Azəri
Sunday 4th of June 2023
Əhli beyt (ə)
ارسال پرسش جدید

Quranda, yeddi səmadan məqsəd nədir?

Quranda, yeddi səmadan məqsəd nədir?
Yeddi səmanın mənası nədir? Səmanın yeddi təbəqədən ibarət olmasını bildirir və ya cənnətin yeddi məqamdan ibarət olduğuna işarədir? Yəni cənnət yeddi təbəqədən ibarətdir? Qısa cavab             Elmi cəhətdən səma və planetlər barəsində bir çox məlumtların əldə olunmasını nəzərə alsaq, Quranda yeddi səma barəsində dəqiq bir nəzər vermək olmaz. Bu mövzuda bir ...

Peyğəmbərin (s) möcüzəsi

Peyğəmbərin (s) möcüzəsi
İslam Peyğəmbərinin (səlləllahu ələyhi və alehi və səlləm) insanları islam dininə dəvət etməsi bir sıra möcüzələrlə birgə olub. Onlardan bəzilərinə işarə edirik:1 – İslam Peyğəmbəri (səlləllahu ələyhi və alehi və səlləm) insanları İslama dəvət edir və risalət vəzifəsini öhdəsinə alır. Müşriklər gördülər ki, Peyğəmbər (səlləllahu ələyhi və alehi və ...

Fatimə (s.ə) tam mənada bir ülgü

Fatimə (s.ə) tam mənada bir ülgü
Səhər TV-"Fatimə Zəhra (s.ə) bütün dünya qadınlar üçün tam örnəkdir" dedikdə düzgündür. Amma o həzrəti qadınlarla məhdudlaşdırarıqsa, qeyri-düzgündür. Çünki həzrət bütün insanlar üçün yaxşı örnəkdir. Çox deyilir ki, Fatimə (s.ə) qadınların örnəyidir. Bu söz bir cəhətdən düzgün, başqa bir cəhətdən isə qeyri-düzgündür. "Dünya qadınları üçün tam mənada örnəkdir" dedikdə ...

Ali Təqlid Mərcələri İmam Museyi Kazıma (ə) əza saxladılar – Foto

Ali Təqlid Mərcələri İmam Museyi Kazıma (ə) əza saxladılar – Foto
Babəl-həvaici (Hacətlər qapısını) ləqəbin daşıyan İmam Musayi Kazımı (əleyhi səlam) yad etmək üçün təşkil olunan əza məclislərində Qum Elmi Hövzənin tanınmış Təqlid Mərcələrindən olan Ayətullah Safi Gülpayiqani, Ayətullah Vahid Xorasani, Ayətullah Məkarim Şirazi, Ayətullah Şübeyr Zəncani və Ayətullah Ələvi Qorqani, din alimləri, tələbələr və digər möminlər iştirak ediblər. Əhli ...

Nə üçün həzrət Əli ələyhis-salamın qılıncı "Zülfüqar" adlanır

Nə üçün həzrət Əli ələyhis-salamın qılıncı "Zülfüqar" adlanır
İbn Abbas deyir: Tanrı, Adəmi “Zülfüqar” qılıncı ilə birlikdə cənnətdən çıxardı. Adəm , o qılınc vasitəsi ilə düşmənlər, cinlər  və şeytanlarla vuruşurdu. Nəhayət Əli ələyhis-salamın əlinə çatdı. O, o qılıncla Peyğəmbərin düşmənləri ilə vuruşurdu. “Zülfüqar”- “fəqərə” sahibi mənasındadır. Deyilənə əsasən ...

Dar menuy aval bashe.

Dar menuy aval bashe.
Dar menuy aval bashe.   ƏHLİ-BEYT (Ə) QURANDA Qurani-kərim düşüncə, qanun və hikmət qaynağıdır. Quranda olan kəlamların hamısı vəhy və Allahın müqəddəs ayələridir ki, insanların həyat və məişət qanunlarını göstərmək və müəyyən etmək üçün nazil olmuşdur. Bütün müsəlmanlar bilirlər ki, bu qanunlar şəriət və həyatın bütün sahələrini əhatə edir və buna görə də onlara əməl edib, ...

Ən xeyirlilər

Ən xeyirlilər
Əbul Müəyyid Müvəffəq bin Əhməd Xərəzmi «Mənaqib» kitabının 17-ci bölümündə, sizin böyük müfəssirlərinizdən olan Hakim Əbül Qasım Ubeydullah bin Əbdullahil əl-Həskani «Şəvahidut-tənzil fi qavaidil-təfsil» və Məhəmməd bin Yusif Gənci əş-Şafei «Kifayətut-Talib», Sibt ibin Cuvzi «Təzkirətul-xuvasul-uməti fi mərifətil-əimməti» kitabında, Munzir bin Məhəmməd bin Munzir, məxsusən Hakim ...

