Azəri
Thursday 28th of September 2023
Əhli beyt (ə)
ارسال پرسش جدید

Məhərrəm ayının 20 -ci günü

Məhərrəm ayının 20 -ci günü
Həzrət Zəhranın (s.ə) toy günüMəşhur nəzərə əsasən hicri təqvimi ilə 2-ci il, məhərrəm ayının 21-ci gecəsinə keçən gecə cənnət qadınların zinəti həzrət Fatimə (ə.s) və həzrət Əlinin (ə) toy mərasimi quruldu.İmam Sadiqə (ə) istinad edilən bir rəvayətə əsasən: “ Əgər Allat-taala Əlini (ə) Zəhra üçün yaratmasaydı bütün yer üzündə - ...

Həzrət İmam Hüseynin (ə) cəsarət və şücaəti

Həzrət İmam Hüseynin (ə) cəsarət və şücaəti
Allah yolunda vuruşaraq ölən və ya (düşmənə) qalib gələn kəslərə böyük mükafat verəcəyik.»İmam Hüseyn (ə) hər üç döyüşdə (Cəməl, Siffeyn və Nəhrəvan) Həzrət Əlinin (ə) kənarında olmuş, qəhrəmanlıq göstərib, böyük şücaət nümayiş etdirmişdir.Hicri qəməri tarixi ilə 36-cı ildə baş vermiş Cəməl savaşında qoşunun böyük bir hissəsinin rəhbərliyini öhdəsinə alan Həzrət Hüseyn ...

Avropa, Hind və (qeyri Sami xalqların) xalqların içindən Allah tərəfindən Peyğəmbərlər göndərilibdirmi?

Avropa, Hind və (qeyri Sami xalqların) xalqların içindən Allah tərəfindən Peyğəmbərlər göndərilibdirmi?
İnsan mükəlləf bir varlıqdır. Təklif və vəzifə Allah tərəfindən vəzifələri ona çatdırmaq üçün Peyğəmbərlərin göndərilməsini lazım tutur. Əks halda təklif və vəzifə mənasız olacaq.Qurani- kərim müxtəlif ayələrdə buyurur: Tayfa və xalqların yaşadığı bütün yerlərə onları hidayət etmək üçün Allah tərəfindən bir insan göndərilmişdir. Əlbəttə Quranda yalnız onların az bir qisminin ...

Nümunəvi oructutanlar

Nümunəvi oructutanlar
...

İmam Rzanın (ə) bizlərə salamı və tövsiyələri

İmam Rzanın (ə) bizlərə salamı və tövsiyələri
İmam Rza (ə) Əbdüləzim Hüseyni (ə) vasitəsilə insanlara bu xəbəri çatdırır və buyurur: "Bizim davamçılarımıza və dostlarımıza salam çatdır. Özlərinə şeytanın yolunu açmasınlar... "Bu şeytan televizor da ola bilər, internet də, dost da, hansısa kitab da, nəfsani meyllər də...İmam Rza (ə) buyurur ki, şeytanı qoymayın ki, ruhunuza nüfuz etsin. Şəxsi əlaqənizdən tutmuş mütaliə etdiyiniz kitablara ...

Əli (ə), Ramazan ayında çox ibadət edirdi, yoxsa başqa aylarda?!

Əli (ə), Ramazan ayında çox ibadət edirdi, yoxsa başqa aylarda?!
Həzrətin kənizi Ümmü-Səiddən soruşurlar ki, həzrət Əli (ə) Ramazan ayında çox ibadət edir, yoxsa başqa aylarda? Kəniz deyir: «Həzrət Əli (ə) hər gecə öz Allahı ilə raz-niyazdadır. Onun üçün ramazanayı ilə başqa aylarda fərq yoxdur».Həzrət (ə) zərbə aldıqdan sonra məsciddən evə gətirilərkən qızarmaqda olan üfüqə baxıb buyurur: «Ey ...

Həyat mərhələləri

Həyat mərhələləri
Hüsеyn ibn Әli (әlеyhissәlаm) uşаqlıq dövrünün аltı ilini bаbаsı Pеyğәmbәrin (sәllәllаhu әlеyhi vә аlih) yаnındа kеçirmişdir. Pеyğәmbәrin (sәllәllаhu әlеyhi vә аlih) vәfаtındаn sоnrа оtuz il аtаsı Әli әlеyhissәlаmlа birgә yаşаmış vә Әli әlеyhissәlаmın hаkimiyyәti dövründә irәli çıхаn çәtinliklәrdә fәаl iştirаk еtmişdir. Әli әlеyhissәlаmın ...

