท่านและบรรดาสหายผู้ซื่อสัตย์ของท่านได้เจิ่งนองทั่วพื้นปฐพี และวิญญาณอันบริสุทธิ์ของพวกเขาเหล่านั้นได้ลับคืนองค์อภิบาลด้วยความปิติยินดี ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวได้ลุกโชนอยู่ในหัวใจของผู้ศรัทธาเสมอมา  ซึ่งแสงสว่างแห่งสัจธรรมท่ามกลางความมืดมนได้เปล่งประกายฉายแสงขึ้นอีกครั้ง รวมทั้งการใช้ชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีก็ได้เริ่มขึ้นอีกครั้งเช่นกัน ซึ่งรากฐานของการกดขี่และความดื้อดึงอย่างไร้จุดหมายของพวกอธรรมก็ได้ถูกตีแผ่ประจานออกมาในที่สุด”   


 เชิงอรรถ


บิฮารุลอันวาร  เล่ม ๒๔  หน้า ๙๓


ตัฟซีรอัลบุรฮานและตัฟซีรมัจญมะอุลบะยาน  โองการซูเราะฮ์ อัลฟัจร์


ซะฟีนะตุล บิฮาร เล่ม ๒  หน้า ๓๔๙    


 อัล อะวาลิม อับดุลลอฮ์ บะฮ์รอนี  ญุซ อิมามฮุเซน หน้า ๙๘


(ซัยยิด มะฮ์มูด ฏอลิกอนี   หนังสือ พัรตู อัซ กุรออน  เล่ม ๔ หน้า ๘๒  โองการซูเราะฮ์อัลฟัจร์ )


ขอขอบคุณเว็บไซต์เลิฟฮุเซน

0
0% (نفر 0)
 
نظر شما در مورد این مطلب ؟
 
امتیاز شما به این مطلب ؟
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی:

latest article

...
ดุอาอฺ อาวุธของผู้ศรัทธา
อะฮฺลุลบัยตฺ (อ.) ในอัล-กุรอาน
ชีวประวัติอิมามซัยนุลอาบิดีน ...
มนุษย์เรามีหน้าที่อะไรบ้าง ...
...
...
ท่านหญิงคอดีญะฮ์ ...
...
การขัดเกลาจิตวิญญาณในอิสลาม ...

 
user comment