Əmirəlmöminin həzrət Əlidən (ə) gözəl bir hədis

Əmirəlmöminin həzrət Əlidən (ə) gözəl bir hədis
"Sərvət yalnız simicliklə cəm olunar"Həzrət İmam Əli (ə) buyurur:Elə bir dövr gələr ki, hakimiyyət yalnız dava-dalaş və zülmlə əldə olunar. Sərvət yalnız simicliklə cəm olunar. Dostluq yalnız dostun istəklərini qəbul etmək və dini göstərişləri tərk etməklə müyəssər olar. Hər kim ki, bu dövrə yetişib sərvət toplamağa qüdrəti olduğu halda kasıbçılığa razı olsa, qeyri-şəri yolla izzət ...

Həzrət Əbülfəzl Abbas ələyhis-salam

Həzrət Əbülfəzl Abbas ələyhis-salam
Həzrət Əbülfəzl Abbas (əleyhissalam)-ın cəddinin adı Əbu Talibdir. «Əbu Talib» əslində onu əsl adı deyil, bəlkə də ləqəbidir. Onun əsl adı barəsində tarixçilər arasında ixtilaf vardır. Məşhur budur ki, Əbu Talibin əsl adı «Əbdül Mənar»dır.Əbu Talibin  dörd oğlu olmuşdur. Onların adları: Talib, Əqil, Cəfər və Əli (əleyhissalam) olmuşdur. Onların hər ...

Xanım Zəhranın (s.ə) mövludu münasibətilə qızıl gül paylanıb

Xanım Zəhranın (s.ə) mövludu münasibətilə qızıl gül paylanıb
Qeyd edək ki, bu gün Peyğəmbərn (s.ə.s) gözünün işığı , dünya və axirət xanımlarının ən üstünü, Xanım Fatimeyi Zəhranın (s.ə) mübarək mövlud ...

Azərbaycan idmançıları İmam Rzanın(ə) məqbərəsində olublar

Azərbaycan idmançıları İmam Rzanın(ə) məqbərəsində olublar
Əhli Beyt (əleyhimus səlam) -ABNA- Xəbər Agentliyinin verdiyi xəbərə əsasən, Azərbaycanın 22 nəfərlik taekvando komandası "Meşkin Şəhr" komandası ilə dostluq görüşü üçün İrana olan səfər çərçivəsində İmam Rza(ə)-ın məqbərəsində olublar. Beynəlxalq Səhər Kanalının məlumatına görə, bu idmançılar İmam Rza(ə) ziyarətgahının məsul işçiləri tərəfindən nəzərdə tutulmuş xüsusi ...

İmam Hüseyn ələyhis-salamın gözəl cəmalı

İmam Hüseyn ələyhis-salamın gözəl cəmalı
  Hilal ibn Nafe deyir: Aşura günü Ömər Sədin əsgərləri ilə birlikdə Ömərin yanında durmuşduq. Birdən bir nəfər səsini ucaltdı: “Ey Əmir müjdə, Şimir Hüseyni (ə) öldürdü.” Hilal deyir: Ömər Sədin qoşunundan ayrıldım, Hüseynin başı üstə gəlib durdum. And olsun Allaha ki, heç bir vaxt ondan gözəl, ondan daha nurani qana bulanmış ...

Əfqanıstan və Pakistan ölkələrində fəaliyyətdə olan firqə və məzhəblər hansılardır?

Əfqanıstan və Pakistan ölkələrində fəaliyyətdə olan firqə və məzhəblər hansılardır?
Əfqanıstan və Pakistan ölkələrində fəaliyyətdə olan firqə və məzhəblər hansılardır?Qısa cavab 1. Əfqanıstan ölkəsində çoxlu firqələr, məzhəblər və sufi təriqəti mövcuddur. Onların fəaliyyətdə olan ən ümdə qisimləri aşağıdakılardır: a) Fiqhi firqələr: hənəfi, şiə, hənbəli (sələfiyyə); b) Kəlami firqələr: Şiə və maturidiyyə; v) Sufi təriqətləri: qadiriyyə, nəqşbəndiyyə, ...

İmam Əliyyən-Nəqinin (ə) həyatı barədə qısa məlumat

İmam Əliyyən-Nəqinin (ə) həyatı barədə qısa məlumat
İmam Əliyyən-Nəqinin (ə) həyatı barədə qısa məlumatSual : İmam Hadinin (əleyhis-salam) qısa tərcümeyi-halı necədir?Cavab:Şiələrin onuncu İmamı - İmam Əbul-Həsən Əliyyən-Nəqi Əl-Hadi (əleyhissəlam) hicrətin iki yüz on ikinci ili zil-hiccə ayının on beşində Mədinə yaxınlığındakı Sərya adlı bir yerdə anadan olmuşdur. Atası İmam Cavad (əleyhissəlam), anası isə hörmətli Səmanə xanım ...