Fatimə (ə) - ədəb dəryası

Fatimə (ə) - ədəb dəryası
Fatimənin (ə) ədəb və nəzakəti ilk öncə Allah qarşısında ali ruhların və İlahi mələklərin köməyilə etdiyi ibadətlərdə, sonra isə Yaradanın seçilmiş bəndəsi olan Tanrının kəramətli Elçisinin (s) qarşısında yerinə yetirdiyi borclarında saflaşır, büllurlaşırdı. Məlum olduğu kimi, cahiliyyə ərəbləri bəşər mədəniyyətindən çox az bəhrələnmişdilər, bəzi ...

Ülul əzm Peyğəmbərlər və onların kitabları hansılardır? Nə üçün ulul əzm adlandırılmışdırlar və nə üçün Zərdoşt və Davud (ə) ulul əzm deyildirlər?

Ülul əzm Peyğəmbərlər və onların kitabları hansılardır? Nə üçün ulul əzm adlandırılmışdırlar və nə üçün Zərdoşt və Davud (ə) ulul əzm deyildirlər?
Ulul əzm Peyğəmbərlər və onların kitabları hansılardır? Nə üçün ulul əzm adlandırılmışlar və nə üçün Zərdoşt və Davud kitabları olduğu halda ulul əzm sayılmırlar? Qısa cavab Ülul əzm kəlməsi əhqaf surəsinin 35- ci ayəsində gəlmişdir. Əzm hökm və şəriət mənasındadır. Ulul əzm yəni o peyğəmbərlər ki, yeni şəriət və müstəqil dinə sahibdirlər. rəvayətlərdə ulul ...

Rəsuləllahın(s) ayı

Rəsuləllahın(s) ayı
Hər kim mənim ayımda bir gün olsa belə oruc tutsa, cənnət ona vacib olar”Şəban ayı çox şərəfli aydır və peyğəmbərlərin seyyidi Hz.Məhəmmədə(s) mənsubdur. Hz.Rəsuləllah(s) bu ay başlayandan Ramazan ayına qədər fasiləsiz hər gün oruc tutardı.  Şəban – qəməri təqvimin səkkizinci ayıdır. Hədislər bu ayı Hz.Məhəmməd(s) ayı elan edirlər, hətta peyğəmbər(s) ...

İSLAM PEYĞƏMBƏRİNİN (S) HƏYATI

İSLAM PEYĞƏMBƏRİNİN (S) HƏYATI
İslam Peyğəmbərinin adı Mühəmməd (s), məşhur künyəsi Əbülqasim, məşhur ləqəbləri Əhməd və Mustafa, bərəkətli ömrü isə 63 ildən ibarət olmuşdur. O həzrət “amul-fil”in (fil ili) Rəbiül-əvvəl ayının 17-də (miladi tarixi ilə 570-ci ildə), mübarək cümə günü dünyaya gəlmişdir. (Həmin il Allah-Taala Kəbə еvini uçurmağa gələn ...

İmam Əli əleyhis-salamın Bəni-Təyy qəbiləsindən və Xəvaricdən (onların şairlərindən) olan Bürc ibn Müshirə buyurduğu kəlamlarındandır. Bürc ibn Müshir «hökm ancaq Allaha məxsusdur» deyərkən o Həzrət onun sözlərini eşitdi. Sonra buyurdu:

İmam Əli əleyhis-salamın Bəni-Təyy qəbiləsindən və Xəvaricdən (onların şairlərindən) olan Bürc ibn Müshirə buyurduğu kəlamlarındandır. Bürc ibn Müshir «hökm ancaq Allaha məxsusdur» deyərkən o Həzrət onun sözlərini eşitdi. Sonra buyurdu:
183- cü xütbə   İmam Əli əleyhis-salamın Bəni-Təyy qəbiləsindən və Xəvaricdən (onların şairlərindən) olan Bürc ibn Müshirə buyurduğu kəlamlarındandır. Bürc ibn Müshir «hökm ancaq Allaha məxsusdur» deyərkən o Həzrət onun sözlərini eşitdi. Sonra buyurdu: Ey mırıx (batini çirkin olan ağılsız), sus! Allah çirkinləşdirsin səni! And olsun Allaha ki, haqq (İmam əleyhis-salam) zahir oldu və sən ...

BU GÜN HƏZRƏT ƏLI ƏKBƏRIN (Ə) TƏVƏLLÜD GÜNÜDÜR

BU GÜN HƏZRƏT ƏLI ƏKBƏRIN (Ə) TƏVƏLLÜD GÜNÜDÜR
BU GÜN HƏZRƏT ƏLI ƏKBƏRIN (Ə) TƏVƏLLÜD GÜNÜDÜRBu gün müsəlmanların üçüncü imamı - imam Hüseynin (ə) böyük oğlu Əli Əkbərin (ə) təvəllüd günüdür.xəbər verir ki, Həzrət Əli Əkbər (ə) Şaban ayının 11-də dünyaya göz açıb. Onun təvəllüdünün dəqiq ili isə bəlli deyil. Tarixçilər Hicri ...