Ali İmran surəsinin 54- cü ayəsinə əsasən əgər Həzrət İsadan (ə) qiyamətə kimi itaət edənlər bütün kafirlərdən üstündürlərsə, bəs İsanın dinindən itaət edək ki, qiyamətdə bütün kafirlərdən üstün olaq?

Ali İmran surəsinin 54- cü ayəsinə əsasən əgər Həzrət İsadan (ə) qiyamətə kimi itaət edənlər bütün kafirlərdən üstündürlərsə, bəs İsanın dinindən itaət edək ki, qiyamətdə bütün kafirlərdən üstün olaq?
Ali- İmran surəsinin 54- cü ayəsində buyurur: Qiyamətə kimi (İsa) sənin davamçılarını kafirlərdən üstün qərar verdim. Əgər İsanın (ə) davamçıları qiyamətə kimi kafirlərdən üstündürsə, bəs nə üçün Həzrət Məhəmmədin dininə üz tutaq? İsanın dininə üz tutaq ki, qiyamətə kimi kafirlərdən üstün olaq? Qısa cavab Sual etdiyiniz ayə barəsində, bir çox cavab və ...

İslam Peyğəmbəri və İmam Həsənin şəhadət günü

 İslam Peyğəmbəri və İmam Həsənin şəhadət günü
Bu gün səfər ayının 28 əziz İslam Peyğəmbərinin (səlləllahu əleyhi və alih) və İmam Həsənin (ə) şəhadət günüdür. İslam Peyğəmbəri və İmam Həsənin şəhadət günü Əhli Beyt (əleyhimus səlam) -ABNA- Xəbər Agentliyinin verdiyi xəbərə əsasən, Bu münasibətlə başda İmam Zaman (ə.f) həzrətlərinə və bütün müsəlman dünyasına baş sağlığı verir və Allahdan hər birimizə ...

İmam Əli (ə) obrazı poeziyamızda

İmam Əli (ə) obrazı poeziyamızda
Allah eşqi, Peyğəmbər hikməti, iman qüdrətini təcəssüm etdirən əsərlər daim yaşayacaqdır. Tarixdə Həzrət Əli (ə) aşiqləri pərəstişkarı olan şəxsiyyətlər çox olmuşdur. Onlar arasında yüksək nüfuza malik olan elə şəxsiyyətlər də var ki, İmam Əlinin (ə) şöhrəti qarşısında diz çökərək özlərini o böyük insanın nökəri, qulu ...

Məhərrəm ayının 13-cü günü

Məhərrəm ayının 13-cü günü
Əhli-beyt (ə) əsirləri ibn Ziyadın məclisində2-Übeydullah ibn Ziyadın Yezidə məktubu3-Abdullah ibn Əfifin şəhadəti1-Əhli-beyt (ə) əsirləri ibn Ziyadın məclisindəHicri təqvimi ilə 61-ci il, məhərrəm ayının 13-cü günü, Kərbəla şəhidlərinin müqəddəs başlarını Kufə şəhərində doladırdıqdan sonra İmam Hüseynin (ə) Əhli-beytini (ə) İbn Ziyadın ...

İmam Hüseyn (ə) haqqında hədislər

İmam Hüseyn (ə) haqqında hədislər
İmam Hüseyn (ə) buyurub: Allahın Rəsulunun otağına daxil olduqda gördüm ki, Übəyy ibni Kəb də onun yanındadır. Allahın Rəsulu mənə buyurdu:Ey Əba Əbdillah, xoş gəlmisən! Ey göylərin və yerlərin zinəti!Übəyy Peyğəmbəri Əkrəmə (s) dedi:Ey Allahın Rəsulu (s), necə mümkün ola bilər ki, səndən başqa bir şəxs göylərin və yerlərin zinəti olsun?!Allahın Rəsulu (s) buyurdu: Ey Übəyy, məni haqq ...

Bu da həmin xütbənin bir hissədir

Bu da həmin xütbənin bir hissədir
Bu da həmin xütbənin bir hissədir   (Bəni-Üməyyənin xalqa hakim kəsiləcəyini, onun hakimiyyətinin tezliklə məhv olacağını xəbər verir.) (Bəni-Üməyyə xalqa hakim kəsilib şəhərləri ələ keçirəcək, Allaha ibadət edən kişiləri öldürüb arvadlarını əsir, mallarını qarət edəcək. Onların zülmünə, sitəminə qarşı qiyam edənlər məğlub olub öldürüləcəklər.) Güman edən (zahiri görən ...