Yəhudinin Peyğəmbərə (s) suallar

Yəhudinin Peyğəmbərə (s) suallar
Bir yəhudinin Peyğəmbər (s.ə)-ə verdiyi suallar və aldığı cavablar.Əli (ə) buyurur ki, bir yəhudi peyğəmbərin yanına gələrək dedi:Ya Məhəmməd, güman edirəm ki, sən Allahın rəsulusan. Musa ibni İmrana vəhy gəldiyi kimi sənə də vəhy gəlir.Peyğəmbər (s) cavab verdi: Mən adəm övladlarının ağasıyam, peyğəmbərlərin xatəmi və sonuncusuyam. Pak insanların imamı, aləmlərin rəbbinin ...

İmam Sadiqdən (ə) doqquz nəsihət

İmam Sadiqdən (ə) doqquz nəsihət
Bir nəfər Imam Cəfər Sadiqdən (ə) xahiş etdi ki, ona nəsihət versin. İmam buyurdu: "Doqquz məsələyə əməl etməyi sənə tövsiyə edirəm."Bunlar yalnız sənin üçün deyil, Allahın yolunda olmağı diləyən hər kəs üçün faydalıdır. Allahdan istəyim budur ki, sənə də bu göstərişlərə əməl etmək qüdrətini versin.Tövsiyələrimdən üçü əxlaqı ...

Peyğəmbərin (s) zöhd və ibadəti

Peyğəmbərin (s) zöhd və ibadəti
"Sünənün-Nəbi", səh: 234. Cəfər ibn Əhməd Qumi "Zuhdun-Nəbi" kitabında rəvayət edir ki, Allahın Rəsulu (s) namaza duranda Allahın qorxusundan rəngi qaçardı, ondan sızıltılı səs eşidilərdi. Həmçinin namaz qılanda yer üzərinə sərilmiş paltar kimi olardı. Əllamə Məclisi özünün "Biharul-ənvar" kitabında Aişədən belə nəql edir: "Allahın Rəsulu (s) bizlə söhbət edər, biz də onunla danışardıq, ...

Həyatı

Həyatı
Ata-babalarımdan heç birinin imaməti mənim imamətim kimi şiələrin şəkk-şübhəsinə düçar olmamışdı”İmamla tanışlıqİmam Həsən Əskəri (ə) hicri 232-ci ildə (təxminən miladi 846-ci il) Mədinə şəhərində İmam Əliyyən-Nəqi (ə) və xanım Hüdeysənin evində dünyaya göz açıb. Babası İmam Təqi (ə) dövründən başlayan Abbasi xəlifələrinin ...

İslamın əziz Peyğəmbərinin (s) be`səti

İslamın əziz Peyğəmbərinin (s) be`səti
Rəcəb ayının iyirmi yeddisi, islamın əziz peyğəməri Məhəmməd (salavatullah) ömründən qırx il ötərkən peyğəmbərliyə təyin olundu. O gün islamın böyük bayramlarından hesab olunur. Həzrət Məhəmmədə (s) vəhyin nazil olması ilə Allahın sonuncu peyğəmbəri (s) peyğəmbərliyə təyin olundu. Sonuncu və ən kamil din olan islam dinini bəşəriyyətə ərməğan gətirdi.Be`sət Uzun illər idi ki, ...

Arzu

Arzu
Allahın Peyğəmbəri(s):«Mənim ümmətim üçün arzu rəhmətdir. Əgər arzu olmasaydı heç bir ana öz övladına süd verməzdi və heç bir bağban ağac əkməzdi.»İmam Əli (ə):«Arzu həmdəm dostdur.»Tənbihul-xəvatir: «İsa (ə) oturmuşdu və bir qoca kişi bel ilə yeri şumlayırdı. İsa (ə) dedi: «İlahi, (ümid və) arzunu ondan al. Elə həmin an o qoca beli kənara atdı və uzandı. Bir saat keçəndən sonra İsa ...

İmam Hüseynin (ə) Müaviyənin (lən) məktubuna yazdığı tarixi cavab

İmam Hüseynin (ə) Müaviyənin (lən) məktubuna yazdığı tarixi cavab
İmam Hüseyn əleyhissəlam Müaviyənin (lən) məktubunun cavabında belə yazdı:“Sənin məktubunu aldım. Yazmısan ki mənim barəmdə sənə bəzi xəbərlər çatır və sən məni o işlərə layiq görmürsən. Bunu deyim ki insanı yaxşı işlərə tərəf cəlb edən və yaxşı işlər görməyə kömək edən yalnız Allahdır. Mənim barəmdə sənin qulağına çatmış xəbərlərin ...